e-Novine

Cela porodica u borbi protiv homofobije

Roditelji i LGB deca: Prihvatanje je ključ

Cela porodica u borbi protiv homofobije

Najveći broj autovane dece ne razgovara sa svojim roditeljima o homoseksualnosti – roditelji se povlače u sebe, a deca traže podršku na drugoj strani. Jaz između roditelja i dece i ...

Autanje u školi

Tišina, plodno tlo za homofobiju

Tišina, plodno tlo za homofobiju

Način na koji nastavnici i nastavnice reagiraju kad im se učenici i učenice povjere da su LGBT može imati dalekosežne posljedice, a jedna je škotska organizacija za LGBT prava sastavila ...