Genocid može da počne!

image

Tokom šest meseci na našem portalu pratićete dokumentarni feljton o izveštavanju beogradske “Politike” tokom 1992. godine. Ova najmračnija epizoda Miloševićevog huškačkog lista svesno je u Srbiji deponovana u zaborav: taj period se uglavnom ne pominje, postoji samo maglovito sećanje na tekstove koji su raspirivali mržnju i na pojedine autore koji su se svesno stavili na stranu šovinističke histerije. Za mnoge čitaoce, danas, 18 godina docnije, ovo štivo srpske novinarske sramote biće prvi susret sa miloševićevskom krvavom ideologijom koja se otvoreno pripremala za zločine. Baš zato, ovaj feljton valja čitati kao upozorenje i iskustvo ratne propagande bez paralela u poslednjih 50 godina. Tekstove iz “Politike” prenosićemo u celini, bez komentara

NOVA AVANTURA U BOSNI (26. marta):

Postoji kratka zvanična ocena po kojoj je situacija u Bosni i Hercegovini – "složena". U isti mah, jasno je da su otvoreni ratni sukobi, nacionalna podela. Strah se širi. Zbog neobaveštenosti stvaraju se pogrešni zaključci. Očigledno je, međutim, da protagonisti i zagovornici konflikta u BiH čine sve kako bi se sukob iz Hrvatske preneo u centralnu republiku. Snage HOS-a upadaju u Bosnu i Hercegovinu, pokušavajući da zaokruže hrvatsku teritoriju po Paraginom scenariju – "Hrvatska do Drine". Prema saopštenju SDS BiH, paravojne formacije HOS-a preuzimaju kontrolu na teritorijama na kojima žive Hrvati u Bosni i Hercegovini izazivajući nesporazume, nastojeći da stvore etnički čiste prostore i uspostave hrvatsku državnu vlast na područjima Republike Bosne i Hercegovine.

Predsedništvo i vlada BiH dugo su zatvarali oči pred činjenicama i obmanjivali javnost ne čineći ništa da bosanskohercegovačka vlast funkcioniše u zapadnoj Hercegovini i centralnoj Bosni. Kako se upozorava u saopštenju SDS BiH, krajnje je vreme da Predsedništvo i vlada stanu na put paravojnim formacijama HOS-a koje izazivaju konflikte i da se odrede prema teritoriji Bosne i Hercegovine koja je okupirana od strane, kako se kaže, hosovske soldateske. Samo na taj način, uverava se, sprečiće se dalja napetost i uspostaviti neophodan dijalog i funkcionisanje republičkih organa.

Da li će nešto "profunkcionisati", još se ne zna. Sinoć je, naime, Predsedništvo Bosne i Hercegovine (koje i danas upravo zaseda), ali bez predsednika Alije Izetbegovića koji je otišao u Saudijsku Arabiju, a zamenik mu je Ejup Ganić, donelo četiri nova zaključka. Zahteva se, ponovo, povlačenje snaga JNA sa područja opštine Bosanski Brod i dobrovoljnih jedinica koje nisu sa tog područja. Inače, kako se ističe, Predsedništvo će obavestiti Savet bezbednosti UN i svetsku javnost da je na teritoriji SR BiH došlo do – "unutrašnje agresije".

Član Predsedništva SR BiH dr Biljana Plavšić u svoje ime i u ime člana Predsedništva SR BiH dr Nikole Koljevića izjasnila se protiv povlačenja JNA iz zona sukoba. Između dve sednice Predsedništva, sinoćnje i današnje, na konferenciji za štampu SDS BiH u hotelu "Holidej in", dr Biljana Plavšić je prokomentarisala neke postupke dr Ejupa Ganića i odluke Predsedništva BiH, pod rukovodstvom Ganića u odsustvu Izetbegovića.

PHOTO: Stock

- Gospodin Ganić prisustvo JNA smatra agresijom, a ne komentariše agresiju u Hercegovini gde se otvoreno priznaje da su "uvezeni" pripadnici HOS-a iz Hrvatske, primećuje dr Plavšić, koja to ilustruje primerima da su minobacači 155 mm gađali Ljubinje, a najavljen je, "u interesu hrvatskog naroda", dolazak novih formacija iz Hrvatske.

Za predsedništvo BiH, po tumačenju njenog člana dr Biljane Plavšić, agresiju nije predstavljalo ni bombardovanje Bosanskog Broda od strane hrvatskih oružanih snaga, a nije agresija ni zauzimanje Rafinerije. Isto tako, Predsedništvo BiH se ne obazire na razoružavanje legalnih organa vlasti. Danas je dr Plavšić htela da objasni o čemu se zapravo radi.

- Radi se, kazala je, o agresiji na srpski narod i na JNA, a ta agresija se toleriše od strane zvaničnih organa BiH. Iz svega, dr Plavšić zaključuje da se radi o jednom opštem ataku na srpski narod – i "sa severa i sa juga" Bosne i Hercegovine. Ciljevi su, po Biljani Plavšić, dvoznačni. Jedno je da se spreči dolazak "plavih šlemova". To dolazi od strane Hrvatske. Drugo je da se spreči transformacija Bosne i Hercegovine, što dolazi od strane SDA.

Povodom postojeće situacije u Bosni i Hercegovini, dr Plavšić je podsetila da već duže vreme Stjepan Mesić najavljuje rat u centralnoj republici. Kao predsednik saveta za zaštitu ustavnog prava BiH dr Plavšić je ukazala na osnovu zvaničnih isformacija MUP-a, da postoje već razrađene metode delovanja.

Pored ostalog podsetila je na podmetanje eksploziva pod objekte koji pripadaju hrvatskoj ili muslimanskoj naciji, za šta je po scenariju optuživan srpski narod koji to nije činio. Najnovija zbivanja potvrđuju da razrađeni metod funkcioniše i već odnosi živote. Tome, po rečima dr Plavšić, doprinosi i poturanje statistike, na osnovu mape koju je izradila SDA, po kojoj se u muslimansku konstitutivnu jedinicu uključuje priličan broj srpskih i hrvatskih opština.

To dr Plavšić naziva prljavim trikovima. Prema njenom uverenju, usled poslednjih oružanih akcija HOS-a i naoružanih muslimanskih grupa, stvoreno je takvo raspoloženje srpskog naroda da će biti pravo čudo ako se Bosna i Hercegovina uopšte održi kao jedinstvena. Srpski narod, ne samo u BiH, po rečima dr Plavšić, zacrtao je sebi visoki cilj. Taj cilj je očuvanje njegovog bića i integriteta. To je osnovni egzistencijalni cilj. Za tako visok cilj, dodala je, plaća se visoka cena. Srbi u svojoj istoriji nisu nikad ništa jeftino dobili.

- Mi smo spremni na sve – rekla je Biljana Plavšić naglašavajući da se ni jednog trenutka neće tolerisati izigravanje rezultata demokratskih dogovora koji se vode pod pokroviteljstvom EZ. (Muharem Durić)

***

SRPSKI NAROD I JNA U BiH OČEKUJU REAGOVANJE MEĐUNARODNE ZAJEDNICE (26. marta):

Članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine dr Biljana Plavšić i dr Nikola Koljević, obratili su se danas generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, te lordu Karingtonu, predsedniku ministarskog saveta Evropske zajednice i predsedniku Jugoslovenskog komiteta za saradnju sa UN. Povod za ovo obraćanje su posljednji događaji u Bosni i Hercegovini. U poslednje dve sedmice, kaže se u pismu, Bosna i Hercegovina je objekat usaglašene oružane agresije hrvatskih oružanih i muslimanskih paravojnih formacija.

Agresija je usmerena sa juga (opština Neum) i sa severa (Bosanski Brod), a naročito je usmerena prema naseljima sa srpskim življem i regularnim jedinicama JNA. Pri svemu tome muslimanski i hrvatski deo rukovodstva BiH držao se i drži se krajnje pasivno u odnosu na činjenicu da inostrani agresor (Hrvatska) sprovodi vojne operacije na teritoriji BiH. Istovremeno, pokušaj srpskog naroda da se odbrani i JNA da zaštiti svoje pripadnike po hitnom postupku proglašen je agresijom na Bosnu i Hercegovinu. U sadašnjem trenutku i srpski narod i jedinice JNA na teritoriji BiH nalaze se u poziciji izrazite defanzive, bez obzira na njihovu objektivnu vojnu moć, očekujući da će međunarodna zajednica reagovati na ispravan način – ističu Biljana Plavšić i Nikola Koljević, podsećajući i na snažnu ofanzivu oružanih snaga Hrvatske na teritorijama predviđenim za razmeštaj snaga UN.

Spremni smo na sve: Biljana Plavšić u društvu četničkog vojvode Slavka Aleksića
PHOTO: Stock

Iz svega, naglašavaju članovi Predsedništva BiH iz reda srpskog naroda, proizilaze jasne namere da se postigne obustavljanje angažovanja Saveta bezbednosti u razmeštaju trupa u krizna područja unutar bivših administrativnih granica Hrvatske i da se spreči transformacija Bosne i Hercegovine na principima koji su dogovoreni u Lisabonu i Sarajevu. Sve ovo odvija se uz punu saglasnost legalnih organa Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uz jasno protivljenje srpskih predstavnika vlasti koji su umanjini, pa se njihov stav ne uzima u obzir.

"Molimo vas – ističu Biljana Plavšić i Nikola Koljević – da učinite sve što je u vašoj moći da sprečite dalji razvoj događaja u ovom pravcu, obnovite uslove rešavanja jugoslovenske krize kroz demokratski dijalog u okviru konferencije o Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini, te da povratite već poljuljano poverenje u Vašu uglednu međunarodnu instituciju".

***

NAJVEĆE RAZARANJE U POSLEDNJA TRI VEKA (Bosanski Brod, 26. marta):

U Bosanskom Brodu od sinoć vlada mir. Prema podacima koje smo dobili i noćas je, međutim, bilo povremene pucnjave i detonacija, naročito na takozvanoj liniji razgraničenja, na prostoru oko Stadionske ulice i magistralnog puta Bosanski Brod - Derventa. Inače, Bosanski Brod je u svojih 300 godina postojanja, u protekla dva dana doživeo najteža razaranja. Na grad je palo preko 1.500 granata različitog kalibra. Stradalo je više stambenih, privrednih i drugih objekata, rafinerija nafte, Robna kuća "Beograd", "Metal emajl", Fabrika čarapa, hotel "Ada", benzinska pumpa u gradu, zgrada Radio Bosanski Brod i Dom zdravlja, a u tri stana u naselju lamela izbio je požar koji su vatrogasci lokalizovali.

U borbama je poginulo pet lica. To su: Omir i Andrija Matić, Dušan Dujanić, Ismet Huskić i Ferid Batinić. Broj ranjenih je teško utvrditi, jer i jedna i druga strana konstatuju da imaju povređenih, ali na saopštavaju brojke. (D. Teofilović)

***

GENERAL KUKANJAC ODBIO POVLAČENJE JEDINICA (Sarajevo, 26. marta)

Komandant Druge vojne oblasti general-pukovnik Milutin Kukanjac u intervjuu televiziji Sarajevo večeras je odbio mogućnost da se jedinica JNA povuče iz Bosanskog Broda. Kukanjac je naglasio da armija u sukobima u Bosanskom Brodu nije učestvovala i da do sada nije ispalila nijedan metak, ali da se sa područja tog grada neće povući jer je odranije poznao da jedinice hrvatskih oružanih snaga često prelaze na teritoriju Bosne i Hercegovine i da u Slavonskom Brodu postoje jake hrvatske snage. Kukanjac je u ovom intervjuu pozvao sve građane da ne nasedaju glasinama i da ne provociraju sukobe sa armijom, pošto su moguće vrlo teške negativne posledice takvih sukoba.

Ni metak nismo ispalili, a kamoli granatu: General Kukanjac, mirotvorac
PHOTO: Stock
***

ŠEŠELJ ZA ZAMENU STANOVNIŠTVA (26. marta)

Srpska radikalna stranka najoštrije osuđuje ponašanje SDA, ali i stupanje vladajuće garniture Bosne i Hercegovine, koja olako gazi dogovore postignute u prisustvu predstavnika međunarodnih institucija. Ovo je, između ostalog, rečeno na jučerašnjoj konferenciji za štampu ove stranke. Srpski radikali se, po rečima predsednika dr Vojislava Šešelja, pribojavaju da bi najnoviji događaji u BiH mogli da izazovu krvoproliće širih razmera, pa stoga upozoravaju Aliju Izetbegovića i muslimanske fundamentaliste da se "ne igraju vatre" i okanu se onoga što nije njihovo.

Izjavu Alije Izetbegovića da će, ukoliko se vojska ne povuče iz Bosne i Hercegovine, međunarodne institucije obavestiti kako je izvršena agresija na ovu republiku, dr Šešelj je nazvao apsurdom. I to smešnim. "Šta je to unutrašnja agresija? Agresija na samog sebe? Zar to nije za podsmeh", upitao je dr Šešelj i dodao da će već danas da otputuje u istočnu Hercegovinu ne bi li obišao "neuralgične tačke".

Srpska radikalna stranka je zabrinuta i zbog sudbine srpskog naroda koji živi u Hrvatskoj i to u onim delovima u kojima ingerencije ima hrvatska vlast. Zato je dr Šešelj juče ponovio svoj stav da bi obavezno trebalo obaviti zamenu stanovništva tako što bi Srbi ušli u napuštene hrvatske domove i obrnuto, Hrvati bi naselili napuštena srpska sela. Najveća selidba bi, po Šešelju, trebalo da se obavi između Gorskog Kotara i Kosova i Metohije, tako što bi sva srpska sela Kotara bila "preseljena" na Kosovo.

Osvrćući se na ekonomske probleme koji tište maticu Srbiju, dr Šešelj je juče izneo i konkretan stambeni projekat. Po njemu, sve opštine u Srbiji bi što pre trebalo da odrede veći broj građevinskih parcela koje bi ponudili građanima da sami sazidaju kuću ili stan. Uslov za to bi bio da se to čini po planu urbanista i da gradnja traje najduže deset godina. Time bi se, smatra Šešelj, postigla dvostruka korist – građani bi relativno jeftino i lako rešili svoje stambene probleme, a građevinska operativa bi novac, koji bi inače išao na to, mogla da uloži mnogo unosnije.

Zamoljen da prokomentariše pobedu Demokratske stranke u Albaniji i da li će se to odraziti na stanje na Kosovu, dr Šešelj je rekao da je to unutrašnja stvar Albanije, ali je ipak dodao da pobeda demokrata ne ide u prilog kosovskoj alternativi. "No, kad je Kosovo u pitanju, nismo spremni ni za kakve pregovore i pogodbe", rekao je Šešelj.

Bosna je pod kontrolom, predsedniče: Šešelj podnosi raport Miloševiću
PHOTO: Stock

Izjavu dr Vojislava Koštunice da bi trebalo osnovati anketni odbor koji bi ispitao finansiranje stranaka, dr Šešelj je prokomentarisao tako što je rekao da je to posao za organe unutrašnjih poslova i pravosuđa. No, bez obzira na to, ima nekih indicija da su neke stranke dobijale pomoć iz inostranstva. Kao primer, Šešelj je naveo papir za plakate i to onaj najfiniji, zatim telefakse i drugu tehničku opremu koju je Demokratska stranka dobila izvana. A što se novčane pomoći tiče, to se, po njemu, dobija "u četiri oka". Za svoju stranku, dr Šešelj je rekao da se finansira od članarine članova i simpatizera. Doduše, dobili su i oni nešto para, ali tek toliko da se štampa list Srpskog četničkog pokreta. No, to je ionako bilo pre osnivanja Srpske radikalne stranke. (S. Ristić)

MASAKRIRANO PET SRPSKIH PORODICA (Sarajevo, 27. marta):

Rukovodilac Pres-centra Druge vojne oblasti, pukovnik Vehbija Karić, u posebnom večerašnjem saopštenju za javnost precizirao je tragičan bilans sinoćnjeg masakra nad pet srpskih porodica u selu Sijekovcu, nadomak Bosanskog Broda. Prema podacima iz vojnih izvora, kaže se u saopštenju, u selu Sijekovac od strane hrvatsko-ustaških snaga masakrirane su porodice:

- porodica Zečević: otac Jovo i tri sina, Branislav, Borislav i Milan,

- porodica Bačić: otac Pejo i dva sina, Risto i Žarko, te nećak Bačić (Luke) Risto,

- porodica Radovanović: otac Vid (nepokretan), 80 godina i sin Željko

- porodica Milošević: otac Milan, sin Nenad i unuk,

- Martić Momir i njegov otac.

U saopštenju se dalje kaže da je deo leševa hladnjačom odvezen i bačen u Savu. Istovremeno je zapaljeno ili uništeno oko 50 kuća. Pripadnici oružanih snaga Hrvatske pontonjerskim čamcima prebacuju se iz Hrvatske u Bosanski Brod preko Save na dva prelazna mesta, stoji na kraju saopštenja uz napomenu da su podaci danas provereni i potpuno tačni. Takođe smo saznali da je protekle noći sa leve na desnu stranu reke Save, kod Bosanskog Broda, ubačeno oko 600 pripadnika ZNG Hrvatske. Oni su reku forsirali čamcima, skelama, a mnogi su prešli i preko mosta koji spaja dva Broda.

Koliko saznaju vojni izvori, na strani HDZ i SDA u dvodnevnim borbama poginulo je najmanje 12, a ranjeno oko 40 pripadnika, dok na strani SDS-a, za sada se zna za dva poginula i desetak ranjenih. Uz sve ovo, načinjene su velike materijalne štete.

Pošto se sumnja da je pre dva dana likvidirao jednu srpsku porodicu u Bosanskom Brodu, ubivši oca i sina, a ženu teško ranio, pretpostavlja se da je Ante Prkoči, iz Slavonskog Broda, sa grupom od oko 40 ljudi, koja je specijalno obučena za likvidacije, a koju on predvodi učinila i već pomenuti masakr nad srpskim življem u Sijekovcu. Inače, situacija u Bosanskom Brodu je krajnje složena i užarena. Više nema nikakve sumnje da su direktno ugroženi ljudski životi, pa i opstanak čitavih srpskih sela u toj opštini. Što je još gore, postoje sve indicije da će sukob dve strane dalje eskalirati.

Delegacija Predsedništva Bosne i Hercegovine u sastavu Fikret Abdić, Biljana Plavšić i Franjo Boras stigla je danas u Bosanski Brod, gde ju je dočekala pucnjava. U toku su pregovori sa predstavnicima (hrvatsko-muslimanskog) kriznog štaba ove opštine, javlja večeras Radio Sarajevo. Sastanku ne prisustvuje, iako je bilo najavljeno, komandant Druge vojne oblasti general-pukovnik Milutin Kukanjac.

Na putu Derventa – selo Šušnjari, naoružani hadezeovci zaustavljaju sva vozila, vrše pretrese, oduzimaju šta im je drago, maltretiraju ljude. Isti je slučaj i u selu Orahovica gde se nalazi desetak naoružanih pripadnika paravojnih formacija HDZ i SDA. U selu Donja Lohinja, sinoć su se čule tri jake detonacije oko 23 sata. Izašavši na lice mesta, milicija je tamo zatekla oko 50 meštana Muslimana do zuba naoružanih koji su otvorili vatru na miliciju. Nakon takvog "dočeka" milicija tamo nije imala šta da traži. Morali su se povući tamo odakle su i došli.

Radi smirivanja situacije u bosanskobrodskoj opštini juče je trebalo da se održe razgovori sukobljenih strana u derventskoj kasarni. Na taj razgovor, koliko smo saznali, nisu došli predstavnici srpskog naroda iz bezbednosnih razloga, jer su, kako se kaže, bili obavešteni da im je na putu od Broda do Dervente pripremljena klopka.

PHOTO: Stock

Pouzdano saznajemo da su vojni organi iz derventskog garnizona izričito zahtevali od strane HDZ i SDA da se njihove paravojne formacije udalje i uklone od svih vojnih objekata, posebno od izdvojenog objekta "Radić", kao i sa dela Posavine na kojoj su izbili sukobi. Jer, svaki ispaljeni metak na kasarnu, vojni objekat, ili pripadnika Armije može imati katastrofalne posledice, rečeno je. Što se tiče zahteva strane HDZ i SDA da se vojne jedinice povuku sa te teritorije, nema ni govora. Naprotiv, tamošnja tenkovska jedinica je čak ojačana nekim delovima. Prema svemu onome što se dešava u Bosanskom Brodu, ratni požar je u Bosnu upao na "brodska vrata". Da li će on biti "ugašen", ili će se i dalje širiti ostaje da se vidi. (D. R.)

***

SVEDOČANSTVO O ZLOČINU (Sarajevo, 27. marta):

Novinar Jutela Zekerijah Smajić je danas po podne ušao u Sijekovac kod Bosanskog Broda i potvrdio Radio Televiziji Sarajevo da to selo izgleda kao posle kataklizme. Zapaljene su desetine kuća. Po dvorištima leže ugljenisani leševi. U jednom dvorištu Smajić je video tri ugljenisana tela.

Izvori bliski JNA i izbegli meštani potvrdili su da su prošle noći u ovom selu na zverski način stradale inače malobrojne srpske porodice. U tim izvorima je rečeno da su zločin počinili pripadnici muslimansko-hrvatske paravojske.

***

STRAH OD HAOSA (27. mart)

Kako je danas saopšteno, nastavljena je juče započeta sednica Predsedništva SR BiH. Razmatra se aktuelna političko-bezbednosna situacija u Republici, sa posebnim osvrtom na zbivanja u Bosanskom Brodu. Pošto je situacija i dalje "vrlo teška", Predsedništvo je zaključilo da u Bosanski Brod uputi svoju delegaciju. Tu delegaciju čine članovi Predsedništva Fikret Abdić, Biljana Plavšić i Franjo Boras. Delegaciji će se, kako je saopšteno, na terenu priključiti komandant Druge vojne oblasti general-pukovnik Milutin Kukanjac.

Predsedništvom u ovim dramatičnim danima za centralnu republiku rukovodi njegov član dr Ejup Ganić, koji zamenjuje odsutnog predsednika Aliju Izetbegovića. Njegova uloga u najnovijim političkim zapletima ocenjuje se kao besprimerno licemerstvo. Upravo na tako oštar način postupke Ganića kvalifikuje Stranka Jugoslovena – Ganić je kao Jugosloven biran u Predsedništvo SR BiH. Pored ostalog zamera mu se što upravo on ultimativno zahteva povlačenje JNA pred, kako se kaže u saopštenju Stranke Jugoslovena, "podivljalim paravojnim formacijama".

Kako se saznaje, general Milutin Kukanjac potvrdio je da su paravojne formacije iz Hrvatske počinile stravične zločine, masakr nad srpskim porodicama u Bosanskom Brodu. Dok general Kukanjac o svemu govori bez dlake na jeziku, na primer odmah je odsečno izjavio da ne dolazi u obzir da se vojska povuče, kao i to da je "hiljadu posto" siguran da se vojska nije mešala u sukob u Bosanskom Brodu, profesor Ganić, očigledno je, pokušava da na razne načine manipuliše. Sam general Kukanjac došao je u priliku da izjavi posle svega da više neće nasamo razgovarati sa Ganićem, nego u prisustvu bar pet svedoka. Takođe je Kukanjac poručio Ganiću da ne vodi više računa o Srpskoj demokratskoj stranci, nego o SDA, jer se u njenu politiku razume. Sednicama Predsedništva kojima rukovodi Ganić, sem Izetbegovića, ne prisustvuje ni Nikola Koljević, koji je u Londonu, a takođe nema ni Stjepana Kljuića.

Povodom posete Izetbegovića Saudijskoj Arabiji, danas je iz njegovog kabineta saopšteno da je on u nezvaničnoj poseti i na poziv "poslovnih krugova". Saopšteno je, pored ostalog, da je Izetbegovića danas primio Kralj Fahd. Istovremeno, u javnosti su iskazani negativni odjeci posete Saudijskoj Arabiji. "Oslobođenje" to čini prilično uvijeno, objavljujući tekst pod naslovom "A predsednik putuje". Ne pominje se ime Alije Izetbegovića, a njegova funkcija "predsednik" stavlja se pod znake navoda. Preporučuje se Izetbegoviću koji je u Saudijskoj Arabiji – da tamo i ostane, što bi bilo pošteno, kada već nije učinio ono što je najpoštenije – da uopšte ne odlazi, u trenutku kada su uzavreli Bosanski Brod, Trebinje, Goražde, Neum, Mostar i dr. (M. Durić)

***

SVEČANO PROGLAŠEN USTAV SRPSKE REPUBLIKE  BOSNE I HERCEGOVINE (Sarajevo, 27. marta):

U Plavoj Sali Republičke skupštine Bosne i Hercegovine danas u podne svečano je proglašen prvi ustav Srpske Republike BiH. Poslanici su aplauzom potvrdili pravno zaokruženje četvrte republike na tlu treće Jugoslavije, posle čega je intonirana srpska himna "Bože pravde". Uz srpske funkcionere u BiH prisustvovali su i mnogi gosti, a među mnogobrojnim novinarima i  snimateljima zapažena je i stara kamera "Filmskih novosti" koja nije propustila ni ovaj istorijski događaj.

PHOTO: Stock

Obrazovan je Savet za nacionalnu bezbednost, koji se sastoji od predsednika i osam članova, a predsednik Srpske Republike po položaju je i predsednik Saveta. Članovi Saveta su predsednik Skupštine, predsednik vlade, ministar za narodnu odbranu, ministar inostranih poslova i ministar za unutrašnje poslove. Ostali članovi biraju se iz redova narodnih poslanika. Posle svečanog dela u kome je usvojen novi Ustav, ostale četiri tačke dnevnog reda razmatrane su u zatvorenom delu sednice.

Usvojen je Zakon o područjima srpskih opština u Bosni i Hercegovini, kojih ima 70, zatim predlog o obrazovanju Saveta za nacionalnu bezbednost. Svim srpskim opštinama je preporučeno da na zgradama i u prostorijama u kojima su smešteni organi srpskog naroda, srpskih autonomnih oblasti i opština, ne ističu fotografije, biste, skulpture, statue, tapiserije i druge predmete sa likom Josipa Broza Tita. U narednih osam dana u Srpskoj Republici BiH skloniće se sva obeležja sa Titovim likom.

Mandatar za sastav nove srpske vlade je profesor dr Branko Đerić. Dosad smo uspeli da saznamo da su imenovana četiri ministra od ukupno 13. To su: Aleksa Buha za inostrane poslove, Mićo Stanišić za unutrašnje poslove, Ljubomir Zuković za obrazovanje, kulturu i verske odnose i Tatjana Starović za zdravlje, rad, socijalnu politiku i zaštitu porodice. Jedno od mesta potpredsednika vlade osigurano je za AO Bosansku krajinu.

Proglašavanje prvog ustava srpske Bosne i Hercegovine predstavlja istorijski događaj za Srbe na ovim prostorima i tim povodom, u uvodnom izlaganju, magistar Momčilo Krajišnik, predsednik Skupštine, podsetio je na nedavni plebiscit srpskog naroda na kome je gotovo stoprocentno odlučeno da Srbi nastave život u novoj jugoslovenskoj zajednici u kojoj se već nalaze Srbija, Crna Gora i srpske krajine iz administrativnih granica nekadašnje Hrvatske:

- Povjerenje i nade srpskog naroda, što je plebiscit pokazao, nismo iznevjerili i sve što smo radili, mada nam je mnogo toga iznuđeno od drugih, radili smo uvijek tako da smo vodili računa i štiteći interese našeg naroda, i o drugim narodima i građanima Bosne i Hercegovine. Polazili smo od uvjerenja da nije naš interes sa onima koji sa nama žive da im ne bude dobro. I formiranje konfederalne Bosne i Hercegovine smatramo optimalnim za današnje prilike i određeni stepen mira za sve bosanskohercegovačke narode.

Nismo do sada proglasili svoj Ustav, podsetio je Krajišnik, jer smo se nadali da će se pod pokroviteljstvom Evropske zajednice postići dogovor između tri nacionalne zajednice u BiH. Najava Stranke demokratske akcije da odustaje od dogovora u Sarajevu da se BiH transformiše u složenu državnu zajednicu, sastavljenu od tri konstitutivne jedinice, prvenstveno po etničkom principu, i javna izjava predsednika SDA gospodina Izetbegovića da neće glasati za dogovor koji je u Sarajevu prihvatio, kod našeg naroda stvorili su nepovjerenje u naše partnere u vlasti i u dogovor sa njima. Zvanični organi BiH su izgubili i najmanji minimum objektivnosti. Predsedništvo i vlada BiH, preglasavajući predstavnike srpskog naroda, alarmiraju uzurpatore vlasti u Bosanskom Brodu i svrstavaju se na njihovu stranu. Na perfidan način vodi se kampanja protiv JNA, koju žele okriviti za rat u tom gradu. Ne pominje se masakr srpskih porodica. Ne osuđuje se okupacija teritorije BiH i sve aktivnosti vlade i predsedništva su protiv Ustava i zakona i interesa srpskog naroda.

Usvajanjem Ustava ostvarujemo samo prava za koja smo se već dogovorili da spadaju u nadležnost odlučivanja nacionalnih država, a spremni smo učiniti sve korekcije i usaglašavanja sa konačnim sporazumom. (M. Carić)

***

OPŠTINE U SRPSKOJ REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI (27. mart):

U novoj Srpskoj Republici Bosni i Hercegovini nalaziće se 70 opština. U svakoj od njih određene su mesne zajednice, odnosno sela sa većinskim srpskim življem. To su: Banjaluka, Bihać, Bijeljina, Bileća, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Bosanska Krupa, Bosanski Brod, Bosanski Novi, Bosanski Petrovac, Bosanski Šamac, Bosansko Grahovo, Bratunac, Brčko, Bugojno, Čajniče, Čapljina, Čelinac, Derventa, Doboj, Donji Vakuf, Drvar, Foča, Gacko, Glamoč, Han-Pijesak, Ilijaš, Jajce, Kalinovik, Kladanj, Ključ, Konjic, Kotor-Varoš, Laktaši, Livno, Lopare, Ljubinje, Milići, Modriča, Mostar, Mrkonjić-Grad, Nevesinje, Olovo, Petrovo, Prijedor, Prnjavor, Rajlovac, Rogatica, Rudo, Pale, Skender Vakuf, Sokolac, Srbac, Srebrenica, Srebrenik, Stari grad Sarajevo, Stolac, Šekovići, Šipovo, Teslić, Trebinje, Turbe, Tuzla, Ugljevik, Višegrad, Vlasenica, Vogošća, Zavidovići, Zvornik, Žepče.

Ovom spisku nedostaje još nekoliko opština u kojima nije obavljeno izjašnjavanje srpskog naroda.

***

SRBI NE PREDUZIMAJU TERORISTIČKE AKCIJE (Sarajevo, 27. marta):

Predsednik Skupštine srpskog naroda u BiH mr Momčilo Krajišnik i predsednik Srpske demokratske stranke Radovan Karadžić uputili su danas pismo generalnom sekretaru UN Butrosu Galiju u kojem oštro reaguju na pismo Ejupa Ganića koji zamenjuje odsutnog predsednika Predsedništva BiH Aliju Izetbegovića, takođe danas upućeno generalnom sekretaru UN. Tekst pisma glasi:

Svečano objavljujem crne dane za Muslimane: Momčilo Krajišnik, veselnik
PHOTO: Stock

Obaviješteni smo o skandaloznom pismu koje vam je uputio ilegalni zamjenik gospodina Izetbegovića, g. Ejup Ganić. Srpska demokratska stranka, niti bilo koja snaga srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i u Jugoslaviji, ne preduzima nikakve terorističke akcije, niti čini unutrašnju agresiju, kao što piše g. Ganić. Prava istina je ovo: u Bosnu i Hercegovinu ulaze brojne oružane snage Republike Hrvatske i masakriraju srpsko stanovništvo. Muslimanska stranka (SDA) javno je obznanila da odbacuje rezultate Konferencije o BiH pod pokroviteljstvom Evropske zajednice i gospodina Kutiljera. Postoje indicije da ista stranka (SDA) vrši ubrzane pripreme za građanski rat, a optuživanje srpskog naroda i stranke (SDS) predstavlja dio tih priprema za rat protiv srpskog naroda.

Mi vas uvjeravamo da srpski narod i Srpska demokratska stranka (SDS) ne čine ništa ilegalno. Demokratsko organizovanje srpskog naroda i uspostavljanje vlasti na srpskim teritorijama imaju za cilje prevazilaženje haosa koji je nastao nakon kolapsa vlasti u Bosni i Hercegovini i u skladu je sa postignutim sporazumom na konferenciji o BiH. Srpska strana u BiH je jedina koja nema paravojne formacije. Srbi sigurno neće doprinijeti uvođenju haosa i građanskog rata i spremni su za saradnju sa međunarodnom zajednicom na iznalaženju mirnog rješenja krize u BiH.

Jedno je sigurno: ovakva BiH nije spremna za međunarodno priznanje, koje treba definitivno odložiti dok se ova republika ne transformiše u demokratsku konfederaciju tri suverene konstitutivne države Muslimana, Hrvata i Srba. Prijeteće priznavanje BiH doprinosi uznemiravanju građana i povišenju međuvjerskih i međuetničkih tenzija. Stoga je potrebno ubrzati rad Konferencije o Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom g. Kutiljera. Kopije pisma upućene su i lordu Karingtonu, Kutiljeru, Pinjieiru i komandi UNPROFOR-a u Sarajevu.

KONGRES SRPSKIH INTELEKTUALACA BiH U SARAJEVU (27. mart)

U Sarajevu se sutra održava kongres srpskih intelektualaca BiH. Posvećen je temi: "Srpsko pitanje i današnja jugoslovenska kriza". U traženju odgovora šta je srpsko pitanje u današnjoj jugoslovenskoj krizi, trebalo bi – po mišljenju akademika Milorada Ekmečića – poći od pretpostavke da se srpsko nacionalno pitanje sastoji suprotno od onoga u čemu se sastoji današnja jugoslovenska kriza.

Akademik Ekmečić u svom govoru, pripremljenom za sarajevski kongres, ističe da srpski narod ne želi državnu zajednicu koju određuju interesi velikih sila i evropski katolički klerikalizam, nego onakvu kakva izvire iz etničkog i istorijskog prava svakog naroda na zemlji. Srpsko nacionalno pitanje se ne sastoji u razaranju jedne države, koja postoji 70 godina, u kojoj religiozna netolerancija nije dozvolila da se izgradi građanska i civilizovana država, a da se umesto toga građanska i evropska forma traži u granicama verskog i crkvenog rezervata. Ako Jugoslavija ne može da bude građanska država, onda ne može ni jedna od njenih  naslednih pokrajina – naglašava prof. dr Milorad Ekmečić.

Srpsko nacionalno pitanje se ne sastoji u pravu diplomatija i obaveštajnih službi velikih sila da smišljeno i na nedemokratski način utiču na nerazvijeno javno mišljenje, vođstva političkih partija, a na prvom mestu na crkve, da proces demokratizacije vode u smislu sve radikalnijih zahteva za otcepljenje. Spoljni pritisak na naš unutrašnji razvoj, po mišljenju dr Ekmečića, odgovoran je što su svi oni koji danas vode separatističke republike počinjali sa umerenim zahtevima demokratizovanja Jugoslavije, a završili u slomu države.

Srpsko nacionalno pitanje se – nastavlja profesor Ekmečić – ne sastoji u pretvaranju razorene Jugoslavije u strateški model, po kome bi trebalo rešavati sovjetsko i rusko pitanje, kao i rastuću muku evropske regionalizacije. Takođe se srpsko nacionalno pitanje ne sastoji u menjanju ustanovljenih normi međunarodnog prava i demokratskih principa, ako to nije podjednako primenljivo na sve narode na svetu.

Referendumom u BiH, 1. marta 1992. godine, na kome je muslimanski narod listom glasao za definitivan slom nada da se može održati jugoslovenska država, srušen je jedan san koji je sanjan dva veka – ističe Ekmečić. Ne treba se hraniti samoobmanama i iluzijama da današnji razvoj stvari vodi obnovi nekakve jugoslovenske države. Sve što postojeće svetske sile stvore, biće prelazni instrument koji će olakšati definitivno istorijsko iščezavanje jugoslovenskih zajednica. Deo srpske inteligencije – primećuje Ekmečić – još se hrani ovim iluzijama. To je razumljivo sve dotle dok se čuje korak jugoslovenskog vojnika sarajevskim ulicama. Onog jadnog dana, kad se i on ugasi, iluzijama će biti kraj i – kako kaže prof. Ekmečić – probudićemo se u saznanju da živimo u tuđoj državi.

Nikada nove države nisu stvarane da bi odmah iščezle. Provalija među njima se neće smanjivati, nego će se produbljivati. Deo srpske inteligencije se hrani iluzijom da će ekonomija, moderan saobraćaj i istorijski kanali komuniciranja društava, očuvati neku formu jugoslovenskog jedinstva. Obično se kaže da se radi o uslovljenoj nezavisnosti onih jugoslovenskih republika koje se međunarodno priznaju kao suverene i nezavisne države. Možda bi to i bilo uverljivo da taj jezik nije pratio sve države koje su istorijski propale – primećuje akademik Ekmečić.

On naglašava da se srpski narod mora pomiriti sa činjenicom da je sa razaranjem jugoslovenske države i sam doživeo svoju istorijsku tragediju i najviše unazađen. Ako Evropa računa na budući savez nezavisnih jugoslovenskih država, onda ga kao program za pregovore već sada mora formulisati. U očekivanju da će oni koji danas vode separatističke pokrete na jugoslovenskom prostoru rađe pristajati na utopije države od Jadrana do Kineskog zida, nego što će prihvatiti jugoslovenska rešenja, srpski narod je ostao jedina pozitivna snaga s kojom i ideja demokratske jugoslovenske zajednice ne umire.

Danas stojimo pred istorijskim pitanjem – podvlači Milorad Ekmečić – šta srpski narod u BiH treba da uradi što bi mu moglo obezbediti bar minimum njegovih istorijskih ciljeva. Odmah se na prvom mestu mora reći da ujedinjenje srpskog naroda u nezavisnoj i demokratskoj državi uvek ostaje meta koja se ne menja. Štogod nam Evropa izdiktira i nametne – biće samo početak nove epohe u toj borbi za nacionalno jedinstvo i nezavisnost. Treba se pomiriti sa činjenicom da se taj cilj ne može ostvariti za ovo, ili neko kratko vreme, u neposrednoj budućnosti. Srpsko nacionalno jedinstvo i stvaranje temelja za novu jugoslovensku zajednicu – preko njega će se ostvariti u ratama, za nekoliko narednih godina i decenija. Ono će se – uveren je Ekmečić – ipak ostvariti. Sve što se u ovoj jugoslovenskoj krizi postigne, mora biti samo stepenica i novo polazište ka tom cilju.

Suverena i nezavisna BiH, u čijem ustavnom uređenju ne bi postojale odredbe i otvorena vrata da se Srbi BiH u političkom, ekonomskom i kulturnom vidu povezuju sa drugim srpskim delovima, može biti samo nametnuta, kao što se nameće tuđe ropstvo, kapitulacija i vojničko osvajanje jačeg. I u tom slučaju takva država – kaže Ekmečić – ostaje bez naše saglasnosti i našeg potpisa.

Lepota zla: Milorad Ekmečić, krvoločni akademik
PHOTO: Stock
Unutrašnja podela BiH na tri narodna dela jedina je garantija za postojanje minimuma demokratske budućnosti. Svaka je konfederacija nestabilna državna veza, sama po sebi, i predstavlja prelaznu formu ka boljim rešenjima. Upravo zbog toga je najbolji izlaz za sve narode u njoj – smatra Ekmečić. - Ona je minimum srpskom i hrvatskom narodu da sačuvaju deo svog jedinstva sa nacionalnim maticama. Muslimanskom narodu ovakva konfederalna veza je jedino sredstvo da se oslobodi rezervata koji mu je Evropa nametnula.

Pogrešno je uverenje – ističe Ekmečić – da je ovo što su do sada postigli, zasluga njihovog političkog vođstva. Od početka jugoslovenske krize oni su napuštali svaku ponudu i rešenje koje bi vodilo ka očuvanju jugoslovenske države. Na kraju su – u lisabonskim i briselskim pregovorima - dobili pravo da ograde svoj srednjobosanski rezervat, koji nema nikakvog istorijskog, geografskog i etničkog identiteta. Izlazeći im u susret, da ih zaštiti od Jugoslavije, protiv koje su uložili sve svoje energije i u tome do kraja uspeli, Evropa je Muslimanima odredila srednjobosanski rezervat. U kakvom god on, većem ili manjem obimu bude ugovoren, biće to ipak teritorij, od koga će se evropsko sudstvo više čuvati nego on od njega, tj. srednjobosanskim rezervatom za Muslimane Evropa se više zaštitila od Islama nego on od Jugoslavije. To će biti jedini istorijski smisao borebe muslimanske inteligencije da svoj narod izvede iz jugoslovenske celine. Evropa formalno usvaja status "muslimanske nacije" koji nigde drugde ne postoji, ali ga trpa u jedan strogo čuvani rezervat – podvlači akademik Ekmečić.

Prihvatanje konfederalnog ustavnog ustrojstva BiH s pravom srpskog naroda na dvojno državljanstvo, monetarnu uniju, kulturno jedinstvo i političku povezanost sa ostalim srpskim delovima, istorijska je žrtva da se spasi nezavisnost naše matice, Republike Srbije i Crne Gore – ističe Ekmečić. Nezavisnost te dve srpske republike je osnovni preduslov i zlatna baština koja garantuje da ciljevi srpskog i jugoslovenskog jedinstva nisu propali. Evropski klerikalizam je uspeo da veći deo diplomatije i javnih mišljenja okrene protiv Srbije. Ona je stavljena pred zid za likvidaciju. Sve što danas radimo – smatra Ekmečić – mora biti usmereno na očuvanje najvišeg mogućeg stepena nezavisnosti postojeće srpske države. To se mora uraditi po cenu da bi u Bosni jedno vreme ostali tuđi robovi. Dok poslednja svetlost Srbije ne ugasne, protivnici demokratske države na Balkanu, za decenije, za vekove, neće mirno spavati, kaže akademik Ekmečić.

- Ako se naša sudbina završi ponovo još jednim diktatom i srpski narod u BiH ostane bez prava političkog, monetarnog i kulturnog povezivanja sa svojom braćom u Srbiji i Crnoj Gori, onda treba jasno objasniti svakome ko može da čuje, da srpske nacionalne partije ne snose odgovornost za posledice – naglašava akademik dr Milorad Ekmečić. (M. Durić)


* Tehnička podrška: Miloš Obradović


NASTAVAK FELJTONA - ČETVRTAK 1. APRIL