Tamara Šmidling i Helena Rill

Sve te usrane godine

Slike tih vremena: Ratni veterani i veteranke (8)

Sve te usrane godine

Knjiga "Slike tih vremena: Životne priče ratnih veterana i veteranki i članova njihovih porodica" koju je nedavno objavio Centar za nenasilnu akciju donosi 14 usmenih istorija ljudi koji su na ...

Slike tih vremena: Ratni veterani i veteranke (7)

Život na granici sjećanja i stvarnosti

Život na granici sjećanja i stvarnosti

Knjiga "Slike tih vremena: Životne priče ratnih veterana i veteranki i članova njihovih porodica" koju je nedavno objavio Centar za nenasilnu akciju donosi 14 usmenih istorija ljudi koji su na ...

Slike tih vremena: Ratni veterani i veteranke (6)

Ruševine od ljudi

Ruševine od ljudi

Knjiga "Slike tih vremena: Životne priče ratnih veterana i veteranki i članova njihovih porodica" koju je nedavno objavio Centar za nenasilnu akciju donosi 14 usmenih istorija ljudi koji su na ...

Slike tih vremena: Ratni veterani i veteranke (5)

Ispali smo glupi

Ispali smo glupi

Knjiga "Slike tih vremena: Životne priče ratnih veterana i veteranki i članova njihovih porodica" koju je nedavno objavio Centar za nenasilnu akciju donosi 14 usmenih istorija ljudi koji su na ...

Slike tih vremena: Ratni veterani i veteranke (4)

Rat razara od vrha vlasi do nožnog prsta

Rat razara od vrha vlasi do nožnog prsta

Knjiga "Slike tih vremena: Životne priče ratnih veterana i veteranki i članova njihovih porodica" koju je nedavno objavio Centar za nenasilnu akciju donosi 14 usmenih istorija ljudi koji su na ...

Slike tih vremena: Ratni veterani i veteranke (3)

U ratu sam osjetio potrebu za Bogom

U ratu sam osjetio potrebu za Bogom

Knjiga "Slike tih vremena: Životne priče ratnih veterana i veteranki i članova njihovih porodica" koju je nedavno objavio Centar za nenasilnu akciju donosi 14 usmenih istorija ljudi koji su na ...

Slike tih vremena: Ratni veterani i veteranke (2)

Država nas je zaboravila

Država nas je zaboravila

Knjiga "Slike tih vremena: Životne priče ratnih veterana i veteranki i članova njihovih porodica" koju je nedavno objavio Centar za nenasilnu akciju donosi 14 usmenih istorija ljudi koji su na ...

Slike tih vremena: Ratni veterani i veteranke (1)

Ne može se sada reći puj pike ne važi

Ne može se sada reći puj pike ne važi

Knjiga "Slike tih vremena: Životne priče ratnih veterana i veteranki i članova njihovih porodica" koju je nedavno objavio Centar za nenasilnu akciju donosi 14 usmenih istorija ljudi koji su na ...
Detalji o autoru
Tamara Šmidling i Helena Rill
Pregledaj arhivu