Feljton
email Pošalji prijatelju
print Verzija za štampu Plain text Samo tekst Komentari Komentara (2)

Mediji i rat: Kako je “Politika” izveštavala 1992. godine (94)

Smilja Avramov: Istorijski koreni genocida

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
Za sve je kriv Gebels: Smilja Avramov, Miloševićev akademik
Za sve je kriv Gebels: Smilja Avramov, Miloševićev akademik
Photo: www.mc.rs

Do kraja ove godine na našem portalu pratićete dokumentarni feljton o izveštavanju beogradske “Politike” tokom 1992. godine. Ova najmračnija epizoda Miloševićevog huškačkog lista svesno je u Srbiji deponovana u zaborav: taj period se uglavnom ne pominje, postoji samo maglovito sećanje na tekstove koji su raspirivali mržnju i na pojedine autore koji su se svesno stavili na stranu šovinističke histerije. Za mnoge čitaoce, danas, 18 godina docnije, ovo štivo srpske novinarske sramote biće prvi susret sa miloševićevskom krvavom ideologijom koja se otvoreno pripremala za zločine. Baš zato, ovaj feljton valja čitati kao upozorenje i iskustvo ratne propagande bez paralela u poslednjih 50 godina. Tekstove iz “Politike” prenosićemo u celini, bez komentara

Izdanje dnevnog lista "Politika" od 17. avgusta 1992. godine

UPOTREBA NAUKE U IZAZIVANJU SUKOBA
"Pravi je trenutak za sporazum između Srba i Hrvata u Krajini. Naoružani su i jedni i drugi, a celokupno istorijsko iskustvo pokazuje da je to momenat kada treba da sednu za zajednički sto, da priznaju činjenično stanje, kažu jedni drugima što misle i da postignu sporazum".

U prošlogodišnjem razgovoru za naš list (10. juna), ove reči je izgovorio dr Gojko Polovina, univerzitetski profesor u penziji i bivši komandant Štaba gerilskih odreda Like 1941.

Ovih dana pitamo, dr Polovinu da li bi, i šta, navedenim rečima dodao.

- Posle ove godine krvavog iskustva rekao bih da je krajnje vreme da Srbi i Hrvati prekinu međusobno ubijanje na koje ih podstiču zajednički neprijatelji. O svemu trebaju da se sporazumeju otvoreno i iskreno, počev od raspolaganja oružjem do korišćenja vode u potocima i seoskim bunarima. Od tog momenta brzo i jednostavno dogovoriće se i sporazumeti sa Slovencima, Muslimanima, Crnogorcima i Makedoncima, kao i sa nacionalnim manjinama koje žive na njihovim prostorima.

Na naše pitanje zašto zastupa stav o razgovoru i dogovoru "pod oružjem", Gojko Polovina ukazuje na osnovnu slabost koja je pratila Jugoslaviju od njenog osnivanja 1918. godine.

- Kraljevina SHS bila je unitarna država zasnovana na monopolu oružja u rukama srpske monarhije i srpskog generalštaba. Ova fatalna greška ponovljena je i kasnije. KPJ je stvorila vojno-policijski monopol i zadržala ga u svojim rukama. Silama koje su iznutra i spolja razbile Jugoslaviju, ova činjenica je uvek bila dobrodošla, i omogućavala da se u postizanju svoga cilja služe i primenom naučnih metoda. Pri tome je na prvom mestu uvek bilo izazivanje sukoba između Srba i Hrvata. Oružani monopol je danas razbijen, pa Srbi i Hrvati, baš zato što su pod oružjem, najzad treba da se dogovore, razumno i realno.

Hteli bismo da saznamo šta dr Polovina podrazumeva pod primenom naučnih metoda u razbijanju Jugoslavije, pa nas on podseća na knjigu "Ekonomska podloga hrvatskog pitanja", publikovanu u Zagrebu 1939. Pisac je bio dr Rudolf Bićanić, a izdavač dr Vlatko Maček, predsednik HSS-a.

- Neposredno politički cilj ovog tandema bio je da pomenutom knjigom pocepaju Srbe na Srbijance i na Srbe "prečane" i da, naravno, rasplamsaju sukob između Srba i Hrvata. Dr Bićanić je zaobišao sve činjenice koje nisu išle u prilog tako postavljenom cilju.

Sa istih "naučnih" osnova ubrzo je nastupio i Gebels, kako to navodi dr Smilja Avramov u svojoj knjizi "Genocid u Jugoslaviji u svetlosti međunarodnog prava". Ona beleži da je 6. aprila 1941. Gebels na sastanku sa najužim krugom saradnika "naglasio da se na javnim mestima ne sme više upotrebiti reč Jugoslavija ili jugoslovenski narod, jer to više ne postoji", Zato se mora govoriti "o Srbima, Hrvatima i Slovencima", pri čemu "u pogledu propagande u odnosu na Hrvate treba nastupiti demagoški, stalno i stalno ponavljati nadugačko, koliko su Hrvati trpeli u rukama Srba", "da srpska država nije njihova država", da je ta "država samo instrument opresije".

- U savremenim zbivanjima, naglašava dr Polovina, nema suštinski mnogo novog, pa je i danas na raznim stranama, pa znači i na srpskoj, moguće identifikovati sličnu primenu naučnih metoda u razbijanju Jugoslavije i izazivanju sukoba između Srba i Hrvata na prvom mestu.

U argumentaciji ovog stava dr Polovina predhodno ukazuje na neke bitne činjenice iz naše novije istorije.

Photo: danas.net.hr
- Po osnivanju NDH, naglašava naš sagovornik, Maček je predao vlast ustašama, ali je to učinio samo formalno. On je ostao predsednik HSS i neposredno upravljao dobro organizovanom i policijski lako naoružanom "seljačkom i gradskom zaštitom" (80-100.000 pripadnika), a bio je nadređen i domobranskoj vojci. Istovremeno je, sve vreme rata, Maček bio i potpredsednik jugoslovenske kraljevske izbegličke vlade u Londonu.

Ova pozicija bila je Mačeku omogućena na osnovu dvostrukog sporazuma. Na jednoj strani sa silama Osovine, a na drugoj strani sa zapadnim saveznicima. U postizanju tih sporazuma pomagao je i posredovao Vatikan.

- Sporazum je bio moguć, nastavlja dr Polovina, zato što je Maček obema stranama garantovao saradnju: gledano spolja, borbu protiv SSSR-a, a u Jugoslaviji borbu protiv komunista i Srba. Ove činjenice bile su poznate i vladi u Londonu. Na čelu te vlade bili su Srbi, prvo general Simović, a onda univerzitetski profesor dr Slobodan Jovanović. I oni, i vlada, baš kao i neiskusni kralj Petar II Karađorđević, bili su upoznati sa dokumentovanim izveštajima o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH. Iz tih izveštaja se videlo da su nosioci tog genocida, pre svega, Mačekovi "zaštitari", uz učešće državnih organa NDH i domobrana.

- Ove činjenice gđa Avramov ne pominje i ograničava se na to da kaže kako su Maček i Stepinac bili najodgovorniji za genocid. To je tačno, utoliko što su oni bili nosioci izvršenja zločina. Ona tvrdi da su o genocidu bili obavešteni Staljin i Kominterna. I to je tačno, ali tome treba dodati još jednu istorijsku istinu, umesto da ona bude prećutana - o genocidu su još potpunije bili obavešteni Čerčil i Ruzvelt. U toj tački, analiza dr Avramov je neodrživa, iako je ona dala i značajan doprinos razumevanju genocida kroz istoriju.

Pre svega, kaže dr Polovina, u ovoj knjizi je ukazano na duboke istorijske korene genocida, koji sežu do početka osnivanja religija i njihovog odnosa prema inovernicima.

- Osim toga, ona je hrabro ukazala na jednu bitnnu dimenziju evropske istorije u kojoj se žeđ za dominacijom okončavala u krvavim razračunavanjima i pokoljima etničkih i verskih grupa. Međutim, dr Avaramov u toj hrabrosti kao da nije izdržala, pa genocid u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu posmatra na drugačiji način.

- Tako je u njenoj knjizi fašista general Roata prikazan kao "humanista", "dobronameran čovek" koji pomaže "spasavanje" Srba, Jevreja i Roma. Taj general je, međutim, bio diplomatski najperfidniji ratni zločinac na našem tlu u Drugom svetskom ratu. Ona se trudi da dokaže i kako su okupatori "poštovali načela međunarodnog prava" i da su, štaviše, nastojali da "sprečavaju" genocid.

Na ovom mestu dr Polovina pominje studiju dr Veselina Đuretića, objavljenu pre knjige dr Smilje Avramov, u izdanju SANU.

- I u toj knjizi fašisti, generali Roata i Biroli prikazani su kao "humanisti". Još "humaniji" od njih su nacisti generali fon Ler i Horstenau. Ovi stavovi izvedeni su iz osnovne teze studije prema kojoj su genocid u NDH "izazvali" komunisti, nastojeći da osvoje vlast u "smutnim vremenima". Zato su oni "provocirali" sukobe sa okupatorima, pa su pomenuti "humani" generali bili prisiljeni da Mačekovim "zaštitarima", Pavelićevim ustašama, Nedićevim žandarmima i albanskim balistima, da svima njima, dakle, "dozvole" da kolju Srbe, Jevreje i Rome.

A takav "komunistički provokator" upravo je bio Gojko Polovina 1941. On je već 11. aprila te godine, u Gračacu u Lici, organizovao napad na "prijateljsku" italijansku diviziju koja je preko Like mirno i neometano napredovala ka Dalmaciji.

Zbog ovoga, kao i zbog drugih, sličnih "zločina", Edvard Kardelj i Andrija Hebrang su krajem septembra 1941. osudili Gojka Polovinu na smrt, baš kao i druge rukovodioce ustanka u Lici (Marka Oreškovića, Radu Končara, kraljevskog majora Boška Rašetu, Stojana MKatića). Rašeta i Polovina su smrt izbegli, a njihov Štab gerilskih odreda Like bio je februara 1942. "rasformiran".

Ovo podsećanje bilo je nužno, evo i zašto.

- Na osnovu teza, dokumentacije i zaključaka izvedenih u Đuretićevoj knjizi, protiv mene, ondašnjeg "komunističkog provokatora" bio je poveden krivični postupak pred beogradskim sudom pre nekoliko godina. Proces je inicirao Josip Vrhovec, dosetljivi obaveštajac, prvo NKVD-a a potom CIA, i to preko dr Đuretića i nekih uticajnih akademika SANU. Umesto po službenoj dužnosti, jer ne bi bilo politički oportuno, proces je pokrenut po privatnoj tužbi, zbog moje produžene "provokatorske aktivnosti", što sam činio, posebno, tajnim i javnim klevetama E. Kardelja i A. Hebranga. Sud me je oslobodio.

- Takva presuda, nastavlja naš sagovornik, bila je moralni šamar, pa je posle toga trebalo novom naučnom studijom, jer u tom nije uspeo dr Đuretić, dokazati da nacistički i fašistički okupatori nisu bili glavni krivci za genocid u Jugoslaviji. Takvo istraživanje preuzela je dr Avramov koja je u svojoj knjizi zaista nadopunila i ispravila dr Đuretića. Ona je dodala da su komunisti svojim "provokacijama" izazvali "građanski rat" u okupiranoj Jugoslaviji, dakle, da je došlo do "građanskog rata u ratu", što je dovelo do genocida.

Ovi autori su se, upozorava dr Polovina, različito poneli i prema dr Vlatku Mačeku.

- Dr Đuretić je vešto i dosta uspešno izbegao da ga ozbiljnije pomene i prokomentariše njegovu ulogu. Dr Avramov ga je pomenula. Ali, oboje su prećutali da je Maček za sve vreme Drugog svetskog rata bio potpredsednik kraljevske izbegličke vlade u Londonu. Time su izbegli raspravu o udelu odgovornosti te vlade za zločine genocida u NDH. Nedovoljno se zna o činjenici da je on tu funkciju obavljao sa znanjem i uz pomoć ratnih savezničkih vlada Zapada i, istovremeno, uz saglasnost sila Osovine, i njihovu pomoć.

Zato i ne čudi da su u ratnim zbivanjima u Jugoslaviji od 1987. do danas, istina, u nešto izmenjenim okolnostima, obnovljena nasilja nad Srbima iz perioda 1941-1945. godine. (Slobodan Kljakić)

Izdanje dnevnog lista "Politika" od 18. avgusta 1992. godine

Panić: SRJ PRIZNAJE BIH U NJENIM GRANICAMA (Njujork, 17. avgusta):
"Za vreme sastanka sa lordom Karingtonom u Briselu 14. avgusta zapazio sam da su on i ostali prisutni nepotpuno informisani o brojnim javnim izjavama i akcijama moje vlade koje se direktno odnose na stavove međunarodne zajednice prema Jugoslaviji" - stoji u pismu koje je juče predsednik jugoslovenske vlade Milan Panić uputio prredsedniku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za avgust, kineskom ambasadoru Li Daojuu.

Pismo je uručio vršilac dužnosti šefa Stalne misije Jugoslavije pri UN ambasador Dragomir Đokić i publikovano je kao zvanični dokument svetske organizacije.

U tekstu pisma Panić nabraja te izjave i akcije, pa kaže:

Vlada Jugoslavije odlučno i kategorički izražava svoje protivljenje upotrebi sile u cilju promene granica između zemalja.

- Vlada Jugoslavije prihvata Titove granice izmeću republika njegove socijalističke Jugoslavije kao međunarodne granice između Jugoslavije i susednih zemalja i izjavljuje da nema teritorijalne pretenzije prema susedima.

- Jugoslavija je formalno priznala Sloveniju 12. avgusta.

- Jugoslavija priznaje državu Bosnu i Hercegovinu u njenim postojećim međunarodnim granicama i nema teritorijalnih pretenzija na Bosnu i Hercegovinu.

Priznajem sve granice: Milan Panić, premijer bez granica
Photo: blic.rs
- Jugoslavija nema teritorijalnih pretenzija prema Hrvatskoj i želi da uđe u direktne pregovore sa Hrvatskom oko uzajamnog priznanja.

- Jugoslavija prihvata svoje granice sa Makedonijom kao definitivne i nema pretenzije nikakve vrste prema Makedoniji.

- Jugoslavija kategorički odbacuje praksu etničkog čišćenja u svakoj formi i sve njene tragične posledice i dovešće pred lice pravde svakog jugoslovenskog građanina o kome postoji evidencija da jen umešan u bilo koji čin etničkog čišćenja. Jugoslavija će u potpunosti sarađivati sa svakom međunarodnom istragom povodom etničkog čišćenja.

- Jugoslavija će pozdraviti i podržati međunarodnu istragu o narušavanju ljudskih prava u republikama bivše SFRJ.

Vlada Jugoslavije će, saopštava premijer Panić u pismu Savetu bezbednosti, koje, po njegovoj molbi, treba da bude dostavljeno i generalnom sekretaru UN dr Butrosu Galiju, sprovesti sopstvenu istragu o narušavanju ljudskih prava svojih građana, posebno na Kosovu, u Vojvodini i Sandžaku, uz preispitivanje svih zakona, propisa i administrativne prakse i sprovesti izmene kako bi se, ako postoji, takva praksa onemogućila. Posebna pažnja pri tom, obećava Panić, biće posvećena Kosovu.

Panić takođe izveštava o obavezi jugoslovenske vlade da sarađuje u humanitarnoj akciji u Bosni i Hercegovini i njegovoj ponudi da se u tom cilju upotrebi beogradski aerodrom i obezbede iz jugoslovenskih zaliha hrana i lekovi.

Jugoslavija je uverena da se izbeglicama građanskog rata u Hrvatskoj ni BiH mora pomoći u povratku kućama - piše dalje Panić - pa u tom smislu nudi svoju pomoć, navodeći da na njenoj teritoriji sada već ima preko 400.000 izbeglica koji su na njenom izdržavanju.

"Kao jugoslovenski premijer i ministar odbrane već sam preduzeo mere koje su mi na raspolaganju da osiguram da ne bude nikakve podrške ratnicima u građanskom ratu u BiH sa teritorije SR Jugoslavije" - piše Panić, dodajući da ponavlja svoju ponudu već upućenu Savetu bezbednosti da se, u tom smislu, obezbdi pomoć UN u kontroli granica između SR Jugoslavije i BiH, u vidu uspostavljanja posmatračkih tačaka na svim graničnim prelazima sa BiH, kao i uspostavljanja takvih punktova na vojnim aerodromima.

***

DVOBOJI SA UKIDANJEM STRUJE I VODE
Pored bitaka koje se i dalje vode u Bosni i Hercegovini, uz nestašicu hrane, poput metaka i mina pogađa nestašica struje i vode. I tu se vode dvoboji.

Prema navodima SRNE, ovih dana na sarajevskom radiju i televiziji optužuju se "oni s brda", "brđani" i "četnici" kao krivci što Sarajlije, uz sve muke, mori i žeđ.

Radio Bosne i Hercegovine navodi da je "agresorskim dejstvima" pokidana visokonaponska mreža, pa je Sarajevo bez struje i vode. SRNA, međutim, izveštava da su muslimanske snage u selu Ugorsko namerno oštetile trafo-stanicu i dalekovod Vogošća - Sokolac, zbog čega su Pale i Sokolac ostali bez struje.

Srpska strana, javlja Tanjug, zahteva popravku instalacija jer će u protivnom struja i voda biti isključeni celom Sarajevu. SRNA, pored ostalog, navodi da "od kaprica seoskih kauboja u selu Ugorsko (drže ga zelene beretke) zavisi koliko će dugo bez struje biti Sokolac i Pale, a to onda znači i Sarajevo, bez vode i struje".

Prošle noći napadnut je i rezervoar iz kojeg se Bratunac napaja vodom, javlja Tanjug.

Napadaju se, i dalje, humanitarni konvoji. Predstavnici srpske vojske tražili su da pri raspodeli humanitarne pomoći budu prisutni predstavnici UNPROFOR-a.

Pravila nikakva ne važe, pa se napada i UNPROFOR. Juče je granatirana i zgrada PTT Inženjeringa u kojoj je sedište UNPROFOR-a, a zaraćene strane i za to se međusobno optužuju.

Sa Pala su, javlja Tanjug, preksinoć uspostavljene telefonske veze. Sarajevo je i dalje odsečeno.

Izveštači "Politike" i novinskih agencija javljaju o nastavku žestokih borbi. Građani Bosanskog Broda su tokom minule noći morali tri puta da beže u skloništa. Bombardovanje je trajalo i juče u trenutku kada se sa izveštajem za "Politiku" javljao B. teofilović.

Vogošća kod Sarajeva bila je prekjuče od podne do noćnih časova poprište teških sukoba. tanjug je juče javio da su borbe između muslimanskih i srpskih snaga kod Vogošće prestale pre ponoći. (M. D.)

***

U 14 LOGORA 10.500 ZATVORENIKA (Ženeva, 17. avgusta):
Predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (ICRC) do sada su registrovali i obišli deset i po hiljada zarobljenika u 14 logora u Bosni i Hercegovini, koje drže srpske, muslimanske i hrvatske snage, saopštio je danas u Ženevi predstavnik ICRC Pjer Gotije.

Photo: fc05.deviantart.net
Gotije je, međutim, izjavio da Međunarodni crveni krst još ne zna koliko tačno logora i zarobljenika ima u Bosni. Gotije je, kako javlja AP, takođe dodao da je još rano proceniti "hoće li međunarodno zgražavanje zbog postojanja logora privoleti lidere tri zaraćene strane u BiH da izmene svoje ponašanje".

Pjer Gotije je potvrdio da su funkcioneri Crvenog krsta tokom proteklog vikenda u Ženevi razgovarali sa visokim srpskim funkcionerima o problemu logora, ali je odbio da saopšti bilo kakve detalje, osim da će se dijalog nastaviti.

Povodom današnjeg uzdržanog saopštenja Pjera Gotijea, AP podseća da je prošle nedelje, šokiran totalnim nepoštovanjem čak i elementarnih ljudskih prava, Međunarodni komitet Crvenog krsta odustao od svoje uobičajene diskrecije i osudio zaraćene strane u BiH zbog hapšenja i maltretiranja nevinih civila.

***

KAKO OBNOVITI LETOVE BEOGRAD - ZAGREB
Potpredsednik savezne vlade i zamenik predsednika Komisije savezne vlade za saradnju sa UNPROFO-om dr Radoje Kontić primio je juče gospođu Jolandu Ože, zamenika direktora UNPROFOR-a za civilni sektor.

Tom prilikom, kako je saopšteno, razgovarano je o mogućnostima organizacije direktnih letova za potrebe UNPROFOR-a na relaciji Beograd - Zagreb i obratno. Razmotrena su i tehnička ograničenja koja postoje, kao i tačke primopredaje UNPROFOR-ovih vazduhoplova od strane oblasnih kontrola letenja Beograda i Zagreba.

Sa jugoslovenske strane potvrđen je interes i spremnost za uspostavljanje ovih letova.

Takođe je nrazgovarano i o potrebi uspostavljanja direktnih telefonskih veza između oblasnih kontrola letenja Beograda i Zagreba za potrebe UNPROFOR-a, što predstavlja prvi korak za kasnije otvaranje civilnog vazdušnog saobraćaja između Beograda i Zagreba i dalje prema zapadu.

Potpredsednik savezne vlade dr Radoje Kontić saopštio je da će savezna vlada pružiti punu pomoć za realizaciju zahteva UNPROFOR-a i ocenio da su rad i akcije UNPROFOR-a veomaznačajni za Saveznu Republiku Jugoslaviju.

***

NEOSNOVANE OPTUŽBE VLADE MALEZIJE
Ministrastvo inostranih poslova SR Jugoslavije je sa žaljenjem i nezadovoljstvom primilo odluku vlade Malezije o jednostranom prekidu diplomatskih nodnosa sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, koja je zasnovana na neprihvatljivim kvalifikacijama i neosnovanim optužbama.

Takva odluka je, kaže se u saopštenju MIP-a SRJ povodom te odluke vlade Malezije, takođe suprotna interesima obe zemlje i nije u skladu sa višegodišnjom uspešnom i prijateljskom saradnjom Jugoslavije i Malezije. Odluka vlade Malezije doneta je bez ikakvog povoda sa jugoslovenske strane. Isključivu odgovornost za posledice, izazvane ovom odlukom vlade Malezije, snosi malezijska strana. Sa svoje strane, vlada Savezne Republike Jugoslavije će nastaviti sa svojom prijateljskom politikom prema Maleziji.

***

ZABUNA OKO POMOĆI BOSNI (Jerusalim, 17. avgusta):
Specijalni transportni avion izraelskog ratnog vazduhoplovstva kreće rano ujutro put Jugoslavije sa 20 tona humanitarne pomoći za stanovništvo ratom zahvaćene Bosne i Hercegovine i, posebno, za žitelje opsednutog Sarajeva - javio je danas izraelski radio.

Međutim, izraelski zvaničnici energično su opovrgli tvrdnje nekih izraelskih organizacija da je "postignut sporazum da se izraelskim avionima sprebace stotine dece, ratne siročadi iz Sarajeva, radi smeštaja u izraelske domove i porodice Jevreja i izraelskih Arapa". Novoimenovani ambasador SR Jugoslavije u Izraelu dr Budimir Košutić takođe je danas u izjavi izraelskom radiju energično negirao tvrdnje da je "lično obezbedio garancije za bezbednu misiju izraelskog aviona".

Cela humanitarna izraelska misija počinje da biva okružena kontroverzama zbog odsustva koordinacije među zainteresovanim organizacijama i pravih i istinitih informacija o tome šta se zbiva na tlu bivše Jugoslavije, ali i zbog jednostrane, gotovo histerične, propagandne kampanje u štampi, na radiju i televiziji koja, sem retkih glasova razuma i upozorenja objektivnih analitičara, ne posustaje u optuživanju Srbije za držanje "koncentracionih logora za Hrvate i Muslimane".

Lavinu nesporazuma izazvao je sinoć Arije Barnea, predsednik "Lapida", privatne organizacije za "proučavanje holokausta i podučavanje mladih jevrejskih naraštaja", koji je na jednog skupu u Jerusalimu, sazvanom da bi se protestvovalo "protiv nasilja na tlu bivše Jugoslavije", a pod geslom "Zaustavite masakre", izjavio da je "dobio saglasnost generala Ehuda Baraka, načelnika Generalštaba izraelske armije, da izraelski vojni transportni avion iz Sarajeva doveze sarajevsku siročad, teško ranjene i bolesnike".

"Mi koji smo preživeli holokaust i njihovi potomci moramo biti svetlost u koju će gledati nacije u kojima postoje ljudske patnje i stradanja", patetično je izjavi Barnea, a zatim obavestio skup da će "uskoro 'Lapid' štamnpati veliki protestni plakat na kom će biti ogromna fotografija muslimanskog zatočenika iz koncentracionog logora, živog skeleta, s upozoravajućom porukom: 'Mi smo već bili u njima, ne smemo i nećemo ćutati'."

Svu ovu Barneinu halabuku danas nastoje da smire izraelski zvaničnici.

Tako je Josi Sarid, poslanik vladajuće koalicije iz levog bloka "Merec", specijalni izaslanik izraelske vlade koji će sutra biti u avionu s lekovima, medicinskom opremom i hranom za Sarajevo, izjavio danas da su "Barneine tvrdnje bez ikakvog osnova jer ne postoji nikakav sporazum niti odluka o dovođenju u Izrael hrvatske i muslimanske dece iz Sarajeva i Bosne". On još uvek ne zna hoće li izraelski vojni avion, koji sutra leti u Zagreb, moći da nastavi za Sarajevo.

Sa svoje strane, ambasador Košutić je danas u izjavi izraelskom radiju naglasio da je "zapanjen proizvoljnim i neosnovanim izjavama Arije Barnea, a posebno njegovim upoređivanjem centara za ratne zarobljenike u Bosni sa koncentracionim logorima iz doba nacizma".

"Ja gospodinu Barnei nisam dao nikakve garancije za navodni bezbedni let izraelskog aviona u Hrvatsku i Bosnu iz prostog razloga što sam ambasador SR Jugoslavije. Moj jedini kontakt s njim i njegovom organizacijom bila je moja pismena podrška svakoj humanitarnoj akciji koja će ublažiti patnje nedužnih civila u sukobima na tlu Bosne i Hercegovine", rekao je vidno uzbuđen i razočaran ambasador Košutić.

***

SRPSKE VLASTI U BOSNI RASPUŠTAJU ZATVORE
Predsednik Predsedništva Srpske Republike dr Radovan Karadžić, kako je juče javila SRNA, lično je dao inicijativu za raspuštanje nekih zatvora na teritoriji Srpske Republike.

Pozivajući se na "vrlo pouzdane izvore", SRNA navodi da su u toku pregovori između Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i vlasti Srpske Republike o mogućnostima "jednostranog raspuštanja nekih zatvora na teritoriji Srpske Republike".

O detaljima ove neočekivane inicijative, javlja SRNA, u Ženevi su, proteklog vikenda, razgovarali generalni delegat za Evropu Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Tijeri Žermon i ministar zdravlja Srpske Republike dr Dragan Kalinić.

Tokom ove nedelje očekuje se dolazak u Beograd visokih funkcionera Međunarodnog crvenog krsta radi daljih pregovora, dodaje SRNA.

***

OPET BOMBARDOVANO NEVESINJE (Bileća, 17. avgusta):
Tek što su hrvatsko-muslimanske jedinice izbacile smrtonosnu vatru po hercegovačkom gradiću Ljubunju, sinoć oko 19,30 časova, po četvrti put za poslednja tri dana, neprijateljskoj artiljerijskoj vatri je izloženo i Nevesinje. Desetak granata većeg kalibra srećom nisu prouzrokovale veća razaranja niti ljudske žrtve, ali predstavljaju kontinuitetu ugrožavanja nedužnog civilnog stanovništva, pretežno izbeglica, od strane hrvatsko-muslimanske vojske.

Na trebinjsko-dubrovačkom delu fronta srpske snage nastavljaju sa oslobađanjem svoje teritorije, nanoseći neprijatelju gubitke u ljudstvu i tehnici. Najžešće borbe se vode na pravcima Sćenica - Bobani - Zaplanik i Hum - cerovac - Orah - Zaplanik, gde su srpski borci zauzeli još tri strateški značajna uzvišenja.

Teške borbe se nastavljaju i na pravcu Kalinovik - Trnovo, gde je posle zločina po kalinovačkim selima od strane hrvatsko-muslimanske koalicije, srpska vojska krenula u ofanzivu. Prema saznanjima iz Hercegovačkog korpusa, srpske snage nisu imale gubitaka u poslednjim borbama.

***

REZERVISTI DEMOLIRALI OSAM KAFIĆA (Prijedor, 17. avgusta):
Da pre dva meseca uspostavljeni mir neće biti lako sačuvati, potvrdili su preksinoćnin događaji u Prijedoru. Po povratku sa ratišta severne Bosne, veća grupa ovdašnjih rezervista, podgrejana alkoholom, krenula je u subotu uveče od kafića do kafića i redom ih demolirala. Sve to bilo je praćeno psovkama, paljbom iz vatrenog oružja i rasterivanjem gostiju u kafićima i onih ispred njih.

PHOTO: Stock
Ratoborne momke nije mogla da smiri ni vojna policija koja se našla na licu mesta jer, je, kako ističu u stanici javne bezbednosti, pretio ozbiljan oružani sukob većih razmera. Rezervisti su iza sebe ostavili pravu pustoš i poptuno demolirali osam kafića, uglavnom vlasnika srpske nacionalnosti. U stanici javne bezbednosti, (prijedorskom garnizonu još ne saopštavaju razloge ovog nepromišljenog čina) iz izjava razjarenih rezervista, može se zaključiti da su oni nezadovoljni time što njihovi drugovi, vlasnici kafića "zgrću lovu", umesto da obuku uniformu i odu na front.

Protiv rezervista su već preduzete zakonske mere. Jutros su pojedinačno privođeni u vojnu policiju u Prijedoru. (O. K.)

***

SRPSKA STRANA SPREMNA ZA NOVI SPORAZUM O KONTROLI NAORUŽANJA (Pale, 17. avgusta):
Rukovodstvo Srpske Republike spremno je da potpiše novi sporazum o koncentraciji i nadzoru svog naoružanja u i oko Sarajeva, izjavio je danas novinarima član Predsedništva Srpske Republike dr Nikola Koljević.

O novom sporazumu Koljević je danas na Palam razgovarao sa šefom posmatrača mirovne misije Ujedinjenih nacija u Sarajevu pukovnikom Ričardom Grejem.

Prema onome što je novinarima rekao pukovnika Grej, novi sporazum o kontroli naoružanja biće sutra potpisan sa predsednikom Srpske Republike Radovanom Karadžićem.

Razgovori o predlogu sporazuma vode se upravo i sa muslimanskom stranom, a pukovnik Grej je uzrazi nadu da će i ona već danas pristati da ga potpiše.

***

NOVI SPORAZUM O OGRANIČENJU ARTILJERIJE (Pale, 17. avgusta):
Član Predsedništva Srpske Republike dr Nikola Koljević i šef posmatrača mirovne misije UN u glavnom gradu Bosne i Hercegovine pukovnik Ričard Grej razgovarali su danas na Palama o novom sporazumu o koncentraciji i stavljanju pod nadzor svog artiljerijskog naoružanja u Sarajevu i okolini.

Srpska strana je spremna da potpiše novi ugovor o ograničavanju svih dejstava artiljerije i njenom stavljanju pod "nadzor UNPROFOR-a", izjavio je novinarima posle razgovora dr Nikola Koljević.

Pukovnik Grej je saopštino da bi novi ugovor trebalo da obezbedi da "svo teško naoružanje, koje je dosad ubijalo ljude, bude stavljeno pod superviziju UN".

Grej je izrazio nadu da će nakon razgovora sa muslimanskom stranom i njeni predstavnici već danas staviti potpis na novi sporazum. U ime srpske strane, kako je rekao, sporazum bi sutra trebalo da potpiše predsednik Srpske Republike Radovan Karadžić.

*Nastavak u petak 20. maja

star
Oceni
2.89
Povezani članci
Ostali članci iz rubrike Feljton
image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (9)

Kad je "žabljački referendum" bolji

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (8)

Cunami velikih stratega

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (7)

I zvanično: Lele i kuku

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (6)

Kad sila Boga moli

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (5)

Žuta traka za Crnogorce

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (4)

Deset razloga ZA i hiljadu neistina PROTIV

Tagovi