Feljton
email Pošalji prijatelju
print Verzija za štampu Plain text Samo tekst Komentari Komentara (0)

Genocid u Srebrenici: Suđenje Radislavu Krstiću (12)

Pošalji mi buldožer sa lopatom za vađenje

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
Šaljite ljude, autobuse, buldožere: General Radislav Krstić, organizacija genocida
Šaljite ljude, autobuse, buldožere: General Radislav Krstić, organizacija genocida
Photo: EPA

Major Obrenović: Slušajte, ove zasede koje postavljam ovde gore na širokom putu i na delu Glođanskog brda - baš su me zvali pre dva minuta, tu je velika kolona Turaka, neprekidno dugačka tri kilometara, iz škole u Glođi. / General: Čekaj! Slušaj, ne možeš tako da govoriš preko telefona. Zovi Maneta, skupi sve i pošalji ih odmah sve gore

19.-20. jun 2000. godine

"V", zaštićeni svedok optužbe  

Zaštićeni svedok "V" je bio pripadnik Armije BiH. Služio je u jednici za elektronski nadzor i anti-elektronska dejstva. Kao i prethodni svedok, i "V" je radio na prisluškivanju komunikacija VRS.

"Kada bi preuzimao dužnost na početku moje smene, dobijao bih uputstva od kolega koji su radili u prethodnoj smeni u pogledu inteziteta komunikacija, vrste komunikacija, sve što se događalo u prethodnoj smeni...Nadgledali bi smo sve. I kada se konverzacija odvijala imali smo opremu da snimimo sve. Uključili bi je. Onda bi presreli konverzaciju, onda bi je transkribovali, i to je bila naša dužnost...Izveštaje bi višoj komandi slali u formi izveštaja kucanih na kompjuteru. Ako je nešto bilo posebno važno, onda bi se to prijavilo odmah telefonom."

Pretresnom veću su predočeni transkripti nekih od razgovora koji su snimljeni:

"Z: Halo.

O: Da.

Z: Ovde je Zlatar[1].Reci mi, ima li nekih komplikacija tamo u vezi četvrtog bataljona, sa tim momcima?

O: Napredovali su oko 15 kilometara (razgovor se ukršta na tom mestu)

O: Halo. Ništa nije bilo (transkript nečitak)

Z: Da.

Photo: EPA/Fehim Demir

O: I (nečitko), šta se dogodilo, dogodilo se.

Z: Imam neke informacije da je bilo nešto (nečitko) između moje (jedinice) i vas, momci.

O: Pa, bilo je.

Z: Pa, na primer prema Konjević Polju i Kospratu.

O: Nemamo informacija da je to tako.

Z: Šta ste uradili tamo?

O: Pa, slušaj. Odlučeno je ovde... i još se nikom ništa ne dešava.

Z: ...isturenom komandnom položaju ovde.

O: Molim te, mogu da te jednostavno spojim (gore?) do generala Krstića. On vodi ovaj napad."


Svedok je potvrdio da se navedena konverzacija, prema tome kako je obeležena knjiga u kojoj je ona prebačena sa tonskog na vizuelni zapis, odvijala u periodu između 26. juna i 24. jula 1995. godine. Tačan datum nije poznat.

Na pitanje zastupnika tužilaštva Endrju Kajlija da li se obično na početku snimanja ubeleži i datum snimanja, svedok je odgovorio:

"To je uobičajeno, ali desilo se da je izostavljen. To zavisi od okolnosti."  


Sledeći razgovor je presretnut i snimljen u toku istog vremenskog perioda kao i prethodni, između 26. juna i 24. jula 1995. godine. U razgovoru je general Krstić označen slovom "K".

"C: Samo trenutak. Halo. Moji momci traže dežurnog oficira za Zlatar. Da li si to ti?

X: Nisam ja, ali ja sam ovde.

C: Možeš li da ga pozoveš?

X: Da.

Z: Halo. Ovde je Krstić.

X: Ovde je Komjenović. Izvolite, gospodine generale.

K: Tražio sam da me spoje sa Krsmanovićem. Da li je on tu?

X: (nečitko) Krsmanović nije ovde, ali pretpostavljam..morate opet da pozovete dole.

K: Hajde, prebacite me opet do njega, Zlatar."

Photo: edin tuzlak

U daljem delu razgovora Krstić je obeležen sa "X", a Krsmanović sa "Y":

"X: Šta se događa sa autobusima?

Y: ...

X: Počnite odmah, i oni bi trebali da urade isto.

Y: (ne čuje se)

X: Hej, da li razumete reč odmah? Treba da počnu odmah.

Y: (ne čuje se)

X: Hajde.

Y: Samo trenutak."


U sledećem razgovoru traženi su autobusi iz Bijeljine. Datum ovog razgovora je 13. juli 1995. godine:

"X: Da li je moguće da vam mi pošaljemo oko deset autobusa iz Bijeljine?

Y: Pa, kažite im da odmah dođu. Sada ih ima oko 6.000.

X: Vojno sposobnih?

Y: Ćuti, ne ponavljaj.

X: Dobro. Onda da ih pošaljem?

Y: Da, pošalji ih. Imam tri punkta, jebi ga. Jedan je tamo gde smo bili ti i ja, onda jedan gore gde je kontrolni punkt na raskrsnici, i jedan na pola puta između kontrolnog punkta i utovarnog mesta.

Photo: edin tuzlak

X: Znači i tamo?

Y: Na svakom punktu ima otprilike 1.500 do 2.000.

X: A oni još prevoze žene i decu?

Y: Pa, ostalo ih je još nešto.

X: Mislio sam da je završeno. I mi smo tamo, na licu mesta, nema ih još mnogo.

Y: Pa, ja sam tamo baš sad.

X: Znači ima ih još?

Y: Da, upravo sam stigao odande.

X: Dobro. Onda ja treba da ih pošaljem i treba da se jave tamo u Kasabu do zadnjeg.

Y: Neka se jave na stadion.

X: Dobro, napunićemo kod Jove.

Y: Neka napune kod Kundaševića.

X: Da, to sam ja rekao. Dobro.

Y: U redu. Neka odmah krenu. Ja ću videti da li mogu da nađem još dva momka da voze.

X: Daj koliko god možeš. Mislio sam da ovde ne koristimo naš 'Dajc'.

Y: Da, znam, ja sam bio sa Radakovićem.

X: Jer stvarno nema potrebe. Oni mogu da nose mali broj, jebi ga. Nema potrebe i možda će nam trebati da prebacujemo jedinice ili nešto tako.

Y; Da, bio sam sa Radakovićem.

X: Da li je posao završen?

Y: Pa, oni su na raskrsnici, skupljaju (ih).

X: Dobro. Neka ih odvezu odmah i onda neka se vrate.

Y: Dobro. U redu. Reći ću im.

Y; Dobro, zdravo.

X: Zdravo.

Photo: Dave Maat

Sledeća konverzacija je snimljena 17. jula 1995 godine:

"Učesnici: pukovnik Milanović - dežurni oficir Palme [2].

M: Zdravo, pukovnik Milanović je ovde.

P: Izvolite pukovniče.

M: Hej, slušaj druže. Da li je tvoj buldožer negde tamo, ne buldožer nego onaj sa lopatom za vađenje, kako god da ga zoveš?

P: Jeste.

M. Pa, treba da se javi na Konjević Polje, da bude tamo za nas.

P:...

M: I gde je na terenu?

P:...

M: Nema ništa pre?

P: Ne.

M: Dobro, zdravo."

Na pitanje sudije Patriše Vold, zašto bi neko vrlo osetljive informacije saopštavao preko linije koju je moguće prisluškivati, svedok je odgovorio: "Pa, prvo, možda nisu imali druga sredstva komunikacije. Drugo, ljudi obično misle: 'Pa, neće me čuti ovaj put'. Tako da su to dve vrste razloga."

Photo: TANJUG

20. juni 2000. godine

"W" - zaštićeni svedok optužbe

Ovaj svedok radi u Agenciji za istraživanje i dokumentaciju (nekadašnja Služba državne bezbednosti, za koju svedok radi od 1982. godine). Od decembra 1994. godine je bio član jedinice za elektronsko praćenje koja je bila formirana od pripadnika SDB. I ovaj svedok je priložio nekoliko transkripte nekoliko razgovora između oficira VRS koji su prisluškivani i snimljeni.

Prvi razgovor je između osobe koja se preziva Krstić i potpukovnika Krsmanovića. Datum razgovora je 12. jul 1995. godine.

"K: Halo, je li to Krsmanović?

X: Da, izvolite.

K: Slušaj! Zapiši ovo!

X: Da.

K: Ovako, Pale, Višegrad, Rogatica, Sokolac, Han Pijesak, Vlasenica, Milići, Bratunac, Zvornik. Sad, iz svih tih mesta, ukupno 50 autobusa mora da bude na stadionu u Bratuncu do 17.00 časova.

X: U 17.00 časova na stadionu u Bratuncu.

K: Pobrini se da to bude urađeno. Da li je to jasno?

X: Razumem.

K: Produži."


Sledeći razgovor je snimljen 13. jula 1995. godine, između majora Obrenovića i neidentifikovanog generala, na releju Zvornik-Vlasenica. Major Obrenović je u razgovoru obeležen slovom "O".

"O: Gospodine generale, da li ste to vi?

G: Da.

O: Ovde major Obrenović.

G: Pozdrav.

O: Slušajte, ove zasede koje postavljam ovde gore na širokom putu i na delu Glođanskog brda - baš su me zvali pre dva minuta, tu je velika kolona Turaka, neprekidno dugačka tri kilometara, iz škole u Glođi.

Photo: Stock

G: Čekaj! Slušaj, ne možeš tako da govoriš preko telefona. Zovi Maneta, skupi sve i pošalji ih odmah sve gore.

O: Maneta?

G: Da.

O: Pa, zato sam vas i zvao.

G: Reci im da se odmah skupe i da se odvezu gore. Što je pre moguće.

O: U redu, razumem.

G: Hajde šefe, nemoj ništa da propustiš.

O: Zaustavićemo ih.

G: U redu, čuvaj se."


Advokat Petrušić, zastupnik generala Krstića, pitao je svedoka kako je u komunikaciji između Krsmanovića i izvesnog Krstića, identifikovao drugog sagovornika, kada se on tokom razgovora nije predstavio, niti ga je drugi sagovornik oslovio imenom.

"Odlično pitanje. Vidite i sami da to nije sam početak razgovora, i obično se dešava da u toku tih nekoliko sekundi dok se ne isključi dugme za pauzu, jedna, dve ili tri reči budu izgovorene, i očigledno je da su te reči izgovorene. U suprotnom, sigurno reči 'izvesni Krstić' ne bi bile tu. Druga stvar, i ponovo ću vam pomoći, je da se mi u tom periodu vremena nismo intezivno fokusirali na ovaj kanal jer smo znali da taj kanal pokriva vojska. I kada nismo imali ništa drugo da radimo, onda bi nadgledali ovaj kanal, zajedno sa njima."  

21. jun 2000. godine

"X", zaštićeni svedok optužbe

Svedok "X" je od avgusta 1994. godine bio pripadnik jedinice za elektronski nadzor i antielektronska dejstva. Njegova jedinica je bila smeštena na brdu Okresanica.

Svedok je Pretresnom Veću priložio transkripte prisluškivanih razgovora.

Datum kada je sledeći razgovor prisluškivan i snimljen je 14. juli 1995. godine. Razgovor su vodili pukovnik Cerović i izvesni Vinko.

"C: Pukovnik Cerović želi da razgovara sa njim.

V: U redu.

C: Halo.

V: Da.

C: Dobro jutro, Vinko.

V: Dobro jutro.

C: Kako si?

V: Pa, jurim okolo još od sinoć. Sinoć smo ponovo išli.

C: Gde?

V: Oni su gore na Crnom Vrhu, preko u Potočanima, Planinci, delu prema Baljkovici.

C: Uh-Uh. Misliš na one koji se spuštaju sa ove strane. Da li je tako?

V: Da, odatle i svi oni jure ka nama.

C: Ti si prvi pojurio. Pojurio si.

V: Stvarno jesam, tačno. Pa, juče smo počistili nešto više od 20 njih.

C: Uh-uh. Uh-uh. 

V: I ovog jutra smo počeli da jurimo oko 150 njih ovamo. Oni su u nekoj vrsti okruženja.  

C: I u kojoj su oblasti okruženi?

V: To je oblast Planinci-Baljkovica.

C: To znači u oblastima Planince i Baljkovice.

V: Da.

C: Dobar si ti...Vinko.

V: Da.

C: Kakvi su ti planovi za sutra za zamenu smene u Trnovu.

V: Nemam smenu za Trnovo.

Photo: Stock

C: Pa, znam da je to naređenje, da su poslao izveštaj, ipak Eskić me je upravo zvao odozgo i rekao da je bio juče negde kod tebe i da je čuo da radiš rotaciju smena.

V: Ne, radio sam zamenu smena u Nisićima.

C: Kažem ti, izveštaj koji je poslao, ne može se to uraditi...To je Krstićevo naređenje, nema rotacije smena do daljneg.

V: Bilo bi najbolje ako bi prebacili naš kompletan Korpus do SRK (Sarajevsko romanijski korpus).

C: Da, to bi bilo najbolje.

V: Ne, ozbiljno. Poslao sam ti juče izveštaj. Možeš da vidiš kakve smo gubitke pretrpeli.

C: Da, i izneo sam to Krstiću i napisao mu specijalni izveštaj baziran na tvojim povremenim i dnevnim izveštajima.

V: Da, to je tačno.

C: Da mu stavimo do znanja tako da može da kaže šefu broj 1 gore. Rekao sam da, trenutno, imajući u vidu te gubitke, ne možemo da koristimo jedinicu izvan oblasti odgovornosti.

V: Tada bi mogao da izbriše brigadu sa liste živih.

C: Pa, ako završimo ovo ovde u (Žepi?)

V: Da?

C: Onda ćemo, tu su Blagoje i ostali, i onda ćemo...

Photo: Stock

V: Onda možemo.

C: Angažovati.

V: Naravno.

C: Onda u redu. Ima li nešto novo kod tebe?

V: Pa, ništa posebno. Svi smo još uvek angažovani, jer bataljon, svaki od nas je zauzet.

C: Dobro... Molim te postavi dežurnog oficira kao i obično, jer je otišao. Štrbac je baš bio tamo.

V: Da.

C: On nije zainteresovan i ne želi da radi ništa dok je on dežurni oficir.

V: Njega sve ovo veoma zanima.

C: I ja sam imao isti utisak.

V: On uvek zna. Pre dva dana sam bio na terenu, da ti pravo kažem, mlatio okolo levo i desno, ali je on uvek znao gde sam ja.

Photo: BETA/AP Amel Emrić

C: Ja ne mogu da stupim u vezu sa komandantom. Pobogu čoveče, šta to znači da ne možeš? Rekao sam mu, uzmi kola i idi potraži komandanta.

V: Njega mrzi da živi, a kamoli nešto drugo.

C: Dobro, Vinko. Sretno, i bićemo u kontaktu.

V: Hvala ti. Čuvaj se.

C: I ako ti treba nešto, pozovi nas ovde i videćemo šta možemo da uradimo.

V: Rodžer.

C: Zdravo.

V: Čuvaj se."


21. i 22. juna 2000. godine svedočili su zaštićeni svedoci optužbe "Y" i "Z". Oba svedoka su bili pripadnici jedinice za elektronski nadzor i antielektronska dejstva ABiH. Jedinica je bila stacionirana na položajima na Majevici, Okresanici i Konjuhu, i zadatak ove jedinice je bio presretanje i nadzor komunikacija VRS.

Svedok "Z" je Pretresnom Veću priložio transkript razgovora koji su general Krstić i pukovnik Ljubo Beara vodili između 11. i 16. jula 1995. godine (svedok nije mogao da se seti tačnog datuma) .

"B: Generale, Furtula nije izvršio šefovo naređenje.

K: Slušaj, on mu je naredio da izvede tenk, ne voz.

B: Ali meni treba 30 ljudi kao što sam zatražio.

K. Uzmi ih od Tasića ili Sladojevića, ne mogu izvući više nikog za tebe.

B: Ali ja nemam ništa ovde. Trebaju mi danas, i vratiću ih večeras. Krle, moraš da razumeš. Ne mogu da ti objašnjavam.

K: Poremetiću sve na ovoj koordinati ako ih izvučem, a mnogo toga zavisi od njih.

B: Treba mi 15 do 30 ljudi sa Bobanom Indžićem. Ne mogu ništa da uradim.

K: Ljubo, ova linija nije sigurna.

B: Znam, znam.

K: Videću šta mogu da uradim, ali ću poremetiti mnogo toga. Molim te, imaš nešto ljudi ovde dole kod Nastića i Blagojevića.

B: Ali ja nemam nikog. Da imam ne bih tražio već treći dan.

K: Proveri sa Blagojevićem, uzmi njegove Crvene Beretke.

B: Oni nisu ovde, samo 4 njih je još ovde. Otišli su, jebem ih, nisu više ovde.

K: Videću šta mogu da uradim.

B: Proveri i vidi da odu do Draga.

K: Ne mogu ništa da garantujem. Preduzeću korake.

Photo: EPA/Fehim Demir

B: Krle, ne znam više šta da radim.

K: Ljubo, uzmi onda one momke iz MUP tamo gore.

B: Ne, oni neće ništa da rade. Razgovarao sam sa njima. Nema drugog rešenja nego tih 15 do 30 ljudi sa Indžićem. Oni koji su trebali da stignu trinaestog, ali nisu.

K: Ljubo, moraš i mene da razumeš, vi me momci mnogo zajebavate.

B: Razumem, ali i ti moraš mene da razumeš, da je to tada bilo urađeno, ne bi se sada raspravljali oko toga.

K: Jebi ga, sada ću ja da budem kriv.

B: Ne znam šta da radim. Ozbiljan sam, Krle. Imam još 3.500 paketa da raspodelim i nemam rešenja.

K: Videću šta mogu da uradim."

[1] Šifrovano ime za komandu Drinskog korpusa

[2] Šifrovano ime za Zvorničku brigadu

*Svedočenje preuzeto iz Biltena broj 16 Fonda za humanitarno pravo; nastavak u petak, 31. jula

star
Oceni
4.24
Ostali članci iz rubrike Feljton
image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (9)

Kad je "žabljački referendum" bolji

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (8)

Cunami velikih stratega

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (7)

I zvanično: Lele i kuku

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (6)

Kad sila Boga moli

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (5)

Žuta traka za Crnogorce

image

Feljton: Decenija nezavisnosti Crne Gore (4)

Deset razloga ZA i hiljadu neistina PROTIV

Tagovi