Ekonomija Vesti
email Pošalji prijatelju
print Verzija za štampu Plain text Samo tekst Komentari Komentara (0)

Zakon o budžetskom sistemu usvojen bez javne rasprave

Javne finansije skrivene od javnosti

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
Photo: Medija Centar

Usvajanje sistemskih zakona nedopustivo je da se odvija bez javne rasprave i po hitnom postupku, složili su se poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić i Koalicija za nadzor javnih finansija. Upravo po hitnom postupku i bez javne rasprave Skupština Srbije je 16. jula usvojila Zakon o budžetskom sistemu koji je trebalo da omogući da parlament i javnost bolje kontrolišu način na koji Vlada koristi javna sredstava i troši državni novac

Šabić je na konferenciji za novinare Koalicije za nadzor javnih finansija kazao da zakon koji nosi prefiks sistemski ne može da se usvaja na brzinu i po hitnom postupku, ,,jer on pretpostavlja duži period pripreme i širi krug subjekata bi trebalo da učestvuje u njegovoj pripremi. Potpuno je neshvatljivo da je neko napisao zakon koji u preko 100 članova ne sadrži reč javnost", istakao je Šabić.

Poverenik je rekao da je Koalicija za nadzor javnih finansija ponudila devet amandmana na predlog zakona, od čega je Odbor za finansije Skupštine Srbije usvojio dva. ,,Usvojeni su amandmani koje nije bilo moguće odbiti. Jednim je u zakon uveden princip javnosti, a drugi se tiče terminološke promene", rekao je Šabić.

Demokratska vlast, ima obavezu da što više informacija o svom radu učini dostupnim javnosti, a ,,boljeg i jeftinijeg načina od interneta nema. Sve te informacije pripadaju građanima Srbije, jer su ih oni unapred platili, plaćajući poreze i doprinose", istakao je Šabić.

Direktorka Centra za razvoj neprofitnog sektora Jasna Filipović naglasila je da bez javnosti ne može da se meri da li je budžet bio efikasan, racionalan i efektivan. Ona je istakla da se jedan od amandmana Koalicije odnosio na prelazak na planski budžet od 2012. godine umesto 2015, što je Vlada predložila a Skupština usvojila.

Prema njenim rečima ,,u programskom budžetu se jasno mogu videti ostvareni rezultati i za koju namenu su sredstva potrošena. Javnost mora biti obaveštena o svim fazama budžetskog procesa, jer našim sredstvima neko raspolaže. Na brzinu usvojenim zakonom nije obezbeđen mehanizam za ostvarenje uvida javnosti u tokove javnioh finansija", kazala je Filipovićeva. Ona je istakla da princip javnosti mora biti dosledno sproveden kako prilikom kreiranja i donošenja, tako i tokom izvršenja budžeta i donošenja završnog računa.

Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo upozorila je da je način na koji je donet Zakon o budžetskom sistemu predstavlja sve češću praksu vlasti. Ona je rekla da je u pitanju kršenje ustavom garantovanih prava građana i najavila podnošenje zahteva Ustavnom sudu za ispitivanje ustavnosti tog akta usled proceduralnih nedostataka.

,,Na sednici skupštinskog Odbora za finansije još jednom je demokratski proces podređen principu vezanog mandata i partijske poslušnosti“ rekla je Jelinčićeva i posebno istakla ,,problem odlaganja primene programskog budžeta koji predstavlja antikrizni i razvojni instrument za razliku od postojećeg linijskog budžeta koji razvojnu ulogu ostvaruje samo delimično i slučajno, a ne na jedan koherentan i sistematičan način.“

,,Ne treba posebno ni pominjati da je nemogućnost precizne kontrole i uvida u način kako se troše sredstva budžeta jedan od osnovnih izvora korupcije“ rekla je Jadranka Jelinčić.

Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava upozorio je da ,,sistematsko ignorisanje principa javnosti predstavlja tihu suspenziju demokratije u Srbiji.“ On je citirao programske postulate Demokratske stranke gde se kao osnovni cilj te vladajuće partije ističe kontrola i participacija javnosti u poslovima od javnog značaja što se u prvom redu odnosi na aktivnost zakonodavne i izvršne vlasti. On je upozorio vladajuće aktere da građani Srbije nisu glasali sa sadašnju vlast da bi ih ona isključila iz procesa donošenja odluka i da bi im onemogućila uživanje osnovnih političkih prava i sloboda koje su Ustavom garantovane.

 

star
Oceni
4.57
Ostali članci iz rubrike Vesti
Tagovi