Drago Bojić

Nema ništa čudesno ni božansko u Milanskom ediktu

Car Konstantin, okrutni vladar i tiranin

Nema ništa čudesno ni božansko u Milanskom ediktu

Milanski edikt i cara Konstantina treba promatrati isključivo u njihovom povijesnom kontekstu. Nesumnjivo je da je to važan datum za kršćansku povijest, ali bio je to politički i pragmatični čin ...

Pismo na onaj svijet

Fra Luka, ima li novih momenata?

Fra Luka, ima li novih momenata?

Fra Luka se volio šaliti. Kad je saznao da ima ozbiljnih poteškoća sa srcem i da će morati na operaciju, u šali sam se dobrovoljno prijavio da mu doniram srce ...

Intervju iz arhive: Bogdan Bogdanović

Bosna i Hercegovina se ne sme deliti

Bosna i Hercegovina se ne sme deliti

Bosnu i Hercegovinu se ne smije ni u kojem slučaju dijeliti. Posljedice bi bile nesagledive. Osamostaljenje Republike Srpske bi, osim što bi potvrdilo državu nastalu na zločinu i patnji drugih, ...
Detalji o autoru
Drago Bojić
Pregledaj arhivu