Feljton
email Pošalji prijatelju
print Verzija za štampu Plain text Samo tekst Komentari Komentara (7)

Mediji i rat: Kako je “Politika” izveštavala 1992. godine (9)

Svetska zavera protiv miroljubivih Srba

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
Rat u punom jeku: Sarajevski grafit 1992.
Rat u punom jeku: Sarajevski grafit 1992.
PHOTO: Ron Haviv

Do septembra ove godine na našem portalu pratićete dokumentarni feljton o izveštavanju beogradske “Politike” tokom 1992. godine. Ova najmračnija epizoda Miloševićevog huškačkog lista svesno je u Srbiji deponovana u zaborav: taj period se uglavnom ne pominje, postoji samo maglovito sećanje na tekstove koji su raspirivali mržnju i na pojedine autore koji su se svesno stavili na stranu šovinističke histerije. Za mnoge čitaoce, danas, 18 godina docnije, ovo štivo srpske novinarske sramote biće prvi susret sa miloševićevskom krvavom ideologijom koja se otvoreno pripremala za zločine. Baš zato, ovaj feljton valja čitati kao upozorenje i iskustvo ratne propagande bez paralela u poslednjih 50 godina. Tekstove iz “Politike” prenosićemo u celini, bez komentara

OBEĆANA OBOSTRANA UZDRŽANOST (Mostar, 7. aprila):

Večeras oko 20 časova u Gradskoj vili završen je dogovor predstavnika JNA i struktura odbrane zapadnohercegovačkih opština, a u prisustvu posmatrača Evropske zajednice stacioniranih u Mostaru. Posle obostranih, u važnim detaljima, oprečnih opisa sinoćnjih i današnjih događaja u Mostaru na području zapadne Hercegovine, na kraju je ipak postignuta saglasnost da nijedna strana neće otvarati vatru ukoliko ne bude napadnuta. Komandant Mostarskog garnizona pukovnik Milojko Pantelić u ime JNA iskazao je punu spremnost armije da obezbedi mir i miran rasplet sadašnje konfliktne situacije u ovom gradu i oko njega, ali je izrazio i iznenađenje što se pod zaštitnim znakom teritorijalne odbrane zapadne Hercegovine faktički legalizuju paravojne formacije tog kraja. (D. Marić)

***

RAZORUŽAN GRADSKI ŠTAB TO SARAJEVO (7. april):

Grupa neidentifikovanih lica upala je danas oko 15.30 časova u Gradski štab Teritorijalne odbrane Sarajeva i razoružala osoblje u štabu. Pri tom je odneto nekoliko pištolja, 10 pušaka i nekoliko spiskova. Oduzet je i lični pištolj komandanta teritorijalne odbrane grada pukovnika Hasanefendića. Grupa koja je upala u zgradu predstavila se kao Patriotska liga, koji su inače poznatiji kao "zelene beretke". U toku jučerašnjeg dana "zelene beretke" postavile su svoj krizni štab u zgradu Druge gimnazije u opštini Centar. Oko zgrade su postavljene nagazne mine. Ispred Komande Druge vojne oblasti u Sarajevu u popodnevnim časovima koncentrisane su jake snage "zelenih beretki" i osnovano se pretpostavlja da bi napad na zgradu Druge vojne oblasti mogao uslediti još u toku noći. (M. C.)

***

DA LI JE HAOS PROGRAMIRAN (7. april):

Učesnici naučnog skupa na temu "Novi svetski poredak i slovenska civilizacija", koji je prekjuče održan u rodnoj kući Vuka Stefanovića Karadžića u selu Tršiću, završen je posle celodnevne rasprave. Razmatran je čitav spektar savremenih problema, kao i njihovi istorijski koreni. Oni sežu u duboku prošlost slovenske i drugih civilizacija Balkana, Evrope i sveta. Učesnici su saželi svoju raspravu u tri kratka stava.

U saopštenju, dostavljenom sredstvima informisanja, navodi se njihov zaključak da proces uspostavljanja takozvanog novog svetskog poretka ima za cilj i već danas daje vidljive rezultate u destrukciji i stvaranju programiranog haosa. Destrukcija i programirani haos kome je, kako se navodi u saopštenju, izložena slovenska civilizacija, a posebno Balkan "kao Prva Evropa", vode, međutim, i "samoubistvu takozvane zapadne civilizacije". Porazno je, kaže se u saopštenju, da humanistička inteligencija Evrope i sveta ostaje ravnodušna pred činjenicom razaranja slovenske civilizacije. Saopštenje su potpisali Ljubomir Kljakić, profesor dr Radivoje Pešić, Hadži Vojislav Dević , Pavle Stanojević, Miloš Knežević i Gojko Polovina. Kao što smo već objavili, ovaj naučni skup organizovali su Institut za istraživanje slovenske civilizacije (Beograd - Prohor Pčinjski - Novi Sad), The European Institute for Early Slavic Studies (London) i Dom Kulture Studentski grad (Novi Beograd) (S. K.)

***

DARKO TANASKOVIĆ: DA LI SU SRBI PROTIV ISLAMA, KOMŠILUKA I BOSNE (7. april):

Srbi se danas optužuju da su protiv islama, a samim tim i protiv muslimana/Muslimana, da razaraju vekovima izgrađivani i u svim vremenima, pa i onim najopakijim, potvrđivani duh bosanskog komšiluka, jer su, valjda, beznadežno lišeni merhameta, i najzad, optužuju se, možda trenutno s ponajviše žara, da su protiv same Bosne. Ove optužbe, sve odreda zasnovane na sistematskoj zameni teza  i providnim sofizmima, valja da i radi sebe i radi drugih, istrajno i argumentovano razobličavati, ma koliko se to razobličavanje, usled neutemeljenosti optužnice, moglo učiniti besmisleno i bespredmetno, pa i mučno. Iako su optužbe mahom neistinite i nečasne, njihovo opovrgavanje Srbima ne sme biti ispod časti.

Spemni za klanje: Sarajevski četnici vojvode Aleksića, proleće 1992.
PHOTO: Stock
Srbi, baš stoga što su većma nego donedavna, svesni potrebe da budu privrženi pozitivnim vrednostima vlastite duhovnosti i tradicije, nisu i ne mogu biti protiv islama, kao vere i duhovnog utočišta svojih komšija muslimana/Muslimana. Srbi baš zato što jesu, a ne usled toga što nisu, kako se želi prikazati, građani, jesu i moraju biti protiv islama kao delatne političke ideologije, vrednosno ugrađene u same temelje programa one politike kojoj su bosanskohercegovački muslimani/Muslimani demokratski, dakle svojevoljno i većinski, poklonili poverenje da ih predstavlja, a koja svoj program nastoji, ne birajući sredstva, i praktično realizovati. Baš zato što imaju privilegiju da žive i u Bosni, Srbi, za razliku, recimo, od Italijana ili Amerikanaca, znaju ili bi morali znati, da su muslimani, kao građani, u Iranu, Turskoj i Bosni naravno, različiti, ali podjednako dobro znaju, ili bi morali znati, i to da između islama kao političke ideologije, i njene krajnje mete, odnosno između politika zasnovanih na izvornim principima islama, u Iranu, Turskoj i Bosni nema i ne može biti suštinske razlike, svim prividima uprkos.

Budući i sami neizbežno i rado komšije, Srbi nisu i ne mogu biti protiv komšiluka, ali zahtevaju da se konačno uvidi rezultativno više nego očigledna činjenica da se komšiluk, kao pozitivni životni i življeni model komunalne, dakle bitno građanske (civilne i civilizovane) koegzistencije, kroz austrougarsko doba i dve Jugoslavije, ali i s dve opominjuće, stravične ratne cenzure, održavao i potvrđivao u državama koje su, unatoč međusobnim razlikama bile sekularne, i koje su, ne samo načelno, već ukupno uzevši, i praktično svim komšijama obezbđivale podjednaka individualna i kolektivna prava. Na ideologizovani komšiluk osmanskog doba, krajnje neistorično projektovan u apologetski neo-osmanlijski propagandni diskurs zanične muslimanske politike u Bosni, Srbi ne bi da se vraćaju i da na izmaku XX veka iznova dođu u priliku da uživaju blagodeti neosporne, ali kranje relativne i selektivne srednjevekovne "islamske tolerancije".

Politička racionalizacija i institucionalizacija društvenog života u dvema dosadašnjim Jugoslavijama, a posebno tragično u drugoj, jer je šansa za drugačiji razvoj postojala, nije, na žalost, i to danas jasno i bolno vidimo, u sistem stabilnih demokratskih struktura uobličila dragocenu matricu komšiluka. Dobre komšije su se politički istrajno i fatalno okupljale oko nekih drugih ideoloških, mahom isključivih i posvađanih paradigmi, ili su u njih bili uterivani. Oni tako nikada nisu do kraja postali građani, pa je, sledstveno, na njihovom "dobrom komšiluku" danas naprečac graditi građansku državu jednako hodanju po vodi ili, možda pre, prevođenju žednih preko nje.

Sarajevska tragedija: U četničkom obruču, bez vode, pod granatama
PHOTO: Ron Haviv
Srbi, najzad, nisu protiv Bosne, i ne mogu biti protiv nje, jer i njima je, ako u Bosni žive, ona jedina domovina, iako nužno ne i jedina država. Srbi su, jednostavno, za Bosnu na isti, ili približno onaj isti način na koji su njihove komšije bili za Jugoslaviju. Ovo ime se pravo ne bi smelo osporavati podsećanjem na to da je Bosna starija od Jugoslavije. Starost, sama po sebi, bez realnog, a ne izmistifikovanog, istorijskog kontinuiteta, antikvarsko je merilo vrednosti. Za savremenu politiku ono je suštinski irelevantno. Nije li, uostalom, Jugoslavija (bila) starija od Makedonije, pa je ipak JNA koliko juče konačno napustila ovu nezavisnu državu u nastajanju?

Bosne će, kao države, dakle kao političke činjenice, u ovom trenutku, po svemu sudeći, moći biti samo onoliko koliko se dogovore njeni narodi. Ne zvuči li vam ova konstatacija nekako cinično poznato? Nadajmo se samo da se njena tačnost, u slučaju Bosne i Hercegovine, neće do kraja proveravati na jednako bezuman i tragičan način kao u ritualu ubijanja druge Jugoslavije. (Dr Darko Tanasković, reč na Kongresu srpskih intelektualaca u BiH)

***

BORBE NA NERETVI, MILJACKI I DRINI (7. april):

Drama Bosne i Hercegovine se nastavlja, tako da centralna jugoslovenska republika opasno klizi u građanski rat. Vesti koje pristižu iz mnogih mesta govore o metežu, zločinima i žrtvama. Deo te strašne cene pripisuje se ishitrenoj evropskoj odluci o priznavanju suverenosti BiH.

Prema informacijama iz Sarajeva, bez obzira na kontroverze, može se zaključiti da je ovde i dalje epicentar zbivanja koja prete da prerastu u katastrofu. Rad republičke skupštine je i dalje blokiran. Ne samo po tome, može se zaključiti da se rasplamsava etnički pa i verski rat. Grad je, kako javlja naš dopisnik Muharem Durić, pod opsadom paravojnih formacija, pucnjava se razleže po skoro svim gradskim četvrtima. Stižu i vesti o hapšenju viđenijih Srba u Sarajevu.

Vrlo je teška situacija i u Mostaru gde traju artiljerijski dvoboji JNA i hrvatskih snaga preko Neretve posle ponovljenih napada na mostarski aerodrom. Kanonada, međutim, odjekuje i u gradu, kako javlja Drago Marić, navodeći da se žarište sukoba sa periferije pomera prema centru grada. Iz vojnih izvora čuje se tumačenje da vojska samo odgovara na napade sa prostora zapadne Hercegovine, te da neće dozvoliti da se ostvari cilj kojem teže snage muslimansko-hrvatske koalicije o proterivanju JNA.

Sećanje na žrtve: Groblje u Sarajevu, 1992.
PHOTO: Roger Richards

Teritorijalci i jedinice Kninskog korpusa oslobodili su Kupres i sada kontrolišu najvažniju tačku na komunikaciji Split - Livno - Sarajevo. Neizvesna je, međutim, sudbina više od 4.000 Srba u livanjskom kraju i u Tomislavgradu koji su, prema nekim podacima, internirani. U po bela dana muslimanske "zelene beretke" napale su srpske delove grada u Foči, ali su odbijene. Građani su veoma uznemireni  vestima o bekstvu velikog broja osuđenika iz lokalnog zatvora, kao i o blokadi bolnice koja se nalazi u obruču ekstremista... Vrlo teška situacija je i u Zvorniku koji je paralisan posle međunacionalnih sukoba. Muslimanskim paravojnim formacijama je upućen ultimativni zahtev da do 17 časova vrate oružje koje im je bespravno podeljeno juče. "Zelene beretke" su, takođe, blokirale i neke važne puteve kroz Bosnu koji vode prema Srbiji. Otvoren je zasad prolaz na Uvcu kod Priboja. U svim izveštajima naših dopisnika govori se o talasu izbeglica, među kojima ima i Muslimana, koji su spas potražili u Srbiji, kao i u onim hercegovačkim opštinama koje su još relativno bezbedne. (R. K.)

***

RADIO SARAJEVO: POGINULO 30 LJUDI (8. april):

Od nedelje do danas u Sarajevu je poginulo više od 30 ljudi, saopšteno je Radio Sarajevu u Centru bezbednosti u tom gradu. Radio navodi da se pretpostavlja da je broj poginulih još veći. Broj ranjenih nije utvrđen, ali je, dodaje Radio, veoma veliki.

***

HAPŠENJA SRBA U SARAJEVU (8. april):

Naredbom ministra unutrašnjih poslova SR BiH Alije Delimustafića, u poslednjim časovima sarajevske drame zabeležena su i hapšenja Srba, posebno onih koji se kreću oko srpskih funkcionera Srpske Republike Bosna i Hercegovina. Tako je uhapšen član Izvršnog odbora SDS profesor Milisav Mićević, zatim pratilac Nikole Koljevića, Zoran Lončar, pa pravoslavni popovi stare crkve na Baš-čaršiji Dragoljub Ubiparipović i Dušan Nedeljković i crkvenjak Dragan Janjić. Pretpostavlja se da će oni biti "korišćeni" za razmenu pošto se ratni sukobi u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini neprestano pojačavaju, prema već viđenom scenariju Hrvatske. Obijene su i kancelarije i oduzeti spisi Momčila Mandića, pomoćnika ministra MUP-a BiH i Miodraga Simovića, potpredsednika vlade. Policijski čas u Sarajevu, koji traje od 22 do 5 časova ujutru, koriste specijalci Dragana Vikića (Hrvat po nacionalnosti) koji ulaze u stambene zgrade i u neprestanoj su vezi sa snajperistima na najvišim sarajevskim zgradama. (M. D.)

***

POZIV IZETBEGOVIĆU DA ZAUSTAVI KRVOPROLIĆE (8. april):

Služba Saveznog sekretarijata za informisanje javnosti ovlašćena je da objavi odgovor general-pukovnika Blagoja Adžića, vršioca dužnosti SSNO, na jučerašnje pismo predsednika Predsedništva BiH Alije Izetbegovića. Vršilac dužnosti saveznog sekretara za narodnu odbranu general-pukovnika Blagoje Adžić uputio je Aliji Izetbegoviću pismo sledeće sadržine:

"Gospodine Izetbegoviću,

Čitajući pismo koje ste mi uputili, nametnulo mi se pitanje - čiji ste Vi, zapravo, predsednik. Mesecima ste ćutali dok su građani Bosne i Hercegovine u Bosanskoj Gradiški, Bosanskom Brodu i drugim mestima bili izloženi brutalnim artiljerijskim napadima sa strane teritorije i od stranih oružanih formacija. Niste se oglašavali ni onda kada su strane trupe izvršile agresiju i ušle u Neum, Kupres i Bosanski Brod. Ćutali ste dok se na teritoriji zapadne Hercegovine i bosanske Posavine ukudao pravni poredak Republike  i zavodio oružani teror. Ni reči niste prozborili povodom vesti o masakru čitavih srpskih porodica u rejonu Bosanskog Broda i Kupresa.

U stravičnom terorističkom napadu na kasarnu u Mostaru porušen je, osim kasarne, i veliki deo grada. Da li znate da su se uoči napada, iz ugroženog dela grada iselili samo - Muslimani?! Za sličan teroristički akt Sjedinjene države uvele su blokadu cele jedne države, a vi se povodom događaja u Mostaru niste ni oglasili. Nijednu reč niste izrekli povodom višednevnih artiljerijskih i minobacačkih dejstava po jedinicama JNA na aerodromu u Mostaru. Dižete glas tek kada je Armija, nakon krajnjeg uzdržavanja i više puta ponovljenih upozorenja i molbi da se sa napadima prestane, uzvratila vatrom.

Gospodine Izetbegoviću, univerzalno je pravo svakog čoveka na odbranu, kada mu je život ugrožen. To je neotuđivo pravo i pripadnika JNA u Bosni i Hercegovini. Radi obezbeđenja međunarodnog priznavanja Bosne i Hercegovine svesno ste u Sarajevu i širom Republike izazvali haos i inicirali krvave međunacionalne sukobe. A posle dobijenog priznavanja, ne samo da ste intenzivirali oružana dejstva, već ste u pomoć pozvali i svoje najbliže saveznike iz drugog svetskog rata. Tvrdnjom o tobožnjem napadu na versko svetilište u Međugorju, potvrđujete da ste dobro "ispekli zanat" u Hrvatskoj i primenjeni scenario u vezi sa režiranim napadima na staro jezgro Dubrovnika i Banske dvore. Poslužili ste se i poznatom metodom da svom snagom udarite na JNA, a da je istovremeno na sav glas optužite za napad na suverenu državu.

Zaista, u ime kojeg predsedništva mi se obraćate i u ime kojih građana? Pod čijim je političkim vođstvom Bosna i Hercegovina zakucala na vrata pakla? Da li su, gospodine Izetbegoviću, odmah posle Vašeg apela upućenog meni, slučajno napadnute sve kasarne u Sarajevu? Mnogo je "slučajnosti" da bi se u njih  moglo poverovati. Umesto što se obraćate Armiji, koja čini sve što je u njenoj moći da se smire strasti i spreče sukobi, bilo bi bolje da obuzdate svoje "zelene beretke". Umesto što proglašavate mobilizaciju, trebalo bi da pozovete na vraćanje oružja u soške. Samo se tako može obezbediti mir. Armija poštuje pripadnike sva tri državotvorna naroda Bosne i Hercegovine i sve njene građane koje Vi, svojim nerazumnim ponašanjem, gurate u međusobno istrebljenje. Gospodine Izetbegoviću, i jedna jedina ljudska žrtva previsoka je cena za realizaciju bilo čijih političkih ambicija, uključujući i Vaše. Zato Vas pozivam da zaustavite agresiju i krvoproliće i stvorite uslove za političke pregovore i za sva tri naroda prihvatljiv dogovor o sudbini Bosne i Hercegovine. Verujem da će Muslimani, Srbi i Hrvati, koji vekovima zajedno žive na tim prostorima, imati snage da se odupru ratnim pokličima ma sa koje strane dolazili, kaže se na kraju pisma generala Blagoja Adžića Aliji Izetbegoviću.

***

Prevoz ranjenih posle granatiranja: Sarajevski prizor, proleće 1992.
PHOTO: Roger Richards
PARAVOJSKE SEJU STRAH PO SARAJEVU (8. april):

Građanski rat u Bosni i Hercegovini se nastavlja. U suštini, radi se o etničkim sukobima koji lako - ako već nisu - mogu da prerastu u verske. Veoma malo ima naznaka da bi situacija u centralnoj republici mogla da se smiri. Umesto toga, nameće se utisak da se strasti još više potpaljuju i pometnja i neizvesnost rastu.

U Sarajevu se noćas ratovalo. U starom gradu su odjekivali pucnji, a u novom takođe. Kao što je javljeno, noćas je najžešća pucnjava dolazila iz okoline Grbavice. Precizne informacije ne postoje, nego samo nepotpune na osnovu kojih se više ili manje tendenciozno tumače zbivanja. Istovremeno, nastavljaju se nekontrolisani procesi.

Sarajevo je pod opsadom raznih paravojnih formacija. Zabeleženo je nasilno korišćenje i automobila stranih registracija. Žestoka noćašnja pucnjava je negde oko ponoći utihnula. Jutros je nastavljena, a i u toku dana. Posebnu psihozu stvaraju glasine. Iz drugih delova Republike takođe dolaze informacije o razgorevanju požara građanskog rata. U događanjima u BiH, pored muslimansko-srpskog sukoba, sve više izlaze na videlo i hrvatski interesi. Takođe je dopušteno da kriminalci rade šta hoće. Kao odgovor na njihovo haranje došlo je samoorganizovanje građana, u stvari na haotičnoj osnovi. U svemu tome je i velika uloga medija koji su sve više navijački. Građani najviše strepe od snajperista. A ko su u stvari ti ljudi, niko ne zna. Spominje se i takozvani plan "Valter". Njime se tumači izlazak na ulice nenaoružanog naroda koji je mogao da iritira razne grupe, naoružane i nenaoružanje. Sve to pojačava krvoproliće. (Muharem Durić)

***

BILJANA PLAVŠIĆ i NIKOLA KOLJEVIĆ : OSTAJEMO U SARAJEVU (8. april):

Članovi Predsedništva SR BiH dr Biljana Plavšić i dr Nikola Koljević danas su zvanično podneli ostavke na članstvo u republičkom Predsedništvu. Dr Biljana Plašić je saopštila da ona ne želi dalje da učestvuje u širenju rata u Bosni i Hercegovini i da je njen rad i rad dr Koljevića izložen manipulaciji i izgravanju ranijih dogovora. Ona smatra da se na nezakonit način proglašava mobilizacija teritorijalne odbrane i time Bosna i Hercegovina uvodi u još krvaviji rat.

Erotika u krvi: Biljana Plavšić i Slavko Aleksić, zaljubljeni, proleće 1992.
PHOTO: Stock

Dr Koljević je saopštio da je SDA na sve načine minirala i bojkotovala razgovore sa Evropskom zajednicom i da je na kraju ostvarena velika manipulacija oko priznavanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Dr Koljević je rekao da je svojim ušima čuo kada je ministar unutrašnjih poslova SR BiH Alija Delimustafić rekao dr Karadžiću preksinoć da će "trojke" ići od ulaza do ulaza, od haustora do haustora, i hapsiti Srbe. "Za svakog ubijenog Muslimana ubićemo dva Srbina", kazao je Delimustafić, posle čega je reagovao potpredsednik vlade Muhamed Čengić rekavši da je to šala. - Mi tako nešto ne možemo shvatiti kao šalu, u ovoj uzavreloj situaciji, punoj strahova i raznih psihoza, dodao je Koljević.

Na konferenciji za štampu bilo je reči i oko događaja u Bijeljini i oko ratničkih izjava Alije Izetbegovića na sarajevskoj televiziji. - Predsednik Predsedništva je svojim izjavama, kazala je dr Biljana Plavšić, naprosto razbuktao strast u muslimanskom narodu, ponavljajući da je u Bijeljini izvršen genocid nad Muslimanima.

- Sa gospodinom Abdićem bila sam u Bijeljini in videli smo na licu mesta da o genocidu nema ni govora. Ali, Abdićeve reči o tome nisu se čule na sarajevskoj Televiziji koja je, uključujući "Oslobođenje", u kompletnoj funkciji velike propagande SDA, kaže dr Plavšić.

Dr Biljana Plavšić i dr Nikola Koljević kazali su na kraju da će ostati u Sarajevu sa oko 200. 000 Srba i da nemaju nameru da se sakrivaju i beže pred raznim pritiscima. Oboje su potvrdili da će ubuduće poštovati zakone Srpske Republike Bosna i Hercegovina, dok se ne okončaju dogovori o budućnosti Republike sa Evropskom zajednicom. (Mirko Carić)

***

POGINULA DVA VOJNIKA (Derventa, 8. aprila):

Jutros oko sedam sati, u blizini kasarne "Narodni heroj Zdravko Čelar" u Derventi napadnuto je vojno vozilo u kome je bilo pet vojnika. Na oko 150 metara od kasarne vozilo je naišlo na postavljenu barikadu, a potom je bez opomene otvorena vatra iz automatskog oružja. Tom prilikom poginula su dva vojnika, dok su trojica teže povređena. (M.C.)

***

PREDSEDNIŠTVO BiH PREUZELO INGERENCIJE SKUPŠTINE (8. april):

Na zatvorenoj sednici Predsedništvo SR BiH donelo je odluku da preuzme ingerencije Republičke skupštine pošto republički parlament nije u mogućnosti da okupi kvorum. Za kvorum je potreban 121 poslanik. Na zatvorenoj sednici je takođe odlučeno da se objedini teritorijalna odbrana Republike i da se izda naredba hrvatskim snagama na Kupresu za prekid vatre. Član Predsedništva SR BiH Stjepan Kljuić objasnio je to "poslednjim testom za Armiju", jer će se prema toj odluci pokazati - rekao je Kljuić - koliko je JNA privržena svojoj domovini. (M.C.)

***

NETAČNE INFORMACIJE UNOSE PANIKU (8. april):

Mi imamo mnogo primedbi na tačnost informacija koje se daju u javnosti, kao i na potpunu zbrku pojmova koji se upotrebljavaju, kaže se u današnjem saopštenju - poruci Pres-centra Druge vojne oblasti sa sedištem u Sarajevu. - Time se, dodaje, stvara daleko lošija slika stanja u gradu nego što ona stvarno jeste. Zbog toga su ljudi u panici. Ne treba nikoga posebno podsećati da je u ovom trenutku panika opasnija od rata. Ona je ravna samoubistvu. Od nje moramo sačuvati narod. Evo nekih naših primedbi u tom smislu, kaže se u saopštenju:

- Bez ikakve provere proturena je vest da će Sarajevo biti bombardovano, naravno do toga nije došlo, niti će doći

- da tenkovi pucaju po nedužnom narodu u Sarajevu, što je besmisleno

- da se centar grada gađa granatama koje se rasprskivaju u vazduhu: to verovatno zbog toga što oni koji to javljaju ne nalaze nijedan krater gde je eksplodirala granata,

- da će četnici s Pala i Trebevića napasti vojne objekte

- simuliraju se artiljerijski i raketnin napadi paljenje eksploziva u pojedinim delovima starog grada, od čije eksplozije zaista - pucaju stakla i nanosi se znatna materijalna šteta objektima, ali to nisu ni artiljerijski ni raketni napadi na Sarajevo, kako je javnosti saopštavano.

Mi time ne tvrdimo da Stari grad nije gađan, i da se ne gađa minobacačima i beztrzajnim topovima, a nikako haubicama i raketama koje su se vrlo često spominjale, čime se asociralo na dejstvo JNA, koje raspolažu takvim sredstvima.

U saopštenju se, takođe, ističe:

- Naša saznanja govore da se u Sarajevu u protekla 24 sata desilo više neprijatnih događaja i ekscesa prema vojnim licima i objektima. Navodimo samo neke od njih:

- U više navrata uniformisana lica su napadala stanove penzionisanih i aktivnih vojnih lica, tražeći navodno snajperiste među stanarima koji su organizovali legalnu zaštitu stanbenih blokova,

- u gradu je napadnuta patrola vojne policije, koja je po dogovoru sa nadležnim organima obezbeđivala red i mir,

- snajperskom vatrom gađane su kasarne,

- izvršen je napad na tenk koji se nalazio u tampon zoni na obezbeđivanju škole MUP-a,

- iz stana su odvedena dva sina penzionisanog vojnog lica,

- oko 22 časa u neposrednoj blizini Komande 2. VO uhvaćene su dve osobe pod osnovanom sumnjom da pripremaju napad ili provokaciju na vojne objekte. Bili su u koloni od tri vozila, bez registarskih tablica, naoružani. Ustanovljeno je da su pripadnici paravojnih formacija "patriotske lige". Druga dva vozila sa ostalim licima uspeli su pobeći.

Za nas je neprihvatljiv deo saopštenja vlade Bosne i Hercegovine koji se odnosi na JNA. Tim saopštenjem se doprinosi razbijanju Armije i stvaranju haosa u Republici, koji bi bio izazvan divljanjem paravojnih formacija. Prema našim saznanjima, u toku protekle noći trebalo je da dođe do obračuna paravojnih formacija sa JNA. Taj plan je osujećen, a posle njega mnogo šta nam je jasnije, pa zbog toga upozoravamo da se sa Armijom niko ne igra.

Pravo je čudo, poštovani novinari, koliko se narod mirno i dostojanstveno drži uprkos poplavi dezinformacija i ekscesa. Dajte da se dogovorimo, jer nam se sve više ukrštaju putevi i interesi i sve će nam biti teže ostvariti mir. Vreme neumitno prolazi, a niko nema više od jednog života. Međutim, mnogo je danas onih koji pored svog troše i tuđe živote. Narodu je dozlogrdilo ovakvo stanje. On zna ceniti svaki doprinos miru i učinimo mu to zadovoljstvo. To je njegovo pravo, a obaveza je svih nas da mu u tome pomognemo. Moramo imati više overenja jedni u druge. Dajte da se odmah pređe na razgovore i da preduprdimo ekscese, jer su se i svi sadšnji morali rešavati dogovorom, a za njima su ostale posledice koje nas dodatno opterećuju. Mi intezivno razgovaramo s MUP-om o zajedničkim aktivnostima.

Srbi granatiraju Sarajevo: Mesto ubistva
PHOTO: Roger Richards

Ponovo ističemo da Armija čini sve i činiće što je u njenoj moći da zaustavi požar međunacionalnih sukobljavanja u Sarajevu i celoj Republici. Valja reći da Armija nije svemoguća, jer je očito da mnogima nije stalo do istinskog mira na šta smo više puta upozoravali, zaključuje se u saopštenju Pres-centra Druge vojne oblasti koje je, van sumnje, najviše upućeno kolegama novinarima u sredstvima informisanja.

***

PRVI LET IZ BANJALUKE (8. april):

Danas pre podne iz Banjaluke je u pravcu Beograda odletela "devetka" "JAT"-a puna putnika iz Bosanske krajine. Time je konačno otvorena redovna linija tri puta nedeljno u pravcu Banjaluka - Beograd i obrnuto sa aerodroma "Banjaluka" koji je već deset godina očekivao ovaj let. (D. Kecman)

***

RADOVAN KARADŽIĆ: NEMA RAZGOVORA SA LJUDIMA KOJI TERORIŠU SRBE (Novi Sad, 8. aprila):

Evropa je sve učinila da se zakuva i u Bosni i Hercegovini, izjavio je danas predsednik Srpske demokratske stranke (SDS) dr Radovan Karadžić, dodavši da teško veruje da "Evropa može da učini nešto da se stanje reši". On je u izjavi radio stanicama u Srbiji, komentarišući najnovija dešavanja u BiH, rekao da je srpska vlast u toj republici "jedina vlast u ovom času, druge nema".

“U hrvatskim i muslimanskim krajevima vlada teror nad Srbima. U nekim krajevima vlada potpuni rat sa svim svojim atributima. Srpska Bosna i Hercegovina ima svoju vlast koja se zasniva na ustavu i zakonima i to su jedini prostori u Bosni i Hercegovini gde vlada red i mir, u kojima vlada potpuna pravna, imovinska i životna sigurnost svih građana, bez obzira na veru i nacionalnost. Muslimani u Srpskoj Bosni i Hercegovini su potpuno bezbedni, kao uostalom i Hrvati. Ovih dana je mnogo muslimanskih porodica pobeglo iz Sarajeva i okoline Trebinja u Trebinje, jer se osećaju bezbednije pod srpskom vlašću", podvukao je Karadžić.

Govoreći o pozivu predsednika Predsedništva BiH Alije Izetbegovića na mobilizaciju, lider SDS je rekao: "Mi smo do sada u dva sopštenja Saveta za nacionalnu bezbednost Srpske Bosne i Hercegovine zamolili Srbe da ignorišu Izetbegovićeve pozive na mobilizaciju, kao i da se sami ne mobilišu osim u krajnjoj nuždi. Međutim, bojim se da ćemo ovih dana morati da proglasimo opštu mobilizaciju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, naravno isključivo u odbrambene svrhe. Puca se kod Višegrada, puca se u Foči, puca se u dolini Neretve, puca se u predelu Kupresa.  Mislim da je Kupres oslobođen, ali su sela između Kupresa  i Tomislavgrada razorena i tamo se ljudi još pate, tamo se još nalaze ustaške formacije iz Hrvatske, dakle ne radi se o domaćim formacijama iz BiH, nego iz Hrvatske sa tenkovima i teškim naoružanjem. U samom Sarajevu nema drugih listova osim "Oslobođenja" i "Večernjih novina" koje se dele besplatno i koje su postale ratni bilten štaba muslimanske i hrvatske Bosne i Hercegovine".

Strategija genocida: Radovan Karadžić, ratni zločinac
PHOTO: Stock

Odgovarajući na pitanje o tome kakav je položaj Armije u ovom trenutku un BiH, dr Karadžić je naglasio: "Ja verujem da će Armija, kao i do sada, da se drži svog pravila da se postavi između zaraćenih strana, mada je ona sama napadnuta. Čudimo se zašto ona ne odgovori žešće. Verovatno su pritisci prema inostranstvu, koje Izetbegović svojom propagandom čini, učinili da se Armija uzdržava čak i od odbrane sopstvenih kasarni. Skoro svake noći puca se na kasarnu 'Viktor Bubanj', na kasarnu u Lukavici, a sinoć su pucali i na komandu korpusa. Tamo su vojnici uhvatili dvojicu Muslimana, fundamentalista, koji su pucali na komandu korpusa. Inače, srpski teritorijalci, one grupe sa kojima mi imamo kontakte i možemo na neki način da utičemo, uhvatili su mnoge teroriste, vode istragu i imaju neoborive dokaze o masovnoj terorističkoj aktivnosti pre svega muslimanskih, a zatim hrvatskih terorista hosovaca i zengi, imamo u zarobljeništvu i zenge i hosovce".

Upitan gde vidi rešenje situacije, Karadžić je odgovorio: "Što se nas tiče mi smo spremni da razgovaramo o Bosni i Hercegovini onog dana kada prestane teror nad Srbima. Pre toga nema nikakvog razgovora sa ljudima koji terorišu srpski narod. Nema nikakve mogućnosti da mi razgovaramo usred rata koji nam je nametnut i to nametnut tamo gde smo ostali u manjini, u njihovim delovima grada. Za razliku od toga, u čitavoj Srpskoj Bosni i Hercegovini, svi Muslimani, sve hodže, svi Hrvati i svi fratri su slobodni ljudi. Oni nama hapse popove, do sad su uhapsili četiri sveštenika. Jednog su ponizili pred televizijskim kamerama, terajući ga da izjavljuje kako je dobio oružje od SDS da se brani. Prosto-naprosto idu na porobljavanje i ponižavanje srpskog naroda, najgore u dosadašnjoj istoriji, gore nego u vreme turskog režima i gore nego za vreme Pavelićevog režima".

***

SVI SRPSKI MINISTRI NAPUSTILI VLADU BiH (Sarajevo, 8. aprila):

Svi ministri srpske nacionalnosti napustili su Vladu Skupštine Bosne i Hercegovine, javila je večeras Srpska novinska agencija Bosne i Hercegovine SRNA. Bosna i Hercegovina, kao država konstituisana u prethodnom periodu, to jest unitarna republika, više ne postoji, konstatuje SRNA.

***

APEL PREDSEDNIŠTVA BiH SVETSKOJ JAVNOSTI (8. april):

Predsedništvo Republike Bosne i Hercegovine, u kojem više nema predstavnika srpskog naroda, uputilo je sa večerašnje vanredne sednice hitan apel svetskoj javnosti povodom artiljerijskog napada na istorijsko jezgro grada Sarajeva koje je uključeno u svetsku baštinu pod zaštitom UNESKO, a koji je počeo u 17 sati i 32 minuta, kako se navodi u saopštenju.

***

PROGLAŠENA NEPOSREDNA RATNA OPASNOST (8. april):

Nakon višečasovne sednice, Predsedništvo BiH, u čijem sastavu više nema predstavnika srpskog naroda, donelo je odluku o proglašenju neposredne ratne opasnosti. U večerašnjem saopštenju navodi se da je iz imena BiH izbačen atribut "socijalistička", pa je od sada ovo Republika Bosna i Hercegovina. Doneta je i uredba o ukidanju dosadašnjeg republičkog štaba teritorijalne odbrane i osnivanju štaba teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine.

U odluci Predsedništva BiH kaže se da je ono ovlašćeno da donosi odluke o upotrebi jedinica teritorijalne odbrane. Ministarstvo narodne odbrane preko štaba teritorijalne odbrane rukovodi i komanduje sastavima teritorijalne odbrane. Predsedništvo Republike BiH razrešilo je dužnosti - kaže se u saopštenju - dosadašnjeg komandanta Republičkog štaba TO general-potpukovnika Dragu Vukosavljevića i načelnika štaba general-potpukovnika Fikreta Jakića. Za komandanta štaba teritorijalne odbrane Republike BiH Predsedništvo je imenovalo pukovnika Hasana Efendića, a za načelnika štaba pukovnika Stjepana Šibera.

Predsedništvo Republike BiH danas je odlučilo da zvanični privremeni znak svih pripadnika teritorijalne odbrane Republike BiH bude stari bosanski grb štitastog oblika sa po tri zlatno-žuta ljiljana u svakom polju. Ova uredba - kaže se u saopštenju emitovanom posle dvadeset časova - stupa na snagu odmah, a biće objavljena u "Službenom listu" Republike BiH.

***

MUP O SNAJPERISTIMA (8. april):

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, koje je uglavnom ostalo bez kadrova srpske nacionalnosti, saopštena su na pres konferenciji održanoj kasno po podne imena 27 poginulih građana u Sarajevu u protekla tri dana i imena osmorice sajperista. MUP je saopštio i imena poginulih građana u Sarajevu. Poginuli su: Džoni Karamehmedović, Mihajlo Sučić, Pero Petrović, Hajraga Kulo, Esad Gušo, Ilijadin Šabanović, Hatidža Hondo, Suada Dilberović, Safret Krasnić, Dragan Krtolina, Ljeposava Kokot, jedan neidentifikovani učenik škole MUP-a, Hajrudin Klepo, Olga Sučić, Mario Beranda, Sabit Karić, Jusuf Hasanović, Aida Zelić, dve neidentifikovane muške i jedna ženska osoba, Sead Fisović, Reug Muhić, Jasmin Kadić, Milenko Trifković i Milomir Vučjak.

***

NEMA MLEKA, HLEBA SVE MANJE (8. april):

Bosna i Hercegovina, koju smo do juče nazivali "Jugoslavija u malom", na nesreću, nije uspela da se odupre ratnom požaru, uvezenom sa severa i zapada. Voljom Evropske zajednice (od 7. aprila) ova središnja republika dobila je suverenitet, u nesrećnom času kada se broj poginulih umnožava i ratni vihor širi na sve strane, bez izgleda da će nacionalističko zlo ubrzo otrezniti doskora dobre susede.

Mrtve više niko ne broji: Sarajevska svakodnevica, april 1992.
PHOTO: Roger Richards

Crni vilajet ponovo se nadvio nad Bosnom - zaustavio život. Novopromovisana suverena država na Balkanu praktično je bez vlasti, granica, svoje valute, sa zatvorenim fabrikama, školama, putevima... Legalna vlast postala je nelegalna (dvonacionalna), uspostavljena je Srpska Republika BiH na prostoru većem od polovine be-ha teritorije, a tzv. narodna skupština koja non-stop zaseda u odajama parlamenta izabrala je Komitet nacionalnog spasa BiH. Zapadna Hercegovina, međutim, odavno je ušla u zagrljaj Tuđmanove NDH, ne samo po oružju nego i po valuti, preimeni zakonodavstva, komunikacijama i razmeni robe.

Dakle, opšti haos, a država dobila formalnu suverenost i svakodnevno se umnožava broj zemalja kojin je diplomatski priznaju. Kako i kuda u Bosnu - pitanje je na koje odgovor nemaju ni zvanične vlasti. Aerodrom u Sarajevu je zatvoren, najavljuje se uvođenje avionskog saobraćaja između Beograda i Banjaluke. Novom prugom Tuzla - Zvornik neuredno se upućuju samo teretne kompozicije, od Sarajeva se vozom može na jug samo do Mostara, a na sever do Doboja. Sa beogradske autobuske stanice juče su autobusi krenuli samo do Bijeljine i Ugljevika i pograničnih mesta na desnoj obali Drine. Sukobi u Bosanskom Brodu, Derventi i na Kupreškom polju presekli su saobraćajnu vezu sa srpskim krajinama, a rušenje tunela oko Višegrada prekinulo je i sponu romanijskog dela Bosne sa Srbijom.

Kada se parališe saobraćaj privreda je nemoćna. "Jugopetrolove" cisterne sa gorivom ne upućuju se preko Save i Drine, takođe ni beogradska štampa, hrana, ništa. Ili, na drugoj strani, tuzlanski rudari, solari i hemičari uspešno se odupiru nacionalističkim podelama i ratu, ne gase proizvodnju, ali šta im sve to vredi kada ugalj, so, deterdžente sode i koks ne mogu otpremiti potrošačima. Prolećna setva je u punom jeku. Kako zasejati njive u Hercegovini, Posavini, Podrinju, na prostranom Kupreškom polju, kada tamo oružje govori, a nema goriva da se pokrenu traktori ni u delovima gde se još ne puca. Znači li to da će 4,3 miliona žitelja Bosne i Hercegovine, već uveliko osiromašenih, ostati i bez hleba. Istina, nema ga ni sada dovoljno za sve, a od juče mleko u Sarajevu dobijaju jedino bolesnici u bolnicama.

Vlada Bosne, čiji je predsednik Jure Pelivan podneo ostavku, pripremila je za nezavisnu državu i novu valutu, po imenu "kulin". Verovatno su novčanice već i odštampane, međutim, to nije isto što je učinjeno u Sloveniji i Hrvatskoj. Najpre, Srpska Republika BiH odlučila je da "kulin" neće priznati, a zapadna Hercegovina primenjuje kroacija dinar. Smešno bi bilo otuda da "kulin" postane sredstvo plaćanja u dolini reke Bosne, od Sarajeva do Foče i možda Tuzli. Uz monetarni haos, dabome, ubrzao bi se i hiperinflacioni galop. Jedna nemačka marka, javljeno je juče iz Sarajeva, vredi na crno 800 dinara. Kilogram mesa skuplji je od 2.000 dinara. Plate gotovo četvrtine zaposlenih još nisu premašile 10.000 dinara. Penzije kasne, mnoge trgovine već su prestale da primaju bonove za hranu podeljene radnicima umesto nedostajućeg novca, armija gladnih se umnožava.

Kada zakaže vlast, ovlada bezakonje i snajperisti zatvore građane u stanove - kriminalci stupaju u dejstvo. O pljačkama u sarajevskim prodavnicama i stanovima izbeglica gledamo stravične slike na malim ekranima. Na žalost, tako je svugde tamo gde se puca, a to se čini na gotovo celom bosansko-hercegovačkom prostoru sa nacionalno mešovitim stanovništvom. Sadašnje pogubno stanje u Bosni, verovatno, odgovara vlastodršcima. Jer, u ovim trenucima najmanje se misli o plati, radnom mestu, imetku godinama sticanom: najvažnije je sačuvati živu glavu. A sutra - kajaće se oni za ovo bezumlje - prebrojavati grobove i tragati za korom hleba za preživljavanje. Nikome rat dobro nije doneo, pogotovo ne bratoubilački, kakav se vodi u Bosni i Hercegovini. (Blagoje Komljenović)

***

JUKA PRAZINA NA ČELU "ZELENIH BERETKI" (8. april):

Na sarajevskoj televiziji prekjuče je, niko drugi do jedan Sudanac, održao Sarajlijama moralnu pridiku o tome da nije lepo krasti i pljačkati, čak i ako si gladan. Ni reči o teroru koji u ime Alaha nad neislamskim življem sprovode "zelene beretke", o čemu nam u paničnom strahu javljaju blokirani građani grada na Miljacki. O "Patriotskoj ligi naroda" počelo je javno da se govori pre nekoliko meseci kao o začetku bosanske vojske koja je, kako se smišljeno predstavljalo svetu, trebnalo da se formira po "švajcarskom modelu odbrane" uz učešće sva tri naroda i sa izrazitom neutralnom pozicijom.

Izvesni "pukovnik Bošnjak" objasnio je svojevremeno sarajevskim "Večernjim novinama" da je "Patriotska liga" sastavljena od svih naroda BiH, da je formirana pre pola godine, da se finansira prilozima građana iz inostranstva, da od naoružanja poseduje raketne sisteme "stinger" i "pancerfaust", najnovije "kalašnjikove", AK 74, "zolje", "ose", minobacače od 40 do 82 milimetra, dok je o raspoloživoj artiljeriji odbio da govori, a usput se požalio da "još nemaju mornaricu i avijaciju". Početkom marta pukovnik sa pseudonimom ocenio je da je podatak da Liga broji 50 hiljada ljudi "prilično star". Toga su građani Sarajeva postali svesni ovih dana, kada su "zelene beretke" preplavile grad i počele, bez ikakvih prepreka, teror nad svima koji se ne klanjaju Alahu.

Pažljiviji analitičari beleže da je odluka o formiranju muslimanske vojske doneta pod patronatom Alije Izetbegovića, kada je početkom juna prošle godine na sednici Kluba poslanika SDA u Sarajevu aktuelni predsednik BiH ponovio svoja ubeđenja o potrebi stvaranja muslimanske države, posle čega su čelnici ove stranke na celoj teritoriji formirali, uz političke, vojne krizne štabove. Radi ostvarenja svojih ciljeva, Izetbegović je putovao u islamske zemlje, a pre desetak dana vratio se iz Libije. Kao što su i za vreme nesvrstane Jugoslavije islamske vođe iz celog sveta zdušno pomagale BiH, tako su sada, kada je cilj da se oformi muslimanska država u Evropi bliži nego nikad, pružili islamskom vođi šta god je zatražio.

Sarajevski mediji danas o "zelenim beretkama" govore kao o "zvaničnoj vojsci suverene Bosne", dok sve ostale formacije nazivaju paravojnim. Najmilitantniji pripadnici muslimanske vojske su, kako tvrde poznavaoci bosanskih prilika, došljaci iz Sandžaka, koji su poslednjih meseci preplavili Sarajevo, gradeći velelepne vile na mestima na kojima je bilo nemoguće dobiti građevinske dozvole. Uz njih, zelenom transverzalom stigli su i muslimani gastarbajteri, čiji je predstavnik svakako moralni Sudanac koji se iz nekih razloga nalazi pozvanim da deli pridike preko malog ekrana.

Kako preživeti: Prosjak u Sarajevu, april 1992.
PHOTO: Roger Richards

Sarajevskom muslimanskom vojskom, kako se govori u dobro obaveštenim krugovima, rukovodi Juka Prazina, kriminalac svetskog renomea, dok republičku vojsku najverovatnije vode bivši oficiri JNA, koji su na vreme, osim Brozu, počeli da se klanjaju i Alahu. Od pre nešto više od osam meseci, kada su Alija Izetbegović i Stjepan Kljuić i zvanično pozvali Muslimane i Hrvate iz Bosne da se ne odazivaju regrutaciji, sa teritorije ove republike u JNA se regrutiju samo Srbi. Prema vojnim procenama od pre dvadesetk dana, na teritoriji Bosne i Hercegovine postojalo je oko sto hiljada pripadnika raznih paravojnih formacija. Sa stotrideset hiljada vojnika, JNA je poslednje decenije spadala među najjače armije u Evropi. Druga vojna oblast procenila je tada da se u muslimanskim paravojnim formacijama nalazi 60 hiljada ljudi, u srpskim "belim orlovima" 30 hiljada, dok u hrvatskim hosovcima i zengama vojuje oko 15 hiljada ljudi.

Da li su ove procene bile tačne i da li su u međuvremenu neki nacionalni redovi popunjeni i pojačani iz inostranstva, a neki oslabljeni, ostaje da se nagađa. Jasno je jedino da se iz zvaničnih bosanskih medija još jedino srpski teritorijalci nazivaju paravojskom, dok se "zelene beretke" otvoreno pedstavljaju kao vojne formacije u odbrani suverene Bosne. Ona, kako je to u svojoj Islamskoj deklaraciji zacrtao Alija Izetbegović, mora biti muslimanska država u kojoj će vladati islamski zakoni, a o tome će brinuti muslimanska vojska. Način na koji će se Alahov red u višenacionalnoj Bosni sprovesti Izetbegović nije precizirao. Važno je, kako propoveda Alah, postići cilj, na svaki način. (Zorana Šuvaković)

***

KUPRES JE PONOVO SLOBODAN GRAD (Kupres, 8. aprila):

Naše jučerašnje pretpostavke u kojima smo iznosili podatke da je samo pitanje sata kada će jedinice JNA i srpski teritorijalci ući i u sam Kupres pokazale su se opravdanim. Naime, ovoga jutra snage JNA ušle su u Kupres, iako su hrvatski mediji tvrdili da je Kupres u njihovim rukama. Posle jučerašnjih žestokih borbi za Zloselo, nadomak Kupresa, u kojima je jedan pripadnik armije izgubio život a nekoliko boraca je lakše ranjeno, hrvatske paravojne formacije su bile prinuđene na paničan beg. Prilikom povlačenja, oni su tukli po armijskim položajima iz više vrsta artiljerijskog naoružanja i snajperskih gnezda koja su bila naročito opasna. Oslobodioci Kupresa su danas zatekli vrlo oštećen centar grada u kojem su se proteklih dana vodile žestoke ulične borbe, posle kojih je armija pronašla tela dvadesetak poginulih. U podrumima stambenih objekata pronađeno je oko 500 iscrpljenih civila koji su već bili na izmaku snaga posle gotovo jednonedeljne okupacije Kupresa.

Na vapaje stanovništva da im se iz rukovodstva Republike obezbedi pomoć - do sad niko nije reagovao. Kako je danas saopštila Komanda Kninskog korpusa, u Kupresu će se formirati komanda mesta kako bi se civilni život u njemu koliko-toliko mogao normalno odvijati. Posle povlačenja iz svojih dojučerašnjih uporišta Rastičevo i Zloselo, hrvatske snage su ostavile velike količine municije i najmodernijeg naoružanja uglavnom inostrane proizvodnje, među kojima su i snajperske puške sa infracrvenim uređajima za noćno gađanje.

Očevici tvrde da među poginulim prpadnicima hrvatskih snaga nisu prepoznali meštane pomenutih sela, što upućuje na zaključak da su se na strani Hrvata borili pripadnici HOS-a iz zapadne Hercegovine i plaćene ubice iz zapadnoevropskih zemalja. Prema izvorima iz Komande Kninskog korpusa, u najnovijim borbama zarobljeno je 36 pripadnika hrvatskih oružanih formacija. Seoska naselja u kupreškoj opštini Zloselo i Osmanlije potpuno su razrušena, a oružana dejstva su nastavljena. (M. Učar)

***

BLOKIRANA BOLNICA U FOČI (6. april):

Prilazi bolnici u Foči danas su blokirani barikadama koje su organizovali pripadnici Stranke demokratske akcije, javljeno je Tanjugu iz uprave te bolnice. Prema navodima iz uprave bolnice, barikade čuvaju naoružani ljudi koji sprečavaju transport lekova i hrane i onemogućavaju pristup u bolnicu bolesnicima i osoblju. Uprava bolnice apeluje da se barikade odmah uklone i da se omogući normalan rad ove zdravstvene ustanove.

***

PREGOVORI ZA OBUSTAVU VATRE (8. april):

Juče i sinoć se žestoko pucalo u višegradskim naseljima Dobrun i Jagodina, što se graniče sa opštinom Užice. Prema obaveštenjima Kriznog štaba u odbrani srpskog naroda Višegrada tokom puščane paljbe, vođene od utorka do danas u podne, na strani srpskih dobrovoljaca niko nije poginuo, a nema ni povređenih.

U međuvremenu višegradski SDA automobilom i uz pomoć megafona poziva muslimansko stanovništvo na oružje. U Foči su sinoć bez zrna baruta, kao po dogovoru, u osvajanje nekih vitalnih i javnih objekata krenuli predstavnici SDA i SDS. Podeljen je, navodno, dobovoljno i fočanski MUP. Gužvu su iskoristili kažnjenici fočanskog KP doma iz koga je pobeglo 50 zatvorenika. U toku dana, tačnije prepodnevnih časova, u dva navrata se žestoko pucalo u Foči, a onda su u podne opštinski čelnici seli za okrugli sto kako bi smirili strasti, uklonili brojne barikade i vratili mir u Foči. Pregovaračka grupa za obustavu vatre formirana je i u Višegradu. (R. Milović)

***

GRANATE PALE NA SRPSKU TERITORIJU (8. april):

Mir, za koji su se zalagale i dogovorile na prekjučerašnjem sastanku sve zainteresovane strane, ne samo da nije uspeo da se zadrži i održi u zvorničkoj opštini - u prepodnevnim časovima muslimanski ekstremisti napali su granice srpske opštine Zvornik i tom prilikom ranili dvojicu teritorijalaca. Puca se iz minobacača kalibra 120 milimetara, artiljerijskog i streljačkog oružja. Nekoliko granata palo je i na teritoriju Srbije.

Kako su nas obavestili u stanici javne bezbednosti, danas nešto posle 16 časova otvorena je minobacačka vatra iz Zvornika sa bosanske strane na autobus "7. jula" iz Šapca koji je, krećući se kroz Mali Zvornik, prevozio izbeglice iz bratunačkog i srebreničkog kraja. Granate, kako je utvrđeno, ispaljene iz minobacača od 120 milimetara, nisu pogodile cilj. Večeras je u Srbiju prešla nepregledna reka izbeglica. Prelazi se kamionima, autobusima, privatnim automobilima, pešice. Mnogi prelaze Drinu i čamcima. Večeras je u Srbiju prešlo više od 2.000 muslimana, među kojima najviše žena i dece. (D. Pejak)

***

Pripreme za rat: Baš čaršija u proleće 1992.
PHOTO: Roger Richards
MILICIONERI SRBI PREŠLI U MUP SRPSKE BIH (8. april):

Ministar za unutrašnje poslove Srpske Republike Bosne i Hrecegovine Mićo Stanišić danas je izjavio da je 90 odsto miliconera srpske nacionalnosti već napustilo bivše Ministarstvo unutrašnjih poslova BiH i pristupilo srpskom MUP-u, javlja novoformirana novinska agencija srpskog naroda BiH SRNA.

***

"ZELENE BERETKE" BLOKIRALE PUT ZA BOSNU (Rudo, 8. aprila):

Na graničnim prelazima iz Bosne na Uvcu, nedaleko od Priboja, kao i na drugim prelazima, danas je sve bilo normalno, dok je saobraćaj između Priboja i zapadnih delova Republike Srbije prema Bosni u prekidu već drugi dan. Pucnjava u okolini Rudog, Bijelih Brda, Dobruna i sela ove komune danas se čula samo povremeno. Barikade koje su postavile "zelene beretke" Stranke demokratske akcije iz Višegrada u Dobrunu, preko kojeg se u miru odvijao saobraćaj između Bosne i zapadnih delova Srbije i severnih delova Crne Gore, još nisu otklonjene. (B.N.)

***

IZETBEGOVIĆEVO PISMO UN (Ujedinjene nacije, 8. aprila):

Predsednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović uputio je, prko austrijske misije pri Ujedinjenim nacijama, pismo predsedniku Saveta bezbednosti UN u kome zahteva hitnu intervenciju Saveta u sprečavanju rasplamsavanja sukoba u nezavisnoj republici BiH.

***

OSNOVANA NOVINSKA AGENCIJA BOSANSKIH SRBA (8. april):

"Srna" - novinska agencija bosanskih Srba koja je upravo osnovana u Sarajevu, emitovala je sinoć saopštenja za štampu u kojima se, između ostalog, javlja o teroru koji se vrši nad srpskim življem u glavnom gradu Bosne i Hercegovine - naročito na onim teritorijama koje kontroliše muslimanska milicija. Ocenjuje se da je u pitanju "zagrebački scenario - sarajevska izvedba". U prvom saopštenju koje "Srna" - skraćenica za Srpsku novinsku agenciju - emitovala sa Pala, naselja blizu Sarajeva, javlja se o smrti Ljubice Kokot, koju su, kako se kaže, "muslimanski teroristi zaklali u noći između 6. i 7. aprila u Livanjskoj ulici u Sarajevu".  Agencija kaže da se tim zločinom "želio proslaviti akt priznavanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine i da se pokaže ko je stvarni gospodar života i smrti na ovim prostorima".

"Srna" u drugom saopštenju izveštava o talasu nasilja i zločinima nad srpskim narodom, u muslimanskom delu grada Sarajeva, pri čemu se navodi da glavnu ulogu igraju terorističke grupe ustaško-fundamentalističke provenijencije. Srpska agenciija tvrdi da u ovakvim akcijama čišćenja i osvajanja institucija nu Sarajevu učestvuju najviši predstavnici republičke izvršne vlasti. Tako je, kaže Srpska novinska agencija, akcijom "osvajanja" prostorija SDK u Sarajevu rukovodio potpredsednik republičke vlade Rusmir Mahmutčehajić, kaže "Srna".

* Nastavak feljtona u utorak 20. aprila

star
Oceni
2.33
Ostali članci iz rubrike Feljton
image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (9)

Kad je "žabljački referendum" bolji

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (8)

Cunami velikih stratega

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (7)

I zvanično: Lele i kuku

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (6)

Kad sila Boga moli

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (5)

Žuta traka za Crnogorce

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (4)

Deset razloga ZA i hiljadu neistina PROTIV

Tagovi