Telegrami podrške Slobodanu Miloševiću

image

Do septembra ove godine na našem portalu pratićete dokumentarni feljton o izveštavanju beogradske “Politike” tokom 1992. godine. Ova najmračnija epizoda Miloševićevog huškačkog lista svesno je u Srbiji deponovana u zaborav: taj period se uglavnom ne pominje, postoji samo maglovito sećanje na tekstove koji su raspirivali mržnju i na pojedine autore koji su se svesno stavili na stranu šovinističke histerije. Za mnoge čitaoce, danas, 18 godina docnije, ovo štivo srpske novinarske sramote biće prvi susret sa miloševićevskom krvavom ideologijom koja se otvoreno pripremala za zločine. Baš zato, ovaj feljton valja čitati kao upozorenje i iskustvo ratne propagande bez paralela u poslednjih 50 godina. Tekstove iz “Politike” prenosićemo u celini, bez komentara

Izdanje dnevnog lista "Politika" od 8. juna 1992. godine

JOŠ JEDNA TEŠKA NOĆ U SARAJEVU
Kako javlja Tanjug, ratni haos u Sarajevu koji je počeo prekjuče, trajao je skoro punih 20 sati, bez prestanka. Pucalo se na sve strane, odjekivale su detonacije, padale granate. Grad je ponovo doživeo velika razaranja, a mnogi su stradali od granata i od snajperskih hitaca. Niz stambenih objekata i poslovnih zgrada zahvatio je plamen. Najžešće je bilo u Novom Sarajevu gde su granate padale oko solitera, na primer na Čengić vili. Pogođeni su stanovi i na osmom spratu. U Sarajevu su vođene i ulične borbe.

- Posle deblokade i poslednje kasarne u Sarajevu, kasarne "Maršal Tito", Izetbegovićeva soldateska krenula je energičnije na sve srpske položaje u okolini Sarajeva - izjavo je Tomislav Šipovac, član vlade Srpske Rpublike BiH.

Teške borbe vođene su na Vracama i Grbavici, na Kobiljači i Hadžićima, a u večernjim čsovima napad se proširio na Nedžariće, Dobrinju i Ilidžu. U Bradini, Konjicu, Bjelimićima i još nekim mestima, kako je izjavio Šipovac, srpske izbeglice, mahom žene i deca, pozatvarane su u crkve, škole, štale, goli, bez vode i hrane. Muški deo stanovništva izmasakriran je. Svi pokušaji sa srpske strane, preko humanitarnih organizacija "Dobrotvor" i "Karitas" da se pomogne ovim izbeglicama, da se izvrši razmena koja je već nekoliko puta zakazivana u Hadžićima, ostali su bez rezultata, izjavio je pored ostalog Tomislav Šipovac.

Juče ujutru, u 8.15 časova, hrvatske snage su iz pravca Dubrovnika ponovo artiljerijom napale Trebinje, javio je Tanjug. Hrvatska vojska ceo dan je granatama zasipala ovaj grad. Tanjug u svojoj informaciji navodi da je prethodno deblokiran Dubrovnik, a hercegovački korpus se u težnji da se sukob reši mirnim putem povukao na administrativne granice Bosne i Hercegovine. Položaji na koje su hrvatske snage dospele mirnim putem, sada se koriste za napad na Trebinje u kome se gađaju, kako navodi Tanjug, isključivo civilni ciljevi.

Civili, inače, često stradaju. Noseći hleb u levoj ruci, poznati Sarajlija Nikola Perošić je na Trgu Pere Kosorića pogođen u desno rame. Gađao ga je i pogodio snajperista sa obližnjeg nebodera. Posle noći ispunjene pucnjavom, i juče su ljudi izašli da raščiste silan krš koji ostaje posle granatiranja.

Povlačenjem vojske i građana SR Jugoslavije iz BiH, međunarodnim priznanjem te države i njenim prijemom u UN, faktički su prestali razlozi da Narodna banka Jugoslavije i dalje u to područje šalje dinare iz primarne emisije. To ocenjuje novinarka Tanjuga Vesna Arsenić, koja u svom komentaru podseća da između dve države ne postoji nikakav ugovor o monetarnoj uniji. Paradoksalno je, piše Arsenićeva, što se nova nezavisna država i dalje dobrovoljno odriče značajnog dela sopstvene samostalnosti i suverenosti, nastojeći da ostane u dinarskom sistemu, što bi se moglo označiti kao svojevrsno pristajanje na monetarno vazalstvo.

Nameće se pitanje zašto hrvatsko-muslimanske vlasti u Sarajevu nisu hrvatski dinar proglasile zvaničnom valutom u BiH, s obzirom na visok stepen dobrosusedske saradnje sa Zagrebom. Takođe, dilema je zašto oni koji o tome odlučuju u Sarajevu nisu dosad emitovali sopstvenu valutu - "kulin", iako su to uveliko nagoveštavali. Slanje novca u BiH, bez ikakave mogućnosti kontrole trošenja tih sredstava, komentator Tanjuga ocenjuje kao svojevrsno ekonomsko samoubistvo za Jugoslaviju.

PHOTO: James Mason
Uz ove monetarne dileme, vesti koje pristižu sa terena i dalje potvrđuju da na terazijama između rata i mira preteže tas sa ratnom opcijom. Do pre tri dana na području zeničke opštine nije bilo ozbiljnijih borbi, ali sada brojevi o podacima ranjenih svedoče o žestokim sukobima. Tokom protekla dva dana, kako javlja Tanjug, u zeničku bolnicu je dovezeno 60 ranjenika, od toga 44 iz zeničkog regiona.

Ne zna se, međutim, pouzdano šta se dešava u Drivuši, kod Zenice, selu nastanjenom, uglavnom, srpskim življem, odakle dolaze protivurečne informacije, ali ni izveštači Tanjuga nemaju pravu informaciju, pošto se mestu ne može prići. Izvesno je samo to da je pre tri dana počeo sukob zeničkih teritorijalaca lojalnih Aliji Izetbegović i srpskih teritorijalaca iz Drivuše, Mutnice, Perin-hana i Janjićkog vrha. (M. D.)

***

SRBI NA POČETKU NOVOG DOBA
Mogu li Srbi da predvide šta ih očekuje, a da ne gledaju u kristalnu kuglu ili u karte? Odgovor je više nego potvrdan, ukoliko se nauka prizove u pomoć. Srpska akademija nauka i umetnosti organizuje od 15. do 19. juna veliki naučni skup "Srpski narod na početku novog doba", pokušavajući da naučnim načinom odgovori na mnoga sudbinska pitanja. Izlaganja 51 akademika i profesora razvrstana su u sledeće odeljke: Tehnologija, komunikacija i ekologija, Kultura, prosveta i civilizacija, Ekonomija i razvoj, Demografija, Srbija - svet - Evropa - Balkan i Nacionalna politika, demokratija i društveno uređenje. Skup se održava u svečanoj sali Akademiji, a predsednik Organizacionog odbora je Dobrica Ćosić.
(S. M. S.)

***

KROZ IGLENE UŠI MEDIJSKE BLOKADE
Na veoma razuđenom medijskom frontu već duže vreme traje izuzetno teška bitka. Ona je, naravno, započela pre nego su se oružane borbe na jugoslovenskom tlu rasplamsale, i razvija se po karakterističnim pravilnostima. Ta bitka se najvećma oslanja na postojeći informativni sistem, ali ne izbegava ni neka neklasična sredstva političke propagande; po sadržaju je sveobuhvatna, po metodama - multimedijska, a po prirodi - veoma agresivna. Njen cilj je da se orkestriranom jednostranošću za sve nevolje besprizivno optuži srpska strana, a da se hrvatske i muslimanske vojne formacije (pre toga - i slovenačke) prikažu tako reći kao jedinice na humanitarnom zadatku.

Photo: TKV
U ovom ratu u kome Srbija i ne učestvuje, Srbi su neretko bili dvostruko ubijani: jednom fizički, drugi put duhovno. Veoma često žrtve su prikazane kao ubice; našim snimcima i fotografijama, čak i kad su imale precizne legende, grubo je izvrtan tekst. Ono čuveno davljenje vojnika u Splitu prdstavljeno je kao srpski zločin na pitomim hrvatskim oslobodiocima, na Romaniji muslimanska deca nose šajkače, a Dubrovnik je toliko puta bombardovan da više ne bi trebalo da postoji.

Informativna blokada, koja nas je zadesila pre ekonomske, stavila je čitav naš informativni sistem pred velika iskušenja. Kakve su naše šanse da se probijemo medijskom istinom o Srbiji u uslovima kad se i nalazi generalnog sekretara Ujedinjenih nacija skrivaju ili prećutkuju? Nasuprot našem Ministarstvu za informacije, u kojem se radi od jutra do ponoći, uključujući vikend i praznike, dejstvuju - takođe danonoćno - brojna ministarstva za dezinformacije. Jednoj našoj informaciji koja bi htela, na primer, da afirmiše elan vital ovog naroda i njegovu spremnost da preživi uprkos neizbežnim restrikcijama, suprotstavlja se i po pet priloga koji uvećevaju pometnju i seju strah. Uostalom, zar nisu minula već tri-četiri termina u kojima je trebalo da budemo bombardovani? Osim stranih činilaca, čije ambicije razumem, neretko pripomažu i domaći. Neki od njih su privrmeno u inostranstvu, u diplomatskoj službi ili na deviznim dnevnicama...

Ne braneći pogreške bez kojih se u ovom poslu ne može, i priznavajući mnoge trapavosti na našoj strani, ipak mogu odgovorno da kažem da je - uprkos velikim iskušenjima - naš informativni sistem izdržao proveru i da većij lomova u njemu nije bilo. Poslednjih dana imamo čak i golim okom vidljive rezultate u ovoj oblasti u kojoj se greške odmah uoče a pozitivni učinak podrazumeva. Zahvaljujući boljoj povezanosti niza ustanova u čijem delovanju ima elemenata inostranosti (vladina ministarstva - RTS - Tanjug - Radio-Jugoslavija - uticaj dnevni listovi - naučne ustanove, itd.), uspešnije se probijamo kroz iglene uši blokade. Balon laži je probušen i istina polako curi. Znam da neće tako brzo doći do željene ravnoteže, i ne očekujem nikakve spektakularne obrte; nužan je uporan, višemesečni rad. U ovom trenutku je najvažnije da smo odoleli prvom talasu i da se nismo ogrešili o istinu kao najmoćnije sredstvo koje nam je preostalo.

Ovaj zaključak ilustrujem činjenicom da u svet sada, koristeći i alternativne puteve, dnevno šaljemo više informacija o Srbiji nego nekad za mesec dana, i da one padaju na bolje tle nego ranije; znatno je uvećan i obim televizijske razmene. K nama dolazi sve više stranih novinara i javnih radnika - od nove godine u Ministarstvu ih je bilo ukupno 916 - kojima matične redakcije omogućuju(!) i da objave ono što su videli. Ima i dalje, na žalost, drastičnih slučajeva ometanja stranih novinara da u svojoj zemlji plasiraju lično viđenje celine zbivanja u Jugoslaviji. Evropa se ujedinjuje interesno, a ne duhovno; sve koji ocenjuju učinak našeg informativnog sektora - mislim na rad svih novinara u Srbiji, ne samo na nas u Ministarstvu - molim da ne previde činjenicu da interesi određuju meru istine u medijima, a ne način pakovanja ili nivo radoznalosti publike.

Moram na kraju, ne bez žaljenja, da primetim kako deo naših kolega, u nekim glasilima, koristi sankcije protiv Srbije za namirivanje svojih ličnih dugova i tako se približava pozicijama koje bismo mogli nazvati rodootpadništvom. Mnogo je u nas emisija i priloga pravljenih po kriterijumima "od trača do istine". Otkud tolika zluradost, čemu ogovaračka energija u vreme kad je nužna saglasnost oko najvažnijih nacionalnih ciljeva? Zašto učestvujemo u tuđem specijalnom ratu, zašto obezbeđujemo medijsku podršku tuđim mentorima i njihovim interesima?

Naša štampa je slobodna i u nas nema cenzure, čak ni u uslovima kakvi su danas. To smatramo velikom civilizacijskom tekovinom. Ta sloboda, međutim, nikome od nas ne daje pravo da ignoriše elementarna pravila novinarske profesije i spušta se ispod onoga što se u svetu, možda patetično, zove prag nacionalnog interesa. (Autor je Milivoje Pavlović ministar informisanja u Vladi Srbije, a ovo je deo izlaganja iz razgovora vođenih sa glavnim urednicima vodećih srpskih glasila)

Izdanje dnevnog lista "Politika" od 9. juna 1992. godine

NAJTEŽE BORBE U SARAJEVU OD POČETKA RATA
Posle puna dva meseca rata u Sarajevo, u tom gradu i celoj Bosni i Hercegovini nastavlja se nezapamćeno stradanje naroda i razaranje. Nažalost - kako je juče izvestio Tanjug - "mir u ovom napaćenom i razrušenom gradu kao da se ne nazire". Svi izveštaji koji su se juče slivali u redakciju "Politike" potvrđivali su i svaki na svoj način davali sliku rata koja se vodi.

Jedna od Tanjugovih kraćih vesti kazivala je o žestokom sukobu između pripadnika TO BiH i srpskih teritorijalaca, a navodi se daobe strane koriste sva raspoloživa oružja. "Grad podrhtava od detonacija", javio je Tanjugov izveštač. Sarajevo je preživelo ratnu noć, a posle toga došao je jučerašnji dan koji je počeo objavom opšte opasnosti. To je za iznurene, gladne Sarajlije, koje više, izgleda, ni strah ne osećaju, značio ponovni silazak u podrume. U ratnom haosu, sarajevsko "Oslobođenje" je najavilo i - intervenciju američke Šeste flote. Zahteva se povlačenje srpskih snaga sa položaja oko Sarajeva, a rok je - 48 sati. U međuvremenu svi izveštaji iz Sarajeva juče i u toku popodneva, u opisu ratnih dejstava, slagali su se u tome da su okršaji najžešći od početka rata.

"Granate su parale nebo. Šrapneli su vezli svoj vez smrti nad položajima i jedne i druge strane, plamen zapaljenih domova visoko se dizao", opisao je najnovije okršaje književnik Tomislav Šipovac, dajući izjavu u svojstvu člana Vlade Srpske Republike BiH. Šipovac je u svojoj izjavi, pored ostalog, naveo da je u jednom teškom okršaju, na Žepi, poginulo 49 srpskih boraca. Član Vlade Srpske Republike BiH Tomislav Šipovac govori o "napadima razbješnjele muslimansko-ustaške soldatije" i o artiljerijskim salvama, čemu "srpski branioci na svim dijelovima grada junački odolijevaju u samo čuo može spasti muslimanske zelene beretke od totalnog poraza na ovom prostoru".

PHOTO: James Mason
"Vodi se odlučna bitku za oslobađanje Sarajeva." To je sa druge strane rekao Dragan Marjanović, portparol Ministarstva odbrane BiH, lojalnog Aliji Izetbegoviću. Da bi se čula ova izjava, Televizija Sarajevo je juče nakratko prekinula program, a portparol Marjanović je pozvao građane da ostanu u podrumima i skloništima i, kako je rekao - "izdrže današnji dan, verovatno i noć, a možda i sutra..."

Agencija UPI prosledila je izjavu jednog od komandanata jedinice TO BiH Jovana Divjaka, po kojoj su te snage, naoružanjem preuzetim od JNA prilikom deblokade kasarni u Sarajevu, ostvarile značajne prodore u ofanzivi za proboj srpske blokade grada. Divjak, lojalan Aliji Izetbegoviću, precizirao je da su muslimanske snage odbrane upotrebile četiri haubice kalibra 155 milimetara iz tog arsenala u napadu na brdo Žuč i dodao da je samo pitanje vremena kada će pasti to uporište. Po rečima Jovana Divjaka, plan jučerašnje ofanzive star je mesec dana, ali jedinice TO dosad nisu raspolagale odgovarajućim naoružanjem.

Divjak je u izjavi UPI-ju najavio i prodor u stambeni kvart Mojmilo i "čišćenje" tog područja od srpskih, kako je rekao, gerilaca. Time će se uveriti oko 30 hiljada stanovnika opkoljenog naselja Dobrinja da republička vlada nije zaboravila na njih. SRNA je javila o žestokom artiljerijskom napadu na deo Vraca koji graniči sa Jevrejskim grobljem. Napad su, kako izveštava SRNA, počeli muslimanski ekstremisti preksinoć a obnovili juče ujutro i nastavili tokom dana. Vraca su gađana iz minobacača sa područja Huma i Koševskog brda.

Predstavnici muslimanskih snaga u Sarajevu izjavili su, što je preneo Tanjug, da su meta njihove, kako nazivaju, kontraofanzive srpski artiljerijski i pešadijski položaji na brdu Vraca. Rečeno je takođe da se "vodi bitka za VRaca". Portparol Ministarstva odbrane BiH govori o "prvim uspesima, iznad očekivanja", dok SRNA ističe da srpski borci "i dalje čvrsto drže svoje položaje". SRNA je takođe izvestila o napadima na srpske teritorije Ilidžu, aerodrom, Dobrinju, Nedžariće, Mojmilo, Grbavicu, Hadžiće, Rajlovac. Posebno se govori o napadu na Ilidžu koji kako se pretpostavlja može duže da potraje, što se zaključuje na osnovu uhvaćene poruke zelenim beretkama prema kojoj - "Ilidža mora pasti".

Nema mira ni u drugim delovima Bosne i Hercegovine o čemu svedoče izveštaji dopisnika "Politike" i agencijske vesti. Kako javlja iz Dervente Boro Teofilović, ne prestaju napadi hrvatsko-muslimanskih jedinica na položaje Vojske Srpske Republike BiH u sela Agići, Miškovci, Kalenderovci i Osinja. Iz pravca Bijelog Brda hosovci neprestano granatiraju kasarnu u Derventi i sam grad koji je doživeo nova razaranja. I ovaj grad u Bosni poredi se sa Vukovarom. (M. D.)

***

VLADA SRBIJE OSUĐUJE RAZARANJE SARAJEVA
Vlada Republike Srbije juče je objavila saopštenje u kojem ističe da je sa najvećim ogorčenjem primila informacije o najnovijim surovim i bezobzirnim napadima na civilne i druge objekte Sarajeva. U saopštenju se kaže:
Posle svih dosadašnjih, odlučnih osuda oružanih sukoba u Sarajevu i neumornih zalaganja za obustavu bombardovanja gradova u Bosni i Hercegovini, vlada i javnost Republike Srbije veoma su iznenađeni nastavljanjem takvih bezumnih postupaka. Izgleda da su odlučivanje o daljoj sudbini Sarajeva preuzela lica i snage kojima nije stalo do stabilizacije primirja i vaspostavljanja mira.

Vlada ponovo naglašava da svi oni koji odlučuju o sadašnjim razaranju Sarajeva i učestvuju u takvim akcijama, bez obzira kojoj strani pripadaju, preuzimaju najveću odgovornost za sve teške posledice koje iz toga mogu da proisteknu. Najenergičnije osuđujući takva razaranja i u potpunosti se distancirajući od njihovih počinilaca, vlada još jednom poziva srpsko rukovodstvo BiH da odmah i bezuslovno obustavi svaku vojnu aktivnost srpske strane i da međunarodnoj zajednici prepusti sud o odgovornosti druge strane za nastavljanje vojnih aktivnosti protiv srpskih položaja i naselja u Sarajevu, ističe vlada Srbije u svom jučerašnjem saopštenju.

***

RUKOVODSTVO SR BIH JE NA PALAMA
Predsednik Predsedništva Srpske Republike Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić izjavio je juče Radio Beogradu da se nalazi na Palama. Karadžić se oglasio u informativnoj emisiji Radio Beograda "Novosti dana" u 15 časova povodom vesti koje su danas plasirali sarajevski izvori, lojalni Aliji Izetbegoviću, da je napustio Srpsku Republiku BiH. Prema njegovim rečima, dve trećine srpskog rukovodstva se uvek nalazi na Palama, a juče je bio odsutan samo ministar spoljnih poslova Aleksa Buha, "koji je u Beogradu po zadatku".

Photomontage: E Che
Karadžić je izjavio da je "situacija u Srpskoj Republici Bosni i Hercegovini izvanredna". Po njemu, na bojištima, "u vojničkom pogledu, situacija je, takođe, izvanredna". Karadžić je naglasio da je juče oko Sarajeva bilo artiljerijskih dvoboja u kojima srpska strana, prema njegovim rečima, "bolje stoji".

Po njegovoj oceni, ofanziva juče ujutro na srpske položaje je potez očajnika. On je za zbivanja u Sarajevu okrivio militantni deo muslmanskog rukovodstva i rekao: "Mi smo spremni u svakom trenutku da razgovaramo". "Mi ne nudimo razgovore radi tog što smo slabi, već što smo jaki", izjavio je Karadžić, konstatujući da se "srpski narod ne može pobijediti, sa srpskim narodom se može samo razgovarati".

Predsednik Predsedništva Srpske Republike Bosne i Hercegovine dr Radovan Karadžić pozvao je juče Međunarodni crveni krst da obnovi misiju u BiH "u zaštiti civilnog stanovništva svih nacija, kao i zarobljenika" i obećao da će se srpska strana založiti da se osiguraju uslovi za bezbedan rad Crvenog krsta i svih drugih humanitarnih organizacija, javlja srpska novinska agencija SRNA.

Karadžić je uputio hitan apel svim lokalnim vlastima i najuticajnijim ljudima na teritorijama koje se nalaze pod srpskom kontrolom da "omoguće zaštitu i njegu svih ranjenih i bolesnik osoba, bez obzira kojoj strani pripadaju", a da se civilno stanovništvo poštedi napada, kao i da se pruži pomoć izbeglicama i humano postupa sa zarobljenim licima. Predsednik Predsedništva Srpske Republike BiH posebno traži da se "poštuje znak Crvenog krsta i da se upotrebljava samo za obilježavanje ljekarskog osoblja, bolnica i sanitetskog transporta".

Izdanje dnevnog lista "Politika" od 10. juna 1992. godine

STRAH I OD TIŠINE
U Sarajevu je juče bilo nešto mirnije, ali se i dalje pucalo i odjekivale su eksplozije.
- Nema kraja ratu - govorile su i juče Sarajlije koje su morale tokom celog dana da ostanu u podrumima zgrada, pošto je na snazi bio znak "opšte opasnosti". Posle prekjučerašnjih, po opšem mišljenju, najžešćih do sada ratnih sukoba, nastupila je nešto mirnija noć, ali građani se plaše i tišine, strahuju da posle zatišja, kao što je bivalo i pre, ne dođe do još većeg haosa. Pokazalo se više puta do sada da postoji i - "gore od goreg".

Šta jučerašnje zatišje (u odnosu na prethodni dan kada su zaraćene strane dejstvovale iz sveg raspoloživog oružja) znači, pitao se izveštač Tanjuga u nedoumici da li se sukobljene snage pregrupisavaju i učvršćuju na novim pozicijama. Šta će se dalje događati i da li će se ratna drama Sarajeva rešiti oružjem, neizvesno je, konstantuje i novinar Tanjuga Mirjana Micevska koja uviđa da je građanima preostalo samo jedno - da sede u svojim podrumima i nadaju se boljem.

Sarajevo je, prema rečima akademika Milorada Ekmečića, u intervjuu "Epohi", "vojni logor neke čudne vojske koja vodi rat sa nejasnim ciljevima i tamnim motivima". Akademik Ekmečić, pored ostalog, govori o "dve nepomirljive civilizacije između Srba i Hrvata, i to uzduž reke Drine".

"To nikada nije bila etnička granica, a, kao i svaka druga reka, i Drina je uvek spajala, a nije delila. Voda je izazov da pređete na drugu stranu, a ne da se zakopate na jednoj", kazao je Ekmečić. Prema njegovim rečima, što god da se uradi, nove spone će procvetati, nejpre među Srbima s jedne i druge strane Drine, a zatim i sa ostalima...

Tanjug je emitovao zbirnu informaciju o situaciji u BiH, sa podacima iz Sarajeva, Pala, Trebinja. Pozivajući se na Srnu, Tanjug je prosledio vest o tome da je noć protekla relativno mirno, uz sporadičnu pucnjavu i detonacije. Hrvatski radio, koji je, kako primećuje Tanjug, i dalje pod cenzurom, takođe je javio da je noć u Sarajevu protekla dosta mirno. Hrvatski radio je tvrdio da su teritorijalci BiH, lojalni Aliji Izetbegoviću, osvojili brda Žuč i Mojmilo i da je napravljen "značajan prodor na Vracama". Izveštač Radio-Beograda Risto Đogo, pak, istakao je da je zaokružena teritorija "srpskog dela Sarajeva", od Vidikovca, Osmica (na Trebeviću), preko Ilidže i drugih mesta do Vojkovića.

PHOTO: James Mason
Pozivajući se na izjavu Stjepana Kljuića (predsednika HDZ BiH u ostavci i člana Presedništva BiH), koji je priznao da je tokom prekjučerašnjih sukoba bilo gubitaka "i na jednoj i na drugoj strani", novinar Risto Đogo izvestio je o tragičnom bilansu i ogromnim gubicima hrvatske i muslimanske strane.

SRNA je prenela sopštenje Informativne službe Glavnog štaba Vojske Srpske Republike BiH, koje je potpisao general Milan Gvero o, "muslimansko-ustaškim propagandnim podvalama i maskama".
- Iz muslimansko-hrvatskih političkih centara ceo dan se - podseća general Gvero - gromoglasno emituju dezinformacije o artiljerijskim napadima Vojske Srpske Republike BiH po Sarajevu, o navodnom ultimatumu koji je Šesta flota uputila generalu Mladiću, o bežanju nekih oficira, o navodnoj likvidaciji pukovnika Miloševića, o našim znatnim gubicima, o njihovim navodnim uspesima, o tome da naše snage upotrebljavaju bojne otrove i sl.

- Radi se o tome da su plasiranjem takvih dezinformacija želeli da maskirju i pravdaju muslimansko-ustaške napade na naše snage u rejonu Sarajeva i na drugim teritorijama - izjavio je general Milan Gvero, pored ostalog, pominnjući planove o zauzimanju srpskih delova Sarajeva i aerodroma, kao i ofanzivu širokih razmera na celom hercegovačkom frontu i u severoistočnoj Bosni. Naveo je da su došle nove snage iz Hrvatske u rejon Sarajeva i u Posavinu.

Hrvatski radio je javio da je "više od 50 razornih projektila ispaljeno iz smjera trebinjske općine na Dubrovnik". Tanjug primećuje da o artiljerijskim napadima na Trebinje hrvatski radio nije javljao.

Informativna služba hercegovačkog korpusa Vojske Srpske Republike BiH saopštila je da su hrvatske snage, posle preksinoćnjeg artiljerijskog napda na Trebinje, "snažno napale položaje srpskih branilaca i u okolini Čapljine i Mostara". Juče su, prema istom izvoru, napadnuti srpski položaji na uzvišenju Hum i Orlovac, iznad Mostara.

Ozrenski odred Vojske Srpske Republike BiH saopštio je da se na planini Ozren nalazi nekoliko hiljada srpskih izbeglica iz Maglaja, Zvidovića, Zenice, Banovića i Tuzle. Isti izvor je, kako prenosi Tanjug, saopštio da su zelene beretke pre nekoliko dana u selu Srpska Babica, kod Banovića, zapalile oko 200 srpskih kuća i da je iz srpskog sela Željave, takođe kod Banovića, pre tri dana u nepoznatom pravcu odvedeno više od hiljadu meštana. Kraj ratu i stradanjima se još, na žalost, ne vidi. (M. D.)

***

"VRATILI STE SRPSKOM NARODU DOSTOJANSTVO"
Udruženje građana "Ras" iz Novog Pazara uputilo je juče otvoreno pismo predsedniku Srbije Slobodanu Miloševiću u kojem "oštro protestuje protiv zahteva da predsednik podnese ostavku, a da Srbiju vode ličnosti kojima je daleka životna realnost, a pojmovi o osnovnim kategorijama magloviti". Udruženje "Ras" piše predsedniku: "Vi ste srpski narod digli iz pepela, vratili mu dostojanstvo, počeli smo da verujemo u sebe zahvaljujući Vama, Vi ste promovisali demokratiju u Srbiji..."

"Ras" smatra da bi, u slučaju da predsednik podnese ostavku, to bilamizdaja srpskog naroda jer su "milioni građana Srbije dali mandat predsedniku" i samo oni mogu reći da li će on biti i dalje na njenom čelu. (S. P.)

***

ISTRAJATI U PRAVEDNOJ BORBI
"Verujemo da se nećete pokolebati u ovom sudbonosnom trenutku i pristati na ostavku, koju od vas traže i očekuju oni koji žele uništenje srpskog naroda i vazalni položaj male Srbije svedene na beogradski pašaluk." Radnici lozničke fabrike konfekcije "Moda", ovim rečima su se u svom jučerašnjem pismu obratili predsedniku Republike Srbije Slobodanu Miloševiću, pridružujući se nizu kolektiva, udruženja, obrazovnih ustanova i građana koji ovih dana predsedniku Republike Srbije i njegovoj politici daju poršku.

Učinili su to i radnici gimnazije "Svetozar Marković" iz Niša, poručujući da daju "punu podršku politici koju vodi Srbija na čelu sa Vama", jednako kao i zaposleni farmaceutsko-hemijske industrije "Zdravlje" iz Leskovca. "Potpunu i bezuslovnu podršku" predsedniku Republike i vladi daju i konfekcionari "Inkola" iz Leskovca, a zbor radnika NIRO "Jedinstvo" iz Prištine podseća Slobodna Miloševića da je "u obavezi prema srpskom narodu" koji mu je "legitimnim putem na višestranačkim izborima ukazao puno poverenje, i jedino taj narod ima legitimno pravo da samo on zahteva Vašu ostavku".

"Ne dozvolite da se site oni koji već vide Srbiju u građanskom ratu, obeščašćenu i bačenu na kolena", navode u svom pismu zaposleni prištinskog "Jedinstva", a deset hiljada radnika Pamučnog kombinata "Jumko" iz Vranja u poruci upućenoj pre nedelju dana podržava politiku rukovodstva Srbije i SLobodana Miloševića, i izražava uverenje da će se "argumenti koji moraju biti obelodanjeni" pokazati "jačim od bilo kakve blokade".

Slično je intonirana i poruka javnog preduzeća za stambene usluge "Niš stan" iz Niša, a članovi udruženja "Solidarnost" (za pomoć Kosovu) iz Kovina, osim reči podrške, u svom pismu predlažu preduzimanje zakonskih mera protiv onih "koji remete red i mir u Srbiji", kao i ukidanje "takozvane nezavisne televizije", a Univerzitetu u Beogradu stavljaju do znanja da ne treba da "određuje politiku" već da "stvara nauku".

Photo: b92.net
I meštani dva najveća sela Timočke krajine, Kobišnice i Bukovače, na svom zboru održanom ovih dana, podržavaju republički parlament i posebno Slobodana Miloševića, poručujući mu da "ne klone pred svim nepravdama i pritiscima i koji se vrše na njega i Srbiju". Gotovo istovetne su poruke građana mesne zajednice "Radnih brigada" iz Novog Beograda, kao i reči podržke žena Bujanovca. Izdvajamo i jedan telegram upućen iz Kruševca. U njemu su reči podrške izrazili ženski fudbalski klub "Napredak" i FK "Jakša" iz ovog grada, kao i fudbalski klubovi iz Bukovice u Lomnice.

Učinili su to zaposleni radnici organa uprave Skupštine opštine Doljevac, izražavajući i uverenje u jednostranost i neopravdanost svojih postupaka".

Osim izraza podrške Slobodanu Miloševiću, opštinski odbor SUBNOR Novog Beograda navodi u svojjoj poruci i "energičan protest protiv nelegitimnog rušenja legitimno izabrane vlasti u Republici Srbiji", jednovremeno osuđujući "način delovanja opozicionih snaga".

Mi članovi SPS Novog Beograda, a ubeđeni smo i većina građana Srbije, znamo šta ns čeka od ZApada i od unutrašnjih snaga opozicionih partija, i zato čvrsto stajemo na stranu odbrane srpskog naroda i legalno izabrane vlasti u Srbiji", navedeno je u telegramu podrške politici Republike Srbije i Slobodanu Miloševiću, upućenom od strane opštinskog odbora SPS Novog Beograda.

Zahtev da se ne poklekne pod pritiscima izrazili su i opštinski odbor SPS Majdanpeka, kao i skupština mesne zajednice ovog mesta, baš kao i opštinski odbori iz Vrnjačke Banje i Bojnika.

"Zahtevamo da nastavite istim putem jer i sedam miliona birača Republike Srbije stoje iza vas i to od vas očekuju", navodi se u telegramu glavnih odbora Pokreta žena za Jugoslaviju, Srbiju, Beograd i beogradsku opštinu Stari grad, a slično je intoniran i nedavni telegram Alijanse žena Jugoslavije i Aktiva žena naselja "Galenika" iz Zemuna. Istrajnost "u pravednoj borbi za opstanak srpskog naroda" kako od rukovodstava Srbije, tako i od predsednika Republike, zahtevaju u svojoj poruci i rezervne vojne starešine iz Niša.

Navedimo i poruku Srpskog kulturnog foruma iz Minhena, upućenu Socijalističkoj partiji Srbije i Slobodanu Miloševiću. Ovaj forum izražava zabrinutost "izjavama o eventualnom povlačenju Slobodana Miloševića" i pita se "šta je glad" prema mogućem "užasu" da srpski narod bude pretvoren u nacionalnu manjinu na beogradskom pašaluku". "Nemojte nas napuštati, nije vrme za to, smo ne sada!", navodi se na kraju poruke Srpskog kulturnog foruma iz Minhena. (S. Klj.)

*Nastavak feljtona u četvrtak 19. avgusta