Ficroj Meklin

Slobodna teritorija u opasnosti

Feljton: Rat na Balkanu (5)

Slobodna teritorija u opasnosti

Kako su dani prolazili, vesti iz Dalmacije postajale su sve više zabrinjavajuće. Nemci su se sistematski učvršćivali u obalskom pojasu i probijali uz Pelješac, pripremajući se za napad na ostrva. ...

Feljton: Rat na Balkanu (4)

Odlazak na oslobođenu Korčulu

Odlazak na oslobođenu Korčulu

Kad je stigao jedan partizan da javi kako je kuća spremna za nas, mi smo, izgleda, dotle saznali gotovo sve o ratnim danima Korčule. Govorili su nam o brutalnosti i ...

Feljton: Rat na Balkanu (3)

Po šumama i gorama

Po šumama i gorama

Posle svih ovih podrobnih priprema, naše putovanje vozom nije trajalo duže od pola časa. Po hladnoj kiši, koja je prodirala svuda, stanica u Bugojnu je izgledala sumorno i neveselo. Tu ...

Feljton: Rat na Balkanu (2)

Četnici se bore zajedno s Nemcima

Četnici se bore zajedno s Nemcima

Moja je misija vojnog karaktera; rečeno mi je da politika spada u drugi plan; najvažnije je bilo ko se bori protiv Nemaca. U to nije bilo nikakve sumnje. Partizani, ma ...

Feljton: Rat na Balkanu (1)

Dolazak među Titove partizane

Dolazak među Titove partizane

Dok smo razgovarali pod zvezdanim nebom, zapitao sam Tita da li bi, posle dve godine od prvih razgovora s Mihailovićem, postojala neka nada da se sa četnicima postigne sporazum i ...
Detalji o autoru
Ficroj Meklin
Pregledaj arhivu