Jedinstvo i sukob interesa

image

O tome da će Srbija daleko dogurati, 2018. možda i do punopravnog članstva u EU, više nema nikakve dileme. Izuzetno pravdoljubivi funkcioneri stranke Velimira Ilića otkrili su ovih dana da je Nebojša Krstić, savetnik predsednika republike čiji je glavni grad Beograd, u sukobu interesa! Ono što nije znao dok je sa koalicionim partnerima iz DS delio vlast, Ilić je spoznao pre dva dana i tako prosvetljen odlučio da senzacionalnu vest podeli sa građanima Srbije, poglavito sa onih 650.000 koji žive ispod granice siromaštva i utehu nalaze u debilnom sloganu "Srbija zna zašto"

Iz sasvim nepoznatih razloga, povodom afere u povoju nije se oglasio napadnuti Nebojša Krstić već je u odbranu njegove časti i poštenja stala Jelena Trivan, devojka za sve, all around igračica, ljuta pobornica legalizma, članica parlamenta i zanosna portparolka Demokratske stranke. Naravno, belodano jasno i izvan svake razumne i osnovane sumnje “Nebojša Krstić nije u sukobu interesa”, izjavila je Jelena Trivan, svršena studentkinja filologije sa izrazitim sklonostima ka pravnoj nauci.

“Savetnik predsednika Srbije Nenad Krstić 2005. godine preneo je svoja upravljačka prava u privatnoj firmi tako da nije u sukobu interesa. U pravnoj državi jedini merodavan da oceni da li su funkcioneri u sukobu interesa i da li zlopotrebljavaju svoje funkcije za sticanje materijalne dobiti jesu tužilaštvo i Odbor za rešavanje o sukobu interesa”, otklonila je sve dileme Jelena Trivan novinarima u Parlamentu.

Nebojša Krstić, popularni Idol, lekar, mag advertajzinga, preneo je još daleke 2005. upravljačka prava na nekog drugog i odrekao se i primisli na dobit po osnovu poslovanja firme u kojoj nije direktor ali čiji je stopostotni vlasnik, samo da bi svjetovao predsednika kada ovaj ne zna šta mu je činiti. O požrtvovanju i urođenoj skromnosti Nebojše Krstića, građani su se mogli uveriti na osnovu rešenja Agencije za privredne registre od 7. marta 2005. godine po kome je savetnik brisan iz registra kao direktor Preduzeća za tržišne komunikacije i propagandu Nova Communications, a umesto njega upisana Aleksandra Kosanović Strižak, kao direktorka firme.

Vlasnik tuđe firme
Izvor: apr.gov.rs

Papir koji je pokazan na TV-u dokazuje da je Krstić 2005. zaista imenovao neko drugo lice na poziciju direktora, što je ispravno sa stanovišta člana 8 Zakona o sprečavanju sukoba interesa i vidljivo na sajtu APR. Međutim, ne vrši samo direktor upravljanje privrednim društvom. Naprotiv. Osnivač, naime, odlučuje o svim najbitnijim pitanjima, a direktor izvršava te odluke i samostalno odlučuje o redovnim i tekućim pitanjima poslovanja. Po Zakonu o privrednim društvima, osnivač društva ima pravo glasa i imovinska prava po osnovu udela, pri čemu su oba ova prava srazmerna udelu. U situaciji kada postoji samo jedan osnivač/član sa 100% udela, onda samo on odlučuje. Tako se pravi 90% osnivačkih akata gde je jedan osnivač sa 100% udela. Prema tome, ako je 2005. sebe razrešio funkcije direktora, savetnik Krstić ipak i dalje učestvuje u odlučivanju i upravljanju preko svog prava glasa koje proizilazi iz statusa osnivača i jedinog člana sa stopostotnim udelom. Moguće je, doduše, putem osnivačkog akta i drugačije regulisati učešće osnivača u upravljanju firmom, ali da je tako, Jelena Trivan bi svakako mahala i tim dokumentom.

Međutim, čak i ako Krstić nije direktor, i ako je promenio osnivački akt tako da ne učestvuje u donošenju odluka i odlučivanju do prestanka funkcije, to opet ne znači da nije u sukobu interesa, zbog člana 1 stav 2 Zakona o sprečavanju sukoba interesa:

“Sukob javnog i privatnog interesa postoji kad funkcioner ima privatni interes koji utiče ili može uticati na vršenje njegove javne funkcije”, a to je faktičko pitanje koje se mora utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju, što zavisi od toga kojom delatnošću društvo ostvaruje profit i od njegove funkcije, te da li su u takvoj vezi da utiču ili ne utiču jedno na drugo.

Pomažući skromnom i ćutljivom savetniku predsednika, Jelena Trivan je, međutim, nehotice i indirektno optužila još jednog Idola i savetnika, Srđana Šapera, neformalno drugog čoveka Demokratske stranke, vlasnika i generalnog direktora (A chief executive officer - CEO) McCann-Ericksona Beograd, kompanije koja je imala ludu sreću da radi marketing Telekom Srbija, čiji je direktor Branko Radujko, inače član DS, a predsednik Upravnog odbora Dragor Hiber, also ponosni vlasnik članske karte DS.

Direktor svoje firme
Izvor: apr.gov.rs

Demokratska ekipa je septembra prošle godine, prema podacima eKapije, oformila "dream team" za poslove PR-a i marketinga, “zadužen da u budućnosti radi na najznačajnijim marketinškim i PR projektima kompanije Telekom Srbija AD.” Sasvim slučajno i nadasve bez sukoba interesa, poslovi brending usluga (ma šta to značilo), kreativnih rešenja i promocije strateških i taktičkih kampanja mobilne telefonije pripali su McCann Erickson Grupi. Kako kreativnih rešenja i promocija nikad dosta, za iste poslove su angažovane i firme Lowe Idols & Friends, (koju su u zlatna vremena, 1990, osnovali Branimir Dimitrijević Tucko (100% udela - APR), Srđan Šaper i Nebojša Krstić), Incognito doo (registrovan 23.05.2005. - APR), Buzz Advertising doo (registrovan 29.08.2005. - APR), Luna/TBWA doo (registrovan 25.07.2005. - APR), 2CHIC doo (registrovan 12.09.2005. - APR), Pleon Olaff&McAteer doo (registrovan 23.05.2005. - APR) i Initiative doo (registrovan 12.05.2006. i u stopostotnom vlasništvu Lowe Idols & Friends - APR) sa podizvođačem radova McCann Erickson Group. Malo li je na ovu skupoću?

Kako će se u ovom advertajzing galimatijasu snaći požrtvovana Jelena Trivan, pitanje je od koga verovatno zavisi njeno stranačko napredovanje, samim tim i progres cele Srbije na čijem se čelu predsednik Tadić nalazi od 27.06.2004 (nije podatak APR).

Dnevnikov dodatak (27.11.2009.):

Napokon se oglasio i Nebojša Krstić na domaćem terenu, u okviru servisne službe B92, specijalno odeljenje Blog.

Nakon teksta koji demantuje samo zdrav razum pokazalo se da Krstić zna manje nego što se moglo očekivati od jednog običnog, mirnog, savetnika predsednika republike. Bivši ali večiti Idol, naime uopšte ne zna čega je vlasnik, sve čudeći se i lamentirajući nad svojom malom i ničim izazvanom kompanijom koju doživljava kao agenciju. Pokazalo se da kognitivni savetnički proces nije u stanju da razume da Nova Communications, kao privredno društvo, jeste kompanija (društvo – company) a nije agencija, jer je potonja oblik privrednog poslovanja preduzetnika (kao npr. samostalna trgovinska, zanatska ili ugostiteljska radnja).

Da je samo svratio (virtuelno) do zvaničnog sajta republičkog Odbora za rešavanje sukoba interesa, da je bacio savetnički oštroumni pogled na dokument za koji je najviše zaslužna njegova stranka - Vodič kroz propise o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, delovao bi kao manji kampanjac nego obično.

Na stranama 37 i 38 – piše sledeće:

"Dakle, ako funkcioner ima vlasnička prava u privrednom subjektu, dužan je da upravljačka prava koja mu po osnovu tog vlasništva (akcija, odnosno udela) pripadaju prenese na drugo nepovezano lice (ukoliko se radi o akcijama, odnosno udelu koji daje pravo glasa). Time se ne dira u vlasnička prava funkcionera, što znači da on i dalje ostaje vlasnik akcija, odnosno udela, ali je dužan da prenese ostvarivanje svog prava glasa po osnovu tih akcija, odnosno udela."

Dnevnikov dodatak 2 - Grafikon govori više od 2142 reči (na insistiranje čitalaca e-novina)

 

Put novca
Grafikon: Joe6Pack
Rast marketinškin prihoda 2005-2008
Izvor: Agencija za privredne registre (APR)

Dnevnikov dodatak 3 (28.11.2009.) - Inspiracija

Pored istraživačkog novinarska, koje Viktor Ivančić definiše kao odluku da objavite ono što svi znaju ali im se pokvarila tastatura, e-novine su uočile i fenomen čitalačkog istraživanja.

Naš revnosni čitalac je pronašao link koji govori 14.200 reči a koji u svakoj redakciji nosi poverljivu oznaku: Priceless!