Srbija Tema
email Pošalji prijatelju
print Verzija za štampu Plain text Samo tekst Komentari Komentara (52)

Kako efikasno uništiti e-redakciju (2)

Narodni sud: Objavite presude, ili vas neće biti

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
A čime da platim troškove za svoje kontroverzne momke: Kusturica i saradnici ispred Višeg suda
A čime da platim troškove za svoje kontroverzne momke: Kusturica i saradnici ispred Višeg suda
Photo: www.telegraf.rs

Odlukom srpskog pravosuđa, pod pretnjom prinudnog izvršenja koje, valjda, podrazumeva primenu policijske sile, oduzimanje osnovnih sredstava firme ili zatvorsku kaznu za e-kriminalce verbalnog delikta, why not, prinuđeni smo da objavimo dve presude Višeg suda u Beogradu ili će ih Sud, na radost Dunje OSCE Mijatović, objaviti na našem portalu, takođe putem prinude, valjda tako što će pozornik iz Policijske uprave Stari grad uz obilatu pomoć Gordane Igrić, otkucati i objaviti tekstove u e-novinama, pod uslovom da ima pristupnu šifru administrativnom sistemu sajta...

Ti si moj bol: Emir šapuće Lukoviću
Photo: Stock

Utešna je finansijska okolnost za e-novine pred bankrotom da je Sud išao na kompromisno rešenje, držeći se labave pretpostavke da Nemanja Kusturica (devojačko Emir) ima časti, ali da ona svakako ne vredi 24.443,54 precenjenih evra (koliko je tražio, po srednjem kursu na današnji dan) već svega 917,08 objektivnih evra. Poštujući odluku Višeg suda u Beogradu, presudu objavljujemo u prinudnoj celini pravosnažne obaveze, koja u slaboj formulaciji sudije Božidara Vasića, ništa ne propisuje u pogledu izgleda, boje i fonta prinudnog teksta...

Ali, to nije sve: kako i dolikuje sluđenom srbijanskom pravosuđu, prvo je na našu pogrešno navedenu adresu stigla presuda po drugoj tužbi Emira Kusturice, da bi par dana kasnije, svetlost nepravednog dana ugledala i presuda po prvoj tužbi, ovaj put pod sudijskim čekićem sudije Ivana Jovičića. Na osnovu pravosnažnosti presude Višeg suda u Beogradu nakon odbacivanja žalbe “e-novina” pred Apelacionim sudom, još jednom smo prinuđeni pretnjom prinudnog izvršenja medijskih sloboda, da objavimo presudu kojom nas Sud proglašava krivim što smo Nemanju Kusturicu nazvali saradnikom “Službe”, iako je duševno oboleli tužitelj, na naš zahtev i po nalogu Suda, priložio čak dva ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, ali samo sa ljupkom Specijalnom antiterorističkom jedinicom (SAJ) i Bezbednosno-informativnom agencijom (BIA), nakon čega je Ivan Jovičić mudro zaključio “u ime naroda” bliskog Demokratskoj stranci, da potpisivanje ugovora o saradnji nikako ne može biti dokaz da je tuženi, zapravo, saradnik “Službe”.

Impresivno teška i potresna: Tužba Emira Kusturice
Photo: e-novine

Ipak, i pored zasenjenosti prostotom, Sud je odlučio da u drugoj presudi zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede, ugleda i časti, obolelom Kusturici (iako nije dostavio nikakve dokaze o medicinskom tretmanu) dodeli impresivnih 1.458 evra, naših sedam minimalnih zarada, taman za jednu intimnu večeru sa Miloradom Dodikom, koji može da pojede i za više od tisuću i pol evra, za koje su zaposleni u e-Novinama uskraćeni zbog verbalnog delikta, opisanog i pre nego što je Jovičić postao sudija, u dražesnom članu 133, Krivičnog zakona SFRJ, takoreći Tamnice naroda koju je porazila klerofašistička klika četničkih pravednika.

PRVA PRESUDA: OBJAVITI U ROKU OD OSAM DANA, INAČE STE NAJEBALI

Na osnovu presude Apelacionog suda koji je odbio žalbu e-Novina, dužni smo da objavimo prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, po osnovu tužbe Nemanje Kusturice 5 P3-290/13 od 24.04.2014.godine:

U IME NARODA

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Božidar Vasić, u parničnom postupku tužioca Emira Kusturice iz Užica, Mokra Gora bb, koga zastupaju Aleksandra Kovačević i Isidora Dacović, advokati iz Beograda, ul. Botićeva br. 12, protiv tuženih “e-Novine” d.o.o. iz Beograda, ul. Hadži Prodanova br. 15, čiji je zakonski zastupnik Branislav Jelić i tuženog Petra Lukovića, glavnog i odgovornog urednika javnog glasila “e-Novine”, iz Beograda, koje zastupa Katarina Kostić, advokat iz Beograda, ul. Takovska br. 19, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 3.000.000,00 dinara, po zaključenju glavne rasprave, dana 24.04.2014. godine, doneo je

PRESUDU

I DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Emira Kusturice iz Užica, Mokra Gora bb, pa se obavezuju tužene “e-novine” d.o.o. iz Beograda, ul. Hadži Prodanova br. 15 i tuženi Petar Luković iz Beograda, da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti putem medija, solidarno isplate iznos od 100.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 01.02.2013. godine, kao dana presuđenja, pa do konačne isplate, sve u roku od 8 dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Čekajući Emira: Luković i Jelić, jun 2011. godine
Photo: e-novine

II ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Emira Kusturice za isplatu nematerijalne štetedosuđenog iznosa od 2.900.000,00 dinara, a do traženog iznosa od 3.000.000,00 dinara, kao i zahtev za isplatu zakonske zatezne kamate od dana podnošenja tužbe, do presuđenja kao NEOSNOVAN.

III NALAŽE SE glavnom i odgovornom uredniku javnog glasila “e-novine” da na internet portalu svog javnog glasila objave presudu u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

IV OBAVEZUJE SE tuženi “e-novine” d.o.o. Iz Beograda i tuženi Petar Luković da tužiocu Emiru Kusturici na ime naknade troškova postupka solidarno isplate iznos od 58.200,00 dinara u roku od 8 dana od dana prijema pismenog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

+++

DRUGA PRESUDA: OBJAVITI U DRUGOM NAREDNOM BROJU JAVNOG GLASILA KOJE NEMA BROJ JER JE INTERNET-PORTAL, ALI SUDIJA, FUCK, O TOME NEMA POJMA 

Na osnovu presude Apelacionog suda koji je odbio žalbu e-Novina, dužni smo da objavimo prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, po osnovu tužbe Emira Kusturice 8 P3-23/11 od 11.12.2013.godine

U IME NARODA

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Ivan Jovičić, rešavajući u pravnoj stvari tužioca Emira Kusturice, Mokra Gora, Užice, čiji je punomoćnik advokat Aleksandra Kovačević, ul. Botićeva br. 12, protiv tuženih “e-novined.o.o. iz Beograda, ul. Hadži Prodanova br. 15, čiji je punomoćnik Katarina Kostić, Takovska br. 19, Beograd i Petra Lukovića, glavnog i odgovornog urednika Javnog glasila “e-Novine”, ul. Hadži Prodanova br. 15, Beograd, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmetnog spora 2.000.000,00 dinara, doneo je nakon održane glavne rasprave dana 11.12.2013. godine, sledeću

PRESUDU

I  ODBIJA SE kao neosnovan zahtev tuženih za obezbeđenje troškova parničnog postupka.

Sudija, javi se: Emir, šeret kao tužilac
Photo: Stock

II  DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Emira Kusturice iz Užica – Mokre Gore, pa se obavezuju prvotuženi “e-Novine” d.o.o. iz Beograda i drugotuženi Petar Luković, glavni i odgovorni urednik javnog glasila “e-Novine” da tužiocu na ime nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede, ugleda i časti solidarno isplate iznos od 150.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od dana 11.12.2013. godine pa do konačne isplate u roku od 15 dana od dana prijama pisanog prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

III DELIMIČNO SE ODBIJA tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da sud obaveže tužene da mu isplate iznos od 1.850.000,00 dinara, kao razlika od traženih 2.000.000,00 dinara i dosuđenih 150.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od dana presuđenja 11.12.2013. do isplate kao neosnovan.

IV  USVAJA SE tužbeni zahtev pa se obavezuje drugotuženi Petar Luković, glavni i odgovorni urednik javnog glasila “e-Novine”, da presudu kojom je izrečena obaveza naknade štete objavi, bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju javnog glasila “e-Novine” od dana pravosnažnosti presude.

V  OBAVEZUJU SE prvotuženi “e-Novine” d.o.o. Iz Beograda i drugotuženi Petar Luković, glavni i odgovorni urednik javnog glasila “e-Novine” da tužiocu Emiru Kusturici iz Užica – Mokre Gore solidarno isplate na ime troškova parničnog postupka iznos od 88.600,00 dinara u roku od 15 dana od dana prijema pisanog prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

ZABRANJENO KOMENTARISATI: ALI, NE I U NAREDNOM, A TREĆEM BROJU JAVNOG GLASILA KOJE JE U STALNOM ZASEDANJU PRVOG BROJA

Kao naivni glavni i odgovorni urednik e-Novina, seksualno iskustvo sa srpskim pravosuđem uglavnom sam vezivao na žene-sutkinje; jedna od njih umalo nije zajahala Kusturicu kad joj je ušao u sudnicu, druga nije mogla da poveruje da ja imam nešto protiv časnog i muškolikog vladike Filareta, treća je smatrala da bez obzira što sam prvooptuženi u procesu „Drčelić“ nema potrebe da se pojavljujem u sudnici, četvrta je zvala policiju kad sam se usudio da je pitam o čemu lupeta (rekla je „A gde je Danica Drašković?“), jer je pomešala fascikle. Peta mi je savetovala da sve odmah priznam jer će mi tako biti „lakše“, a šesta i sedma su se takmičile ko će me više maltretirati. Oh, to slatko, feminine-pravosuđe po čipkanim ulošcima Snežane Malović.

Ne radi za Službu, Služba radi za njega: Emir K, maskirni reditelj
Photo: EPA/Christophe Karaba

Sad vidim, došli muškarci: jedan se zove Božidar Vasić, drugi Ivan Jovičić. Sudije, muškići. Pala im teška kugla u međunožje: sudi se Emir Nemanja Kusturica protiv nejakog Uroša po imenu Petar Luković, komandanta medijske e-armije. Znaju i Božidar i Ivan da ono što traži Nemanja nije moguće; pet miliona dinara – jebi magare dok je u e-blatu! Znaju da nije u pravu, ali kako odoleti Kusturici; dok mu je sudila izvesna Vesna Dželetović Cucić, sudnica se vlažila njenim uzastopnim orgazmima i kricima, ali u sebi.

Sad mi se Božidar & Ivan obraćaju upozorenjima da ne komentarišem presudu, taman posla; samo likujem u samodepresiji, jer dati Nemanji 426.000 dinara zločin je za čovečanstvo. Posebno mi je drag sudija Ivan koji me je upozorio da njegovu presudu moramo objaviti u „drugom narednom broju“ e-novina, nikako da shvatim zašto nije naredio u „prvom narednom broju“, mada je isti kurac, prvi i deseti broj ne postoji, Ivane, nismo mi „Danas“ ili „Politika“ da imamo „broj“, na internet portalu nema brojeva, pametni prijatelju iz pravosuđa.

Budući da mi je Božidar, od milja Boža, zabranio da komentarišem, ne komentarišem, već seirim; svaka čast, Božidare, na tim toplim rečima kojima si nas zakopao i zasrao. Dabogda gledao uzastopno sve Kusturičine filmove; dabogda leteo kao ćilim iz Nemanjinih filmova; dabogda bio duhovit kao Emir, a častan kao Nemanja.

Imam utisak koji nije komentar, da vas je obojicu bilo stid da osudite e-novine, ali kako je Nemanja zvani Emir „državno vlasništvo“ niste imali izbora; jeste Služba bezbednosti, ali je to naša Služba bezbednosti; jeste rendžer, ali je naš ex-bošnjački rendžer, gotovo da je Srbenda. A tako ga volela svaka vlast. Jebeš Lukovića: ko još čita internet koji nema naredno izdanje?

Da smem da komentarišem, rekao bih da je srpsko pravosuđe u permanentoj šizofreniji menstrualnog ciklusa Snežane Malović i strahoplodnog kadriranja; ali, kako mi je Boža zabranio comments, ne ostaje mi ništa drugo nego da se pozovem na Gocu Tamanicu Igrić; jebite me, pucajte, ja još držim čas – samo da BIRN preživi.

I da na sledećem Kustendorfu vaš sudski junak Emirče dovede tigra koji će uživo pojesti ministra kulture Tasovca.

Time će ljudožderstvo zatvoriti krug. U kome, srećom, hvala Boži, hvala Ivanu, e-novina više neće biti.

Uspeli ste, vaš zadatak je završen: otišli smo u istoriju, sve lebdeći Emirovim finansijskim ćilimom poslovno-tehničke saradnje. Što bi Boža sudija rekao: No Comment.   

Moj Emir, moj Sarajlija: Ljilja Ugrica Smajlović, horny
Photo: Stock

DA ZASLADIMO: LJILJANA SMAJLOVIĆ UGRICA/UNS PRIOPĆENJE O DIVNOM EMIRU I RUŽNOM LUKOVIĆU

UNS info, 3. februar 2015. – Apelacioni sud: “E-novine” povredile čast i ugled Emira Kusturice

Presudama od 20. i 16. januara 2015. godine Apelacioni sud u Beogradu obavezao je Petra Lukovića i “E-novine” da reditelju Emiru Kusturici isplate ukupno 396.800 dinara zbog pretrpljenih duševnih bolova i povrede ugleda i časti. Lukoviću se nalaže i da presude bez komentara i odlaganja objavi u „E-novinama”. 

Apelacioni sud potvrdio je presude Višeg suda u Beogradu i ocenio da su Petar Luković i „E-novine” odgovorni zbog objavljivanja neistinitih informacija o Emiru Kusturici preuzetih sa sajta „Peščanik” i portal.ba u januaru i februaru 2011. godine.

Reditelj Emir Kusturica prvu tužbu protiv „E-novina“ podneo je zbog objavljivanja teksta preuzetog sa sajta Peščanik 15. 1. 2011. godine pod naslovom „Novogodišnja bajka za ubice”, autora Zorana Janića i Miroslava Bojčića.

U ovom tekstu, o Emiru Kusturici iznesene su najteže optužbe, a da za to nije naveden nijedan dokaz.  Reditelj je optužen da je bio „glavni čovek za vezu sa Srbijom, osoba za kontakt, nerazdvojni prijatelj” osuđenom plaćenom ubici Veselinu Vukotiću, za kojim je bila raspisana Interpolova poternica. U ovom tekstu navedene su nedokazane i nedokazive tvrdnje da je Kusturica bio kurir između Službe državne bezbednosti Srbije (Jovice Stanišića) i Vukotića, prenoseći Vukotiću poruke i novac.

Tuga na Ljilju: A zašto Luković nije platio 40.000 evra?
Photo: www.mc.rs

Petar Luković i portal „E-novine“, obavezni su, presudom Apelacionog suda, da reditelju isplate 150.000 dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda i 88.600 dinara na ime troškova parničnog postupka.

Inače, jedan od autora spornog teksta, Zoran Janić, iste godine u kategoriji onlajn medija dobio je Nagradu za istraživačko novinarstvo za serijal „Kabinet doktora Koštunice“ objavljen na „E-novinama“ koje dodeljuju Nezavisno udruženje novinara Srbije i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

Danas sam i ja happy zbog presude Lukoviću: Goca Tamanica under Emir
Photo: Facebook

Drugu tužbu protiv “E-novina” Emir Kusturica podneo je zbog objavljivanja teksta preuzetog sa sajta portal.ba, 15. 2. 2011. godine  - “Čast i ugled Emira K.” čiji je autor Nermin Čengić.

U ovom tekstu, autor je Kusturicu, uz psovke, nazvao “omiljenim klovnom aparata susjedne države, umobolnom spodobom, četnikom i fašistom”.

Zbog povrede časti i ugleda i prouzrokovanja psihičkog bola, Petar Luković i „E-novine“ obavezni su da Emiru Kusturici solidarno isplate 100.000 dinara, kao i 58.200 dinara na ime parničnih troškova.

I u jednoj i u drugoj presudi Apelacionog suda, navedeno je da interes javnosti ne može biti zadovoljen objavljivanjem neistinitih i neproverenih informacija i prenošenjem tuđih neproverenih informacija. Pozivanjem na javni interes, mediji se ne mogu osloboditi obaveze da se uzdržavaju od objavljivanja neistinitih, nepotpunih ili drugih informacija koje su zakonom zabranjene. Sloboda informisanja se ne može koristiti u cilju povrede dostojanstva i ugleda lica na koje se informacija odnosi, zaključak je suda.

Podsetimo, nakon što je Kusturica tužio „E-novine“ zbog teksta prenetog iz Peščanika, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) navelo je da tužba predstavlja „pritisak na ’E-novine’ i pokušaj gašenja nezavisnog medija“. Udruženje novinara Srbije (UNS) tada je podržalo Emira Kusturicu navodeći da a "E-novine nisu iznele nikakve dokaze za teško optužujuće tvrdnje, nisu im navele izvor ni poreklo, a tekst Janića i Bojčića ilustrovale su potpisom ispod slike u kojoj se poznati režiser naziva 'rediteljem Službe'".  UNS je u saopštenju naveo da ne može da podrži ni stav NUNS-a da tužba Kusturice protiv E-novina "ugrožava slobodu izražavanja i nezavisnost medija", jer sloboda medija "nije sloboda iznošenja teških a nedokazanih optužbi, kojim se grubo povređuje dostojanstvo ličnosti, bila to poznata javna ličnost ili ne".

Emir Kusturica i advokat Zdenko Tomanović, čija je kancelarija zastupala Kusturicu u ovim postupcima, sav novac od presuda pokloniće ustanovi socijalne zaštite koja zbrinjava osobe sa umerenim, težim i teškim oblikom ometenosti - Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju “Sremčica”.

star
Oceni
3.57
Ostali članci iz rubrike Tema
Tagovi