Vesna Pešić

Osvrt na apokalipsu privatizacije

Kako se vlast Demokratske stranke borila protiv korupcije

Osvrt na apokalipsu privatizacije

Glavni izvor moći partija je njihova apsolutna vlast nad ukupnim državnim kapitalom, budžetom, javnim preduzećima i javnim sektorom u celini. Tome smo posvetili veliki deo dosadašnjih analiza. Kontroli javnih resursa ...

Na ruševinama napuštenih ideja

Izlazak iz zatvorenog kruga

Izlazak iz zatvorenog kruga

Meni nije jasno kako se teza o zloupotrebi EU može ozbiljno braniti. Da li je to neka posebna, naša, sposobnost? Kako će to naši politički maheri pretvoriti dugo čekanu Evropu ...

Visoka politička temperatura

Slika spasilačke groznice

Slika spasilačke groznice

Još se to mastilo nije osušilo, a već je krenula nova drama. Ona kojoj leka nema, jer se već dugo u Srbiji malo proizvodi, posla nema, prodaja je nedovoljna, budžet ...
Detalji o autoru
Vesna Pešić
Pregledaj arhivu