e-Novine

Da li postoji adekvatna kazna za ovakav zločin?

Genocid u Srebrenici: Suđenje Radislavu Krstiću (14)

Da li postoji adekvatna kazna za ovakav zločin?

Kada se ima u vidu veličina zločina, da li postoji adekvatna kazna? Iskreno, da li postoji bilo kakva osuda koja bi bila odgovarajuća? Kada se fokusiramo na osudu, mi tvrdimo ...