Entertainment Ličnosti
email Pošalji prijatelju
print Verzija za štampu Plain text Samo tekst Komentari Komentara (28)

Poruka lične prirode: Čika Gedža srpskoj deci

Etos dublji od erosa

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
Učestvovao sam u svemu što nam je došlo glave, ali se toga ne sećam: Dobrica Ćosić, zaboravan
Učestvovao sam u svemu što nam je došlo glave, ali se toga ne sećam: Dobrica Ćosić, zaboravan
Photo: FoNet/Aleksandar Koković

Dobrica Ćosić, nekadašnji državni polupisac na Titovom brodu “Galeb”, koji je nekada pisao mudrosti tipa “Biti Titov sledbenik znači imati titovski stav prema životu, titovski misliti, titovski se boriti u svome vremenu, u svojoj sadašnjosti, uvek”, da bi nešto kasnije staljinistički šinjel zamenio nacionalističkim kožuhom, uvek je ostao veran totalitarnim idejama i državnoj sisi. Od socrealizma napredovao je do nacrealizma, ideologije etničkog čišćenja i humanog preseljenja, da bi na tim pozicijama ostao do dana današnjeg. Duboko razočaran srpskom omladinom pisao je u dnevniku “U tuđem veku”: “Na temu, koji narod čime misli, može se bez preterivanja i cinizma reći da mladi srpski naraštaji misle kurcem”, što mu nije smetalo da se obrati studentima van zemlje, na njihov poziv, prigodnim pismom u kojem je potpuno zaboravio na svoju ulogu u uništenju svega što se moglo uništiti (što mu se uvek isplatilo), ali zato iz dubine svog mračnog uma poručuje mladima da nastave sa borbom protiv neprijatelja. Ovaj ratoborni uradak “borbenog pesimiste” Ćosića prenosimo u celini, sa pacifističkim međunaslovima

Ketman walk: Dobrica na putu u zaborav
Photo: Stock

POČASTIĆU VAS SA NEKOLIKO SVOJIH DB SAZNANJA, PA KO ŽIV – KO MRTAV: Pretpostavljam da vi očekujete od mene istinu o stanju srpskog naroda danas i viziju njegove budućnosti. Želim odmah da vam kažem: nisam spokojan što ću vam izgovoriti neka svoja iskustvena saznanja i ideje koje želim kritički da primite, posebno one koje svrstavam i u vašu odgovornost za sudbinu Srbije.

PATRIOTSKI ETOS, MOJ JEDINI EROS: Ako ste čitali moje romane i “Piščeve zapise”, mogli ste da zaključite da je pisac koji vam govori po uverenju skeptik i borbeni pesimist. Kao čovek takvih uverenja i patriotskog etosa osećam intelektualnu i moralnu odgovornost za sudbinu Srbije i njenog mladog naroda, pa se odavno mučim za razumnu nadu u vašu spokojnu budućnost.

NIJE LOŠE IMATI ILUZIJE I ZABLUDE, POGOTOVO KAD VAM SE DEBELO ISPLATE: Iluzije i zablude u kojima sam živeo, dovele su me pred vas, srpske studente u nedoumice: šta da ne kažem vama koji ste u težnji za naučnim znanjem, uspešnim životom, stvaralaštvom i patriotskom službom svom narodu, otišli u svet sa razvijenom naukom i bogatom kulturom?

MOJA SENKA JE MASOVNA GROBNICA: Moje životno iskustvo me opominje da vam ja, čovek 20. veka, dakle prošlosti, ne treba da imenujem vaše ciljeve i odgovornosti. Duga je senka za mnom, a pred tom senkom nisu vedri horizonti.

U KOJU GOD IDEOLOGIJU JA UĐEM, TU TRAVA NE RASTE: Vi, mladi ljudi, treba da imenujete svoje i nacionalne ciljeve, jer vaš naraštaj i onaj koji vas sledi, stvoriće društvo u kome će da živi, radi, stvara i bori se za ličnu sreću. Sve ideologije prošloga veka u porazima su okončane. Ne samo političke. Ako i Srbi imaju tešku sadašnjicu i neizvesnu budućnost, oni imaju burnu i bogatu prošlost koja se mora kritički, savesno da sagledava i uviđaju zablude i greške u nacionalnoj i državnoj politici koje danas uslovljavaju vašu sudbinu.

REČENICA MI JE MALO INVALIDNA NE ZATO ŠTO SAM NEPISMEN, NEGO ZATO ŠTO SAM SE DO KOSKE IDENTIFIKOVAO SA INVALIDNOM SRPSKOM DRŽAVOM: Prošlost niti može, niti treba da se u bilo kom vidu vrati, ali mora da se dobro zna i razume kako bi se zasnovao kolektivni istorijski razum i građanska samosvest.

MOJ VRCAVI KETMAN WALK: Istorijska i životna kriza srpskog naroda i njegove danas invalidne države, nije uzrokovana samo konačnim slomom Jugoslavije i njenog titoističkog poretka, iako ti porazi i danas posledično deluju na sveukupni život srpskog društva. U poretku Titove Jugoslavije nisu postojale slobode za istine o njenoj stvarnosti. Funkcionisao je totalan ketman, osobito srpskih komunista.

NACIONALIZAM JE LEGITIMAN KAO GENOCID: Poredak neslobode, laži i hipokrizije mogao je samo silom i diktaturom da se održava. Čim je umro vlasnik te sile, njegova država je ušla u agoničnu krizu i vreme propadanja. Titoizam i njegov samoupravni poredak, nije rušen antisocijalističkim argumentima, nego njenim imanentnim energijama, životno neodrživom ideologijom i državnim ustrojstvom pravno zasnovanim na brionskom ustavu 1974. godine, a rušen je legalnim, duboko ukorenjenim nacionalističkim ideologijama.

DA VAM ČIKA GEDŽA KAŽE: Petooktobarski prevrat 2000-te godine, izveden narodnim gnevom i sa snažnom podrškom stranih obaveštajnih službi, bio je ideološki heterogen i sa nekompetentnim vođstvom. Jedan autarhičan supružnički režim, prožet korupcijom i kriminalom, a izolovan od evropskih i svetskih političkih tokova, smenio je poredak koji se samoproglasio “novom demokratskom vlašću”.

NAROD BEZ MANA SKLON JE OBMANAMA: Taj poredak nije ispunio očekivanja i nade izmučenog i osiromašenog naroda Srbije. Brzo se uvidela nova velika obmana srpskog naroda.

NIJE SVE TAKO CRNO, BELI MI SE FRIZURA: Najpozitivniji ishod te neostvarene demokratske revolucije je izlazak iz međunarodne blokade i politički povratak Srbije u svetsku zajednicu naroda. Drugi pozitivni ishod petooktobarskog prevrata je ostvarenje značajnih političkih sloboda u javnom govoru, štampi i televiziji.

Otac i tajkun nacije: Dobrica Ćosić i Miroslav Mišković, Vukov sabor u Tršiću
Photoarhiva: Vukov sabor

OVO MI JE DIKTIRAO MOJ VELIKI PRIJATELJ MIŠKOVIĆ: Ali ta “nova demokratska” sloboda, nije bila sloboda samo za ljudsko dobro i društveni razvoj nego i sloboda za nepoštenje, korupciju, pljačku društvene i državne imovine.

EVO ZAŠTO SAM SVEČANO OTVORIO DELTA CITY: Stupili smo u tranziciju titoističko-socijalističkog poretka u pljačkaški, kriminalizovan kapitalizam, u kome je brzo stagnirala i opadala proizvodnja u industriji i poljoprivredi, a tržište se liberalizovalo na postulatima neoliberalističkog kapitalizma koji je stremio u globalizam.

KAD GOD SRLJAMO U PROPAST, MENI JE TOPLO OKO SRCA: Umesto pravne, prosvećene i jeftine države, stvorena je partokratska, partijsko-klanska država sa mastodontskom administracijom i političkom birokratijom koja ima feudalna prava na vlast. Srbija je brzo siromašila, primitizovala se, nezaustavivo padala u ponor biološkog, ekonomskog, kulturnog i moralnog propadanja. Društvom je zavladala nezaposlenost, korupcija, nerad i bekstvo u svet za posao, normalan, radan, stvaralački i kvalitetan život.

UČINIO SAM SVE ŠTO JE U MOJOJ MOĆI DA TALENTOVANI LJUDI POBEGNU U INOSTRANSTVU, TAKO DA I DALJE MOGU DA GLUMIM VELIČINU: Danas u svetu živi i radi više od četvrtine srpske populacije, u kojoj su stotine hiljada visokoobrazovanih mladih ljudi, a statistike pokazuju da danas većina školovane mladeži želi da se iseli iz Srbije. To odlivanje pameti, znanja i mašte, što u razvijenim zemljama predstavlja intelektualni kapital koji u strukturi kapitala zauzima visoko mesto i preovlađujuću ulogu, predstavlja, možda, najveći poraz u poslednjim decenijama Srbije.

PREPOROD, MOJ OMILJENI ROD VOJSKE: Te i druge još drastičnije negativne činjenice sa zastrašujućom demografskom regresijom, ubedljivo dokazuju da se srpski narod, sa kulturom starom osam vekova, nalazi na putu svog nestajanja ako što pre i svim snagama ne stupi u preporod.

SRPSKI NAROD JE NA SAMRTI, ALI SE JA I DALJE DOBRO DRŽIM: Imenujući, po svom uverenju, glavne uzroke životne krize srpskog naroda, činim to sa neskromnom namerom da vas zamislim i podstaknem na zasnivanje svog pogleda na stanje Srbije i prevazilaženje njene zaostalosti i nihilizma koji obuzima mladi narod Srbije.

BIO SAM JUGOSLOVEN I STALJINISTA DA BIH DOBIO VILU NA DEDINJU, ODAKLE SAM POSLE PODRIVAO NEPRIJATELJA IZNUTRA: Osnovni činioci srpskog nazadovanja i poraza u 20. veku su ideologije jugoslovenstva i boljševičko-staljinističkog socijalizma.

ZAŠTO NIKO NEMA RAZUMEVANJA ZA ETNIČKO ČIŠĆENJE, HUMANO PRESELJENJE, MASOVNA SILOVANJA, PROTERIVANJE I GENOCID – PITAM SE VEĆ VEKOVIMA: Političko, ekonomsko i civilizacijsko nerazumevanje sveta u kome smo postavljali i nameravali da rešimo svoje nacionalno i državno pitanje, izrazilo se u nerealnoj politici, u neuvažavanju odnosa snaga u svetu i vlastitih mogućnosti.

AKO NE RAČUNAMO MOJE ROMANE, ČITAV DVADESETI VEK MOŽEMO SLOBODNO DA IZBRIŠEMO: Neuvažavanje vremenskih uslovnosti i istorijske konstelacije sveta u kome smo pokušavali i morali da rešimo svoja životna pitanja, izrazilo se u nenadoknadivom kašnjenju za rešavanja neodložnih nacionalno-državnih i društveno-civilizacijskih problema; dakle, kasnilo se u svemu što je trebalo učiniti za opšte dobro. Tako se gubilo istorijsko vreme i izgubio čitav 20. vek nacionalnog razvoja i civilizacijskog preporoda.

Ilustracija: diskoteka3d.blogspot.com

NEŠTO MALO O MOM PRIRODNOM OKRUŽENJU: Razorenost društvenog i duhovnog bića i nacionalnog etosa, izrazila se u opštoj korupciji, patriotskoj i socijalnoj neodgovornosti građana - pojedinca prema svojoj zajednici i svemu što je opšte, društveno i državno. Antropološka i mentalitetska dekadencija, ispoljila se u lenjosti, bahatosti, prostaštvu, nemoralu i hedonizmu bogatih.

MRZIM KULTURU, NAUKU I PROSVEĆENOST, SAMO NE SMEM NIKOME DA KAŽEM: Zapanjujuće je dugotrajno neuvažavanje kulture, nauke i prosvećenosti kao prvorazrednih činilaca društvenog razvoja i kvalitetnog duhovnog života ljudi.

NE MOGU NI JA SVE SAM: Životno pitanje Srbije je nedostatak i neafirmisanost sposobnih, kompetentnih i savesnih ljudi na svim rukovodećim položajima u vlasti, privredi, prosvetnim, naučnim, zdravstvenim i kulturnim ustanovama.

NAROD KOJI PROPADA, MOJA JEDINA SPISATELJSKA NADA: Završavam ovo pismo vama, studentima koji studirate u inostranstvu, sa ubeđenjem da ste saglasni sa mnom da srpsko društvo treba da postane prosvećeno, kulturno, stvaralačko. Ako to ne postanemo, nestajemo kao značajna evropska nacija.

DOZVOLITE DA VAM KAŽEM JOŠ NEKOLIKO BANALNIH REČENICA O NEČEMU: Prijatelji, nadam se da ste saglasni sa mnom da preživljavamo duboku istorijsku krizu sa neizvesnom budućnošću. Ali, još nismo saglasni i spremni kako da zaustavimo svoje nazadovanje i krenemo u napredovanje i preporod. Na početku ovog mog obraćanje vama, srpskim studentima koji u inostranstvu studirate, obećao sam vam da neću ideološki i paternalistički da vam imenujem opšte, društvene i nacionalne ciljeve kojima treba da težite da biste pobedili sadašnjicu i osvojili nešto spokojniju budućnost od budućnosti koju su imali vaši očevi i dedovi. Ali ne mogu da oćutim iskustveno saznanje: vreme krize je vreme i najgorih i najboljih ljudi. Vreme krize i poraza je i vreme ljudskih podviga i pobeda. A oni se nalaze u velikim i razumnim ciljevima i kretanjem na daleke i teške puteve. Najduži trenuci ljudske sreće su u tim ciljevima i na tim putevima.

Photo: diskoteka3d.blogspot.com

OKRUŽENI SMO NEPRIJATELJIMA KOJI NAM POMOĆU KLETIH ČINJENICA RADE O GLAVI: Univerzalni postulat ljudskog bivstvovanja i našeg opstajanja je borba. Borite se! Organizujte se u bratstvo istine za širenje istorijske istine o svom narodu koga je demonizovao i ozločinio neprijatelj. To je uslov našeg časnog opstajanja. To je vaša životna misija, ljudska, intelektualna, patriotska. Hleb i istina isto su nama danas.

SUNCE TUĐEG NEBA NE OSTAVLJA OPEKOTINE KAO OVO NAŠE: Sto pametnih i hrabrih, obrazovanih i poštenih Srba, ako se organizuju i žrtvuju za opšte dobro, mogu da preporode i spasu Srbiju. Vratite se u otadžbinu da se borite za preporod i spas Srbije!

*Svi citati preuzeti u mahnitom originalu iz “Večernjih novosti”; međunaslovi privatno vlasništvo UG “Odrodi nacije”


star
Oceni
3.49
Ostali članci iz rubrike Ličnosti
Tagovi