Inicijativa mladih za ljudska prava

Nema rezultata za vaš upit.
Detalji o autoru
Inicijativa mladih za ljudska prava

Regionalna mreža nevladinih organizacija koja ima programe na teritoriji Srbije, Kosova, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, posvećene zaštiti žrtava kršenja ljudskih prava, uspostavljanju novih veza u regionu među posleratnim generacijama i uključivanju mladih u proces tranzicione pravde, promovisanjem kazivanja istine o ratovima u bivšoj Jugoslaviji.

Pregledaj arhivu