Feljton
email Pošalji prijatelju
print Verzija za štampu Plain text Samo tekst Komentari Komentara (5)

Strogo čuvana tajna: Ratne sednice Vrhovnog saveta odbrane (16)

Za Šumsku 522 miliona $, za Krajinu 307

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
Photo: EPA

Godinama su, očigledno s razlogom, vlasti Srbije odbijale da Haškom Tribunalu dostave transkripte sa sednica Vrhovnog saveta odbrane na kojima se, otvoreno, govorilo o vođenju rata na teritorijama Hrvatske i Bosne; konačno, tokom suđenja Momčilu Perišiću, ovi transkripti otvoreni su pred sudom u Hagu. Zahvaljujući agenciji „Sense“ u prilici smo da čitaocima e-novina predstavimo sve transkripte koji osim dokumentarne vrednosti imaju još veći značaj – jer otkrivaju sve manipulacije i političke ambicije Miloševićevog režima iz jednog od najstrašnijih poglavlja novije istorije

Tihovanje Radovana Karadžića i Momčila Krajišnika: Čekajući 522 miliona $ iz Srbije
Photo: EPA
STENOGRAFSKE BELEŠKE SA 17. SEDNICE VRHOVNOG SAVETA ODBRANE ODRŽANE 10. JANUARA 1994. GODINE

Prisustvovali su: Zoran Lilić, predsednik Savezne Republike Jugoslavije - predsednik Vrhovnog saveta odbrane; Slobodan Milošević,  predsednik Republike Srbije i Momir Bulatović,  predsednik Republike Crne Gore - članovi Vrhovnog saveta  odbrane; dr Jovan Zebić, potpredsednik Savezne vlade; Pavle Bulatović, savezni ministar za odbranu; general-potpukovnik Momčilo Perišić, načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije; general-major Slavko Krivošija, načelnik Vojnog kabineta Predsednika SRJ.

ZORAN LILIĆ: Predlažem da počnemo s radom. Dobili ste predlog sledećeg Dnevnog reda: 1. Razmatranje finansiranja vojske jugoslavije 2. Tekuća pitanja. Da li ima predloga za dopunu ili izmenu predloženog dnevnog reda? Dajem reč načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije.

MOMČILO PERIŠIĆ: Gospodine predsedniče, na osnovu analize postojećeg stanja rezervi, na osnovu projektovanog stanja broja stalnog i promenljivog sastava - koji neće biti 124 hiljade kako smo bili predvideli, nego svega 101 hiljadu - mi smo proračunali da nam je potrebno za ovu tekuću godinu milijardu i 369 miliona dolara, i to:

- opremanje naoružanjem i vojnom opremom - samo ono osnovno bez čega se ne može održati borbena gotovost, a to je pre svega za municiju - treba nam 16,21% ili 223 miliona dolara;

- za naučno-istraživački rad, koji je pre svega usmeren za osvajanje procesa proizvodnje municije koju smo proizvodili na prostoru secesionističkih republika, a nismo uspeli izvući tehnologiju; ili, pak, na prostoru Bosne i Hercegovine - oštećena je ili ne može da se izvuče;

- izgradnja vojno-građevinskih objekata i uređenje teritorije; 26 miliona dolara ili 1,93% isključivo se odnosi na izgradnju karaula na novostvorenoj granici prema Hercegovini, Bosni i Makedoniji;   

- za stambenu izgradnju, samo za završetak započetih stanova, jer su izgrađeni u omeru od 20 do 80% - ukupno 900 stanova; bila bi šteta da se to zamrzne kada znamo da imamo 18 hiljada beskućnika;

- ratne materijalne rezerve treba da dovedemo na nivo oko 23%;  sada se kreću od 2,3% do 20%; najkritičnije stanje je kod municije i mlaznog goriva M-1;

- obuka i školovanje; proces školovanja moramo nastaviti, tim pre što smo penzionisali negde oko tri hiljade školovanih oficira; moramo voditi računa o podmlađivanju kadra. Inače, ovo je najbitniji deo borbene gotovosti, jer školovanje bilo kojeg starešine je izuzetan i dug proces;

- plate, nadoknade i druga primanja - 18,91%  ili 258 miliona i 149 hiljada dolara. Predvideli smo da najveća plata bude negde oko 50 dolara, a penzija oko 40 dolara, što je sigurno ispod nivoa drugih;

- održavanje nepokretnosti; to je održavanje postojeće infrastrukture, počev od aerodroma, preko termoenergetike itd. Tehničko održavanje - 111 miliona dolara. To se, pre svega, odnosi na održavanje tehničke ispravnosti na sadašnjem nivou - negde 80 do 90%; intendantsko obezbeđenje - ishrana, uniforme itd 264 miliona dolara; sanitetsko obezbeđenje 66 miliona. Vi znate da smo sa odobrenim dosadašnjim sredstvima, lečili i  lečimo i dalje sve ranjenike iz Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, za šta sada nemamo nikakvih sredstava; vojne penzije - 102 miliona 727 hiljade dolara ili  7,45%.

Četnički snajperisti, bitna VSO stavka: Sarajevo 1993, poligon za Miloševićeve najamnike na brdima
Photo: EPA

Ostale delatnost - pre svega, to su organizacijsko-mobilizacijske. Na primer, sada smo doneli odluku da pošaljemo vojne obveznike sa prostora Republike Srpske i Republike Srpske Krajine; te ljude treba pozvati, obezbediti im prevoz i niz drugih stvari; za pozivanje rezervnih sastava na obuku potrebno je 69, što ukupno iznosi milijardu i 379 miliona dolara. Nije ništa uračunato ako dođe do nemira na kriznim područjima, kao i finansiranje Republike Srpske, odnosno Republike Srpske Krajine. Ako bi se tamo nastavio rat,  znamo da im treba pružiti određenu pomoć, počev od ubojnih pa preko svih drugih sredstava, što bi po bilansu bilo kao minimalne potrebe za Vojsku Jugoslavije. Ali kada tome dodamo potrebe Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, to se već penje na dve milijarde 325 miliona dolara, odnosno na sledeće rešenje - vidite da je ovde izraženije. (Pokazuje na slajdu). Znači, za Republiku Srpsku treba 522 miliona dolara, a za Republiku Srpsku Krajinu 307 miliona dolara. Vi znate da je verovatnoća rata u ovoj godini na  prostoru Savezne Republike Jugoslavije žešća nego što je bila prošle.

Još jedna šema - radi komparacije: u toku prošle godine odobrena sredstva su bila 437 miliona dolara. Ovde nije uračunato milijardu i 200 miliona dolara što je potrošeno iz materijalnih rezervi. Vi znate da su značajne rezerve bile za 90 - 120 dana rata; one su tokom ratnih godina trošene i sada smo došli na takav nivo da će, ako ih ne budemo obnavljali, borbena gotovost radikalno ići dole. Sada je upravo kritičan momenat. Iz ovoga se vidi da nismo u stanju da sa ovakvim trendom dalje nastavimo, jer bi borbena  gotovost bila drastično smanjena.

SLOBODAN  MILOŠEVIĆ: Momo, kako je moguće da su prošle godine, kada su plate, naknade i druga primanja dok je Vojska bila veća bile 182 miliona dolara, a sada 230 ili 260 miliona dolara kada su plate objektivno manje i manji je broj  ljudi?

MOMČILO PERIŠIĆ: Mislite da je prošle godine dato manje za plate nego ove godine?

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Momo, ja se ne zalažem da Vojska bude socijalni slučaj. Ja postavljam pitanje zbog razlike u ciframa koje su velike. Jer, verovatno i ti dozvoljavaš mogućnost neke greške u obračunu. Molim te, nađi prvu tabelu koja se odnosi na predloženi budžet.

MOMČILO PERIŠIĆ: Za plate i druga primanja 258 miliona dolara. Otprilike, zadržavamo sadašnji nivo, sa napomenom da u drugim društvenim strukturama nivo plata opada; pola smo davali za plate, a pola smo davali za ishranu i druge stvari.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Momo, tu nešto nije u redu! Ako su plate, naknade i druga primanja 258 miliona i 149 hiljada dolara, a imaš zaposlenih oko 64 hiljade, to ne može biti tačno. Podeli 258 miliona dolara sa 64 hiljade zaposlenih i videćeš da je to skoro 400 dolara mesečno po zaposlenom!

Ovde niko ne zna matematiku, ovaj Perišić ne ume da množi: Bulatović i Milošević, eksperti za brojeve
Photo: Dragan Kujundžić
MOMIR BULATOVIĆ: Ima ukupno zaposlenih 70 hiljada, sa prosječnom platom od  50 dolara, to je godišnje 42 miliona dolara! Tu nešto nije u redu, to je greška!                        

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Molim te Momo, podeli to i vidi da li je to 400 dolara prosečno po profesionalcu?

MOMČILO PERIŠIĆ: Da, to je 400 dolara. Tu je greška.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Onda se postavlja i pitanje penzija. Koliko imate vojnih penzionera?

PAVLE BULATOVIĆ: Ima 53 hiljade vojnih penzionera.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Predvideli ste za penzije 102 miliona dolara?! To znači da je po penzioneru 2.400 dolara, a to je onda prosečna penzija 180 dolara!

MOMČILO PERIŠIĆ: Gospodine predsedniče, ali ovde su u pitanju sva primanja: dnevnice, plate, pozivanje rezervnog sastava itd. Nama treba 65 miliona dolara godišnje za rezervu.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Jovo, da li Vojska plaća doprinose?

JOVAN  ZEBIĆ: Plaća.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Mi pretačemo iz "šupljeg u prazno". Trebalo bi to da vidimo, šta znače doprinosi koji se daju Vojsci, a idu u državni budžet, pa se u međuvremenu obezvređuju itd.  Besmisleno јe da je državni budžet bruto opterećen. Tu moramo napraviti jednu domaćinsku računicu.

MOMČILO PERIŠIĆ: Ovde je uračunato još 65 miliona dolara za vojne obveznike, da bi nadomestili nedostatak vojnika.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Kada i to uzmeš u obzir, opet nešto nije u redu!

MOMČILO PERIŠIĆ: Gospodine predsedniče, tu su sve dnevnice, ova putovanja.

ZORAN LILIĆ: Ako je tačan ovaj podatak, prošle godine je isplaćeno 182 miliona dolara. To je onda strahovita cifra!

JOVAN  ZEBIĆ: Ne može biti toliko realno povećanje; ne može biti sada 258 miliona dolara.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Sada bi trebalo da bude manje, jer je manji broj profesionalaca.

PAVLE  BULATOVIĆ: Po našem obračunu, u 1993. godini Vojska je primila 377 mliona i 500 hiljada dolara za sve potrebe, ne računajući trošenje rezervi. Od toga je 85 miliona 768 hiljada plate, naknade i druga primanja aktivnih vojnih lica.                  

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Skoro četiri puta manje nego što je sada planirano!

Opsada Sarajeva košta: Borba za vodu pod srpskim granatama
Photo: EPA
PAVLE  BULATOVIĆ: Penzije su bile 51 milion i 400 hiljada; znači, dva puta manje.

MOMČILO PERISIĆ: Moramo dodati i 65 miliona dolara za rezervu, jer nemamo vojnika.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Koliko računaš da ćeš prosečno permanentno imati rezerve u toku godine?

MOMČILO PERIŠIĆ: U proseku mora biti oko 30 hiljada.

ZORAN LILIĆ: Bilo bi dobro da imamo strukturu tih 258 miliona dolara.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Mi bismo morali da napravimo jedan čist budžet, jer je besmisleno da vojni budžet bude opterećen ovakvim doprinosima. To treba pravo usmeriti na korisnike tog budžeta, a ne obračuna ti na pojedinačne plate. Tu se skraćuje obračun i sve drugo. Zna se šta su korisnici doprinosa: zdravstvo, školstvo itd.

JOVAN ZEBIĆ: Nisu iste kase!

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ako nisu iste kase, može se uplatiti tim kasama. Jer, besmisleno je vršiti obračun za 64 hiljade ljudi, pa onda iz  tog obračuna uplaćivati itd. Vojska može paušalno da učestvuje u tome, odnosno savezni budžet za doprinose za vojsku može paušalno da učestvuje kod korisnika.

JOVAN   ZEBIĆ: Ovako vojni budžet izgleda 75% budžeta federacije u bruto iznosu. Ako se ukinu doprinosi, on bi on bio mnogo manji.

ZORAN LILIĆ: Kada se sve uzme u obzir, mislim da to ne može da pređe 70 miliona sa doprinosima!

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Tu je neka greška!

MOMČILO PERIŠIĆ: Uzećemo to i izvesti do kraja.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Momo, mi treba da vidimo šta su vaše planirane veličine: kolika prosečna plata u vojsci,  kolika prosečna penzija za vojne penzionere; i onda se to primeni na broj. Ovako nešto apsolutno nije u redu. Ja sam mnogo to doživeo s mojim planerima u preduzeću i posle u banci: zabroji se za jednu nulu.

MOMČILO PERIŠIĆ: Znači, ovde imamo oko 70 miliona za plate, plus penzije, plus za vojne obveznike i za vojnike po ugovoru.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Nemoguće je da je tačna ta cifra i za rezerviste. Ako je 60 miliona dolara, a ti tražiš 30 hiljada rezervista, to je 2.000 dolara mesečno plata rezervista. To uopšte ne može biti tačno!

MOMČILO PERIŠIĆ: Dobro, proverićemo to i tačno izračunati!

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Tu nešto nije u redu s računom. Inače, što se tiče planiranja - za planiranje smo; za to smo da se obezbedi vojska, ali prvo da se vidi u čemu je stvar.

ZORAN LILIĆ: Dobro, najbolje bi bilo da se ponovo sve ove cifre provere, da se uradi struktura i da se ponovo vidimo u četvrtak.

PAVLE BULATOVIĆ: Da li se mogu dobiti sugestije o gabaritu, imajući u vidu program, odnosno da se odredi visina troškova koji se odnose na Vojsku Jugoslavije. Program predviđa 600 miliona.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ako su ove brojke tačne, onda to nije tako!

MOMIR BULATOVIĆ: I ako su tačne, teško će to biti. Jer, 60 miliona je samo za ishranu. Mislim da moramo voditi računa o programu naše budućnosti. Možda mi ne možemo da se zafiksiramo na cifru od 600 miliona dolara, ali realno je pretpostaviti da u prvoj polovini ove goditi: teško možemo

preskočiti cifru od 300 miliona dolara, dok ne vidimo kako će program da krene, kakve će efekte da da.

ZORAN LILIĆ: Mislim da je najbolje da ovo još jednom "pročešljamo", a pre toga da nam Moma dostavi čist izveštaj. Ja se ne bih hvatao za 6% društvenog proizvoda ili 0,6 milijardi; Vojsku ne možemo uklopiti u nešto što nije moguće.

Da imam još milijardu dolara i rusku atomsku bombu, lako bih istrebio Bošnjake: Dragan Dabić zanet genocidnom geografijom
Photo: EPA
MOMIR BULATOVIĆ: Pošto je mehanizam raspodjele plata u Vojsci Jugoslavije bio katastrofalan po pripadnike Vojske Jugoslavije - oni su najlošije prolazili samom činjenicom da je to uplaćivano preko Poštanske štedionice. Zato je plata načelnika Generalštaba toliko mala, jer je u trenutku obračuna iznosi toliko, a kada je primi, to je 10 puta manje. Razgovarao sam sa komandantom II armije;  to je katastrofa - ljudi prime jednu do dvije marke. Ovde se kaže: "Niko još nije uspio od pripadnika Vojske Jugoslavije da na Poštanskoj štedionici uzme platu, a čekove niko ne prima u prodavnicama". Faktički se pojavljuje problem gladi!

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: To mora sada da se prekine ovim programom. Oni će odmah dobiti valjan novac.... Momo, ne znam, odakle prosek 50 maraka?

MOMČILO PERIŠIĆ: Morao bih videti kompletnu specifikaciju.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Mislim da je 50 maraka nizak prosek za Vojsku. Ne znam s kojim se redom veličina operiše kod drugih korisnika budžeta? Momo, bilo bi dobro da tvoji planeri dođu i da nam kažu koje su ove računice. Ovde, na primer, piše: "Ubojna sredstva Ratne mornarice 11 miliona dolara", a Ratna mornarica uopšte nije trošila ubojna sredstva, niti je igde ratovala. Sve rezerve Ratne mornarice su povučene na teritoriju SRJ; Ratna mornarica je smanjena na obalu 15 puta kraću nego što je bila.

MOMČILO  PERIŠIĆ: Nekim raketama prolazi rok upotrebe i moraju se menjati a neke smo već iskoristili. Ja ću napraviti kompletno obrazloženje i to ću vam dostaviti. Izvinjavam se što to nisam pripremio dalje po specifikaciji, ali pripremiću za sledeći put; bio sam na putu i nisam uspeo ovo detaljno da pregledam.

PAVLE BULATOVIĆ: Hitno je da se to uradi zbog programa! Sutra ili prekosutra će se na Vladi će se odlučivati o programu.  

ZORAN LILIĆ: Pavle, da li vi znate šta je sve potrošeno u toku prošle godine? Ovo je red veličina koji je mnogo veći nego pre.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: To je jasno, to je u redu. Ja sam zato krenuo od ličnih dohodaka, jer lični dohoci nisu potrošeni iz rezervi; lični dohoci su - lični dohoci. Ako im u Vojsci mesečno daš prošek plate 50 dolara, onda ti je to 42 miliona dolara neto, a nikako nije 260 miliona dolara. Pitanje je onda da li je veći i šta krije ta cifra; isto se odnosi i na penzije.

MOMČILO PERIŠIĆ: Gospodine Predsedniče, korigovaćemo i dostaviti specifikaciju u pisanoj formi. Sada zaista nisam u stanju da Vam kažem sve, ali znam sledeće: ako ostanemo na ovom nivou od 50, mi ćemo izračunati; međutim, bilo bi dobro da znamo prosek koji se planira, pa da možda korigujemo i da tačno izračunamo.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Sigurno, samo Zebić treba da vam da parametre, pa da se vidi.

JOVAN ZEBIĆ: Da.

ZORAN LILIĆ: Možemo tako da zaključimo, a u četvrtak ponovo da sednemo.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Moramo da sednemo.

Photo: EPA
JOVAN  ZEBIĆ: U skladu sa programom i ekonomskom politikom mi možemo da kažemo kako planiramo: 56 dolara prosečna plata i 42 dolara prosečna penzija.

PAVLE  BULATOVIĆ: To je iz programa?

JOVAN  ZEBIĆ: To mi mislimo da ponudimo; oni nisu išli toliko detaljno, smatrali su da nam to ne treba. Ali, za budžete nam treba kvantifikacija.

PAVLE BULATOVIĆ: I - 20 dolara za nezaposlene?

JOVAN  ZEBIĆ: Jeste.

ZORAN  LILIĆ: Dobro, možemo onda ovako - da se daju osnovni podaci i napravi korektna matematika, pa u četvrtak da ponovo sednemo u vreme koje predlažete.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ako ti imaš 85 maraka ili 56 dolara, ako je to prosek, to znači da će mlađi oficiri, kojih je najviše, imati po 40 - 50 maraka, a stariji činovi po 200 - 300 maraka mesečno. O tome nema govora - to je jasno.

MOMIR BULATOVIĆ: Što se mene tiče, možemo da se vidimo u četvrtak, a u sredu da se dogovorimo zavisno od obaveza.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: U sredu možemo da preciziramo tačno vreme za četvrtak, a sredu da se dogovorimo zavisno od obaveza. Ali, bilo bi dobro da vidimo da nam Zebić raščisti sa finansijama - kakva su moguća računska uprošćavanja vojnog, budžeta, jer je besmisleno obračunavati doprinose na 64 hiljade korisnika,  gurati u vojni budžet, pa onda vraćati iz njega na 64 hiljade, stavki prema prosečnoj plati itd. To nema smisla da država radi.

PAVLE BULATOVIĆ: Onda neka zajedno urade.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Tu treba da bude paušalno obračunavanje; oni treba da učestvuju u školstvu, zdravstvu; znači, u javnim službama; mada, što se tiče zdravstva, to je posebna stavka u vojnom zdravstvu. Što se tiče članova porodica i drugo - to su opšti troškovi. Međutim, to je onda moguće videti šta je.

JOVAN  ZEBIĆ: Da li smem još jednu ideju da proverim? Razmišljao sam da nam uopšte ne odgovara, niti politički, da je vojska 75% državnog budžeta. Ovde treba da obavimo nekakvu verifikaciju. Neke druge stavke bismo razlagali, da ne ide u vojni budžet; na primer, šta će vojne penzije u vojnom budžetu? Da li  smemo ići s predlogom da idu u penzione fondove Crne Gore i Srbije? Time je taj budžet smanjen za 100 miliona dolara.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Jeste, s tim što ta sredstva prebacujete iz saveznog budžeta u penzione fondove republika, jer je to federalni trošak. Doprinosi ne treba da idu u vojni budžet.

JOVAN  ZEBIĆ: Zatim, mislili smo - da li sredstva za nauku smemo staviti na Ministarstvo za nauku, pa da za toliko smanjimo?

ZORAN LILIĆ: Predlažem da fiksiramo termin sledeće sednice Saveta za četvrtak, a dogovorićemo se o vremenu.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Mislim da bi ti, Jovo, pošto si dugo godina radio na budžetima sa nekoliko ljudi koji dođu kod tebe, analizirate celu situaciju.

MOMIR BULATOVIĆ: Ako smanjimo doprinose, možemo da smanjimo budžet. To je na tragu iste ideje koju ste i Vi rekli.

ZORAN LILIĆ: Mogu - i to znatno.

JOVAN  ZEBIĆ: Smanjili bismo bruto budžet.

Radoznali Slobodan Milošević: Koja je sada cena jednog pešadijskog puščanog metka, na primer?
Photo: EPA
ZORAN LILIĆ: Ovo je stvarno realno - to su najminimalniji troškovi  koje vojska može da podnese. Do te cifre moramo da dođemo, da li  je ona 6 ili 7% - to je manje važno.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Vojska će imati sasvim pristojne plate i pristojno intendantsko obezbeđenje u idućoj godini. To su dve bitne stavke; a treća vrlo bitna stavka je - naoružanje i vojna oprema koja je nužna da se ona učini efikasnom. Sve drugo podložno je restruktuirana. Prosečne plate - pristojne; intendantsko obezbeđenje - pristojno, da ljudi mogu normalno da se hrane i oblače.

MOMIR BULATOVIĆ: Ostaje problem beskućnika. Mislim da bi vojska u tome mogla da nam makar predoči neke hrabrije ideje - kako i šta da uradimo, da  li nešto treba da se otuđi i da nekome na korišćenje i napravi neki ustupak i slično?

MOMČILO PERIŠIĆ: Mi smo predložili da se ide po principu statusa izbeglica. Mi smo u težoj poziciji nego da  imamo status izbeglica, što se tiče ljudi koji nemaju stanove. Dalje, Saveznoj vladi je upećen konkretan predlog za rešavanje 18 hiljada stanova, a koji je vraćen, pod motivacijom da nema novca - kao što ga i  inače nema. Dalje, mi možemo privremeno da se odreknemo, na primer, dela klubova Vojske Jugoslavije - da ih damo pod zakup i da na račun toga nešto izgradimo. Međutim, ko je taj  koji će u ovoj  situaciji da uzme klubove pod zakup? A da ih otuđujemo, opet nema toga ko će da ih kupi. Problem opet ostaje.

MOMIR BULATOVIĆ: Da li su veliki troškovi da se neki vojni objekti privremeno adaptiraju za stanovanje?

MOMČILO PERIŠIĆ: U visini sredstava, mi smo adaptirali sve što smo mogli.

PAVLE BULATOVIĆ: To je bilo 6 miliona maraka.

MOMČILO PERIŠIĆ: Ali, to je samo privremeno rešenje.

PAVLE BULATOVIĆ: Osamnaest hiljada stanova košta oko 2 milijarde maraka.

MOMČILO PERIŠIĆ: Rekao bih još nešto, gospodine Predsedniče. Veliki je odliv starešina upravo zbog niskih primanja, nerešenog stambenog pitanja; na primer, oko 400 aktivnih vojnih lica je otišlo prošle godine. Najveći deo odlazi u MUP ili slične institucije gde mogu profesionalno da se bave svojim poslovima i gde se sve plati; dok je kompletna kategorija vojnika po ugovoru izmenjena u toku 1993.  godine. Znači, imamo sada oko 12 hiljada; a 12 hiljada je jednostrano već raskinulo ugovor; tako da opstajemo na nekih 12 hiljada. Posle obuke i osposobijavanjа za specijalne jedinice oni takođe odlaze u MUP i slične strukture, a u poslednje vreme sve više se javljaju privatnici koji traže telohranitelje i plaćaju ih daleko bolje nego vojska.

MOMIR BULATOVIĆ: Na primjer, specijalac iz crnogorske jedinice za deset dana privatno obezbeđujući privatnu kockarnicu zaradi hiljadu maraka.

MOMČILO  PERIŠIĆ: Ili ovo što Vi kažete - da obezbedimo primanja bar prema proseku sličnih društvenih struktura, da se tako spreči.

ZORAN LILIĆ: Ova cifra od 56 dolara je preko 80 maraka; u ovim uslovima treba da zadovolji najnužnije potrebe i da može redovno da se naplati.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: To je 90 maraka - prosečan lični dohodak u ovim uslovima.

PAVLE BULATOVIĆ: Raspon između vodnika i načelnika Generalštaba sada je 1:2,8.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Ali vodnika ima oko pet hiljada, a načelnik Generalštaba je samo jedan.

MOMČILO PERIŠIĆ: To se gubi: 88 hiljada, ovaj drugi 22 hiljade; znači odnos je 1:4. Vodnik po ugovoru ili komandir voda - vidite da je isto.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Manje od 1:3. I to ne valja.

Pustoš i strah: Sablasno prazno Sarajevo, zima 1993.
Photo: Stock
PAVLE BULATOVIĆ: To je mali  raspon.

MOMČILO  PERIŠIĆ: Jeste mali raspon, ali u sadašnjoj situaciji ne može biti  drugačiji.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Može. To je opet pitanje demagogije i lošeg planiranja. Po formaciji, koliko imaš generala Vojske Jugoslavije?

MOMČILO  PERIŠIĆ: Treba da bude 91, a imamo 45.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Neka ih je, recimo, 50; tih 50 generala da imaju 1:10 u odnosu na vodnika,  neće se osetiti kao kap vode u moru; jer, u pitanju je mala cifra. Koliko imaš pukovnika?

MOMČILO PERIŠIĆ: Bilo je 3.700, a sada je 2.700. Da li mislite da ove ostale treba razbiti na nižu specifikaciju, na primer, za naoružanje, vojnu opremu i ostale?

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Pa, ovde imamo dosta. Trebalo bi da vidimo šta se tu računa, koja količina, koja cena za municiju pešadijskog naoružanja, za artiljerijsku municiju i rakete. Kako ove naše fabrike računaju? Koja je sada cena jednog pešadijskog puščanog metka, na primer?

MOMČILO PERIŠIĆ: Oko jedne marke.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Proizvodna cena u fabrici?

MOMČILO PERIŠIĆ: Da.

PAVLE BULATOVIĆ: I pištoljski i puščani metak.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: To znači da bi ovde bilo oko 50 miliona metaka.

MOMČILO PERIŠIĆ: Vi znate strukture i kako to ide.

JOVAN  ZEBIĆ: Pošto su granate?       

MOMČILO PERIŠIĆ: Zavisi od kalibra; prosečna granata je 200 - 300 dolara. Kalibar je od 76 - 152.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Koliki je pešadijski borbeni komplet?

MOMČILO PERIŠIĆ: Za pištolj je 16 metaka, a za automatsku pušku 150.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Na koliko kompleta ideš?

MOMČILO PERIŠIĆ: Tri borbena kompleta treba da budu u jedinici na nivou bataljona; to je minimalno.  To su trupne rezerve koje su neprikosnovene i koje moramo imati. Mi to momentalno imamo. Znači, svi nivoi bataljona imaju svu municiju, sem municije iz uvoza, a to su protivoklopne vođene rakete i za tenkove; to se kreće oko dva BK-a. Međutim, problem je za rezerve. Imamo armijske rezerve i ukupne na nivou Vrhovne komande. One su se, zavisno od vrste municije i naoružanja kretale - izraženo u danima rata: od 90 do 120 dana rata;  a izraženo u BK-ima  - od 3 do 10. Međutim, zbog vođenja rata već četvrtu godinu, sve te rezerve su utrošene.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Predlažem da Jova Zebić okupi tvoje planere, pogleda stavke, uprošćavanja i prebacivanja iz vojnog budžeta na civilni budžet, onih stavki koje se mogu prebaciti; sa uključivanjem mogućeg paušalnog usmeravanja iznosa za deo doprinosa na korisnike budžeta; da tamo dođu i ministar odbrane i nekoliko ljudi iz Vojske - planera, da to vide, uproste i imaju jedan realan vojni budžet koji će obezbediti lična primanja pripadnika Vojske Jugoslavije na ovom prošeku koji smo rekli; lična primanja penzionera, takođe, na proseku koji smo rekli; i da vide šta je sa intendantskim i drugim obezbeđenjem. Ima dosta restorana doduše malo niže kategorije i hotela koji nude pansion za pet maraka - u Vrnjačkoj banji, Lepenskom Viru itd. Ako računaš da vojsku ne držiš u pansionskim uslovima nego u kasarnama, ako im ne kuvaš i ne spremaš kao u restoranima s kelnerima itd, onda je sigurno da je, za sasvim pristojnu ishranu, taj račun drugačiji. To treba videti šta je.

MOMČILO PERIŠIĆ: Znate, nama je problem snabdevanja vojske; jer mi, bez stabilnog budžeta, nemamo šanse da u ovakvoj situaciji obezbedimo namirnice na početku godine, da ne bismo kasnije trpeli udar. Sada idemo na upotrebu konzervi, a one su 3-5 puta skuplje nego hrana.

Ti divni VSO dani: Zoran Lilić, sećanje na bolju prošlost
Photo: www.pressonline.rs
ZORAN LILIĆ: Da li ima još sugestija?

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Trebalo bi da se vidi kod plata - vojnici, podoficiri, niži i viši oficiri, generali; da vidimo koja je prosečna plata vojnika, podoficira, oficira - od potporučnika do kapetana, takođe, višeg oficira, kao i generala; da tu napravimo "malu pravdu".

ZORAN  LILIĆ: Tu ne bi  trebalo da bude nikakvih problema.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Besmisleno je da načelnik Generalštaba ima tri podoficirske plate. To nema ni u jednoj vojsci. Uopšte je besmisleno da  jedan general u Vojsci Jugoslavije ima tri podoficirske plate.

ZORAN LILIĆ: I uticaj na ukupnu količinu sredstava je nikakav.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Nije nikakav!

PAVLE BULATOVIĆ: To je promil.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Nije ni promil.

MOMČILO PERIŠIĆ: Činjenicu znate - politika plata, uopšte politika finansiranja Vojske u prošloj godini, bezmalo nije postojala.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Donećemo odluku Vojnog saveta o nekakvim grupama, razredima. Vi ste praktično izjednačili sve plate. To ne ide tako. Vojska je organizacija koja je zasnovana na hijerarhiji.

MOMČILO PERIŠIĆ: Gospodine predsedniče, potpuno se slažem. To je stvar Ministarstva. Ali, i Ministarstvo i Generalštab, u situaciji kada se preživiljava, mi nemamo drugi izlaz; jer, mi smo konstantno samo preživljavali; onda ne možete ugroziti osnovnu egzistenciju čoveku s nekim velikim rasponom plata; onda nemate nikakav uticaj na njega.           

ZORAN  LILIĆ: Prešao bih na sledeću tačku sa ovim zaključkom, koji sam i malopre rekao; Jova da se uključi i da se maksimalno pojednostave budžetske stavke, uz sugestije koje su date, uz učešće Ministarstva i Generalštaba; da se napravi kompletna analitika ličnih primanja i da to u četvrtak posebno razmatramo.

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: Momo, treba da prilagodiš svoje vreme.

ZORAN LILIĆ: Prihvatamo kada ti kažeš.

MOMIR BULATOVIĆ: Možemo ujutro u 10 sati.

ZORAN LILIĆ: Dobro, četvrtak u 10 sati. Prelazimo na tekuća pitanja.

* Nastavak feljtona u subotu 16. jula

star
Oceni
3.61
Ostali članci iz rubrike Feljton
image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (9)

Kad je "žabljački referendum" bolji

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (8)

Cunami velikih stratega

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (7)

I zvanično: Lele i kuku

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (6)

Kad sila Boga moli

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (5)

Žuta traka za Crnogorce

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (4)

Deset razloga ZA i hiljadu neistina PROTIV

Tagovi