Vuk Perišić

Slom zdravog razuma

Analiza: Slobodan Milošević u ogledalu posljedica (2)

Slom zdravog razuma

Uništena je jedna država što je savršeno nebitno, ubijene su i patile stotine hiljada ljudi što je jezivo, promijenjene su sudbine milijunima ljudi što je možda samo vječni cinizam historije, ...

Analiza: Slobodan Milošević u ogledalu posljedica (1)

Najava torture i smrti

Najava torture i smrti

Slobodan Milošević bio je prividno dobar govornik jer nije koristio uobičajene fraze i rečenične sklopove uobičajene za tadašnji, neizrecivo dosadni, režimski novogovor. U zemlji koja je bila premorena od neefikasnosti, ...

Predviđanje prošlosti: Informbiro (7)

Jugoslavija između Istoka i Zapada

Jugoslavija između Istoka i Zapada

Kao što mu je odgovaralo da ne bude jedan od sovjetskih satelita, Tito podjednako nije htio biti ni samo jedan od zapadnoevropskih državnika. Ne radi se samo o Titovoj osobnoj ...

Predviđanje prošlosti: Informbiro (6)

Normalizacija odnosa sa Sovjetskim Savezom

Normalizacija odnosa sa Sovjetskim Savezom

U junu 1954. sovjetski ambasador je Titu uručio pismo Prvog sekretara CK KPSS Nikite Sergejeviča Hruščova. Uz neizostavne marksističko-lenjinističke fraze Hruščov je u pismu predložio i uspostavljanje odnosa na partijskoj ...

Predviđanje prošlosti: Informbiro (5)

Da li je sloboda umela da peva?

Da li je sloboda umela da peva?

Na Šestom kongresu se zbila i bizarna epizoda. Delegat kongresa i šef Titovog kabineta, general Ljubodrag Đurić javno je za govornicom optužio Petra Stambolića da mu je preoteo ženu. Đurić ...

Predviđanje prošlosti: Informbiro (4)

Opasnost od sovjetske invazije

Opasnost od sovjetske invazije

Prema dostupnim dokumentima i svjedočenjima kombinirana sovjetsko-mađarska invazija trebala je započeti prodorom oklopno-mehaniziranog klina kroz bačku ravnicu s općim pravcem prema Novom Sadu i forsiranjem desne obale Dunava u Srijemu ...

Predviđanje prošlosti: Informbiro (3)

Približavanje Zapadu

Kriza u ljeto 1949. ubrzala je spomenutu jugoslavensku odluku da sukob sa SSSR-om iznese pred Organizaciju ujedinjenih naroda, ali i potrebu ideološkog distanciranja od staljinizma. Nije slučajno da su na ...

Predviđanje prošlosti: Informbiro (2)

Rezolucija i poslednji dani

Rezolucija i poslednji dani

U Bukureštu će Informbiro donijeti svoju prvu "Rezoluciju o stanju u KPJ" u kojoj se, osim propagandnog ponavljanja teza iz prethodnih pisama, pozivaju "zdrave snage" u KPJ da "smijene svoje ...

Predviđanje prošlosti: Informbiro (1)

Sukob na pomolu

Sukob na pomolu

Prva neslaganja između Tita i Staljina nastala su za vrijeme Drugog svjetskog rata. Jugoslavenski partizani su protivno želji Moskve na kapama nosili crvenu petokraku zvijezdu. Njihova karakteristična kapa – titovka ...
Detalji o autoru
Vuk Perišić
Pregledaj arhivu