Vesna Pešić

Osvrt na apokalipsu privatizacije

Kako se vlast Demokratske stranke borila protiv korupcije

Osvrt na apokalipsu privatizacije

Glavni izvor moći partija je njihova apsolutna vlast nad ukupnim državnim kapitalom, budžetom, javnim preduzećima i javnim sektorom u celini. Tome smo posvetili veliki deo dosadašnjih analiza. Kontroli javnih resursa ...
Detalji o autoru
Vesna Pešić
Pregledaj arhivu