Iva Klisić

Ponovo osvojena sloboda

Novi talas francuskog filma (6)

Ponovo osvojena sloboda

Snaga novog talasa je u tome što je nametnuo svoj imaginarni svijet, mitologiju, gestikulaciju, pojavu, tijela, predmete, svijet koji će se veoma brzo pretvoriti u nostalgičnu čežnju. Žan-Pol Belmondo i ...

Novi talas francuskog filma (5)

Šabrolova opsjednutost zlom

Šabrolova opsjednutost zlom

Dvije odlike se nameću kao simptomi Šabrolovog opusa: slučaj kao iracionalni kauzalitet, odnosno fatalistički odnos prema situaciji i rješenju koji sudbinu prepoznaju kao neumitnu, i neka psihopatološka devijacija lika koja ...

Novi talas francuskog filma (4)

Godar: Stvarnost je fantastičnija od svake fantazije

Godar: Stvarnost je fantastičnija od svake fantazije

Godar je jedna od najuticajnijih ličnosti današnjeg svjetskog filma. Za razliku od Trifoa, Godar je militantni intelektualac i ideološki opredjeljeni filmski stvaralac čiji filmovi uvijek sadrže neki vid samokritike ili ...

Novi talas francuskog filma (3)

Trifoovo traganje za apsolutnim

Trifoovo traganje za apsolutnim

Polazeći od toga da je kaleidoskop zametak filma, gdje serija nepokretnih slika, koje se brzo mijenjaju stvara utisak o pokretanju, Trifo podsjeća na veoma sirov materijal svoje umjetnosti. Ako novi ...

Novi talas francuskog filma (2)

Posebna vrsta magije

Posebna vrsta magije

Filmovi novog talasa stalno nas podsjećaju da mi upravo gledamo film, a ne stvarnost na koju film neizbježno liči, i to tako što nam skreću pažnju na njihovu filmičnost, odnosno ...

Novi talas francuskog filma (1)

Od prvog do posljednjeg daha

Od prvog do posljednjeg daha

Nouvelle Vague ili Novi talas, vrhunac filmskog modernizma, je pokret mladih koji je francuskom filmu iznenada podario novo lice tako što je između, 1959. i 1962.godine, oko 150 zaista mladih ...
Detalji o autoru
Iva Klisić
Pregledaj arhivu