Stav
email Pošalji prijatelju
print Verzija za štampu Plain text Samo tekst Komentari Komentara (2)

Šta bolest učini od čoveka

Srbski zakonik za duhovni i moralni preporod Srbalja

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
Primenili zakon i preporodili se: Pravoslavna omladina serbska
Primenili zakon i preporodili se: Pravoslavna omladina serbska
Photo: Goran Necin

Braćo Srbi i sestre Srbkinje, pred vama je, verovali ili ne, pravi pravcati Srbski zakonik. Pažljivo ga pročitajte i ništa ne pitajte, već po odredbama Njegovim od sada pa nadalje postupajte

Početkom prošloga tjedna sam prvi put otkako radim u e-novinama bio prinuđen da rukovodeći organ zamolim za dva vezana slobodna dana. Razlog je bio zdravstvene prirode. Snašlo me je maltene sve što je moglo da me snađe; najeb'o sam, da 'prostite, k'o žuti (na izborima). Neću vas gnjaviti detaljima, samo ću vam reći da sam u jednom trenutku, onako prikovan za postelju pod jorgan-planinom, pomislio ni manje ni više nego da me to garant Onaj Odozgore kažnjava za moje svakodnevne grehe, zato što, skupa sa preostalom e-družinom, na njegove oči bespoštedno podjebavam omiljeni mu nebeski narod, a posebice njegove najbolje sinove – mantijaše, klerofašiste i ine nacoše & profi-patriote. Eto, sad vam je valjda jasno koliko mi je bilo loše, umal' se ne rastavih s dušom.

I zato, čim sam se sa istom ponovo sastavio, rekao sam sebi: moraš se, Marinkoviću, nekako iskupiti za tvoja smrtna sagrešenja, ovo ti je poslednja prilika. Danima sam smišljao šta da učinim da gnev Tvorčev ublažim ne bih li se nekako vratio na Put Gospodnji sa kojeg poodavno skrenuh na stranputicu. I onda mi najednom sinu neviđena ideja! Zamislih šta bi bilo ako bi u Srbiji umesto ovih korumpiranih evrounijata na vlast napokon došle prave srbske patriote kao jedini koji naš stradalni narod mogu duhovno i moralno preporoditi i staru mu slavu povratiti. Poneh se mišlju da bih toj novoj patriotskoj vlasti najbolje mogao pomoći tako što bih sačinio svojevsrsni ustav prema čijim bi odredbama život u Nebeskoj Srbiji ubuduće bio uređen.

Sveti Artiljerijski Sinod: Zakonodavno telo preporođene Srbije
Photo: blogspot.com

Zamišljeno – učinjeno! Braćo Srbi i sestre Srbkinje, pred vama je, verovali ili ne, pravi pravcati Srbski zakonik. Pažljivo ga pročitajte i ništa ne pitajte, već po odredbama Njegovim od sada pa nadalje postupajte.

1. Srbski zakonik se primenjuje na teritoriji Srbije i svih srbskih zemalja. Srpske zemlje u smislu ovoga zakonika su svugde tamo gde su srbski grobovi.

2. Sva vlast nad Srbijom i srbskim zemljama pripada Srbskoj pravoslavnoj crkvi (u daljem tekstu: SPC).

3. Svako lice koje živi na teritoriji Srbije i srbskih zemalja ne može biti ništa drugo do Srbin pravoslavne vere. Ko nije Srbin pravoslavne vere da u roku od odmah bude preveden u pravoslavlje i srbstvo. Ako li ko odbije da u pravoslavlje i srbstvo bude preveden milom, biće preveden silom. Bude li i onda nastavio da se protivi, za primer će biti javno pogubljen odsecanjem glave.

4. Svaki srpski muškarac dužan je da najdalje do svoje dvadeseste godine stupi u bračnu zajednicu. Onome koji to ne učini u propisanom roku, tome će ženu će dodeliti nadležni organ vlasti, odnosno SPC. Kome koju ženu vlast odredi, nju bez pogovora ima oženiti. U protivnom će mu pod nokte biti zabijani klinci dogod se ne predomisli.

Muželožnici: Pohapsiti, kamenovati, pa streljati
Photo: EPA/SIMELA PANTZARTZI

5. U bračnu zajednicu može se stupiti samo sa jednom osobom i ta osoba mora biti suprotnoga pola. Ko u brak pokuša stupiti sa osobom istoga pola, momentalno ima biti izolovan od ostatka zajednice kako virusom homoseksualizma ne bi zarazio ostale njene članove, naročito decu i omladinu, a potom temeljito lečen u specijalnoj klinici za suzbijanje pederastije i lezbejstva pod direktom upravom SPC. Ko nakon lečenja bude ponovo uhvaćen u homoseksualnome činu, tome spolovilo ima biti hirurški odstranjeno.

6. Svako lice ženskoga pola (u daljem tekstu: žena) od svojega rođenja pa do stupanja u bračnu zajednicu u vlasništvu je oca svojega, a nakon stupanja u brak u vlasništvu čoveka svojega (u daljem tekstu: muža). Žena mora bespogovorno izvršavati svaku naredbu vlasnika svojega (u daljem tekstu: gospodara). Gospodar ima odrešene ruke da kazni ženu na koji god način smatra za shodno ukoliko ova odbije da se povinuje volji njegovoj.

7. Žena u brak mora ući nevina. Ona koja ne okrvavi čaršaf tokom prve bračne noći ima biti javno pogubljena kamenovanjem do smrti za kaznu što je gospodara svojega teško osramotila.

8. Svaka žena dužna je da mužu svojemu tokom prvih deset godina braka izrodi najmanje petoro čeljadi, od čega ne manje od tri muška čeljadeta. Ne bude li u tome uspela, muž je ima oterati i dovesti novu ženu kako bi norma bila ispunjena. Ukoliko i nova žena u tome smislu bude omanula, muž i nju ima oterati i iznova se ženiti koliko god je puta potrebno dogod na napravi propisani broj čeljadi.

9. Muž i žena smeju svoja spolovila u Hristu spojiti (u daljem tekstu: polno opštiti) isključivo u svrhu pravljenja čeljadi (u daljem tekstu: decopravlenija), a nipošto radi zadovoljenja nagona ili užitka ma koje vrste. Polno se opštiti sme isključivo na način kako to činjahu Mima Karadžić i Mira Furlan u filmu „Ljepota poroka“ i nikako drugačije. U slučaju da se čin polnoga opštenja dogodi na nedozvoljen način, krivom se ima smatrati žena jer gospodara svojega na greh navede kao onomad Eva Adama. U tome slučaju kurva ima biti najpre javno osramoćena, a odmah zatim i do smrti kamenovana.

Žena ima da se pokorava mužu, inače: Pravoslavno prevaspitavanje
Photo: No

10. Ženu koja se ogluši o naredbu gospodara svojega da legne poda nj u svrhu decopravlenija ovaj ima najpre dobrano istući, a onda i za vjeki vjekov oterati iz doma svojega. Mužu koji na ovakav način ostane bez žene vladajuća SPC se obavezuje po hitnome postupku pronaći novu ženu kako bi mu kuću i okućnicu imao ko održavati, te o čeljadi njegovoj brige voditi.

11. Bračnu zajednicu može raskinuti isključivo muž, to jest gospodar. Nakon rastave braka muž se ima ponovo oženiti drugom ženom, dočim žena koju muž otera ne sme stupiti u novi brak. U slučaju da je do rastave braka došlo usled ženinog ogrešenja o neku od odredbi Srbskoga zakonika, ta će žena biti izvedena pred nadležni Crkveni sud, a ovaj će joj propisati odgovarajuću kaznu shodno počinjenome grehu. Ukoliko je, pak, do rastave braka došlo iz kakvoga drugoga razloga, žena će biti sprovedena u ženski manastir, gde će morati provesti ostatak života kako se kojim slučajem ne bi odala grehu vanbračnome.

12. Kamenovanjem do smrti kažnjena biće svaka žena u preljubi zatečena. Ako u preljubi zatečen bude muž, kažnjena biće grešnica sa kojom preljubu počini, jer da kuja ne mrdnu repom ne bi ni on u iskušenije panuo.

Zrela za kamenovanje: Rukobludnica nakon rukobludničenja
Photo: blogspot.com

13. Najstrožije se zabranjuje rukobluđe! Ko u rukobluđu zatečen bude, hitno da mu se odseče ruka kojom rukobluđaše. Za svaki slučaj da mu se o istom trošku i druga ruka na licu mesta odseče kako se grehu smrtnome ne bi nanovo odao.

14. Za vjeki vjekov zabranjuju se internet, mobilni telefoni i ina tehnološka čudesa izmišljena na štetu naroda srbskog.

15. Ukinuti biće svi postojeći mediji. Postojaće samo dva medija, i to jedan štampani pod nazivom „Crkveni glasnik“ i jedan elektronski pod nazivom „Crkvena radio –televizija“ (CRT). Oba medija biće u vlasništvu i pod potpunom kontrolom nadnarodne Crkvene vlasti. Vrhovni poglavar SPC svakoga će dana posredstvom „Crkvenog glasnika“ i CRT-a saopštavati Dnevnu zapovest za taj dan. Dnevna zapovest će od strane crkvenih velikodostojnika takođe biti saopštavana na početku svake Jutarnje liturgije, na kojoj je prisustvo obavezno za svako lice koje živi na teritoriji Srbije i srbskih zemalja. Konopac ima omastiti svako onaj koji sa Liturgije bude izostao, izuzev ukoliko za svoj izostanak nije prethodno pribavio pismeno odobrenje nadležnih crkvenih vlasti.

Bravo, Marinkoviću, usvajamo zakon: Putin pozdravlja našeg saradnika
Photo: blogspot.com

16. Sav novac i imovina na teritoriji Srbije i srpskih zemalja pripadaju Crkvenoj vlasti i pod njenom su isključivom neposrednom upravom. Osnovne životne namirnice i druga nasušna dobra narodu će biti deljena svakoga ponedeonika u prostorijama lokalne ispostave SPC, a u skladu sa odlukom najviših organa Crkvene vlasti.

17. Stupanjem na snagu Srbskoga zakonika celokupna teritorija Srbije i srbskih zemalja pripaja se Svetoj Ruskoj Federaciji, postajući na taj način njenim sastavnim delom kao jedna od pripadajućih joj provincija.

18. Srbski zakonik na snagu stupa samim momentom njegovoga objavlenija i važi dokle god Sveti Vladimir Vladimirovič drugačije ne naredi.

19. Od obaveze da poštuju odredbe Srbskoga zakonika se, pored Svetoga Vladimira Vladimiroviča, izuzimaju velikodostojnici svedržeće SPC, budući da oni predstavljaju Izaslanike Božje međ' Srbljem, sukladno čemu se Volja Njihova ima smatrati ravnom Volji Svevišnjega.

U Srbiji i srbskim zemljama, Leta Gospodnjega 2016. Vo imja Oca, Sina i Svjatago Putina, Amin!

star
Oceni
2.90
Ostali članci iz rubrike Stav
Tagovi
Nema tagova za ovaj članak