Društvo
email Pošalji prijatelju
print Verzija za štampu Plain text Samo tekst Komentari Komentara (2)

Kvislinška Srbija: Dokumenti i novinski članci 1941. godine

Jevreji i Cigani dobili trake

Veličina slova: Decrease font Enlarge font
Photo: www.holokaust.rs

NAREDBA KOJA SE ODNOSI NA JEVREJE I CIGANE – Jevreji § 1 […] Jevrejinom se smatra svako lice koje vodi poreklo od najmanje tri jevrejska pretka […] Kao Jevreji se smatraju i Jevreji melezi od jednog ili dva jevrejska pretka […] Isto tako se smatraju Jevrejima i jevrejski melezi koji su venčani Jevrejkom ili koji stupe u brak sa Jevrejkom. § 2 Jevreji se imaju prijaviti u roku od dve nedelje posle objave ove naredbe srpskim policijskim prijavnim vlastima […] § 3 Jevreji su dužni obeležiti se. Oni moraju nositi na levoj ruci žutu traku sa natpisom ’Jevrejin’. § 4 Jevreji ne mogu biti javni službenici. Njihovo uklanjanje iz ustanova moraju odmah da izvrše srpske vlasti. § 5 Jevrejima ne može biti dozvoljeno upražnjavanje prakse advokata, lekara, zubnog lekara, veterinara i apotekara. Jevrejski advokati koji su dosad imali advokatsku praksu ne smeju više izaći pred sud ili vlasti kao zastupnici. Jevrejskim lekarima i zubnim lekarima se oduzima praksa, u koliko se ne radi o lečenju Jevreja. Na ulazu u ordinacije mora biti istaknuto jevrejsko poreklo i zabrana lečenja Arijevaca […] § 18 Cigani se izjednačuju sa Jevrejima. […] § 19 Ciganom se smatra ono lice koje vodi poreklo od najmanje tri ciganska pretka. Sa ciganima se izjednačuju ciganski melezi koji vode poreklo od jednoga ili dva ciganska pretka i koji su oženjeni cigankom ili stupe u brak sa cigankom. § 20 Za obeležavanje cigana nose se trake koje moraju isto tako biti žute i nose natpis ’Ciganin’

Maj 1941. godine
 
IZJAVA KOMESARA ZA UNUTRAŠNJU UPRAVU U SRBIJI – …Odlukom vojnog zapovednika u Srbiji uspostavljena je civilna uprava u našoj zemlji i nama je povereno da vodimo pojedine struke državne uprave […] Verujemo, da će ceo naš narod odobriti našu odluku, jer on je bio za iskrenu i lojalnu saradnju sa svojim velikim susedom, nemačkim narodom, sa kojim je bio u prijateljstvu i vazda održavao prisne privredne i kulturne veze. […] Imamo obećanje vojnog zapovednika, da će nas on u našem budućem naporu voljno i svesrdno pomoći. Mi smo mu zahvalni na ovom obećanju kao i na izjavi da se od nas neće ništa zahtevati […] da naša služba treba da bude zemlji i narodu, a prema nemačkoj upravi iskrena i lojalna. Dali smo reč, da ćemo tako postupati u ime svoje i u ime svoga naroda. Zahvalni smo na korektnom držanju nemačke vojske prema našem narodu sa punim uverenjem, da isto osećanje gaji ceo narod. (Milan Aćimović, Risto Jojić, Dušan Letica, Dušan Pantić, Momčilo Janković, inž. Milosav Vasiljević, dr Lazar Kostić, dr Stevan Ivanić, inž. Stanislav Josifović, Jeremija Protić, Novo vreme, 16. maj 1941.)
 
NOVO VREME – Novo vreme ima zadatak da popuni prazninu koja je nastala u našoj štampi prestankom izlaženja beogradskih listova Politike, Vremena i Pravde. Svest o korisnosti, u istini nužnosti, da srpska javnost u sadašnjim prilikama dobije svoj list koji će joj verno tumačiti sve potrebe nove stvarnosti […] bila je odlučujuća po pokretanje lista […] Novo vreme je uvereno da će na taj način najbolje doprineti sređivanju prilika kod nas, kako bi naš narod što pre zauzeo odgovarajuće mesto pod okriljem Velikog Nemačkog Rajha. (Novo vreme, 16. maj 1941.)
 
RED I RAD – …Danas je Beograd pun naroda. Nemački vojnici su pomešani s našim ljudima. Terase kod ’Ruskog cara’ i Kod ’Milanovića’ su zajednički posećivane. (Novo vreme, 16. maj 1941.)
 
SPORT – DUBAC, MANOLA I LEHNER DOBILI PONUDU OD ZAGREBAČKOG ’GRAĐANSKOG’ (Novo vreme, 16. maj 1941.)
 
SPORT – S.K. ’JUGOSLAVIJA’ ĆE PROMENITI IME ALI SE JOŠ NE ZNA KAKO ĆE SE ZVATI (Novo vreme, 16. maj 1941.)
 
NAŠ PUT – …Mi smo se našli u jednom nezavidnom položaju prema Velikom Nemačkom Rajhu u koji Vođa Rajha nije želeo da nas stavi i da nas vidi. […] Nama je bila pisana druga sudbina. Mi nemamo prava da za ovu koja nas je snašla krivimo nekog izvan nas. (Novo vreme, 17. maj 1941.)

Sve je spremno za istrebljenje: Nedić raportira Hitleru
Photo: forum.krstarica.com

MESTO U ŠIRINU, U DUBINU! – …’Narodi, kaže veliki Vođa Rajha, ne propadaju zato što izgube rat, već zato što izgube onu otpornu snagu koja je svojstvena samo čistoj krvi’. Te duboke reči mogu da nam služe kao putokaz. (Novo vreme, 18. maj 1941.)
 
PRETSTAVE UMETNIČKOG POZORIŠTA NA KOLARČEVOM UNIVERZITETU –
…Umetničko pozorište na Kolarčevom univerzitetu daje danas […] u vidu ’Veselog popodneva’ tri odlične i duhovite komedije. (Novo vreme, 18. maj 1941.)
 
REPERTOAR BIOSKOPA – ’Kasina’ danas u 1.30, 3.30 i 5.30 najlepša žena Evrope slavna i nenadmašna zvezda LA JANA kao egzotična brazilijanska igračica Konča u šlager premijeri punoj igre, pesme, rumbe i karioke ’ZVEZDA RIO’. […] ’Union’ […] ’MAJČINA LJUBAV’ (Mutterliebe). […] ’Avala’ […] ’JAČA OD LJUBAVI’ (Stärker als die Liebe). (Novo vreme, 18. maj 1941.)
 
BEOGRADSKA PUBLIKA OPET PUNI BIOSKOPSKE DVORANE – …Za razliku od pređašnjeg, predratnog repertoara, u kome su drama i tragedija zauzimale prvo mesto, danas je najomiljenija komedija, po mogućstvu muzička komedija. […] Bioskop ’Beograd’ postao je ’Soldaten-kino’ i u njemu se prikazuju samo filmovi za nemačke vojnike. […] Vlasnici bioskopa ne mogu da se potuže na posao. (Novo vreme, 19. maj 1941.)

KNJIGE SE U BEOGRADU KUPUJU SADA VIŠE NEGO PRE RATA – …Ljudi ulaze u radnju i pre no što kažu šta žele, pomoćnik ih pretiče: ’Nemački u 100 lekcija’!? Da, u većini slučajeva to je. (Novo vreme, 20. maj 1941.)
 
SPORT – ’BSK’ ĆE U SREDU VEROVATNO IGRATI TRENING UTAKMICU SA JEDNIM TIMOM NEMAČKE VOJSKE U KOME IGRAJU NEKOLIKO IGRAČA BERLINSKE ’TENIS BORUSIJE’ (Novo vreme, 20. maj 1941.)
 
SPORT – FUTBALSKI SUSRET NEMAČKA-HRVATSKA ODRŽAĆE SE 15 JUNA U BEČU (Novo vreme, 20. maj 1941.)
 
KOMESAR ZA MINISTARSTVO FINANSIJA PROPISAO JE UPUTSTVO ZA OBRAČUN I ISPLATU PRINADLEŽNOSTI DRŽAVNIH PLATEŽNIKA I MATERIJALNIH RASHODA. JEVREJIMA DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA POČEVŠI OD 1. MAJA NE SMEJU SE VRŠITI NIKAKVE ISPLATE – Komesar za Ministarstvo finansija g. Dušan Letica propisao je juče sledeće uputstvo za obračun i isplatu prinadležnosti državnih platežnika […] 13) Jevrejima državnim platežnicima počevni od 1 maja 1941 godine ne smeju se vršiti nikakve isplate. (Agencija Rudnik, Novo vreme, 22. maj 1941.)
 
FOTOGRAFI KOJI MOGU DA RADE ZA PRIPADNIKE NEMAČKE VOJSKE – Sledećih 10 fotografa imaju nalog da rade za pripadnike vojske (vermaht) […] Svi ostali beogradski fotografi ne smeju primati redove pripadnika vojske (vermaht). Ko protivno uradi biće kažnjen. (Okružna komanda-Krajskomandantura, Novo vreme, 22. maj 1941.)

Omiljeni autor: Jozef Gebels
Photo: Stock

ZNAČAJAN ČLANAK MINISTRA RAJHA G. DR GEBELSA O ULOZI SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA (Novo vreme, 23. maj 1941.)
 
STANOVNIŠTVU BEOGRADA – Od strane nemačke oružane sile sve češće su žalbe da civilno stanovništvo u odnosu sa nemačkim oficirima i vojnicima ne pokazuje njima dužnu pažnju i poštovanje. Naročito se sve više primećuje da jedan veliki deo stanovništva u pešačkom saobraćaju ne pokazuje nimalo sklonosti da se ukloni nego često na drzak način preprečava put. Krajskomandantura upozorava stanovništvo da će se ubuduće protiv istupa ove vrste postupiti sa svom strogošću. (Krajskomandantura, Novo vreme, 23. maj 1941.)
 
ČASOVI NEMAČKOG JEZIKA ZA NAŠE ČITAOCE – Od sutrašnjeg broja počinje Novo vreme da objavljuje časove nemačkog jezika, lako pisane, pristupačne svakome […] Nadamo se da će našim čitaocima biti od koristi ovaj mali, a laki kurs i da će oni najvredniji uskoro već moći da se na nemačkom sporazumevaju, a docnije i da čitaju novine i knjige. (Novo vreme, 24 maj 1941.)
 
OBJAVA – Jevreji ne mogu biti telefonski pretplatnici; osim toga im je zabranjena i upotreba tuđih telefona. Ko prekorači ovu naredbu biće strogo kažnjen. (Okružna komanda-Krajskomandantura, Novo vreme, 24. maj 1941.)
 
UREDBA O ŠTAMPI U SRBIJI – …§ 2 Dozvola za obavljanje uredničkog poziva sme da se izda samo ako dotični: 1. nije Jevrejin ili Ciganin ili ako nije oženjen Jevrejkom ili Cigankom. (Vojni zapovednik u Srbiji, Novo vreme, 24. maj 1941.)
 
UREDBA O VOĐENJU POZORIŠTA – …§ 2 […] Jevreji i Cigani, kao i lica koja se nalaze u braku sa Jevrejima i Ciganima, ne mogu da dobiju dozvolu za vođenje preduzeća iz § 1 .[…] § 3 Molbe za dozvolu imaju da se podnesu na nemačkom jeziku u tri prepisa Vojnom zapovedniku u Srbiji. Molbe imaju da sadrže sledeće podatke: […] 2. Pismenu izjavu molioca da ni on ni njegova zakonita žena nisu Jevreji ili Cigani. […] 8. Pismenu izjavu molioca da ni zamenici ni njihove žene nisu Jevreji ni Cigani. […] § 4 Dela jevrejskih autora i kompozitora ne smeju se prikazivati. § 5 […] Jevreji i Cigani kao i lica koja se nalaze u braku sa Jevrejima i Ciganima ne smeju da rade niti da budu uposleni u preduzeću po § 1. (Vojni zapovednik u Srbiji, Novo vreme, 25. maj 1941.)
 
UREDBA O RADU BIOSKOPA I IZNAJMLJIVANJU FILMOVA –
…§ 2 […] Jevreji i Cigani, kao i lica koja se nalaze u braku sa Jevrejima i Ciganima, ne mogu da dobiju dozvolu za vođenje preduzeća iz § 1. […] § 3 […] Molbe imaju da sadrže sledeće podatke: […] 2. Pismenu izjavu molioca da ni on ni njegova žena nisu Jevreji ni Cigani. (Vojni zapovednik u Srbiji, Novo vreme, 25. maj 1941.)
 
UREDBA O KABARETIMA I VARIETEIMA – …§ 3 […] Molbe imaju da sadrže sledeće podatke: […] 2. Pismenu izjavu molioca da ni on ni njegova zakonita žena nisu ni Jevreji ni Cigani. (Vojni zapovednik u Srbiji, Novo vreme, 25. maj 1941.)
 
ŠTA JE NAĐENO U MASONSKOJ LOŽI – Prilikom zatvaranja masonskih loža u Hrvatskoj, ustaši su između ostalog našli veoma zanimljiva dokumenta koja ukazuju na veze između bivših jugoslovenskih političara i Jevreja. (Novo vreme, 26. maj 1941.)

Photo: deliciouslyfictitious.com

NAREDBA UPRAVNIKA GRADA BEOGRADA O PRIKRIVANJU JEVREJSKIH POKRETNIH STVARI – Ustanovljeno je da izvesna lica arijevskog porekla u Beogradu prikrivaju razne pokretne stvari koje su svojina Jevreja. Mnogi su ovakve stvari, da bi bile sačuvane od zaplene, kupili, uzeli na poslugu ili uopšte prikrili, dok su neki, u istom cilju […] jevrejske stvari prisvajali, ili su se useljavali u jevrejske stanove […] Pošto se jevrejskom imovinom ima smatrati sve ono što je do 6 aprila o.g. pripadalo Jevrejima […] naređujem: Da sva lica iz Beograda, koja kod sebe imaju jevrejskih stvari, pribavljenih ma na koji način, prijave ove stvari, u roku od 5 dana po objavljivanju ove naredbe, Odeljenju specijalne policije Uprave grada Beograda […] Svi oni koji u određenom roku ne bi postupili po odredbama ove naredbe biće predvedeni na nadležno mesto radi kazne. (Drag. Lj. Jovanović s. r. upravnik grada Beograda, Novo vreme, 26. maj 1941.)
 
NAREDBA – Svi Jevreji nastanjeni u Beogradu, dužni su u roku od pet dana predati svoje radio aparate, hladnjake, kao i električne aparate za hlađenje. […] Oni Jevreji, koji ne postupe po ovoj naredbi biće kažnjeni najtežom kaznom. (Drag. Lj. Jovanović, predsednik opštine i upravnik grada Beograda, Novo vreme, 27. maj 1941.)
 
REPERTOAR BIOSKOPA – …’Rex’ […] danas u 1.30, 3.30 i 5.30 čas. Najveći film svih vremena. […] ’MARIKA’ Najduhovitija šlagerkomedija sezone puna prekrasnih pesama, divne muzike, neodoljivog humora i tempa. Režija najslavnijeg režisera Geza F. Bolvaria. Dodatak: najnoviji žurnal. ’Drina’ […] Filmska opereta-muzike-humora i zabave ’U CARSTVU LJUBAVI’ (’LAND DER LIEBE’) […] Dodatak: 1. Žurnal i 2. Vazdušno oružje Nemačke. ’Balkan’ danas […] ’KARNEVAL NA RAJNI’ (Tri luda dana) ’KARNEVAL AM RHEIN’ (Drei tolle Tage). Veseli film koji će svakog nasmejati do suza. Dodatak: Univerzum žurnal i nemačka oružnica. (Novo vreme, 27. maj 1941.)
 
NA DAN SVOJE SLAVE DELIĆE BEOGRADSKA OPŠTINA HRANU I HLEB SIROTINJI – Sutra, za Spasovdan, na dan svoje slave, Opština grada Beograda podeliće sirotinji beogradskoj besplatno hranu i hleb. Pravo na ovo imaju svi izuzev Jevreja i Cigana. (Novo vreme, 28. maj 1941.)
 
SPORT – SEOBA IGRAČA B-SKA. LEHNER NE ZNA DA LI ĆE U ZAGREB ILI OSEK, A MANOLA MISLI DA SE PRIJAVI ZA NEKI ITALIJANSKI KLUB (Novo vreme, 29. maj 1941.)
 
NA NOVOM PUTU – …U čemu je onda sadržina tog novog poretka, toga stanja stvari protiv koga su koalizirale demokratije i doživele poraz? U prvom redu on je u svesti etnički i rasno istih elemenata da pripadaju jednom pravno organizovanom društvu koje se naziva narodnom državom. (dr Lazar Prokić, Novo vreme, 31. maj 1941.)
 
Jun 1941. godine

USTANOVLJEN JE ZAKONODAVNI SAVET KAO SAVETODAVNI ORGAN KOMESARA MINISTARSTVA PRAVDE – …Novoustanovljeni Zakonodavni savet ima za dužnost da sa stručne strane i pravne pregleda i ocenjuje projekte uredaba i pravilnika i uopšte daje svoje pravno mišljenje po pitanjima zakonodavno-pravne prirode. […] Zakonodavni savet sastoji se od profesora univerziteta, sudija viših sudova i advokata […] G. komesar Ministarstva pravde postavio je […] za članove Saveta ova lica: g. dr Živojina Perića […] Rusomira Jankovića […] dr Dragutina Jankovića […] Božidara Prokića […] Miloša Jovičića […] dr Iliju Pržića […] dr Adama Lazarevića […] Tomu Milosavljevića […] Zakonodavni savet izabrao je za pretsednika g. dr Živojina Perića, profesora univerziteta u penziji. (Đ. I. Novo vreme, 1. jun 1941.)

Photo: www.holokaust.rs

NAREDBA KOJA SE ODNOSI NA JEVREJE I CIGANE – …I Jevreji § 1 […] Jevrejinom se smatra svako lice koje vodi poreklo od najmanje tri jevrejska pretka […] Kao Jevreji se smatraju i Jevreji melezi od jednog ili dva jevrejska pretka […] Isto tako se smatraju Jevrejima i jevrejski melezi koji su venčani Jevrejkom ili koji stupe u brak sa Jevrejkom. § 2 Jevreji se imaju prijaviti u roku od dve nedelje posle objave ove naredbe srpskim policijskim prijavnim vlastima […] § 3 Jevreji su dužni obeležiti se. Oni moraju nositi na levoj ruci žutu traku sa natpisom ’Jevrejin’. § 4 Jevreji ne mogu biti javni službenici. Njihovo uklanjanje iz ustanova moraju odmah da izvrše srpske vlasti. § 5 Jevrejima ne može biti dozvoljeno upražnjavanje prakse advokata, lekara, zubnog lekara, veterinara i apotekara. Jevrejski advokati koji su dosad imali advokatsku praksu ne smeju više izaći pred sud ili vlasti kao zastupnici. Jevrejskim lekarima i zubnim lekarima se oduzima praksa, u koliko se ne radi o lečenju Jevreja. Na ulazu u ordinacije mora biti istaknuto jevrejsko poreklo i zabrana lečenja Arijevaca. […] § 6 Za popravku ratom nastalih šteta postoji za Jevreje oba pola u starosti od 14 do 60 godina prinudni rad. […] § 7 Jevrejima je zabranjeno posećivanje pozorišta, bioskopa, mesta za razonodu svake vrste, javnih kupatila, sportskih priredaba i javnih vašara. Posećivanje gostiona takođe je zabranjeno. […] § 8 Jevreji ne mogu biti vlasnici vaspitnih ili zabavnih ustanova ili da budu u njima zaposleni. […] § 11 Jevreji i supružnici Jevreja moraju u roku od 10 dana […] preko nadležne opštine svog mesta stanovanja ili prebivanja prijaviti Okružnoj komandi svoj imetak sa naznačenjem gde se ovaj nalazi. Svako raspolaganje imetkom besplatno ili uz nagradu zabranjeno je. Poslovi zaključeni na pravnoj osnovi koji su suprotni ovoj odrebdi, poništavaju se. […] § 12 Jevrejska privredna preduzeća […] moraju se prijaviti nadležnim Okružnim komandama do 15 juna 1941. […] II Cigani § 18 Cigani se izjednačuju sa Jevrejima. […] § 19 Ciganom se smatra ono lice koje vodi poreklo od najmanje tri ciganska pretka. Sa ciganima se izjednačuju ciganski melezi koji vode poreklo od jednoga ili dva ciganska pretka i koji su oženjeni cigankom ili stupe u brak sa cigankom. § 20 Za obeležavanje cigana nose se trake koje moraju isto tako biti žute i nose natpis ’Ciganin’. […] III Dužnosti srpskih vlasti § 21 Srpske vlasti su odgovorne za izvršenje naređenja sadržanih u ovoj Naredbi. IV Kaznene mere § 22 Ko se usprotivi odredbama ove Naredbe biće kažnjem zatvorom i novčanom kaznom, ili jednom od ove dve kazne. U teškim slučajevima kazniće se robijom ili smrću. Beograd, 30 maja 1941. (Vojni zapovednik u Srbiji, Novo vreme, 3. jun 1941.)
 
SAOPŠTENJE VLASNICIMA I NADZORNICIMA ZGRADA –
…Jevreji i Cigani ne mogu biti nadzornici zgrade, niti im sopstvenici zgrada mogu poveriti nadzorničku dužnost. (Iz Odeljenja specijalne policije Uprave grada Beograda, Novo vreme, 5. jun 1941.)
 
POGLAVNIK HRVATSKE DR PAVELIĆ OTPUTOVAO NA POZIV VLADE RAJHA U POSETU NEMAČKOJ (Novo vreme, 6. jun 1941.)

Photo: open.ac.uk

SLIKE IZ NAŠE ZEMLJE – Svuda gde se nalaze, nemački vojnici ubrzo stiču poverenje i mladih i starih. Na ovoj slici vide se srpska deca, koja su vrlo poverljiva prema nemačkim vojnicima. (Novo vreme, 6. jun 1941.)
 
OBJAVA – Prijavljivanje imetka jevreja i supružnika jevreja vrši se […] u Gradskom poglavarstvu – Pravni otsek, Čika Ljubina br 20. (Novo vreme, 6. jun 1941.)
 
PRINUDNI LOGORI ZA PROSJAKE U HRVATSKOJ – U Zagrebu je zabranjeno prosjačenje. Bednici i oni koji izbegavaju rad biće smešteni u radne logore. (Novo vreme, 7. jun 1941.)
 
VOĐA RAJHA PRIMIO DR PAVELIĆA (Novo vreme, 7. jun 1941.)
 
NAREDBA – Svi Jevreji koji su se za poslednjih 10 godina iz inostranstva doselili u Beograd, bez obzira da li su stekli jugoslovensko državljanstvo ili ne, pozivaju se, da se […] prijave u Požarnoj komandi na Taš Majdanu. (Novo vreme, 7. jun 1941.)
 
NAREDBA – Pozivaju se svi Jevreji muškarci od punih 14 do 16 godina, da se jave u ponedeljak 9 o.m. […] U isto vreme imaju se javiti i sva lica koja se po naredbi Vojnog Zapovednika za Srbiju od 30 maja o.g. smatraju Jevrejima. (Novo vreme, 7. jun 1941.)

ISELJAVANJE JEVREJA DOŠLJAKA SA UMKE (Novo vreme, 8.9.10. jun 1941.)
 
SPORT – NA PRVOJ FUTBALSKOJ UTAKMICI U NIŠU NEMAČKI VOJNICI NA RUKAMA SU IZNELI SA TERENA ODLIČNOG GOLMANA ’GRAĐANSKOG’ (Novo vreme, 13. jun 1941.)
 
SPORT – ’KONKORDIJA’ JE NADMOĆNO OSVOJILA HRVATSKI KUP TUKAVŠI ’GRAĐANSKI’ SA 2:0 (Novo vreme, 13. jun 1941.)
 
REPERTOAR BIOSKOPA – ’Novaković’ danas u 2, 4, 6.15 najveći tenor sveta Benjamino Đilji u velikom kriminalnom filmu protkanom divnim pesmama ’MELODIJE NOĆI’ (’DER SINGENDE TOR’). Dodatak žurnal i naoružanje Nemačke. (Novo vreme, 13. jun 1941.)

REKLAME – ’NOVA SRBIJA’ GURMANSKI RESTORAN od danas je novo otvoren u Brijanovoj br. 3 koji sam preuredio po najnovijem gurmanskom načinu, imaću uvek u svojoj radnji prvorazredna gurmanska jela i pića župska vina i rudnička rakija, odlično sortiran roštilj. Molim poznanike i prijatelje da me izvole posetiti i za sve se uvere. S poštovanjem STANOJE GRADINČEVIĆ. (Novo vreme, 14. jun 1941.)
 
SVA AKCIONARSKA DRUŠTVA POZVANA DA SAOPŠTE POSLEDNJI BILANS I UČEŠĆE JEVREJSKOG KAPITALA U NJIMA – Odeljenje za bankarstvo i osiguranje Ministarstva trgovine i industrije uputilo je poziv svim akcionarskim društvima […] da mu se u roku od pet dana jave […] akcionarska društva imaće da ispune i jedan dopunski formular u kome će između ostalog tačno naznačiti koliko je na poslednjem zboru akcionara bilo deponovano akcija od strane jevrejskih fizičkih ili pravnih lica. […] Isto tako valja priložiti i poimenični spisak članova upravnog i nadzornog odbora, direktora i prokurista koji su jevrejske narodnosti. (N. A. Novo vreme, 16. jun 1941.)
 
NEMAČKI FILM U RATU –
U istoj meri kao što je nemački radio stavljen u službu ratu sa naročitim zadatkom kako za unutrašnjost zemlje tako i za inostranstvo, tako je i nemački film preorijentisan za ratne zadatke. […] Danas se prikazuje i prerađuje hiljadu kopija nemačkog nedeljnog filmskog pregleda za inostranstvo […] Ovi filmovi imali su velikog uspeha u svima evropskim zemljama bez razlike, a takođe i u Japanu. […] I u toku rata kulturni film u Nemačkoj stalno napreduje. Po opštem priznanju rezultati ovog rada mogu se meriti sa najuspelijim stvaranjem ove vrste u svetu. (B. S. Novo vreme, 16. jun 1941.)
 
NAREDBA ZA JEVREJE – Pozivaju se svi Jevreji muškarci od 20 do 50 godina starosti imaoci zelenih i crvenih karata […] da se jave u četvrtak 19 o.m. u 8 časova ujutro na Tašmajdanu. Ko se ne odazove ovom pozivu biće kažnjen. (Iz Specijalne policije Uprave grada Beograda, Novo vreme, 18. jun 1941.)
 
MUZIČARI JEVREJI I CIGANI – Savez muzičara za Srbiju, učlanjen kao sekcija ’Jugorasa’ obaveštava muzičare Jevreje i Cigane da je njihovo muzičko poslovanje u suprotnosti sa postojećim propisima, pa im se stoga neće moći dozvoliti rad i zato je bezpredmetno da se obraćaju Savezu. Gostioničari iz Beograda i unutrašnjosti, koji bi želeli da angažuju muzičare sa pravom na rad treba da se obraćaju Savezu muzičara za Srbiju, Beograd, Nemanjina br. 28/II. (Savez muzičara za Srbiju, Novo vreme, 19. jun 1941.)
 
HRVATSKO-SRPSKI PREGOVORI O SAOBRAĆAJU –
Jedna hrvatska železnička delegacija otputovala je za Beograd gde će pregovarati o uspostavljanju redovnog robnog i putničkog saobraćaja između Hrvatske i Srbije. (Novo vreme, 19. jun 1941.)

Photo: www.holokaust.rs

U OBRENOVCU IMA 38 JEVREJA I 652 CIGANINA – Opštinske vlasti izvršile su popis Jevreja i Cigana na teritoriji Obrenovačke opštine. […] Jevrejima su pre izvesnog vremena razdeljene trake, a Cigani će ih dobiti kroz nekoliko dana. (V. J. Novo vreme, 20. jun 1941.)
 
ĆUPRIJSKI CIGANI VEĆ DOBIJAJU TRAKE – Opština ćuprijska izdala je naredbu da se izvrši popis Cigana. Rok za prijavu je 20 juni. Posle toga roka svi Cigani nosiće žutu traku sa natpisom. Do pre nekoliko nedelja u Ćupriji je bilo nastanjeno, pored domaćih, još i oko 60 porodica tzv. ruskih Cigana tj. preko 300 lica. […] Poslednjih dana većina ovih porodica raselila se u pravcu Beograda. Sada ih ima svega pet porodica, ali i ove imaju nameru da se isele. Ako do toga zaista dođe, onda će u Ćupriji ostati samo oko 200 domaćih Cigana. (B. N. Novo vreme, 21. jun 1941.)
 
ULOGA JEVREJA U BOLJŠEVIZMU –
…Jevrejstvo je izmislilo komunizam. Komunizam je plod jevrejstva. […] Jer po čijem se nalogu bori danas Čerčil? Ko sumnja još, da još samo nedovoljna jevrejska zaraza, samo nedovoljno jevrejsko razaranje Amerike sprečava Ruzvelta da otvoreno ustane u ime onih, u čije ime već davno u potaji radi: u ime Jevreja. […] U jednom procesu, koji već vekovima traje, uspeva tom tobož izabranom narodu da […] mnogobrojne narode na zemlji politički, privredno i duhovno potčini, da krvi i običaje čitavih kultura zarazi, da narode razdere u klase i staleže, da ih surva u unutrašnje nemire i da nekoliko samosvesnih rasa i naroda ratom obori na kolena, da bi samo mogao ceo svet staviti pod svoju vlast […] Tri činjenice su bile od odlučnog značaja u razvitku jevrejstva do danas. Prvo: kad je jedan ustao i pozvao na odgovornost prvosveštenike, čuvare vere u izabrani narod, oni su ga prikovali na krst. Drugo […] njihovi rabini su hrišćansku veru u svojim prljavim ustima toliko žvakali i prežvakali sa svih strana, dok je nisu ispljunuli sa doktrinama francuske revolucije, kao novi i najopasniji jevrejski otrov. [...] Jevrejinu je dato pravo, da zahvata i da se meša u političko samoodređenje naroda […] njemu iskonskom neprijatelju svih naroda, svih rasa, svih religija i svih kultura. I time stupa Jevrejin u treći, odlučni stadium. […] Razvija se proces, koji nam opisuje niko drugi do sam Adolf Hitler u svojoj knjizi […] izaziva klasnu borbu i to pomoću svojih pomagača, svojih izmišljotina, proletarijata, buržuja, socijal-demokrata, građanskih stranaka […] U tom stadiumu, Jevrejin Karlo Marks iznosi komunizam. […] Protivnici sviju glavešina i tvorci komunizma u našoj zemlji – neka se sakriju u poslednji kutak zemlje, neka se povuku u najdublje rupe, i tamo će ih gnjev naroda naći i održati strašni sud nad njima. Jer borba koja je juče počela, ne vodi se za pomeranje granica ovde ili onde, za ove ili one privredne koristi, nego za restauraciju naroda celoga sveta. (Predavanje na radiju, Novo vreme, 24. jun 1941.)
 
OBRAČUN SA BOLJŠEVIZMOM – …Do obračuna sa boljševicima došlo je ne u momentu koji je priželjkivala i pripremala Moskva, već u momentu koji je odredio Vođa Rajha. Do obračuna je moralo da dođe. Jer u novom evropskom poretku koji nacionalsocijalistički Rajh nastoji da stvori i stvara, boljševizmu nema mesta. (P. M. Novo vreme, 24. jun 1941.)

Photo: allworldwars.com

APEL CENTRALNOG ODBORA ZA ZBRINJAVANJE SRBA-IZBEGLICA I OBNOVU SMEDEREVA – …Srbi, zahvalni na potpori, koju nam u tim našim nedaćama pružaju pretstavnici Velikog Nemačkog Rajha, mi želimo, da pred njima i pred licem celog sveta pokažemo našu životnu snagu, našu nepokolebljivu veru u nas same i našu narodnu i nacionalnu svest. (Novo vreme, 24. jun 1941.)
 
ZAHVALNOST ZA POMOĆ NEMAČKE VOJSKE POSTRADALOM SMEDEREVU – Komesar Ministarstva unutrašnjih poslova Milan Aćimović uputio je Vojnom zapovedniku u Srbiji […] fon Šrederu, sledeće pismo: ’Prilikom poslednje velike nesreće u Smederevu […] nemački vojnici pružili su nov dokaz o svom visokom shvatanju opšteljudskih dužnosti. Pregorevši za trenutak bol za svojim izginulim i osakaćenim drugovima, nemački vojnici, mnogi i sami ranjeni, sklonili su žene i decu na bezbedna mesta […] Ovakva humana akcija, za vreme koje su nemački vojnici često stavljali na kocku vlastiti život, učinila je da su se sve nemačke i srpske žrtve ove nesreće našle združene podjednakim staranjem nemačke oružane sile […] Stoga smatram da mi je naročita dužnost da Vama, gospodine generale, u svoje ime kao i u ime stanovništva Smedereva izrazim najiskreniju zahvalnost […] Naše je priznanje toliko duboko i potiče toliko istinito iz naših srdaca da bismo Vam bili naročito zahvalni ako bi ste hteli da dopustite da se naša zahvalnost koju deli ceo naš narod dostavi pripadnicima nemačke oružane sile u Smederevu kojima veliki nemački narod s pravom može da se ponosi’. (Milan Aćimović s. r. Novo vreme, 25. jun 1941.)
 
OBZNANA UPRAVNIKA GRADA O ODRŽAVANJU REDA I O SUZBIJANJU NEISTINITIH GLASOVA – GRAĐANIMA BEOGRADA! Na osnovu odobrenja nadležnih nemačkih vlasti, Uprava grada Beograda, sa svojim naoružanim organima, preuzela je, pored Nemačke vojne sile, službu bezbednosti […] Da ne bi bilo nikakvog dvoumljenja o tome, kako će se postupiti obznanjujem: 1) Uniformisani i civilni organi Uprave grada Beograda će, prema svima onim licima koja nastoje širenjem neistinitih glasova da poremete red i mir, postupati sa svom strogošću. 2) Svi organi su dobili izrična naređenja da prema svakom onome, ko u ma kom vidu pokuša da naruši red i mir […] nastupe vatrenim oružjem. (Drag. Lj. Jovanović s.r. upravnik grada Beograda, Novo vreme, 25. jun 1941.)
 
GOSTIONIČARIMA IZ BEOGRADA I UNUTRAŠNJOSTI – Gostioničari iz unutrašnjosti, koji su se obratili Savezu srpskih muzičara pri ’Jugorasu’ za lica koja prema uredbi imaju prava na muzički rad, već su dobili traženo osoblje. Isti je slučaj sa beogradskim gostioničarima. Skreće se sada ponovo pažnja gostioničarima da je Jevrejima i Ciganima zabranjen svaki muzički rad. Za sve svoje potrebe gostioničari neka se obraćaju jedino Savezu. (Savez muzičara za Srbiju, Novo vreme 27. jun 1941.)

Photo: allworldwars.com

NEMAČKE TRUPE POBEDONOSNE NA SVIMA FRONTOVIMA (Novo vreme, 28. jun 1941.)
 
JEVREJI I CIGANI U MLADENOVCU DOBILI TRAKE –
Izvršen je popis Jevreja i Cigana na teritoriji mladenovačke opštine. Prema popisu, u Mladenovcu ima 15 Jevreja i 120 Cigana. Jevrejima su razdeljene trake još pre izvesnog vremena, a Cigani su ih dobili ovih dana. (M. M. Novo vreme, 28. jun 1941.)
 
POPIS JEVREJA I CIGANA U ALEKSINCU – Opštinske vlasti izvršile su popis Jevreja i Cigana na teritoriji Aleksinačke opštine. Prema tom popisu, u Aleksincu ima 7 Jevreja, koji su svi nedavno doseljeni. Cigana ima 283. Jevrejima i Ciganima su razdeljene žute trake. (S. G. Novo vreme, 28. jun 1941.)

CIGANI I JEVREJI U SM. PALANCI DOBILI TRAKE – Sprovođenjem u život naredbe Nemačkog vojnog zapovednika opštinska uprava u Palanci izdala je trake Ciganima i Jevrejima. Prema prijavljenom broju, u Palanci ima 190 Cigana i dva Jevreja. U srezu jaseničkom, ima 598 Cigana, bez navedenih u varoši. (Đ. Đ. Novo vreme, 28. jun 1941.)
 
NEMAČKA POBEDA NA ISTOKU
(Novo vreme, 30. jun 1941.)
 
IZJAVA KOMESARA MINISTARSTVA POŠTA, TELEGRAFA I TELEFONA G DR. DUŠANA PANTIĆA: ’SRPSKI NAROD JE SVESTAN DA SAMO ISTRAJNIM RADOM I SRDAČNOM SARADNJOM SA NEMAČKIM VOJNIM VLASTIMA MOŽE PODIĆI ZEMLJU IZ RUŠEVINA’ (Novo vreme, 30. jun 1941.)
 
KONKURS ZA POLICIJSKE STRAŽARE U BEOGRADU – Radi popunjavanja policijske straže Uprave grada Beograda biće primljen izvestan broj policijskih stražara. Prvenstveno će biti primljeni žandarmi do podnaredničkog čina […] po sledećim uslovima: da su Srbi, da nisu stariji od 30 godina, da su visoki najmanje 175 sm, da su potpuno zdravi i da su besprekornog vladanja. (Iz Odeljenja policijske straže Uprave grada Beograda, Novo vreme, 30. jun 1941.)

*Iz knjige Olivere Milosavljević ”Potisnuta istina: Kolaboracija u Srbiji 1941-1944.”, prenosimo sa prijateljskog sajta Znaci

star
Oceni
4.71
Ostali članci iz rubrike Društvo
Tagovi
Nema tagova za ovaj članak