e-Novine

Da li postoji adekvatna kazna za ovakav zločin?

Genocid u Srebrenici: Suđenje Radislavu Krstiću (14)

Da li postoji adekvatna kazna za ovakav zločin?

Kada se ima u vidu veličina zločina, da li postoji adekvatna kazna? Iskreno, da li postoji bilo kakva osuda koja bi bila odgovarajuća? Kada se fokusiramo na osudu, mi tvrdimo ...

Genocid u Srebrenici: Suđenje Radislavu Krstiću (13)

Mama, oni odvode mog brata

Mama, oni odvode mog brata

Mnoge od tih žena još uvek pate od užasnih noćnih mora, osećaja straha, i drugih simptoma: iritacije, nervoze, agresivnosti, gubitka koncentracije, razdražljivosti. Mnoge izbegavaju da pričaju o tim događajima je ...

Genocid u Srebrenici: Suđenje Radislavu Krstiću (12)

Pošalji mi buldožer sa lopatom za vađenje

Pošalji mi buldožer sa lopatom za vađenje

Major Obrenović: Slušajte, ove zasede koje postavljam ovde gore na širokom putu i na delu Glođanskog brda - baš su me zvali pre dva minuta, tu je velika kolona Turaka, ...

Genocid u Srebrenici: Suđenje Radislavu Krstiću (11)

Pustite ga da pati, ubićemo ga kasnije

Pustite ga da pati, ubićemo ga kasnije

I ja sam odveden na livadu gde su bila tela. Naredili su nam da stanemo, i stali smo. Bila je grupa srpskih vojnika tamo. Bili su u stroju i pucali ...

Genocid u Srebrenici: Suđenje Radislavu Krstiću (10)

Ležao sam među mrtvima

Ležao sam među mrtvima

Uperili su puške u nas i čuo sam da jedan od njih kaže 'Lezi na zemlju'. To je bilo naređenje. Posle toga, stvarno ne znam šta se dogodilo. Iza mojih ...

Genocid u Srebrenici: Suđenje Radislavu Krstiću (9)

Čekao sam na još jedan metak da me pogodi

Čekao sam na još jedan metak da me pogodi

Moglo se razaznati da su to tamo mrtvi ljudi. Ne znam koliko ih je bilo tamo, pet ili deset, ali su stajali iza naših leđa. Ali sve se desilo vrlo ...

Genocid u Srebrenici: Suđenje Radislavu Krstiću (8)

Iza mene bager je kopao masovnu grobnicu

Iza mene bager je kopao masovnu grobnicu

U julu 1995. u Srebrenici je izvršen genocid, ratni zločin u kojem su planski realizovana ubistva više od osam hiljada bošnjačkih muškaraca i dečaka između 12 i 77 godina. Uprkos ...

Genocid u Srebrenici: Suđenje Radislavu Krstiću (7)

Onda su nas postrojili i počeli su sa rafalima

Onda su nas postrojili i počeli su sa rafalima

U julu 1995. u Srebrenici je izvršen genocid, ratni zločin u kojem su planski realizovana ubistva više od osam hiljada bošnjačkih muškaraca i dečaka između 12 i 77 godina. Uprkos ...

Genocid u Srebrenici: Suđenje Radislavu Krstiću (6)

Čekao sam da me ubiju

Čekao sam da me ubiju

U julu 1995. u Srebrenici je izvršen genocid, ratni zločin u kojem su planski realizovana ubistva više od osam hiljada bošnjačkih muškaraca i dečaka između 12 i 77 godina. Uprkos ...

Genocid u Srebrenici: Suđenje Radislavu Krstiću (5)

Navukao sam mrtvo telo preko sebe

Navukao sam mrtvo telo preko sebe

U julu 1995. u Srebrenici je izvršen genocid, ratni zločin u kojem su planski realizovana ubistva više od osam hiljada bošnjačkih muškaraca i dečaka između 12 i 77 godina. Uprkos ...