Feljton
email Pošalji prijatelju
print Verzija za štampu Plain text Samo tekst Komentari Komentara (5)

Gola istina o Draži Mihailoviću (8)

Zajedno s Nemcima protiv Britanaca

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
Photo: www.vecernji.hr

U skladu sa novim savezništvom, general Mihailović je pristupio sistematskom proterivanju Britanaca. 22. novembra 1943. godine Draža javlja majoru Milošu Radojloviću, komandantu Mlavsko-smederevske grupe korpusa: "Englezi su se stalno interesovali za vas i tvrdili kako ste im obećali rušenje pruge u dolini Morave i stalno traže da im ja taj predlog odobrim... Odgovorio sam Englezima da vi za sad nemate pod komandom nikakve trupe... Prema tome se upravljajte... Ostanite na svome mestu i dalje radite, a čuvajte se Engleza. Nemojte im uopšte verovati u njihove doture materijala. Oni su obični trgovci za kupovinu ljudske krvi i to za jeftinu cenu"

SAVEZNICI NAM ODOBRAVAJU POKOLJE

Nakon propale ofanzive u istočnoj Bosni, general Mihailović 7. novembra 1943. naređuje opšti ustanak protiv komunista:

Naređujem, svi Srbi na okup u zajedničku borbu protiv najopasnijeg našeg neprijatelja komunista... Napadati ih po trojkama na putevima i svuda gde može u leđa, isto onako kao što su oni nas napadali u leđa dok smo napadali ustaše i Nemce... Suzbijajte njihovu laž da je njihovo pitanje rešeno ni konferenciji u Moskvi... Prema svim komandantima koji ne budu izvršili ovo naređenje preduzeće se mere kao prema izdajnicima... Saveznici nam ovaj stav odobravaju.

12. novembra general Mihailović u naređenju Dragutinu Keseroviću precizira da "čišćenje" komunista podrazumeva nemilosrdno likvidiranje njihovih simpatizera i jataka:

„Produžite rad na definitivnom čišćenju komunista. Oni ne smeju postojati u Srbiji... Uništavajte sve njihove simpatizere i jatake bez milosti. Kad ne budu imali simpatizere neće moći ni da postoje.“

Iako je Draža lagao da njegovu "borbu protiv komunista" saveznici odobravaju, kada je saveznička misija krenula u obilazak terena, on 13. novembra naređuje komandantima da borbu sa komunistima moraju sakriti:

Photo: www.znaci.net

"Američki pukovnik Sajc, američki kapetan Mensfild, britanski p. pukovnik Hadson i naš kapetan Bora Todorović obići će vaše korpuse... Amerikancima i Englezima ništa ne govoriti o borbama sa komunistima. To sakriti."

Četnički rat protiv komunista nije mogao proći neopaženo. 15. novembra britanski kapetan Vejd sa Kopaonika javlja da četnički komandant Cvetić pali kuće svojih boraca koji su prešli partizanima. Vejd još tvrdi da je Cvetić preko Nedićevih vlasti tražio da Nemci naoružaju po trideset ljudi u svakom selu za borbu protiv partizana.

NAROD NEĆE U ČETNIKE

16. novembra 1943. godine Draža javlja Zahariju Ostojiću da se prebegli četnici odlično bore u partizanskim redovima:

"Dobio sam izveštaj da se ljudstvo pribojske i višegradske brigade odlično bori sada u komunističkim redovima što je dokaz da je naš starešinski kadar ispod svake kritike..."

17. novembra Miloš Marković iz Požeškog korpusa javlja Draži da narod neće u četnike:

Photo: Stock

"Mobilizacija koju sprovode četnici sada nailazi na slab odziv... Sa izvesnim vodećim ljudima ovog kraja narod neće više da sarađuje jer su ostali nedisciplinovani i narod ih je sit... Četnici se opijaju, kockaju i bludniče. Svaki četnik smatra da ima pravo da tuče seljake. Narod se buni i preti."

ČIŠĆENJE KOSMAJA

Jedno od partizanskih žarišta u Srbiji bio je Kosmaj. General Mihailović 17. novembra 1943. naređuje "čišćenje"  Kosmaja i okoline Beograda po svaku cenu:

„Kosmaj mora da se očisti po svaku cenu. Radite prema situaciji da se Kosmaj, pa sve do Beograda, što pre očisti.“

Za koordinatora akcije "čišćenja" Draža Mihailović je postavio pukovnika Jevrema Simića.

BRITANCI RAZOTKRIVAJU MIHAILOVIĆA

18. novembra 1943. britanski potpukovnik Koup izveštava komandu o saradnji četnika i Nedićevaca protiv partizana. Koup kaže da je većini četnika majora Radoslava Đurića neprihvatljiva ova saradnja, da neće protiv partizana zajedno sa Nedićem, i da je Đurić, uprkos suprotnim Mihailovićevim naređenjima, već kontaktirao lokalne partizane.

20. novembra kapetan Mor ocenjuje da je većina četničkih vođa protiv partizana samo zbog instrukcija generala Mihailovića. Četnički komandant Miloš Marković rekao je Moru da ne može kontaktirati partizane oko saradnje, pošto je primio naređenje od Draže Mihailovića u kojem se preti smrću svakome ko nije spreman da se bori protiv komunista.

Photo: forum.net.hr

DAJTE MI IMENA, IZMISLIĆU SPECIJALNE ORGANE PROTIV NJIH

20. novembra 1943. godine Draža javlja majoru Đuriću da namerava da povuče neke britanske oficire zbog njihovog "štetnog rada", i da će protiv njih uložiti žalbe od strane organa koje će izmisliti:

"Nameran sam da tražim da se iz drugog kosov. korpusa britanski oficiri uklone i zamene drugima. Izvestite me o njihovom dosadašnjem štetnom radu u koliko ih poznajete i dajte mi njihova tačna imena gde god osetite da pojedinci od njih i suviše vršljaju da bih ja mogao ulagati proteste ne od Vaše strane već od mojih specijalnih organa sa terena koje ću izmisliti."

PRVI SPORAZUMI SA NEMCIMA

Specijalni nemački izaslanik Herman Nojbaher, poslat da pregovara sa Dražom Mihailovićem, ponudio je četnicima ugovore o uzajamnom nenapadanju i savezništvu u borbi protiv partizana. Uskoru su mnogi ovlašćeni Mihailovićevi komandanti potpisali sporazume sa Nemcima u Srbiji. 19. novembra 1943. četnički komandant Starog Rasa i osovinski heroj sa Neretve Vojislav Lukačević prvi je potpisao sporazum sa Vermahtom. Ugovor je predviđao zajedničku borbu protiv komunista, obavezu četnika da neće pomagati pripadnike snaga koje su u ratu sa Nemačkom (tj. Britance), prepuštanje dogovorenih područja četnicima “radi samostalnog vođenja borbe, koju vodi i nemački Vermaht”, uključivanje četnika pod nemačko zapovedništvo prilikom većih operacija, redovnu isporuku municije i razmenu štabova za vezu.

21. novembra 1943. nemački zapovednik Balkana Maksimilijan fon Vajhs je izdao uputstvo potčinjenima o saradnji sa četnicima, koji moraju "da prekinu sve veze sa silama koje se nalaze u ratu sa Nemačkom i da izruče štabove za vezu tih sila koji se nalaze kod njih". Fon Vajhs podseća potčinjene da se lojalna orijentacija četnika ne sme uopštiti, jer neki još uvek izvode prepade i sabotaže, ali "propagandu protiv četničkog pokreta treba obustaviti", do daljnjeg. Istog dana, 21. novembra general Mihailović je uputio depešu vojvodi Momčilu Đujiću kojom mu nalaže da poveća saradnju sa Vermahtom u borbi protiv partizana, jer su oni „izdali srpsku stvar“.

22. novembra 1943. godine Dušan Radović Kondor, šef četničke obaveštajne službe, javlja generalu Mihailoviću da Nemci streljaju građene u Užicu po spiskovima koje su im četnici dostavili:

Photo: Stock

"U Užicu se već dve noći hapse komunisti po spiskovima koje je ovaj štab dostavio prestojniku gradske policije Tomoviću, koji je u našoj službi. Ovde je pomagao i šef nemačke obaveštajne službe Kolić, koji je bio na indirektan način upoznat sa podacima kojim smo raspolagali. Izvešten sam da je noću 21/22. vršeno streljanje nekoliko takvih."

Dnevnik Vrhovne komande Vermahta od 23. novembra 1943. godine beleži da četnici nisu samoinicijativno potpisali ugovore sa Nemcima, već po naređenju Mihailovića, koji se sam neće eksponirati zbog raspoloženja naroda:

Mihailović je, prema pouzdanom izvoru, izdao naređenje svojim potčinjenima da sarađuju sa Nemcima, ali on sam ne može s obzirom na raspoloženje naroda u tom pogledu”.

ČETNIČKO PROTERIVANJE BRITANACA

U skladu sa novim savezništvom, general Mihailović je pristupio sistematskom proterivanju Britanaca. 22. novembra 1943. godine Draža javlja majoru Milošu Radojloviću, komandantu Mlavsko-smederevske grupe korpusa:

"Englezi su se stalno interesovali za vas i tvrdili kako ste im obećali rušenje pruge u dolini Morave i stalno traže da im ja taj predlog odobrim... Odgovorio sam Englezima da vi za sad nemate pod komandom nikakve trupe... Prema tome se upravljajte... Ostanite na svome mestu i dalje radite, a čuvajte se Engleza. Nemojte im uopšte verovati u njihove doture materijala. Oni su obični trgovci za kupovinu ljudske krvi i to za jeftinu cenu."

23. novembra 1943. godine general Mihailović daje instrukcije Predragu Rakoviću kako treba ponižavati "Perinog šefa", tj. britanskog generala Armstronga, šefa vojne misije kod četnika:

"Izmišljajte stotinu razloga naravno opravdanih da se dolazak Perinog šefa odgodi. A kad budemo rešili da ga najzad povedemo kod Vas onda ćete doći lično da ga primite, jer taj dripac ne zaslužuje nikakvu pratnju. Zato će te ga Vi lično kao kufer voditi jer je to bezobrazan tip koga treba da vodi majstor kao Vi."

Photo: braniteljski-portal.hr

24. novembra 1943. godine Draža naređuje Milošu Radojloviću, komandantu Mlavsko-smederevske grupe korpusa, da batali razgovore sa Englezima i pomogne akciju čišćenja komunista južno od Beograda (videti pokolj u Vraniću):

"U pogledu uništavanja komunista na reonu avalskog korpusa izdato je naređenje puk. Simiću... Vi umesto što vodite neke razgovore sa Englezima koji sada idu ka vama, učinite sve da ova akcija bude potpomognuta..."

24. novembra 1943. godine general Mihailović naređuje majoru Đuriću da batali sabotaže ukoliko Englezi ne plate, da sve snage usmeri protiv partizana, i da likvidira kanadskog antifašistu Čarlsa Robertsona:

"Na Solunu je postojala grčka izreka: Nema pari, nema traka truka. Prema ovome ako nam ne pošalju avione nećemo rušiti objekte... Što se tiče komunista mi smo u stavu nužne odbrane na celoj teritoriji Jugoslavije, i to je opravdanje za akciju protiv njih. U pogledu komunista nastavite akciju do potpunog njihovog uništenja... Pazite dobro da li vaš šef misije održava vezu sa Robertsonom. Robertsona ako uhvatite odmah ga likvidirajte."

30. novembra 1943. godine general Mihailović naređuje Ljubi Patku, komandantu Timočkog korpusa, da protera britanskog majora Erika Grinvuda koji hoće da vrši sabotaže bez njegovog dopuštenja:

"Kod vas je tamo engleski major Grinvud sa telegrafistom. To je posledica prosjačenja materijala. Nije došao da vas pomogne u materijalu već da uništi naša sela za neku sitnu sabotažu. Naređujem da Grinvuda sa celom pratnjom najurite kao kučku po mom naređenju jer je pošao na teren bez mog odobrenja. Ponavljam najurite ga kao kučku i izvestite."

NOVI SPORAZUMI SA NEMCIMA

25. decembra 1943. godine i Ljuba Jovanović Patak, komandant Timočkog korpusa Jugoslovenske vojske u otadžbini, potpisao je ugovor sa nemačkom komandom u Zaječaru. Dva člana ugovora su predviđala odbacivanje Britanaca:

3) Jovanović se obavezuje da nijedan pripadnik njemu potčinjenih jedinica neće delovati na strani sila koje su u ratu sa Nemačkom.

4) Obaveza Jovanovića da onemogući obaveštajne kanale preko kojih bi neprijatelji velikonemačkog Vermahta mogli da dođu do informacija o nemačkim vojnim pokretima."

Photo: Stock

Istog dana, 25. decembra na sednici Nedićeve vlade je konstatovano da je pokret Draže Mihailovića lojalan prema okupatorskim i kvislinškim vlastima, a negde i aktivno sarađuju:

U pogledu akcije DM može se kao bitno naglasiti sledeće: lojalan stav prema okupatorskim i srpskim vlastima, njihovim organima i njihovim oružanim odredima. Beskompromisna borba protiv komunista, svuda gde se god susretnu. U nekim okruzima i aktivna saradnja sa nemačkim i našim predstavnicima prilikom borbi protiv komunista.

27. novembra 1943. Jevrem Simić i Nikola Kalabić potpisali su ugovor o saradnji sa Nemcima. Sporazumom su obavezani da neće vršiti sabotaže protiv Vermahta, da neće trpeti britanske misije na svom terenu (da se u potčinjenim jedinicama ne nalaze pripadnici sila koje su sa nemačkom u ratu), da će se pod komandom Vermahta boriti protiv jačih skupina partizana (“uključivanje četničkih jedinica u nemačko borbeno vođstvo prilikom većih zajedničkih borbenih dejstava”), i da imaju odrešene ruke protiv lokalnih “komunista” na svom području.

Po sklapanju sporazuma, Kalabić je naredio svojim ljudima "da se Nemci i pripadnici Nemačke oružane snage ne smeju napadati pa ni razoružavati." Svaki napad na nemačke okupatore Nikola Kalabić je kažnjavao smrću:

"Za svako neizvršenje ovog naređenja, učinioca dela staviću pod preki sud i kažnjavaću smrću.“

Sam Mihailović je, u skladu sa politikom simuliranja otpora, nastojao da ostane u senci.

BRITANCI PREPUŠTENI NA NEMILOST NEMCIMA

Krajem 1943. godine, Britanci u Srbiji su se našli u nezavidnoj situaciji, gonjeni od Nemaca a odbačeni od četnika. 9. decembra britanski kapetan Hargrivz iz oblasti Homolja izveštava da je njegova pozicija vrlo ozbiljna i da saveznička misija "ne dobija nikakvu pomoć od četnika ili seljaka, nego se potuca naokolo, kroz mećave i kišu, bez pratioca, nepoželjna gde god dođe". Sutradan, 10. decembra kapetan Edgar Hargrivz je zarobljen, dok je njegov saborac kapetan Naš poginuo, prilikom napada nemačkih trupa na njihovu misiju.

Photo: wordpress.com

VILSONOV TELEGRAM

9. decembra 1943. saveznički zapovednik Sredozemlja general Vilson je poslao Mihailoviću poslednji ultimativni telegram:

"Sloboda kojom se Nemci služe železničkim prugama od Grčke do Beograda za prevoz i izdržavanje trupa nepodnošljiva je... Zato se umoljavate da, sa što manje zastoja, izvršite dva jednovremena napada radi uništenja:

a) Železničkog mosta na pruzi Stalać — Niš, preko Morave.

b) Železničkog mosta na pruzi Kraljevo — Mitrovica, preko Ibra."

Medutim, ni poslednji apel nadležne britanske komande nije imao efekta. Četnici su već ugovorom bili obavezani da neće vršiti sabotaže protiv Vermahta.

MIHAILOVIĆEV ODGOVOR BRITANACIMA

General Mihailović već sutradan, 10. decembra, naređuje svojim ljudima da maksimalno otežaju položaj britanskih misija, pa čak i da sabotiraju njihove radio stanice:

"Naređujem prema svim engleskim misijama sledeći postupak:

1. — Najveća, veća nego do sada, učtivost i hladnoća.

2. — Preprečiti im svaku vezu sa komunistima na terenu.

3. — Ne dozvoliti im apsolutno nijedan podatak ni o čemu.

4. — Onemogućiti im uopšte snabdevanje benzinom, tako da što skorije prestanu njihove stanice. U njihov benzin sipati šećer, ali to da niko ne primeti. Ovo čuvati u najvećoj tajnosti i benzin im što pre uskratiti pod izgovorom da ga nema..."

EVAKUACIJA BRITANACA

12. decembra pripadnici britanskih snaga u Srbiji su iz Kaira primili sledeće vesti:

“1. U roku od nekoliko dana možda će vlada Nj. V. Kralja odlučiti da odbaci Mihailovića...

2. Preko partizana je jedini put povlačenja...

3. Vama najbliži partizanski štabovi se nalaze na Jastrepcu i na Kosmaju, južno od Beograda..."

NEMCI I ČETNICI SADA SU SABORCI

14. decembra 1943. Siniša Ocokoljić, komandant Mlavskog korpusa javlja Draži: "Kapetan Mitić bio je poslednjih dana na pregovorima i sa Nemcima gde je sa njima ručao u Mažestiku... Nemci su povodom toga štampali letke blizu 2.000.000 primeraka sledeće sadržine: Narodni borci četnici, u radosti pozdravljam prestanak besmislenog međusobnog prolivanja krvi i zdrav razum koji je zavladao u vašim redovima. Sada možemo da se zajednički borimo protivu komunizma, tog smrtnog neprijatelja Evrope..."

15. decembra 1943. Pavle Grujić, Dražin delegat za Vojvodinu, javlja da je Hitler odobrio saradnju: "Pod pretsedništvom vojnog zapovednika za jugoistok, održana konferencija feld komandanata, pretstavnika vojno upravnog štaba i šefova Gestapoa za jugoistok, raspravljano o merama u cilju konačne likvidacije partizana i iznalaženja najpogodnijeg načina saradnje sa oružanim odredima JVO... Zapovednik je dostavio stvar Nemačkoj V.K. na odluku. Odluka po ovome sa potpisom Hitlera glasi: Da Gestapo ima da zauzme umeren stav, a Vermaht da postupi po slobodnoj oceni stanja stvari na način kako to vojni položaj i opšta situacija bude zahtevala."

Photo: www.znaci.net

BRITANSKI GENERAL RAZOČARAN

17. decembra britanski general Armstrong se sastao sa Dražom Mihailovićem, izjavljujući da je duboko razočaran:

"Stigao sam pun nade i predviđao sam doba srećne saradnje, po dobrim i po zlim prilikama, kao i mnogo korisnih operacija protiv mrskog okupatora... U prethodnih šest meseci dostavljeno je najmanje 20 transporta potpukovniku Keseroviću, 27 transporta vašim komandantima u Homolju i, kao što znate, znatno više od 40 transporta potpukovniku Đuriću i raznim drugim komandantima... Godina se ubrzo primiče svome kraju. Gledam oko sebe da napravim pregled onoga što je postignuto protiv neprijatelja, okupatora... Da govorim bez okolišanja, duboko sam razočaran."

(nastaviće se)

star
Oceni
4.34
Ostali članci iz rubrike Feljton
image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (9)

Kad je "žabljački referendum" bolji

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (8)

Cunami velikih stratega

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (7)

I zvanično: Lele i kuku

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (6)

Kad sila Boga moli

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (5)

Žuta traka za Crnogorce

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (4)

Deset razloga ZA i hiljadu neistina PROTIV

Tagovi