Marketing

- CPM - Cena za 1.000 prikaza

- Cene su izražene u bodovima na dnevnom nivou.

- 1 bod ima vrednost 1€, u dinarskoj protivvrednosti,

po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

- U cene nije uračunat PDV.

Cenovnik važi od 14.08.2013.

Oglasi se plaćaju unapred na tekući račun Raiffeisen banke: E-novine d.o.o. 265-1750310000342-41

 

MB 20479680 - PIB 105919084 - T.R. 265-1750310000342-41

- CPM - Cena za 1.000 prikaza
- Cene su izražene u bodovima na dnevnom nivou.
- 1 bod ima vrednost 1€, u dinarskoj protivvrednosti,
po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
- U cene nije uračunat PDV.