Ćosić traži nove ljude

Izdanje dnevnog lista "Politika" od 16. juna 1992. godine

DOBRICA ĆOSIĆ: SRBIJA IZMEĐU PREPORODA I KATASTROFE

Odluka da se organizuje skup posvećen temi - Srpski narod na početku novog doba, doneta je pre godinu i po. Tada su izgledi za novo doba srpskom narodu bili i suštinski drugačiji od sadašnjih. Objektivne i subjektivne okolnosti odlagale su ovaj skup, a istorija je na evropskom i jugoslovenskom prostoru proradila sumanutom brzinom ka sve većim neizvesnostima, pa će se po nekoj višoj volji ili slučaju, naš razgovor voditi u najdramatičnijim časovima naše novije istorije. Pokušaću da, po svom uverenju, imenujem glavne odrednice našeg istorijskog trenutka, o kojima ću u svom izlaganju po dnevnom redu skupa govoriti iscrpnije.

Politički, ekonomski i moralni slom "samoupravnog socijalizma" i titoističke Jugoslavije osamdesetih godina, uzrokovali su opštu krizu, stagnaciju i entropiju celokupnog društva. Slomom Jugoslavije i krahom titoizma, na našem tlu, poražene su obe, u 20. veku vladajuće ideologije - jugoslovenstvo i totalitarni socijalizam. Razmere, dubina, posledice tog istorijskog prevrata, nesagledne su u ovom času.

Izvesno je, čini mi se, sledeće: srpsko društvo se nalazi u sporom i nedoslednom demokratskom preobražaju; postojeći poredak sa svojim ustanovama je bezobličan, konzervativan, bez neophodnih razvojnih energija; ekonomija je u proizvodnom investicionom i tehnološkom padu ka kritičnoj tački; prosveta je ekstenzivna i neodgovarajuća savremenoj civilizaciji i potrebama društva; kulturne i umetničke ustanove su u izrazitoj funkcionalnoj degradaciji; razvoj nauke je zaustavljen birokratizmom, dugom ekonomskom krizom i odlaskom iz zemlje hiljade mladih istraživača i stvaralaca; urbanizacija našeg tla je stihijna i primitivna; civilizacijsko stanje Srbije je vrlo nisko; nerad i loš rad, ogromne mase nezaposlenih, nizak moral, građanska neodgovornost, duhovna zapuštenost naroda, zastrašujuća kriminalizacija privrede, politike, Beograda i gradova, čine naše društvo nespremnim za izlazak iz krize u kojoj smo se našli, ne samo našom krivicom; antagonizovane ideologije iz građanskog rata nošene političkim stankama, obnovljene revanšizmom i mladim snagama nezadovoljnim poretkom, sve veća nemaština i osiromašenje naroda, sa socijalnim i političkim napetostima, podsticanjem spoljnih činiocima, narastaju ka eksploziji, haosu, buntu; mladim naraštajima, Srbija je sve manje otadžbina, radno mesto i dom, pa u potrazi za boljim i smislenijim životom, svoje radne moći, znanje i darovitost odnose u svet; albanski secesionizam i nerešeni srpsko-albanski odnosi, pretvorili su kosovsko pitanje u faktor trajnog pritiska na Srbiju i slabljenje njene unutrašnje kohezije i značenja u svetu; ratni ciljevi neprijatelja srpskog naroda iz Prvog i Drugog svetskog rata, tektonskom promenom u konstelaciji sveta i odnosa snaga u osmoj deceniji, ostvaruju se u miru - razbijanjem Jugoslavije i komadanjem srpskog naroda; srpska nacionalna politika i vlade i opozicije u procesu raspada Jugosalije i posttitovskom vremenu, opterećene ideološkim zabludama, nespremna za prelomne događaje i moćne i organizovane spoljne i unutrašnje protivnike, neprilagođena je odnosima snaga i zahtevima vremena i sveta u kojem živimo.

Snašlo nas je najgore: rasturanjem Jugoslavije poništavaju nam se dva veka oslobodilačke borbe za život Srba u jednoj državi; Srbi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ugroženi obnovom ustaštva i militantnog islama, prestrašeni novim genocidom prinuđeni su na stravičan odbrambeni rat protiv šovinističko-ustaške Hrvatske i muslimanskog džihada; kažnjeni smo izgonom iz svetske zajednice; osuđeni smo na dugo stradanje, poniženja, egzoduse, asimilaciju. Na zločine koji nam se čine, uzvraćamo zločinima i obeščovečujemo se ponekad do neprepoznavanja sebe. U ime svetskog "novog poretka", preti nam se i "Zmajevim čekićem", tj. bombardovanjem raketama.

Sankcije protiv Srbije i Crne Gore koje je uveo Savet bezbednosti, ako se što skorije ne uklone, za šta postoje mali izgledi, dovešće do paralize privrede i čitavog društva, odnosno do nesaglednih nesreća i patnji. A lik srpskog naroda u svetu, moćima totalitarne propagande, sredstvima svetskih medija nagrđen je ideološkim lažima, rasističkom mržnjom, silničkom glupošću. Za takvu srbofobiju veoma mnogo odgovorni smo i mi Srbi. Raspadom države koja nam je vek i po bila osnovni nacionalni cilj i stupanjem u etničke, verske i ideološke sukobe i ratove, izlolacijom od sveta u koju smo stavljeni, mi smo po mnogo čemu na kritičnoj tački svog istorijskog bivstvovanja. Srbima se novo doba obznanjuje i kao najgore staro doba. Kako ga skratiti, to je naše prvo životno pitanje, na koje će da odgovara i ovaj skup.

Razočarenje, gnev i očajanje, sa neredom i raskolom u nama i među nama, privode nas panici i stihiji u kojima su razum i dobre namere najslabije, a nasilje i zle namere najmoćnije. Da se spasemo ponora istorije u koji tonemo, u koji nas baca zla sila prošlog i sadašnjeg sveta, sa obnovom moći za opstajanje i u najtežim uslovima, neophodno nam je delatno ustanovljenje istorijskog razuma, najviša kritičnost prema sebi i svome, realistička svest u sagledavanju stvarnosti savremenog sveta, tačna procena svojih snaga, uvođenje umnog i moralnog činioca u rukovodeće jezgro društva, racionalnost u svemu što nam čini život.

Nastupilo je doba velikih i brzih promena koje se do ovog dana zbivaju determinacijama i iznudicama našeg istorijskog poraza i dejstvom spoljnih činilaca koji u savremenom svetu postaju odsudni. Naš naraštaj se našao pred epohalnim izazovom: da umno ovlada promenama pred kojima se našao srpski narod i njegovo društvo. Te promene treba da zahvate i našu građansku i nacionalnu svest, poredak vrednosti, sam smisao života.

Primorani smo, dakle, na preimenovanje nacionalnih i socijalnih ciljeva i lestvice opštih induvidualnih vrednosti: prinuđeni smo na odista temeljne promene društvenog poretka, svih ustanova, kvaliteta rada i proizvodnje, načina života. Ali, te se promene ne smeju izvoditi voluntaristički, prevratnički, stihijno; one mogu biti uspešne ako su dobro promišljene, evolutivne, usaglašavajuće sa savremenim svetom i našim najboljim tradicijama. Neophodnost radikalne promene postojećeg stanja u Srbiji donosi iskušenja prevratničkih delovanja: upotrebu svih sredstava i proglašenje starog novim. Neuviđanjem te opasnosti ozbiljno se ugrožava vrednost i smisao intelektualnih angažovanja danas.

Iz sadašnjeg stanja egzistencijalne ugroženosti čitavog srpskog naroda izlaze moramo tražiti novom filozofijom opstanka i razvoja, tvorenjem nove nacionalne politike, humanističkim usaglašavanjem sredstava i ciljeva, predavanjem sudbine zemlje kolektivnom umu i novim ljudima, spremnim i sposobnim da vrše veliki preporod. Kako, čime, kuda dalje? Na ta pitanja više ne može da odgovara samo politika već celokupna umna i moralna moć naroda.

Ne prorokujem budućnost, ali je sve jasno: Dobrica Ćosić, umni radnik
Photo: seebiz.eu
Objektivne okolnosti opteretile su perspektivne ciljeve našeg skupa izuzetnim odgovornostima i novim intelektualnim i moralnim rizicima. Oni se sadrže već u imenovanju činioca tragičnog položaja srpskog naroda danas. Samo istinitim i svestranim sagledavanjem sadašnjice i realističkim, neideološkim označenjem budućnosti, mi možemo da ostvarujemo saznajni cilj našeg dijaloga. Na takvoj osnovi mogu se imenovati osnovni programski zadaci čijim se izvršavanjem ostvaruje preobražaj srpskog društva. A na sudbinskom raskršću današnjice Srbija stoji pred demokratskim, ekonomskim i civilizacijskim preporodom ili nacionalnom katastrofom.

Srpska akademija nauka i umetnosti želi i ovim skupom da doprinese pronalaženju puteva i sredstava za spas zemlje od nesagledivih nesreća koje su je zahvatile. Nuđenjem znanja i ideja želimo u srpskom narodu da budimo "misleću nadu", nadu u mogućnost ovladavanja svojom sudbinom i utemeljenje spokojnije budućnosti. Mi umni radnici svesni smo da je okončano doba u kome su mislioci verovali da jesu ili da mogu biti tvorci istorije. Mislioce su smenili "tehničari istorije", u koje na prvo mesto stavljam političare, a oni su doveli u pitanje, ako nisu i obesmislili, novovekovnu veru u razum i maštu, pa nama mnogi ishodi dejstava "tehničara istorije" danas izazivaju samo strah pred ljudskom budućnošću.

Mi ne želimo da prorokujemo budućnost, jer je prorokovanje budućnossti najrizičniji umni čin. Mi želimo svojim iskustvima iz prošlosti i saznanjima sadašnjice da bacimo neke zrake svetlosti na svoju sutrašnjicu. Mi želimo i ovim skupom da potvrdimo svoju odgovornost za ono što se dešava u budućnosti. Prošlost nam je data, s pravom kaže Poper: "Ali za budućnost smo već danas moralno odgovorni i moramo bez ideoloških naočara uraditi ono što je najbolje, čak i onda kada izgledi za tako nešto nisu najpovoljniji. A najbolje je ono što je najmanje nasilno, ono što umanjuje patnju."

Poštovani sabesednici,
Želimo da naš razgovor o sadašnjosti i budućnosti srpskog naroda u ovom zdanju nauke bude prožet smislom natpisa na hramu u Delfima: "Saznaj samog sebe." Platonovom Sokratu, u dijalogu sa Kritijom, to znači: Budi razborit. A razboritost je jedino značenje o znanju i neznanju: dakle, poznavati samog sebe, to je znati šta se zna, a šta se ne zna.

Ako nešto od takvih znanja pojmimo iz naših razgovora o srpskom narodu na početku novog doba, ako takvo znanje uspemo da obznanimo našim savremenicima i podstaknemo ih na uzdizanje u vrlinama istine i savesti, onda ćemo opravdati očekivanje društva od Srpske akademije nauka i umetnosti - rekao je na kraju, Dobrica Ćosić.

Izdanje dnevnog lista "Politika" od 17. juna 1992. godine

ĆOSIĆ TRAŽI NOVE LJUDE

Izbor književnika Dobrice Ćosića (71) za prvog predsednika SR Jugoslavije u središtu je pažnje svetskih medija koji su juče izveštavali o Jugoslaviji. Austrijska štampa opisuje novoizabranog predsednika Jugoslavije Dobricu Ćosića kao izrazitog srpskog nacionalistu i jednog od učesnika u izradi Memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti i tvorca srpskog nacionalnog pokreta. Navodeći zapadne diplomate kineska agencija Cinhua dodaje da je položaj predsednika SR Jugoslavije "uglavnom ceremonijalan i da stvarna vlast u novoj federaciji leži u rukama Slobodana Miloševića".

Ističući da je Ćosićevu kandidaturu podržala Socijalistička partija Srbije, koja dominira u parlamentu, jer su glavne opozicione partije bojkotovale parlamentarne izbore u maju, te stoga nisu ni predstavljene, poljski list "Žiće Varšavi" ocenjuje da "izbor Ćosića može iritirati stanovnike Crne Gore, pošto je toj republici obećan predsednički položaj u momentu stvaranja nove Jugoslavije 27. marta".

Pod naslovom "Pisac predsednik Jugoslavije" list "Gazeta viborča" podseća da je Ćosić, koji je smatran za Titovog miljenika, "izbačen iz partije zbog podsticanja srpskog nacionalizma", kao i da je od tog vrmena postao "autoritet u krugovima opozicije".

Poljski "Standard mlodih" u izveštaju o novom predsedniku Jugoslavije ocenjuje da će "stvarnu vlast u okrnjenoj federaciji imati predsednik Srbije Slobodan Milošević, čija je pozicija i dalje jaka bez obzira na to što je u ponedeljak u Beogradu demonstriralo deset hiljada studenata zahtevajući njegovu ostavku".

Dopisnik bugarske agencije TA u listu "Trud" ocenjuje da bi Ćosić mogao da zaustavi "samoubilački hod politike predsednika Srbije Slobodana Miloševića i da ograniči njegovu vlast". "Trud", međutim, dodaje da to nije jednostavno, "jer ni sam Ćosić ne bi mogao da bude izabran bez Miloševićevog blagoslova". Sofijski list "24 časa" u kratkoj vesti konstantuje da je "Ćosić jedan os savetnika srpskog predsednika Slobodana Miloševića" i da srpsko rukovodstvo njegovim izborom "želi da podigne svoj međunarodni prestiž".

Gedža ima moj blagoslov: Slobodan Milošević, master of puppets
Photo: Stock
Dopisnik bugarske "Demokracije" iz Beograda ističe da Ćosić u beogradskoj sredini "uživa reputaciju velikog nacionaliste i šoviniste", ali zaključuje da bi izbor Ćosića mogao predstavljati i garantuju da "da silazak bivšeg srpskog lidera Miloševića sa političke scene" neće biti "praćen sukobima ili eventualnim krvoprolićem".

"U Srbiji je započeo pad Miloševića", piše italijanska "Stampa" i dodaje da "čak i novoizabrani jugioslovenski predsednik traži nove ljude na vlasti kako bi mogao da prevaziđe dramatičnu situaciju u zemlji". List, kako prenosi ANSA, navodi da je "protiv Miloševića i rata demonstriralo 40.000 ljudi". Asošijeted pres ističe Ćosićeve reči da će se zalagati za mir i saradnju "i sa Amerikom", kao i za ukidanje ekonomskih i političkih sankcija Saveta bezbednosti UN protiv Jugoslavije. Američka agencija ocenjuje da je kao reagovanje na Ćosićev izbor usledilo saopštenje vodećih srpskih intelektualaca da neće učestvovati u demonstracijama protiv Miloševića, prvobitno zakazanim za 21. jun u Beogradu.

"Mađar hirlap" piše da su "Dobricu Ćosića smatrali sivom eminencijom dosadašnjeg režima, ali neki znaci ukazuju da se on u poslednje vreme razočarao u Slobodana Miloševića i udaljio od njega". Zaključak o distanciranju Ćosića od sadašnje srpske politike list izvlači i iz njegove besede u Akademiji nauka u kojoj je, kako se navodi, "zatražio da se preformulišu nacionalni i društveni ciljevi Srbije i oštro kritikovao sadašnju situaciju, okrivljujući za nju današnje srpsko rukovodstvo".

Prema belgijskom "Standardu", predsednik "male Jugoslavije" je "velikosrpski nacionalista", koji je pružao podršku Miloševiću. Briselski "Soar", pak, navodi da je on juče upravo kritikovao politiku predsednika Srbije, predlažući srpskom narodu da "svoju sudbinu prepusti novim ličnostima, koje su u stanju da izvedu veliki preporod".

"Libr belžnik" ocenjuje da je u Srbiji na pomolu konsenzus o zahtevu za odlazak Miloševića. Komentator smatra da Pravoslavna crkva, inteligencija i ekonomska situacija rade protiv njega. Rumunski dnevnici procenjuju da bi Ćosićev izbor mogao da doprinese ublažavanju krize u bivšoj Jugoslaviji, a neki ističu da je to "možda dobar put za ublažavanje, pa možda i skoro ukidanje sankcija protiv Srbije i Crne Gore". Televizija je sinoć predstavila Ćosića kao "starog znanca rumunske čitalačke publike" i "disidenta tokom komunističke vlasti za vreme Tita".

***

ĆOSIĆ POČEO KONSULTACIJE O PREMIJERU

"Preuranjeno je govoriti o bilo kakvim dramatičnim i drastičnim nesporazumima. Ukoliko određenih problema i bude, mislim da se oni mogu svesti pod normalnu parlamentarnu proceduru", napomenu je predsednik DPS.

Na pitanje da li su predložili svog kandidata za premijera, Bulatović je odgovorio da su "bili zatečeni", jer su razmišljali o svom kandidatu za predsednika. Zato i tražimo "tajm aut". Na direktno pitanje kakav je stav DPS o Milanu Paniću, predsednik crnogorskih socijalista je rekao da u ovom trenutku o kandidatima drugih partija ne može reći nijednu reč.

Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj (lieri SPS i SRS su razgovarali sa Ćosićem po pola sata) izrazio je mišljenje da

Hoćemo Panića: Vojislav Šešelj, razularen
Photo: EPA/VALERIE KUYPERS POOL
mandatar treba da bude nestranački opredeljena ličnost koja bi, samim tim, imala poverenje najvećeg broja građana. Šešelj je istakao da bi se time izbegao antagonizam političkih stranaka. S tim u vezi, lider srpskih radikala je pdosetio da je ova stranka dala podršku predlogu da predsednik vlade bude Milan Panić.

Na ustavnu dilemu o tome da li predsednik Republike i predsednik vlade mogu da budu istovremeno iz iste federalne jedinice, Šešelj je odgovorio da je "Ustav jasan" - on kaže "po pravilu".

"Kad će to pravilo da bude iskorišćeno ako ne sad, u uslovima ekonomske blokade i snažnih političkih pritisaka", upitao se vođa opozicije u saveznom parlamentu, napominjujući da se ne slaže sa mišljenjem da kandidat iz određene republike mora istovremeno da bude i kandidat rukovodstava te republike. Ko god bude pedložen, on će morati da prođe proceduru tajnog glasanja.

Da li se plašite krize vlade pre nego što je i formirana, pitali su Šešelja, a on je odgovorio da su krize normalna stvar u parlamentarnom sistemu, mada, rekao je, u ovom konkretnom slučaju ne treba biti skeptičan.

Posle razgovora sa trojicom partijskih lidera novinari su pitali da li će im se, možda, obratiti i predsednik Dobrica Ćosić. Kratko im je odgovoreno: Nije predviđeno. (Branislav Radivojša)

***

U VOJSCI SRJ OBRAĆANJE SA "GOSPODINE"

Posle gotovo pola veka međusobnog oslovljavanja sa "druže", sve starešine kao i lica koja se nalaze u službi u Vojsci Savezne Republike Jugoslavije, od 15. juna počeli su jedni drugima da se obraćaju sa "gospodine". U Naredbi broj 12, koju je potpisao potpredsednik Predsedništva SFRJ Branko Kostić, kojim se reguliše način međusobnog oslovljavanja u Vojsci SRJ zapisano je između ostalog:

Do donošenja novog Pravila službe, lica u službi u vojsci SRJ u službenim kontaktima oslovljavaće se sa "gospodine", odnosno "gospođo" ili "gospođice" (dakle zavisno od procene "titule") dodajući čin, odnosno zvanje ili prezime. Naređeno je da se ubuduće civili i lica bez čina i zvanja, oslovljavaju sa"vi". Pitomci i učenici vojnih škola oslovljavaće se po prezimenu i na "vi". (R. P.)

***

OSNIVA SE PATRIOTSKI SAVEZ BEOGRADA

U RU "Đuro Salaj" danas će biti održana osnivačka skupština Patriotskog saveza Beograda, novog udruženja građana. Savez će se zalagati za nezavisnost Srbije i Jugoslavije, za dostojanstvo i jedinstvo naroda i građana, na platformi političkog jedinstva, istaknuto je na jučerašnjoj konferenciji za štampu Inicijativnog odbora novog saveza.

- Patriotski savez je nestranačka asocijacija građana koja počiva na principima političkog jedinstva i načelima udruživanja slobodoljubivih ljudi bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, verska ili politička uverenja - naglasio je tom prilikom Miodrag Premović, član Odbora.

Osnovno načelo delovanja Saveza biće da su interesu domovine podređeni svi lični interesi, kako bi sačuvali mir i nezavisnost svih naših naroda. Savez će učiniti napor da svetu objsni i dokaže da je interes Srbije mir i prosperitet njenih naroda, narodnosti i građana ali - i naroda kojima smo okruženi. Zbog toga će ova asocijacija suditi sve koji budu izazivali podele u narodu i koji mogu dovesti do građanskog rata u Srbiji, ističe se u proglasu o ciljevima Saveza.

Nova organizacija će tražiti od legalno izabrane vlasti, rečeno je, da omogući poštovanje Ustava, rad institucija, da omogući objektivno informisanje i zaštiti građane od političkog terora, kriminala i svakog nasilja na ulicama.

Tražićemo i da se mladi i deca zaštite od zloupotreba od političkih ciljeva nacionalističkih i političkih lidera. Suprotstavićemo se rastućoj opasnosti od psihičkog terora kome su izloženi omladina i deca, agresivnosti sredstava informisanja i uličnih politika. Suprotstvaićemo se svima koji nacionalističkim i agresivnim ponašanjem prema drugim narodima u Srbiji i van nje daju argumente za sankcije i osude kojima je izložena Jugoslavija - istakla je Gordana Rujević, član Odbora. (M. N.)

***

GENERAL MEKENZI OHRABREN PRIMIRJEM U SARAJEVU

Načelnik štaba UNPROFOR general Luis Mekenzi juče je nastavio sa svojom ekipom inspekciju sarajevskog aerodroma koji bi uskoro trebalo da bude otvoren za transport humanitarnih pošiljki. Kako Tanjug saznaje u beogradskom štabu UNPROFOR-a, general Mekenzi je ohrabren primirjem koje vlada u Sarajevu. U svom izveštaju o stanju u glavnom gradu BiH, general Mekenzi je istakao "značaj volje sukobljenih strana da poštuju dogovoreni prekid vatre", potvrdila je juče Tanjugu zamenik glvnog portparola UNPROFOR Šenon Bojd.

PHOTO: James Mason
"UNPROFOR čeka direktive Saveta bezbednosti da pristupi daljoj realizaciji deblokade aerodroma" - rekla je Šenon Bojd. Istakla je da će kanadski bataljon od hiljadu vojnika, koji se sada nalazi u zapadnoj Slavoniji (Daruvar), biti poslat u Sarajevo čim za to stigne instrukcija Saveta bezbednosti. Njihov zadatak će biti da izvrše kontrolu i eventualno popravku piste kao i tehnički pregled svih aerodromskih uređaja i objekata. Prema rečima Bojdove, izvesno je da će aerodrom biti otvoren što je pre moguće, možda i u toku ove nedelje.

Nije poznato koliko će kanadski bataljon boraviti u Sarajevu, ali se zasad zna da će u Sarajevu biti privremeno angažovan. Od dužine nove misije zavisiće hoće li kanadski bataljon dobiti zamenu u zapadnom sektoru, rekla je Šenon Bojd.

Ona je potvrdila da je juče u Sarajevo stiglo 60 vojnih posmatrača UN, koji su povučeni iz dve mirovne misije na bliskom istoku, i pridružilo se Mekenzijevoj ekipi.

***

PRIMIRJE ULIVA NADU

Na ulicama Sarajeva i juče je bilo ljudi. Jer, primirje je. Posle višednevnog boravka u podrumima, oni izlaze da, pre svega, traže hranu, ali su neki, na primer u Čengić-vili, posetili i svog berberina i posle dužeg vremena podšišali kosu.

Nesigurnost i strah i dalje su prisutni, zapaža izveštač Tanjuga, koji je, radeći pod teškim uslovima, oživeo svoj izveštaj primećujući da "na zelenoj pijaci najmanje ima zelenila". Voće i povrće su prava retkost, ponegde se mogu naći trešnje. Dugi su redovi pred tezgama na kojima ima nešto povrća, isto kao i za hleb koji je, posle nekoliko dana, ponovo zamirisao na policama prodavnica i pekara. U Sarajevu se, javlja Tanjug, s nestrpljenjem očekuje otvaranje aerodroma kako bi, uverene su Sarajlije, što pre stigla najavljena humanitarna pomoć međunarodne zajednice.

Prema saznanjima Centra službi bezbednosti, povremena sporadična pucnjava iz pešadijskog naoružanja čula se pretprošle noći, ali je juče ujutro bilo mirno. To je ulivalo nadu stanovnicima Sarajeva da bi se primirje moglo ispoštovati. Tanjug, međutim, javlja da je dopunjeno Predsedništvo BiH preksinoć optužilo srpske snage da ne poštuju primirje, a javnost je obaveštena da je Alija Izetbegović uputio telegram Savetu bezebednosti UN u kojem traži da se donese nova rezolucija kojom bi se preduzele nove sankcije. Izetbegović tvrdi da "armija i dalje bombarduje Sarajevo, uništava civilne ciljeve i nedužne građane".

Predsedništvo BiH, inače, formiralo je novu vladu na čijem čelu je ponovo Jure Pelivan. Kamen spoticanja bilo je mesto ministra za unutrašnje poslove koje je dosad, kao što je poznato, držao Alija Delimustafić. Činilo se da će on i zadržati to mesto, pošto su druga dva ključna resora u Ministarstvu za inostrane poslove i za odbranu zadržali stari ministri. Haris Silajdžić, naime, i dalje vodi spoljnu politiku, a Jerko Doko odbranu.

PHOTO: James Mason
Za prvog čoveka MUP-a BiH izabran je Jusuf Pušina, čovek koji je i do sada bio u policijskim vrhovima. Alija Delimustafić je ostao ministar, ali mu je promenjen resor, pristao je da vodi - snabdevanje i poduzetništvo. Jedan od protivkandidata za prvog čoveka MUP-a bio mu je Ibrahim Jusufranić, direktor gradskog saobraćajnog preduzeća.

Ministri u vladi su još Ranko Nikolić (pravosuđe i uprava), Žarko Primorac (finansije), Rusmir Mahmutčehajić (energetika i industrija), Radovan Mirković (poljoprivreda u prehrambena industrija), Tomislav Krstičević (saobraćaj), Uglješa Uzelac (obnova), Munir Jahić (urbanizam, građevinarstvo i zaštita okoline), Mustafa Beganović (zdravstvo), Nikola Kovač (obrazovanje, nauka, kultura), Martin Raguž (rad, socijalna politika) i Miljenko Brkić (vere).

Na mostarskom ratištu, javlja N. Asanović, hrvatska strana i ne pomišlja na poštovanje primirja potpisanog posredstvom UNPROFOR-a. Dopisnik ocenjuje da se potvrdilo da Alija Izetbegović nema vlasti na ovom delu teritorije BiH.

Najnovije informacije sa dubrovačkog ratišta govore, kako izveštava N. Asanović, da su hrvatske snage počele bombardovanje u rejonu Zavale i Popova polja, a cilj je da se isprovocira srpska vojska i prekine primirje. (M. D.)

***

Izetbegović: VERUJEM U STRANU VOJNU INTERVENCIJU (Sarajevo, 16. juna):

- Moral boraca, po izjavi Izetbegovića, jeste veliki, ali je prisutan debalans u tehničkim mogućnostima i što se on bude više smanjivao pobjede će biti sve češće i veće, naglasio je on. Lider bosanskih Muslimana je dodao da se "primirje ne održava općenito, ali da postoji izvjesna smanjena aktivnost agresora", što je doveo u vezu sa prisustvom generala Mekenzija.

Izetbegović je izjavio takođe da "srpski narod u BiH nije ugrožen od vlasti te republike nego od strane zajedničkog agresora - Srpske demokratske stranke i Karadžića". Srbi su, po rečima Izetbegovića, "predstavljeni u vladi i Predsjedništvu BiH i za sve ovo ne krivimo ni srpski narod ni Srbiju, već režim u Beogradu", rekao je Izetbegović.

Izetbegović je optužio Radovana Karadžića da je imao nameru da u BiH stvori pravoslavnu, katoličku i islamsku državu. Istovremeno je dodao da u BiH nije formalno pokrenut postupak zabrane SDS, ali da je ona samu sebe stavila van zakona. "Sa Karadžićem nemam namjeru više sjesti nikad za isti sto", rekao je Izetbegović, odgovarajući na pitanje o eventualnom nastavku razgovora o Bosni i Hercegovini. Po njemu, nemali broj kadrova SDS mora biti izveden pred sud i odgovarati za stravične zločine.

Izetbegović je danas govorio i o ćutljivoj većini u srpskom narodu, od koje on očekuje da se jasno ogradi od SDS i njegove politike ukoliko, kako je naglasio, misli da se održi građanska opcija Bosne i Hercegovine.

S Karadžićem nema pregovora: Alija Izetbegović
Photo: Stock
O eventualnom dolasku Karingtona i Kutiljera u Sarajevo, Izetbegović je rekao "da će biti dočekani sa dužnom pažnjom, ali da će im biti rečeno da ništa više nije kao prije tri mjeseca u Bosni i Hercegovini". "Stoga nisu ni osnovi za pregovore isti. Pregovore smo počeli sa jednom političkom strankom, ali sa zločincima ih ne možemo nastaviti", rekao je Izetbegović.

Hrvatsku ne smatramo agresorom, naglasio je on, odgovarajući na pitanje stranih novinara. Za sada, po njegovim rečima, nema elemenata za to. Hrvatsko veće odbrane priznaje vrhovnu komandu Bosne i Hercegovine i dok je tako, nema razloga da pravimo probleme, rekao je Izetbegović.

On je danas pojasnio i izjavu koja je objavljena u hrvatskim medijima, a u sarajevskim sredstvima informisanja nije dobila zapažen publicitet. Reč je o dokumentu koji je Izetbegović potpisao sa predsednikom Hrvatske Franjom Tuđmanom. Po Izetbegoviću, radi se o dokumentu u pet tačaka koji je potpisan na ovaj način zbog toga što nije moglo doći do susreta dva državnika.

* Nastavak u ponedeljak 13. septembra