Slučaj Bore Konja: General, kriminalac

image

Godinama su, očigledno s razlogom, vlasti Srbije odbijale da Haškom Tribunalu dostave transkripte sa sednica Vrhovnog saveta odbrane na kojima se, otvoreno, govorilo o vođenju rata na teritorijama Hrvatske i Bosne; konačno, tokom suđenja Momčilu Perišiću, ovi transkripti otvoreni su pred sudom u Hagu. Zahvaljujući agenciji „Sense“ u prilici smo da čitaocima e-novina predstavimo sve transkripte koji osim dokumentarne vrednosti imaju još veći značaj – jer otkrivaju sve manipulacije i političke ambicije Miloševićevog režima iz jednog od najstrašnijih poglavlja novije istorije

Predmet rasprave: Boro Ivanović, zvani Konj, general i kriminalac
Photo: Stock

STENOGRAFSKE BELEŠKE SA 27. SEDNICE VRHOVNOG SAVETA ODBRANE ODRŽANE 27. 9. 1994. GODINE

 

Prisustvovali su: Zoran Lilić, predsednik SRJ - predsednik Vrhovnog saveta odbrane;  Slobodan Milošević i Momir Bulatović - članovi Vrhovnog saveta odbrane; dr Radoje Kontić, predsednik Savezne vlade; Pavle Bulatović, savezni ministar odbrane; general-pukovnik Momčilo Perišić, načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije; general-major Slavko Krivošija, načelnik Vojnog kabineta Predsednika SRJ.

ZORAN LILIĆ: Predlažem da počnemo s radom. Prvo imamo usvajanje zapisnika sa 24. i 25. sednice Saveta. Da li se slažete? (odobravanje).  Za današnju sednicu predložen je sledeći Dnevni red: 1. Kadrovska pitanja 2. Tekuća pitanja. Dajem reč generalu Momčilu Perišiću.

MOMČILO PERIŠIĆ: Treba da imamo 91 generala - ima 41 kojih je u funkciji; imamo sedam koji su van statusa.  Znači, van funkcije su Faso Enes, koji je u statusu lečenja; Radošević Miljko, koji je u međuvremenu ozdravio i njega ćemo predložiti da se vrati na dužnost na kojoj je bio; Farkaš Geza, koji je u Prvoj armiji, inače, izuzetno dobar; Krasnići Ismet, koji je van određenog mesta, iz više razloga - jedan od osnovnih je, ne zato što je Albanac, nego nema intelektualna saznanja za mesto gde se nalazi; Terzić Milorad, koji je vraćen u Ministarstvo, a tamo nema mesta; Rakić Dušan, koji je bio ministar odbrane u Republici Srpskoj Krajini - imamo predlog za njega; i Ivanović Boro, o kojem ću kasnje nešto reći. Na osnovu svega ovoga i Zakona o službi u Vojsci Jugoslavije, ispunio je uslove za odlazak u penziju Isaković Dojčilo - i to i jedan i drugi uslov, i po sili Zakona treba da ide u penziju. Inače, nije se najbolje snašao na dužnosti komandanta Ratne mornarice i predlažem da ide u penziju.

ZORAN LILIĆ: Tu smo se složili.

Ivanović je kriminalac: Momčilo Perišić. uveren da je u pravu
Photo: Stock

MOMČILO PERIŠIĆ: Po potrebi službe, trebalo bi da ide Đokić Božidar, general-major, koji ako ne ode u toku ove godine, ne može ni dalje, a za njega imamo proverene podatke da nastupa sa radikalsko-četničkih pozicija i kao takvog mislim da ne bi bilo dobro ostaviti ga na funkciji, nego ga treba penzionisati. Drugi je Ivanović Boro, koji je bio komandant Novosadskog korpusa, doduše, još je to i sada, koji je, zbog činjenja ili nečinjenja određenih radnji vezanih za obaveze radnog mesta, dozvolio da u Korpusu ima niz zloupotreba. Jedna od osnovnih zloupotreba je što je, suprotno naređenju Vrhovnog saveta odbrane, izdavao sredstva Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. Doduše, to je tako tamo protokolisao, iako je nešto otišlo i van toga, čime se direktno ogrešio o naredbu načelnika Generalštaba i komandanta Prve armije, a ima i nekih drugih stvari.

Inicijativa za ispitivanje ukupnog stanja potekla je, upravo, od njegovih starešina. Imajući u vidu da je to čovek koji se u ratu pokazao izuzetno dobro, pozvao sam ga na razgovor i predočio mu argumente i rekao: "Boro, najbolje je, da ne bi išao na Vojno-disciplinski sud, a za to ima elemenata - imam već pripremljeno rešenje, ali nisam bez vas hteo to da odlučim - da ne bi išao da se povlačiš po sudovima, da zaštitimo tvoj integritet, kao i integritet ljudi koji, kada poteramo tebe, mogu doći pod udar, najbolje je da ideš u penziju". Obavio sam s njim razgovor i Boro je na to pristao. Međutim, imam osećaj da se posle predomislio. Lično smatram da je za Vojsku Jugoslavije, za Boru, štetno da ostane u Vojsci Jugoslavije, a posebno na dužnosti komandanta korpusa, jer su ljudi sa oduševljenjem pozdravili njegov odlazak sa te dužnosti. Bilo bi kontraproduktivno da ga vratimo na tu dužnost, kao i da ostane u Vojsci Jugoslavije. Mi smo javno proklamovali da se borimo protiv kriminala. Po dolasku na ovu dužnost, sebi sam prvi zadatak postavio jedinstvo Vojske, a drugo je borba protiv kriminala u Vojsci. Na tome smo puno uspeha postigli. Mislim da je Boro u tom kontinuitetu. Lično, mislim da zbog onoga što je uradio u ratu, možemo da ne pokrenemo krivičnu prijavu, a ako bi išao na Vojno-disciplinski sud on bi sigurno izgubio čin i onda bi otišao u penziju bez čina. Mislim da je, s obzirom na ratne zasluge, humano da ode u penziju sa činom. Inače, ako ga ostavimo, krajem ove godine stiže odredba Zakona koja je prelazna i koja važi do 31. Decembra, posle toga ne možemo ništa uraditi narednih pet godina jer ga Zakon štiti u smislu penzionisanja.

Mladić predlaže, VSO usvaja: Unapređenje oficira Vojske Jugoslavije
Photo: Sava Radovanović

Sledeće što predlažemo, ali ne zato što treba da idu, nego da razmotrimo da li je politički oportuno, iako su zreli za penziju, to su: Krasnići Ismet, Albanac, general, koji je van određenog radnog mesta, jer nema kvaliteta za to i Stojanovski Slave, Makedonac, pod ukazom je. Oni ne bi štetili Vojsci, čak mislim da je politički ispravno da ih ostavimo. Ako njih dva ostavimo, u najvišem vojnom vrhu imamo sve nacionalnosti zastupljene, tako da nam niko ne može reći da pravimo nacionalnu državu. Po potrebi službe, na predlog Komande i Martića iz Republike Srpske Krajine, Đukić Borislavu da prestane služba, a na predlog Ratka Mladića - to su oni od prije koje nismo rešili - to su Spremo Vlado, Gavrić Stanislav i Lisica Slavko. Oni su te ljude i penzionisali, ali pošto smo u kontinuitetu to radili i ovde to rešili, pošto su sva njihova personalna dokumenta kod nas, molim da to rešimo. To je što se tiče penzionisanja.

ZORAN LILIĆ: Hoćemo li prvo ovo da razmotrimo, pa da idemo dalje, ili da general iznese sve predloge?

MOMČILO PERIŠIĆ: Kako je vama lakše da pratite?

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Meni je svejedno.

MOMIR BULATOVIĆ: Možemo prvo ovo da prodiskutujemo.

ZORAN  LILIĆ: Dobro, da prvo ovo prodiskutujemo, pošto se kasnije vezano za ovo pojavljuju neke druge stvari,  vezane za postavljenja.

MOMČILO PERIŠIĆ: Da naglasim za penziju ispunjavaju zakonske uslove i jedan i drugi: Jevrem Cokić i Isaković. Obzirom da je Cokić komandant Armije, obzirom da nemamo dobro rešenje, ja bih morao ostati ili bez svog zamenika ili bez komandanta Armije - mislim da je dobro da ostane na toj funkciji, ili da dođe za mog zamenika, a Kovačevića, pošto je mlađi, da pošaljem za komandanta Prve armije. Ne bih želeo da ispadne da je preskačem nekoga zbog ne znam čega; vi ste u petom mesecu upravo i rekli:  "Doveli smo ga i da ostane do kraja godine", ali da ne ispadne da ja sada nekoga hoću da penzionišem, a nekoga da ostavim.

Rušio Dubrovnik: Milan Zec, komandant Ratne mornarice
Photo: Stock

Sledeće je raspored na upražnjena generalska mesta. Upražnjeno generalsko mesto od mojeg dolaska i penzionisanja Simonovića, jeste zamenika načelnika Generalštaba, koju dužnost sada obavlja Kovačević Blagoje, pored svoje redovne dužnosti. Sada su se stekli uslovi i on bi mogao biti moj zamenik, ili da ide za komandanta Prve armije, a general Cokić da bude moj zamenik. Dalje, na njegovo mesto da dođe Ćopić Nedeljko, koji je, inače, sada u Centru visokih vojnih škola. Za komandanta Ratne mornarice odlučili smo da ide Zec Milan; prema tome, Rakić Dušan ovde otpada.

Mi smo planirali, mislim da je to dobro, da u prelaznom periodu zamenik ministra odbrane bude general. Tamo je još uvek očajna vojna struktura. Generali su do sada to vodili, poznaju dobro namensku proizvodnju i sve ostalo. Mislim da bi bilo u prelaznom periodu veoma značajno da se uvede funkcija zamenika ministra, gde bi bio general.  Za to mesto predlažemo Milovanovića, koji je do sada bio moj pomoćnik za pozadinu. Ako se složite da treba tamo generalsko mesto, njega bih predložio, a ako ne - ostao bi tu gde jeste.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Koliko znam, to je dobar general?

MOMČILO PERIŠIĆ: To je izuzetan general. Mislim da bi gospodin ministar imao veliku pomoć u njemu. Jer, on ide na sednice Vlade, kada ode nema formacijskog zamenika, nema ko da to vodi, da potpisuje. Vi znate da Vojska mora da živi svakodnevno, mora biti efikasna, tako da mnoge stvari moraju da čekaju na ministrov dolazak.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Nije nam ministar toliko valjda zauzet?

MOMČILO PERIŠIĆ: Politička je ličnost. Kada ode na sednicu Vlade to dugo traje.

RADOJE KONTIĆ: Ne, sednice Vlade traju sat vremena. Imamo novi metod rada i novi način rada; nema diskusije.  Zadnji put je 30 tačaka završeno za sat i pet minuta.

MOMČILO PERIŠIĆ: Znači, ako bi on išao, na njegovo mesto došao bi Pantelić Vidoje, koji je sada pomoćnik za pozadinu u Prvoj armiji. Ako bi Kovačević Blagoje došao tamo, onda Ojdanića ne bi pomerali, ali ako ostane Cokić, onda bismo Ojdanića pomerali na drugu dužnost. Načelnik Generalštabne škole u Centru visokih vojnih škola, Potpara Milić, Crnogorac; načelnik Vojne akademije Čečović, takođe. Dalje, za komandanta 698. pozadinske baze, Vuković Ljubiša.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Šta je ta Pozadinska baza?

MOMČILO PERIŠIĆ: To je baza koja snabdeva kompletno Prvu armiju sa borbenim potrebama, počev od hrane, preko municije itd. i u miru i u ratu. To je baza koja ima svoje isturene organe. Ima mirnodopska mesta lokacije, a u slučaju rata, ona se pomera prema povijanju fronta i snabdeva sve organe u zoni odgovornosti. To je Vuković Ljubiša, pukovnik; nalazi se u toj pozadinskoj bazi i ima dužnost zamenika komandanta Pozadinske baze. Brkić Milosav, dosadašnji komandant te Pozadinske baze, išao bi na mesto Pantelića, ako budemo pomerali Milovanovića. Svi su ovi ljudi pod ukazom i treba da odluči Vrhovni savet odbrane.

Prijatelji u nevolji: General Ojdanić i generalisimus Milošević
Photo: EPA

Za komandanta Prve armije rekli smo: prva varijanta je da ostane Cokić, ako se slažete? Ako se ne slažete, onda bi došao za zamenika. Tu bi u obzir mogao da dođe i Mile Mrkšić. Pošto je to značajna dužnost,  ja sam dao tri kandidata, ali bi redosled bio: Cokić, Kovačević i Mile Mrkšić. Ako bi došao Kovačević Blagoje, onda bi Ojdanić trebalo da ostane iz razloga kontinuiteta, a ako bi ostao Cokić, onda bi došao Marjanović, a Ojdanića bi odredili na drugu dužnost.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Šta je sada Ojdanić?

MOMČILO PERIŠIĆ: On je načelnik štaba Prve armije.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Što njega ne planiraš da njega staviš umesto Cokića, kada je već načelnik Štaba Prve armije.

MOMČILO РERIŠIĆ: Cokić ostaje tu - ako ostaje. Ojdanića bi pomerili na drugu dužnost, jer je Ojdanić prekomotan čovek u smislu ponašanja. Suviše je spreman na druženja sa raznoraznim privrednicima i nije puno u funkciji borbene gotovosti, onoliko koliko bi trebalo. On je bio komandant Užičkog korpusa. Njega je general Panić hteo, doduše, zbog trivijalne sitnice smeniti. Ojdanić je svakako jedna sposobna ličnost. On je magistar i ima akademski stepen zvanja. On bi bio veoma pogodan za budućeg komandanta Školskog centra. Za komandne dužnosti čovek mora biti daleko više predan i da istrajava na borbenoj gotovosti. Mislim da on nije najpogodniji da bude posle Cokića komandant Armije.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: To malo ruši našu kadrovsku politiku. Mi obično gledamo da načelnik štaba bude ličnost koja može sutra da bude komandant armije - to je logično pomeranje u službi.

Pod komandom Bore Konja: Vojnik s petokrakom
Photo: Stock

MOMČILO PERIŠIĆ: Gospodine predsedniče, može on da ostane načelnik Štaba, a kada Cokić pođe u penziju, može i to biti. Mi nemamo mnogo generala, to su sve "trupaši". Malo imamo tog profila. Mislim da bi više Ojdanić bio koristan za društo kada bi otišao malo u školstvo, a u narednom periodu primio dužnost komandanta Školskog centra. Više za to ima smisla i sklonosti nego za komandne dužnosti. Inače, on može da ostane i načelnik Štaba, pa kada Cokić pođe u penziju da primi tu dužnost. Blagoje Kovačević bi u tom slučaju ostao moj zamenik. Ako bi pomerili Milovanovića, Brkić bi došao umesto Pantelića za pomoćnika. Za načelnika Odeljenja za operativne poslove i obuku u Prvoj armiji doveli bismo Dišović Rumenka, a Ćurčin bi, pošto je već bio na toj dužnosti, išao za načelnika Štaba u Novosadski korpus. Komandant Novosadskog korpusa bio bi Terzić, koji je do sada bio načelnik Štaba u tom korpusu.

ZORAN LILIĆ: Koliko je Terzić načelnik Štaba?

MOMČILO PERIŠIĆ: Nepunu godinu dana. Inače, izuzetno odmerena ličnost, učesnik je rata, završio je sve škole,  izuzetno inteligentan. Ljudi su ga veoma dobro prihvatili. Sada on obavlja dužnost i komandanta i načelnika štaba, ali moramo postaviti komandanta. On bi bio najzreliji da bude postavljen na tu dužnost. Ako bi on bio pomeren, na njegovo mesto došao bi Ćurčin. Ako bi ostao Ojdanić na dužnosti načelnika Štaba, onda bi Marjanović ostao komandant Užičkog korpusa, a ako bi Ojdanića pomerili u školstvo, onda bi Marjanović došao na njegovo mesto, a Dišović Rumenka bi stavili za komandanta Užičkog korpusa, a momentalno je načelnik Štaba tog Korpusa.

Nemoj neko da mi dira Boru Konja: Slobodan Milošević, ljut
Photo: Stock

Radošević Miljko, koji je bio u statusu lečenja, sumnjalo se da ima rak, ali je izlečen, vraća se za načelnika Štaba - ono što smo bili predvideli da ide Bojović, pa ste rekli da ostane komandant Prištinskog korpusa. Za operativca u Niški korpus, umesto Đokić Božidara, ako se odlučite da ga penzionišete, došao bi Bojović Slobodan - rodjeni brat Bojovića, komandanta Korpusa. Rakić Dušan bi primio dužnost mog pomoćnika za Ratnu mornaricu. On je časno i pošteno predao dužnost načelnika Štaba Ratne mornarice. Po našem pozivu, otišao je u RSK, tamo je radio dobro, ali je došao u sukob,  pa se odao alkoholu. Ima nesređenu porodicu, bio je u Meljinama na lečenju - imao je povećan šećer. Kažu da je ostavio alkohol. To je ličnost visoko upotrebljiva, normalno, pod kontrolom. On bi bio meni direktno potčinjen, a ja nemam sklonosti prema alkoholu, mislim da bismo mu tako pomogli. Bilo bi šteta da ga pošaljemo sada u penziju, jer bi onda bio višestruko kažnjen: porodicu je izgubio u ratu, ostala je na hrvatskoj  strani, išao je u RSK,  nema stana, učestvovao je u ratu, spasio je svu tehniku iz Pule, najudaljenije tačke na našoj obali. Mislim da bi bilo dobro da ga postavimo za mog pomoćnika za Ratnu mornaricu. Rekao sam za Savezno ministarstvo, Milovanović Ratomir.

ZORAN LILIĆ: Kada je Rakić u pitanju, sve ovo što je sada general rekao, obrnuto je govoreno kada je trebalo da bude postavljen za komandanta Ratne mornarice. Sama činjenica da je bio u Vojsci RSK, da je učestvovao na pregovorima u Zagrebu, mnogo ne pomaže u tom slučaju. Mislim da treba tražiti odgovarajuće rešenje.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ovo što kaže predsednik Lilić o Rakiću, to je na mestu. To ima svoje implikacije o kojima treba da se vodi računa. Međutim, ima veliku težinu ovo što je general Perišić rekao u pogledu ličnih karakteristika čoveka. Čovek treba da ima mnogo moralne hrabrosti i poštenja da, onako kako je admiral Rakić uradio, ode u RSK da obavlja tu funkciju. Drugo, on je - kako reče Perišić - vrlo uspešno obavljao poslove, izvukao je Pulski garnizon, ponašao se čestito i kao patriota u svemu i kao čovek mnogo stradao. Mislim da naša odluka treba bude da njega ne povredimo, da mu tu maksimalno izađemo u susret. Ne znam da li bi mogao biti raspoređen u Ministarstvo odbrane, na neki posao koji i njemu na odgovarajući način rešava taj status, da ga kao čoveka ne dovedemo u lošu situaciju, jer nije zaslužio da bude u lošoj situaciji. Da malo oko toga razmislimo. Momo, da li imaš još neku ideju oko njega?

MOMČILO PERIŠIĆ: Ja za njega vidim jedino mesto pomoćnika za Mornaricu, jer to nije neka čelna funkcija gde se on eksponira mnogo javno, a ja ću voditi računa o tome da se ne pojavljuje na TV itd. Ako bi išao u Ministarstvo, tamo nema adekvatnu dužnost.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Tebi pomoćnik za Mornaricu i ne treba.

MOMČILO PERIŠIĆ: Pa, treba mi. Ja ne mogu zvati komandanta Ratne mornarice iz Crne Gore, da on da stručno mišljenje i predlog kako upotrebiti Mornaricu, nego imam Rakića kod mene. On učestvuje u donošenju odluke i kasnije u stručnom vođenju Mornarice. Ovako bi ovaj morao da dođe 500 kilometara, i kasnio bih u odlukama. Potpuno uvažavam ovo što je rekao predsednik, i Vi što kažete - nezgodno je što je bio tamo, eksponirao se, ali bilo bi jako nezgodno da ga stavimo na neku sporednu dužnost. Ne vidim šta bi u Ministarstvu mogao dobro da radi. Mi najbolje ljude šaljemo u Ministarstvo. Kada Ministarstvo radi kako valja, meni je 50 posto sadašnjeg angažovanja umanjeno. Ja mogu da mu nađem i neko drugo mesto.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Predlažem da idemo redom. Oko Isakovića, ti si Momire najverziraniji u mornaričke stvari.

Paralelna stvarnost: U času dok VSO raspravlja o Bori Konju, Sarajevo se 1994. godine bori da preživi pod četničkim granatama generala Mladića
Photo: Jean-Claude Coutausse

MOMČILO PERIŠIĆ: To smo rešili, i potpisan je ukaz, ali nije  još objavijen. Sledeći je Đokić Božidar, on je operativac u Trećoj armiji. Bio je komandant Niškog korpusa. Prošli put ste odlučili da ne bude na čelnoj dužnosti, da ne bi mogao jedinicu da zloupotrebi, da vidimo da li će se popraviti. Međutim, našli smo da je njegov otac streljan od strane partizana. Kako se on provukao do sada, to je za neverovanje? On sada već ispoljava neke četničke ambicije: "dolazi moje vreme" itd. Mislim da je štetno da takvog čoveka držimo u Vojsci. Ima uslove za penziju.

ZORAN LILIĆ: Znači, Isaković i Đokić su u redu. Ivanović Bora, general-major, komandant Novosadskog korpusa, sada u Generalštabu.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: To je ono što mi nikako ne "ide u glavu" kod Bore Ivanovića. Prvo, komandante korpusa imenuje ovaj sastav.

MOMČILO PERIŠIĆ: Jeste!

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: I smenjuje ovaj sastav. Prema tome, on nije smeo biti smenjen, bez odluke ovog sastava.

MOMČILO PERIŠIĆ: Nije.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ti ćeš da kažeš da nije smenjen, nego ste ga stavili da pije kafu negde u Generalštabu. Ali, mislim da ta praksa ne sme da se ponovi. Vrhovna komanda ne služi da potpisuje odluke Generalštaba, nego da donosi odluke. Ti, Momo, kao komandant Treće armije nisi služio da potpisuješ odluke svog načelnika Štaba nego da odlučuješ. Prema tome, nemoj nas stavljati u poziciju da potpisujemo tvoje odluke, onako kako ih doneseš, bez ovlašćenja da ih donosiš! To nije, uopšte, bitno da li se odnosi na Ivanovića, nego se odnosi na sve. Drugo, ovde se tvrdi da je komandant Novosadskog korpusa, general Bora Ivanović veoma zaslužan čovek u ratu - kriminalac!? Odmah da kažem, ako se ustanovi da je general Ivanović kriminalac, svakako ga treba smeniti. Međutim, mi nismo dobili kao nadležni organ koji odlučuje o komandantu korpusa ni jednu jedinu činjenicu koja nam potvrđuje da je reč o kriminalcu. Ja vidim da Lilića ima tu informaciju. Mislim da je trebalo da to svi imamo.

Bosanska ratna razglednica: Bora Konj, kao zločinačka figura osvete
Photo: Stock

Ovde se na kraju strane 2. kaže: "Okrivljeni je opisanim radnjama učinio disciplinske prestupe zloupotrebe službenog položaja i prekoračenja službenih ovlašćenja... Komandant Prve armije predložio je da se okrivljeni Ivanović stavi pod Vojni disciplinski sud... Pošto smo proučili spise disciplinskog izviđanja, zaključili smo da se radi o postupcima koji nе pred stavljaju disciplinski prestup, ili za koje nema dokaza da su učinjeni ili se pak radi o zastarelosti za vođenje disciplinskog postupka opisanim u informaciji, broj 50, strana 2, 3, 4" itd. Radi se o komandantu korpusa. Prvo, nije mogao da ga suspenduje komandant Armije, nije mogao da ga suspenduje načelnik Generalštaba. Mogao je da ga suspenduje jedino ovaj organ jer je reč u komandantu korpusa. Drugo, ovaj organ prvi put dobija predlog da se оn kao kriminalac razreši, bez odgovarajuće argumentacije da li je to tačno ili ne! Greške koje su napravljene odmah treba ispraviti. Ukoliko prema njemu ima ovih nalaza, onda oni moraju biti dostavljeni Vrhovnoj komandi, da ih uzme na uvid i da o njima odluči.

Nijedan sat neću da sedim ovde i da služim za potpisivanje odluka Generalštaba, koje Generalštab donese po svojoj volji i po svojim međusobnim konsultacijama! Ako je nadležnost Vrhovne komande da imenuje načelnika korpusa, onda je to njena nadležnost i ničija drugog. Ako je kriminalac, odmah se za to da se suspenduje i ide na sud. Međutim, mi na žalost, ili na sreću, nismo dobili nijedan jedini argument da je reč o kriminalcu. Ovo je politički govor: "u cilju zaštite njegove ličnosti i dostojanstva". Ako je neko kriminalac, nema zaštite ličnosti i dostojanstva! Zna se u pravnoj državi da se ličnost i dostojanstvo odnosi na ljude koji nisu kriminalci. Ali, ovde nema nijednog argumenta da je reč o kriminalcu! Prema tome, mi se stavljamo u jednu apsolutno nedopustivu poziciju, da ljude postavljamo i ljude smenjujemo bez argumenata, i na žalost da to postavljanje i smenjivanje ne bude nikakva odluka, nego jedna formalna saglasnost na odluke koje su donete na nenadležnom mestu. To da se nikad više ne desi u Vojsci Jugoslavije da se donese odluka u nadležnosti Vrhovne komande, bez pitanja Vrhovne komande! Tu, uopšte, nemam šta da dodam niti da oduzmem. Molim, izvolite nam dostaviti podatke da je komandant Novosadskog korpusa kriminalac!?

Borac protiv kriminala: Momčilo Perišić
Photo: EPA

MOMČILO PERIŠIĆ: Posle prijave komandanta Armije, mi smo poslali komisiju sastava od tri generala i jednog pukovnika, da izvrši izviđajni postupak. Na strani 3, stav 2. piše: "Po završetku disciplinskog izviđaja, protiv generala Ivanovića dostavljeni su novi dokazi o njegovoj kriminalnoj delatnosti, a to nije..."

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ko sme da donosi rešenje o komandantu korpusa, bez Vrhovne komande?

MOMČILO PERIŠIĆ: Prvo je išla izviđajna komisija Prve armije. On nije hteo da da na uvid dokumenta koja su tražena. Ja sam posle toga pozvao Boru da ide na odmor, jer je njegov interes da izviđajna komisija završi posao.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Mene ne interesuje ničiji interes!

MOMČILO PERIŠIĆ: Dokazi za to šta je Boro uradio - tu su, to su materijalni dokazi.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Momo, ja sam, inače, smatrao da treba da raščistimo da li ima montiranih stvari po toj Vojsci! Nama roditelji odvode vojnike iz Vojske zbog maltretiranja, šikaniranja i nepravde! Pre nekoliko meseci ste smenili direktora u Karađorđevu što nije popisao ribu u ribnjaku i što je prodavao divljač po cenovniku koji je potpisao tvoj načelnik Kabineta, jer je nekome trebalo njegovo mesto. Te montirane stvari nemaju, uopšte, nikakvo moje razumevanje!

MOMČILO PERIŠIĆ: Nema montiranih stvari. Ako meni ne verujete, u redu!

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Izvini, Momo, prvo, mi ne služimo da na bazi poverenja u tebe donosimo odluke! Mi smo Vrhovna komanda! Mi donosimo odluke na bazi svog uverenja, a ne na bazi tvog uverenja.

MOMČILO PERIŠIĆ: U redu.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Kao što i ti donosiš odluke na bazi svog uverenja, a ne na bazi uverenja tvog zamenika,  ili tvog komandanta armije.

MOMČILO PERIŠIĆ: Komisija je ustanovila, to će ići i na sud i sud će dokazati, da je Bora četiri miliona metaka dao protivno vašem naređenju.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Kada je to dao?

MOMČILO PERIŠIĆ: Dao je prošle i ove godine, a posebno ove godine kada ste vi naredili u martu mesecu da se ne sme ništa davati. On je time narušio borbenu gotovost svog Korpusa. On nema 50 posto goriva u svojim materijalnim rezervama, ne može sa Korpusom da izvrši zadatak, zato što je dozvolio da njegovi potčinjeni ili on direktno daju to gorivo Republici Srpskoj Krajini. Ja vam garantujem da nije dao Republici Srpskoj Krajini, ali će sud utvrditi kome je to gorivo dao. Ja sam dostavio predsedniku Liliću kompletan materijal.

Vojska mu poklanjala tenkove: Željko Ražnatović Arkan, prijatelj VJ
Photo: Stock

ZORAN LILIĆ: Ja imam najnezahvalniju dužnost u Vrhovnom savetu odbrane. Bez obzira da li se radi o Bori Ivanoviću, "Peri Periću", "Miki", "Lazi", o svakom od njih treba da vodimo računa i da ne donosimo odluke,  pogotovo one koje nisu u našoj nadležnosti. Ja sam razgovarao sa Borom. Ovde stvarno ima svega i svačega. On je u jednoj rečenici rekao: "Ne VDS, jer kako kaže VDS se sastavlja od tri generala, koji donosi odluku da li je neko kriv ili nije. Tražim da se krivično gonim. Ako dokažu bilo šta iz ovih navoda, spreman sam da se obesim ispred Generalštaba“. Sve ovo što ovde piše on je u razgovoru demantovao - od druženja ili saradnje sa Željkom Ražnjatovićem, koga nikad nije video. Dva tenka koja su mu stavljena na dušu da je poklonio Željku, kaže da je to poklonio Andrija Biorčanin, a da ih je on vratio; da je zadnjih šest meseci bio u Školi u Beogradu.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Kada je bio u školi?

MOMČILO PERIŠIĆ: Ove godine.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Kako je onda vršio dužnost?

MOMČILO PERIŠIĆ: Nije predavao dužnost.

ZORAN LILIĆ: On kaže da postoji pismena naredba u Novosadskom korpusu da ne sme da se izda ništa od MTS-a ako nije u skladu sa naredbom načelnika Generalštaba; da se usmene naredbe ne praktikuju kada su takve stvari u pitanju. To je sve Bora rekao. Kaže da je žalosno što su ovi ljudi nazvani kriminalcima, jer tu su četvorica poznati rodoljubi, da su zajedno ratovali itd.

MOMIR BULATOVIĆ: Koji su generali to vodili?

ZORAN LILIĆ: Najteže stvari koje su mu stavljene na dušu, to da je dobio na poklon tri automobila, a on tvrdi da nije dobio nijedan, da je imao "stojadina" kojeg je prodao. Čoveku treba dati mogućnost da kaže. Ja iznosim šta je rekao, jer ne želim da donosim pogrešnu odluku. Kaže da je prodao "stojadina" i da je za te pare kupio "opel astru" i da nema ništa drugo osim što je imao; zatim, da mu niko nije pravio kuću, nego da mu je ostala od oca, da nikakav vodovod nije pravljen itd. Sve su to stvari koje ovde pišu. U optužbi koja je stavljena na raspolaganje uglavnom piše: "nema argumenata", "nije dokazano", "nema materijalnih činjenica" itd. Mislim da takve stvari ne treba da radimo. Ako je kriv, treba da se sprovede postupak kakav priliči, ne samo kada je u pitanju samo Bora, nego kada je u pitanju bilo koji general. On kaže da toliko para nema, da mu tašta nije u Beogradu, ne bi ćerka mogla da mu studira. Ja nemam razloga da mu ne verujem. Kaže da su sve optužbe od strane generala Cokića i da je general Cokić lično išao da mu uruči rešenje o suspenziji, odnosno ukaz koji ja nisam potpisao.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Kako nisi potpisao?

ZORAN LILIĆ: Nisam hteo da potpišem ukaz o čemu nismo mi odlučili.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Kako je suspendovan - bez ukaza? Gde je taj ukaz?

Niko ih ne pominje na VSO sednicama: Građani Sarajeva 1994. godine
Photo: Jean-Claude Coutausse

MOMČILO PERIŠIĆ: Ja primam odgovornost; ja sam kriv što je Boro poslat na odmor da bi ispitna komisija mogla da istraži stvar. Ja za to snosim odgovornost, ali nisam mogao da skupim sednicu Vrhovnog saveta da to rešimo. Jer, kriminal je bio došao do te mere da sam morao, pre toga, komandanta Subotičke brigade da smenim.

ZORAN LILIĆ: Momo, pošto sam imao prilike sve ovo da pročitam, mene je zaista sramota što sam i ja na neki način doprineo da uopšte razgovaramo o tome. Ovde ti piše da su krivi još neki ljudi, pa se navode njihova imena i njihova dela. Ako sa Borom nešto ima veze, to je ova municija što je dato, a on kaže da postoji naredba u Korpusu. Ovde piše da je primao mito, što nije dokazao, piše da mu je poklonjen auto, a to nije tačno, piše da je radio u saradnji sa MUP-om itd.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Sa MUP-om Srbije šta je radio?

ZORAN LILIĆ: Ove kriminalne radnje. Mislim da je vreme da sve ove odnose razjasnimo.

MOMČILO PERIŠIĆ: Da predam ovo sudu - sud neka sudi, a on neka ne bude komandant Korpusa. Kada sud bude osudio, onda je kasno da ga ja menjam sa dužnosti. Ja moram da sprečim Boru da u ovoj nestašici društvena sredstva ne otuđuje u ličnu korist. Ovo nisu sudska dokumenta, ovo su dokumenta trojice laika koji su išli da istraže da li ima ikakvih argumenata i da daju podatke.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ovde piše: "Neke od kriminalnih radnji vršene su sa znanjem i odobravanjem pojedinih lica iz sastava unutrašnjih poslova i drugih organa. Iz ovih organa deo zloupotreba nije mogao biti dokazan, a neke nisu ni razjašnjavane.  Navodimo samo neke od karakterističnih slučajeva:

Preko Radovana Stojčića, zamenika ministra MUP Srbije, sa kojim je general-major Ivanović blizak, i nekih čelnih rukovodilaca Sekretarijata MUP u pojedinim opštinama, omogućene su razne zloupotrebe, posebno izdavanje i prevoženje naoružanja i drugih MS i MTS za potrebe VRS i VRSK koje je vršeno bez znanja i odobrenja Komande Prve armije; u najvećem broju slučajeva vršeno je sa znanjem i odobrenjem MUP-a i carinskih organa, gde nisu preduzimane mere obaveštavanja nadležnih vojnih organa". Najmanje što mogu da tražim je da se ovo raščisti.

MOMČILO PERIŠIĆ: To ćemo i da raščistimo.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Drugo, ne može da se smeni komandant korpusa bez naše odluke.

MOMČILO PERIŠIĆ: Mi ga nismo ni smenili.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ti si ga smenio još pre šest meseci!

MOMČILO PERIŠIĆ: Pre mesec dana sam ga udaljio s dužnosti, dok komisija ne istraži to, jer je on zabranio bilo kome da govori. Što je zabranio da govori, ako je čist? Ovde postoje materijalne liste.

Majstori kriminala: Radovan Stojčić Badža i Željko Ražnatović Arkan
Photo: Matija Koković

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ovde se kaže: "Preko Sekretarijata MUP-a u Novom Sadu registrovano je tri lovačka karabina". Pa, šta ako ima tri lovačka karabina?

MOMČILO PERIŠIĆ: Otkud mu tri lovačka karabina?

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Da li je to ukrao?

MOMČILO PERIŠIĆ: Od moje i njegove plate nema šanse da kupi.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Za ceo život nije mogao da kupi tri karabina!? Dalje se kaže: "jedna lovačka puška i pištolj  Union 6,35", a preko MUP-a Zrenjanin vozilo "opel astra" i "jugo 55", verovatno bez propisane dokumentacije o poreklu - verovatno"!? Kaže se dalje: "General-major Ivanović je verovatno na zahtev Radovana Stojšića - Badže, njegovoj ljubavnoj vezi Jasni Radovanović" - to mu je žena, ona je kapetan kod tebe - "potpisao lažni dokumenat koji nije zaveden u delovodniku, a u kome je Jasna prikazana kao potpukovnik Vojske Jugoslavije i načelnik Personalnog i organizaciono-mobilizacionog organa Komande Novosadskog korpusa, učesnik rata....  sprovođenja mobilizacije u ratu. Na osnovu ovoga akta Jasni je IV Vojvodine ustupilo jednosoban stan u Novom Sadu, površine 41,5 kvadratni metar u ulici Bulevar oslobođenja broj 28".

MOMČILO PERIŠIĆ: To nismo ništa uzimali u obzir, gospodine predsedniče.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Momo, ovo ne ide u ljudsku glavu! Ovo je mnogo prljavo!

MOMČILO PERIŠIĆ: Gospodine predsedniče, to je istražna komisija napisala.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ja tebi kažem da će ova istražna komisija ovo da dokaže. Kada dokaže to, onda će Ivanović da bude smenjen! Ako ne dokaže, onda će ta istražna komisija da leti iz ove Vojske, nogom u zadnjicu!

MOMČILO PERIŠIĆ: Ona to ne može da dokaže.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ona to mora da dokaže, a ne da piše i potpisuje što nije dokazano! Ja sam ti rekao šta će biti! I to će biti! Ja ti dajem svoju časnu reč!

MOMČILO PERIŠIĆ: U redu.

Predah od granatiranja: Kadar iz Sarajeva, 1994. godine
Photo: Jean-Claude Coutausse

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Kaže se: "Navodno ljubavnica zamenika ministra unutrašnjih poslova koja je dobila stan od Izvršnog veća Vojvodine na osnovu karakteristike koju je izdao Ivanović"!?

MOMČILO PERIŠIĆ: Ja to uopšte nisam uzeo u obzir. Ja sam iz toga izvukao samo tri stvari: prvo, zloupotreba naoružanja i goriva.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: "Organima MUP-a, posebno sekretarijata Surdulica i Vranje bilo je poznato da je general-major Ivanović dobio na poklon vozilo marke "opel astra", od Marić Radomira, indikativnog po kriminalnim radnjama i vezama sa nemačkim carinskim i policijskim organima. Takođe je poznato da je Ivanović kao protivuslugu Mariću organizovao prevoženje razne robe sa područja Vojvodine i verovatno preko NN oficira bugarske armije posredovao u nabavci većih količine benzina za potrebe..." Znači, radi sa Bugarima!? Sa bugarskom armijom ti radi komandant Novosadskog korpusa, i to uvozio benzin!? Ako se to dokaže, on mora da ide u zatvor, tu nema druge, Momo. Mora da ide u zatvor, ako je ovo tačno!

MOMČILO PERIŠIĆ: Ići će.

ZORAN LILIĆ: Ima on papir da je platio regularno carinu.

MOMČILO PERIŠIĆ: Ja sam sve proučio i samo za tri stvari ga optužujem i šaljem na VDS, za ono za što imam materijalno pokriće, a druge stvari nisam tangirao. Ne može ova komisija to da dokaže ili ne dokaže, nego on na osnovu prijave koju sam ja napravio, na osnovu izveštaja komisije, ide na VDS i on može da ga oslobodi, odnosno osudi. Drugo, pravim krivičnu prijavu za gonjenje od strane Vojnog suda i on će utvrditi činjenično stanje. Ovde nije završen sudski postupak, ovo je samo izviđaj. Ovde ima mnogih istinitih stvari, ima nekih neistinitih, ima nekih pretpostavki, a sud je dužan da utvrdi činjenice. Hoćemo li ga držati kao komandanta Korpusa dok traje krivični postupak? Ja se borim za to da ga ne držimo na toj dužnosti. Inače, za Boru sam više emotivno vezan nego bilo ko drugi i ne bih mu ništa napakostio.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ne dao mi bog da sam ovako za nekoga emotivno vezan i ovo da uradim! On objašnjava ovde kako je prevozio gorivo u Republiku Srpsku Krajinu cisternama; nego šta je radio nego prevozio gorivo, naravno da jeste. Znaš li ti koliko je municije i goriva otišlo u Republiku Srpsku Krajinu!?

MOMČILO PERIŠIĆ: Znam. Nijedna stvar nije trebalo da se vozi bez našeg naređenja. Ovde su rađene stvari bez našeg naređenja.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Momo, ovo sam pročitao samo na prvoj strani, a šta je unutra - bolje da ne čitam! Evo, napamet ću da otvorim ovaj materijal.

MOMČILO PERIŠIĆ: Dokazano je da su sredstva izašla iz magacina i da ih nema.

ZORAN LILIĆ: Ne postoji njegov nalog za davanje.

MOMČILO PERIŠIĆ: Možda on nije dao, nego neko drugi.

Gde je nestalo pet miliona metaka: Bora Konj municiju poklanja Martiću
Photo: Jean-Claude Coutausse

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ovde se kaže da je gradio neki put u Republici Srpskoj Krajini: "Generalštab Vojske, na zahtev načelnika Generalštaba, komandanta i komandanta Novosadskog korpusa, zamoljeni smo da Izvršnom savetu opštine ponovo prosledio zahtev Generalštabu VJ, Beograd, Inženjerijska jedinica Subotica... itd. teritoriji Batina, Zmajevac, na teritoriji RSK..." - ne mogu sve da pročitam bez naočara. Da li je put pravio za pare?

MOMČILO PERIŠIĆ: Pravio je bez odobrenja.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Zadužio je inženjerijsku jedinicu da tom narodu napravi put!?

MOMČILO PERIŠIĆ: Gospodine predsedniče, to ne može da radi bez odobrenja! Vi znate da u Crnoj Gori radimo oko Lovćena.

ZORAN LILIĆ: Momo, to je sve kontradiktorno - vi ga bez odobrenja skidate, smenjujete, a on bez odobrenja ne može da gradi put!?

MOMČILO PERIŠIĆ: Ja sam pogrešio što sam Boru udaljio, ali Komisija nije mogla da radi! Jer, da je Boro ostao tamo, ne bih pribavio ništa. To je moja greška i spreman sam zbog toga da odgovaram! Za ovo drugo, predlažem vam, obzirom na dokaze, da ga ne vraćamo za komandanta dok se ne završi proces, ali jedinica ne može da bude bez komandanta.

ZORAN LILIĆ: On tvrdi, kada smo razgovarali, da je kompletna ekipa starešina koja je sa njim radila, dobila premeštaj i da je tek onda radila Komisija!?

Kako Mladić kaže. VSO ćuti o sarajevskoj opsadi
Photo: Jean-Claude Coutausse

MOMČILO PERIŠIĆ: Ja vam govorim šta ja mislim, a na vama je da odlučite.

ZORAN LILIĆ: Ja ti kažem šta čovek kaže. Da smo radili na osnovu anonimnih prijava, trebali smo da pohapsimo odmah pola Generalštaba, i to tvoje prve saradnike!

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Pazite ovo: "Službena zabeleška o obilasku službenog stana. 37 kvadrata, slobodan je  od pogibije generala Batić Mladena. 27. 7. 1994. godine Komisija je obišla predmetni stan i utvrdila je sledeće stanje: radi se o nameštenom službenom stanu, stan je u dobrom stanju i poseduje sve potrebne stvari za stanovanje - dvokrevetnu sobu, sto, fotelje, kuhinjski sto sa stolicama, frižider, pribor za jelo za šest lica komplet itd. Poseduje televiziju, radio kasetofon i sva druga sredstva neophodna za život u stanu, pa čak i usisivač za prašinu.  Ima tri litra vina, jedan litar kosovskog ’Rozea’, jedan litar kosovskog ’Crnog’, jedan litar ’Banatskog rizlinga’, jedan litar kosovske lozovače, jedan litar kosovske rakije, jedan litar kisele vode ’Knjaz Miloš’, jednu praznu flašu od rakije. Stan poseduje vojni telefon taj i taj.

Zaključak: Stan je uslovan za stanovanje. Možda je potrebno izvršiti higijensko krečenje, što se može vršiti i kada se lice useli u stan. Komisija je utvrdila da neko ovaj stan koristi. Do takvog zaključka smo došli na osnovu pića u frižideru, otpadaka u korpi za otpatke, toalet papira u WC-u i mrvica od hrane ispod kuhinjskog stola. Predlog: Uzeti izjavu od sadašnjeg višeg referenta za stambene poslove,  zbog okolnosti zašto je stan nepodeljen, pokrenuti postupak za naknadu počinjene materijalne štete protiv odgovornog lica - to je ono lice koje nije dozvolilo dodelu stana. To obuhvata neplaćenu stanarinu i troškove odvojenog života, ili uvećane troškove stanovanja jednog profesionalnog vojnika oficira od 7. 11. i nadalje. Razmotriti disciplinsku i krivičnu odgovornost protiv lica koje nije dozvolilo dodelu stana i odmah predmetni stan dodeliti profesionalnom oficiru, sa prvenstvom iz druge grupe...." E, moji drugovi!?

MOMČILO PERIŠIĆ: Oni su proveravali sve što je bilo indikativno.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Dalje: "Četvrta glava - personalna problematika. U Novosadskom korpusu nisu Pravilnikom o nadležnosti rada organa Komande precizno propisani trajni poslovi i zadaci za organe i pojedince,  kao što nije učinjeno i u potčinjenim jedinicama. Iz tih razloga, nisu definisane odgovornosti po nivoima komandovanja za sve segmente BG, pa i ove oblasti !?“. Ako ovo razumem, bog me ubio!?

"Drugo, metod rada Kolegijuma komandanata u Korpusu kao celini, kao i uloga načelnika rodova i službi i odgovornost za donete odluke i rešenja, nisu usklađeni sa zahtevima transformacije VJ i postavljanje u okvir zakonitosti i pravednosti. Treće, u rešavanju kadrovsko personalnih poslova utvrđeno je stavljanje jednog broja starešina i CL na službi u VJ u privilegovan položaj, dok se jedan broj starešina i CL na službi u VJ neosnovano nezakonitim postupcima maltretirani. Po izjavama svedoka, to je pripisano komandantu Korpusa lično". Četvrto, u evidenciji sa sednica Kolegijuma nema u raspravi izdvojenih predloga neslaganja sa odlukama komandanta Korpusa koje su nezakonite, što ukazuje na poslušničko učešće u Kolegijumu i raspravama, te takav odnos ima negativan uticaj na moral i nekolegijalan prema komandantu i njegovim greškama". Vi to u Vojsci imate samoupravljanje!?

MOMČILO PERIŠIĆ: Nemamo samoupravljanje, nego je Kolegijum dužan to da radi.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: "Opšti je zaključak da nova zakonska i podzakonska rešenja, razna objašnjenja, vaša naređenja i upozorenja iz ove oblasti nisu savladana u potčinjenim komandama nosioca posla, a posebno od strane komandanta bataljona, diviziona PNŠ za org. mob. i pers. poslove i njhovih referenata, usled čega dolazi do povrede zakonitosti i prekoračenja ovlašćenja, uz sve posledice na BG. Šesto, u oblasti odlučivanja i rešavanja stanja u službi CL nci službi u VJ i vojnika po ugovoru postoje višestruke povrede zakonitosti i prekoračenja ovlašćenja. Sedmo, kod nosioca odgovornosti za elemenat BG komandovanja iz ove oblasti i stručnih nosioca ovih poslova nije izgrađena svest da se neznanjem, neoživotvorenjem zakona i podzakonskih propisa čine krivična dela protiv VJ i ostvarivanje nezakonitih imovinskih koristi kroz platu i druge naknade". Ja ne znam šta sve ovo znači!?

Sumrak nad Sarajevom: Glavni grad Bih tokom 1994. godine
Photo: Jean-Claude Coutausse

Dalje: "Službena zabeleška. Uvidom u dokumentaciju koju je VP izdavala MS za VRS i VRSK konstatovao sam sledeće: Na osnovu Naredbe Komande Prve armije, strogo poverljivo, taj i taj broj, u vezi zabrane izdavanja sredstava NV, ...donošenje rešenje NGŠ VJ i naređenje komandanta...  I pored navedene zabrane, Subotica je izdala MS za potrebe VRS i VRSK po sledećem: iznete tri stavke pešadijske municije, 17 stavki; artiljerijske i pešadijske municije, izdata jedna stavka municije od 100 mm, tri stavke municije od 100 mm, dve stavke municije materijalna sredstva su izdata u aprilu 1994. a što je priznao u svom iskazu pukovnik Miodrag Jovanović. Prilikom ostvarivanja uvida u dokumentaciju i uzimanja dokumenata odgovorne starešine su izjavile da su izdavanja vršili po usmenom naređenju pukovnika Jovanović Miodraga". Kakve to veze ima sa Borom Ivanovićem?

MOMČILO PERIŠIĆ: On je odgovoran da ništa ne ide i niže od njega. Tu su sve materijalne liste gde su sredstva otišla i čime je umanjio borbenu gotovost, gospodine predsedniče! Ja njega teretim samo za ono što je materijalno dokazano.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ovde u dosijeu službena ocena potpukovnika, a sada je general-major. "Jovanović Miodraga Bora, načelnik Štaba... komandanta 506. pešadijske brigade. Kći Violeta, sin Aleksandar, 1973. i 1977. godište. Poseduje troiposoban komforan stan u Garnizonu Zrenjanin" - da li je to tamo gde je registrovao kola?

MOMČILO PERIŠIĆ: Ne, pre je bio tamo na službi.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: "Supruga bolesna, ostali zdravi. Poznavanje posla... i sve ocene. Zaključak brojne ocene: naročito se ističe".

ZORAN LILIĆ: Sve su mu ocene takve.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: "Ima stručno obrazovanje, veliko iskustvo, što mu je omogućilo da uspešno obavlja dužnosti načelnika Štaba brigade" i redom. "Radi se o starešini primernih moralno-političkih i radnih kvaliteta. Osposobljen je za dužnost načelnika štaba brigade, a može da obavlja i druge dužnosti svog i višeg čina. Ocenjuje se povoljnom ocenom: naročito se ističe".

MOMČILO PERIŠIĆ: Molim vas, uzmite jedan zapisnik sa saslušanja svedoka, pa ćete videti šta kažu.

Bora Konj je moj drug: Slobodan Milošević brani generala
Photo: Stock

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Šta je ovo? - "Ukaz, broj... tačnost izvoda overava". Pazite ovo: "Ukaz Predsednika SRJ od 2. avgusta 1994. godine. Udaljuje se sa dužnosti Ivanović Miodraga Boro, RG, to i to, Prva armija, Novosadski korpus, komandant Garnizona Novi Sad. Obrazloženje".  I sada - "Tačnost izvoda overava", to je falsifikat,  jer ukaza nema!

MOMČILO PERIŠIĆ: Ja sam morao da ga udaljim da bi Komisija ovo našla, gospodine predsedniče!

ZORAN LILIĆ: Tu je i pečat Prve armije!?

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Pečat Komande Prve armije!?

MOMČILO PERIŠIĆ: Ja za to snosim odgovornost, jer sam morao da prekinem taj "lanac".

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Da li je Predsednik SRJ potpisao taj ukaz?

MOMČILO PERIŠIĆ: Nije potpisao.

Rat koji Miloševića ne interesuje: Samo je Bora Konj važan
Photo: Jean-Claude Coutausse

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Kako može da se da: "Tačnost prepisa overava"!? Ovaj overava - falsifikat!?

ZORAN LILIĆ: Sve je ovo urađeno na osnovu prijava Cokića. General Cokić je oba predmeta dostavio generalu Perišiću.

MOMČILO PERIŠIĆ: Poslao je meni, i starešine su poslale prijave. Imamo zapisnik. Ja bez njega to nisam mogao da uradim.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ako je kriminalac, da ide u zatvor!

MOMČILO PERIŠIĆ: Gospodine predsedniče, predlažem da ga damo na sud.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Vi nemate pravo da ga razrešite dužnosti komandanta Korpusa - to je osnovno!

MOMČILO PERIŠIĆ: To je jasno.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ako je on odgovoran, neka odgovara za ono što se dokaže da je odgovoran! Ako je davao stanove, dobijao na poklon kola, otuđivao imovinu, gradio puteve bez dozvole itd. treba da odgovara.

ZORAN LILIĆ: Ovde piše da za to nemaju dokaza, nema dokaza ova Komisija.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Mi moramo da budemo čestiti prema svom poslu. Mi ne možemo da ljude "ubijamo" zato što neko "našara" kojekakve stvari za njih! Ako je kriminalac, moraće da ide u zatvor! Ako nije kriminalac, ovi što su to napisali, a to nije tačno, moraće da idu iz Vojske! Tu za mene nema dileme!

* Nastavak feljtona u petak 23. septembra